Read Time:11 Minute, 18 Second

12 Sinif Dil Anlatim 2 Donem 2 Yazili

12 Sinif Dil Anlatim 2 Donem 2 Yazili

 

1. Fabl, ahlaki bir öğretiyi verme, bilinen bir gerçeği yansıtma ya da eleştirme, yaşama dair bir bilgeliktir. Okuyucu, fablda verilmek istenen ders hakkında düşünmeye başlar, bununla okuyucuda huzursuzluk yaratır; onun tepki vermesi sağlanır. Çünkü fablın amacı, okuyucunun ya da dinleyicinin sadece anlatılanı algılamasını değil, üzerinde düşünmesini ve kendini değiştirmesini sağlamaktır.

Bu parçada fabl ile ilgili aşağıdakilerden hangisi açıklanmıştır?

A) İşlevi        

B) Konusu

C) Teması    

D) Olay örgüsü

E) Kişileri

 

2. "Teşhis ve intak" olmak üzere iki edebî sanata çok yer verilir. "Giriş – Gelişme – Düğüm – Sonuç – Ders" bölümleri vardır. Fransız La Fontaine, Hintli Beydeba, Yunanlı Aisopos bu türün ünlü yazarlarıdır. Bizde de Şeyhî'nin "Hamame" adlı eseri bu türe örnektir.

Bu parçada özellikleri belirtilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roman    

B) Tiyatro

C) Fabl

D) Masal       

E) Hikâye

 

3. Fablın Doğu'daki kaynağı olarak değerlendirilen ve kahramanı iki çakal olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aslan ve Çakallar

B) Zahit ile Gelincik

C) Kelile ve Dimne

D) Beydeba

E) Pança Tantra

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Bu sene ramazanda, yardım kuruluşlarında gönüllü çalışacağım.

B) Amerika'nın uzay çalışmaları Ay'da yaşam olmadığını kanıtlıyor.

C) Rus Haber Ajansı, seçimleri ezici bir üstünlükle Putin'in kazandığını açıkladı.

D) Ankara belediyesi, ihale şartnamesinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

E) Bu binayı çabuk bitirelim ki hiç kimse bize dolandırıcı damgası vurmasın.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur?

A) Dinozorların neslinin tükenme nedeni olarak göktaşları gösteriliyor.

B) Stadın tiribünleri tıklım tıklımdı, maçın başlamasını iki taraf da heyecanla bekliyordu.

C) Ekonomimiz düzeldikçe sinamava giden insan sayısı da artıyor.

D) İnsanlar artık orjinal şeyler yapmak istiyor, tekdüzelikten sıkılmışlar.

E) Bunun ömrü doldu, yaptırmaya değmez; artık yeni bir şohben almalıyız.

 

6. Hayallerimi kimler çaldı ( ) Ailem, arkadaşlarım, öğretmenlerim ( ) Yoksa ben mi kaybettim onları ( ) bir küçük su havuzunda ( ) Geri verin, geri verin bana hayallerimi ( )

Bu parçada yay ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (…) (?) (.) (.)

B) (?) (…) (,) (?) (!)

C) (!) (?) (,) (-) (.)

D) (?) (…) (?) (.) (!)

E) (?) (.) (!) (?) (!)

 

7. Teknolojinin gücünü ne büyütmeli ne de küçümsenmelidir.

Bu cümledeki bağlaşıklık hatası aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Nesne eksikliğinden

B) Yanlış bağlaç kullanılmasından

C) Çatı uyuşmazlığından

D) Tümleç eksikliğinden

E) Noktalama eksikliğinden

 

8. I. Masal bu ya.

II. Masalda zaman çabuk geçermiş.

III. Az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş.

Numaralanmış ifadelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masala giriş tekerlemesi olmaları

B) Masalın kalıplaşmış ara tekrarları olmaları

C) Oyun tekerlemesi olmaları

D) Masalın bitiş tekerlemesi olmaları

E) Bağımsız tekerleme olmaları

 

9. I. Roman ve hikâye, anlatım teknikleri bakımından benzerlik taşır.

II. Kişi, olay, yer ve zaman hikâyenin temel öğeleridir.

III. Hikâyede birden fazla olay bulunur, kişiler ayrıntılı anlatılır.

IV. Hikâye, romanın kısa şeklidir.

V. Olmuş ya da olabilmesi mümkün olaylar hikâyede anlatılır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Ömer Seyfettin ve Sait Faik Abasıyanık'ın hikâyelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçekçi bir yaklaşımla eser vermeleri

B) Temasının aşk olması

C) Kahramanları ayrıntılarıyla tanıtmaları

D) Merak öğesine yer vermeleri

E) Durum öykücüleri olmaları

 

11. Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların yer, zaman çevre ve insan öğelerine dayandırılarak geniş bir bakış açısıyla anlatılmasıdır roman. Türk edebiyatında geleneği olmayan roman türü, edebiyatımıza Tanzimat'tan sonra girmiştir. Edebiyatımız ilk kez —- isimli yazarın —- isimli eserinin dilimize çevrilmesiyle girmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Şinasi- Şair Evlenmesi

B) Fenelon- Telemak

C) Namık Kemal- Vatan Yahut Silistre

D) Moliere- Hastalık Hastası

E) La Fontaine- Fabllar

 

12. Yalın anlatımı ve yerel konuşmalarıyla eser, Tanzimat Dönemi'nin öteki romanlarından ayrılır. Bir uzun hikâye kısalığında da olsa, köy hayatını, köy gerçeklerini konu edinmiş ilk romanımızdır.

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sergüzeşt, Sami Paşazade Sezai

B) Karabibik, Nabizade Nazım

C) Küçük Paşa, Ebubekir Hazım Tepeyran

D) Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin

 

13. Aşağıdaki yazar – eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami

B) Sergüzeşt- Sami Paşazade Sezai

C) Tercüme-i Telemak- Yusuf Kamil Paşa

D) Eylül- Ahmet Mithat Efendi

E) Araba Sevdası- R.Mahmut Ekrem

 

14. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Feride, Erenköy'deki teyzesinin evinde büyür. Teyzesi onu Fransız okulunda (Nötr Dam de Siyon) okutur. Teyzesinin yakışıklı ve ağırbaşlı oğlu Kâmran ile aralarında aşk başlar. Herkes tarafından sevilen yaramazlıklarından dolayı "Çalıkuşu" diye çağrılan Feride Kâmran ile evlenmeyi kabul eder.

Bu parçada özetlenen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil

B) Refik Halit Karay

C) Halide Edip Adıvar

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

15. Romanın başkahramanı, zamanının çoğunu şövalye romanları okuyarak geçirir. Ne var ki bu tür romanları okuya okuya bir gün aklını yitirir. Kendini bir şövalye sanmaya başlar. Orta Çağdaki gezgin şövalyeler gibi dünyayı dolaşmak, haksızlıkları gidermek, kötü kimseleri cezalandırmak hayaline kapılır.

Bu parçada sözü edilen yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Victor Hugo        

B) Cervantes

C) Balzac     

D) Flaubert

E) Shakespeare

 

 

16. Tanzimat'a gelene kadar Batılı anlamda örnekleri yoktur. Halk edebiyatında geleneksel meddah hikâyeleri, Karagöz ve orta oyunu vardır. Tanzimat II. Dönem'den itibaren bir süreliğine yasaklanmıştır. Bu dönemde bu türdeki eserler sadece okunmak için yazılmıştır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öykü        

B) Tiyatro

C) Anı           

D) Roman

E) Biyografi

 

17. Görücü usulüyle evlenme geleneğinin hicvidir. Hileyle, evde kalmış, çirkin, yaşlı Sakine Hanım'ın imamın da iş birliğiyle Müştak Bey'le evlendirilmek istenmesi üzerine kuruludur. Geleneksel Türk tiyatrosuyla Batı tiyatrosunun sentezi olan bu oyun, Türk edebiyatının ilk yerli tiyatrosu kabul edilir.

Bu parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vatan Yahut Silistre – Namık Kemal

B) Şair Evlenmesi – Şinasi

C) Vuslat – Recaizade Mahmut Ekrem

D) İçli Kız – Abdülhak Hamid Tarhan

E) Zor Nikah – Ahmet Vefik Paşa

 

18. Halkın arasında, bir meydanda metinsiz, suflörsüz, ezbersiz oynandığı için tam bir tuluat tiyatrosudur. Temeli diyalogdur. Konular ustadan çırağa, eski kuşaktan yeni kuşağa geçe geçe; her kuşak kendinden bir şeyler kata kata kusursuz, olgun bir biçim alır.

Bu parçada sözü edilen halk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta oyunu

B) Meddahlık

C) Karagöz

D) Efsane

E) Köy seyirlik oyunu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ormanda büyüyen adam azgını

Çarşıda pazarda adam beğenmez

Medrese kaçkını, softa bozgunu

Selam vermeye dervişan beğenmez.

Bu dizeler, şiir türü olarak aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Didaktik   

B) Epik

C) Pastoral   

D) Satirik

E) Lirik

 

20. Karaca'oğlan der ki canan

Güzelim sözüme inan

Bu ayrılık bize heman

Ermeden bir dem sürelim

Bu dörtlüğün uyak düzeni ve çeşidi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Çapraz uyak – Yarım uyak

B) Düz uyak – Zengin uyak

C) Çapraz uyak – Zengin uyak

D) Düz uyak – Tam uyak

E) Sarmal uyak – Tam uyak

 

21. —- bir konuyu açıklamak, dinleyicileri bilgilendirmek üzere hazırlanan konuşmalardır. Geniş bir kitleye veya uzmanlar grubuna bir konu hakkında bilgi vermek üzere düzenlenir. Ele alınan konuda yetkili kişiler bu konuşmaları gerçekleştirir.

Bu boşluğa aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Konferans                  B) Sempozyum                       C) Münazara

                 D) Açık oturum                           E) Forum

 

22. Aşağıdakilerden hangisi açık oturum başkanında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmalıdır.

B) Açık oturumun önceden planını yapmalıdır.

C) Konuşmacılara eşit konuşma süresi vermelidir.

D) Açık oturumun sonunda konuyu özetleyip toplantıyı sonlandırmalıdır.

E) Çok ciddi ve ölçülü olmalı, kesinlikle konuşmacılarla diyaloga girmemelidir.

 

 

 

23. Sanat ve bilim konularında uzmanlaşmış kişilerin sorunlarını tartışmak, açıklamak ve bir sonuca ulaşmak üzere bir araya gelerek yaptıkları toplantılardır. Toplantılardaki tartışmalar ve alınan kararlar bilimsel değer taşıması açısından basılı materyal hâline dönüştürülerek kamuoyuna sunulur.

Bu açıklama aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir?
A) Açık Oturum       

B) Sempozyum

C) Forum      

D) Konferans

E) Münazara

 

24. Latince kökenli bir sözcük olan —- Eski Roma'da halkın toplandığı ve herkesin özgürce konuşabildiği alan, bazı toplumsal sorunların tartışılarak karara bağlandığı toplantı anlamına gelir. Bugün ise bir başkanın yönetiminde belirlenen bir konuda çok sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen ve katılımcıların ayrı ayrı görüş bildirdikleri toplantılardır.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) forum                               B) sempozyum         C) açık oturum        

                   D) konferans                        E) münazara

 

25. Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amaçlarından biri değildir?

A) Farklı düşüncelerin karşılaştırılmasını sağlamak

B) Öğrencilere eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırmak

C) Öğrencilerin konuşma yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olmak

D) Öğrencilerin ders dışında araştırma yapmalarını sağlamak

E) Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her Soru 4 puandır.

 

 

A

B

C

D

E

 

A

B

C

D

E

1

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞRU:

 

 

YANLIŞ:

 

PUAN:

 

 

Başarılar…

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın