Lise

DOĞAL SAYILAR VE TAM SAYILAR

Rakam \[\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\right\}\ kümenin\ elemanlarına\ rakam\ denir.\] Doğal Sayı \[N=\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,\right\}\ kümenin\ elamanlarına\ doğal\ say\ denir.\ Doğal\ sayılar\ N\ \ ile\ gösterilir\] Sayma Sayısı \[\left\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,\right\}kümenin\ elamanlarına\ sayma\...

CÜMLEDE ANLAM

1- Neden Sonuç Cümleleri Amaç sonuç cümlelerinde yargı gerçekleşmiştir. Bir yargının sebebi ve ulaşılan sonucu bildirir. Ona kızdığım için bana alındı Okula gelmedi çünkü hastalandı....