Yonetim Bilimi Degerlendirme Testleri

Okuma Süresi:1 Dakika, 43 Saniye

Yonetim Bilimi Degerlendirme Testleri

Yonetim Bilimi Degerlendirme Testleri

Aşağıda, yönetim kavramına ilişkin farklı tanımlar verilmiştir. Bu ta- nımlardan hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 • Yönetim, önceden hedefler belirleyerek çalışanların çabalarını bu hedefler doğrultusunda koordine etmesürecidir.
 • Yönetim, bireylerin grup hâlinde çalışarak belli hedeflere ulaşmaya çabaladıkları bir çevre oluşturma ve bu çevreyi sürdürüp muhafaza etmesürecidir.
 • Yönetim, insanların ortak amaçlar olarak belirledikleri hedeflere en kısa zamanda ve en iyi biçimde ulaşmaları için grup hâlinde eylemegeçmeleridir.
 • Yönetim, başkaları vasıtasıyla işgörmektir.
 • Yönetim, amaçların etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir insan grubunda iş birliğini ve koordinasyonu sağlamaya yönelik çalışmaların bütününü ifadeeder.
 • Yönetim, bir girişime ilişkin işleri belirli bir anlayış içinde yürütme; bir iş ya da çalışma takımını,birörgütyadakuruluşu,amacauygunolarakyönlendirmeveidareetmeanlamına gelmektedir.

1.  Bütün bu tanımlarda ortak olan noktalarnelerdir?

Bu ortak noktalardan hareketle farklı bir yönetim tanımıyazınız.

 

Şekilde yer alan bilgilerden yararlanarak soruyu cevaplayınız.

Hangi başlık, aşağıdaki şekli en iyi şekildetamamlar?

Gözlem: Bilim insanları, gözlemler yapar ve önceki araştırmalarını gözden geçirir.

Hipotez oluşturma: Bilim insanları so- rular sorar ve gözlemlerini açıklamaya çalışırlar.

Değerlendirme: Bilim insanları diğer bilim insanları tarafından sunulan veri ve sonuçları değerlendirir.

Hipotezleri test etme: Bilim insanları hipotezlerini kabul ya da reddetmek için veri toplarlar.

Analiz etme: Bilim insanları araş- tırmaları hakkında sonuç çıkarmak için verileri analiz eder.

 

Afişte yer alan bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “Eğer işçiler makineler gibi daha fazla çalışırlarsa üretim artacaktır.” Daha fazlaeğitim!

Yeni metotlar!

Görev paylaşımı!

DAHAFAZLAÜRETİM

Bu afişi hazırlayan kişi, hangi yönetim an- layışını benimsemiştir?

 1. Bilimselyönetim
 2. İnsan ilişkileriteorisi
 3. Yönetselteori
 4. Bürokrasianlayışı
 5. X-Yteorisi

1.Aşağıdakilerden hangisi posterde ifade edilen yaklaşımı benimseyen kişilerin savundukları görüşlerden birideğildir?

 1. Pratik iş görme metotları, görevlerin bilimsel olarak çalışılmasına dayanan metotlarla yerdeğiştirmelidir.
 2. İşçiler kendi kendilerine öğrenmeleri için tek başlarına bırakılmak yerine bilimsel olarak seçilmeli veeğitilmelidir.
 3. Bilimsel olarak geliştirilen metotların takip edilip edimediğinden emin olmak için işçilerle iş birliğiyapılmalıdır.
 4. İş, yöneticiler ve işçiler arasında eşit dağıtılmalıdır. Böylece, yönetici işin planlamasında bilimsel prensipleri kullanabilir ve işçiler bunları uygulayabilirler.
 5. Önemli olan otorite, disiplin, komuta birliği, merkezileştirme, bireysel ihtiyaçların şirket ihtiyaçlarının gerisineitilmesidir.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: