Uzman Ogretmenlik Ögrenme Ögretme Süreci Online Test

Etkili bir farklılaştırmadan söz edebilmek için farklılaştırmanın temel ögeleri hangisi değildir?

?  İçerik

?  Yöntem

?  Ürün

?  Süreç

?  Öğrenme Ortamı

Öğretim sürecinin “girdisi”dir. Bu girdi, öğretilmesi beklenen konuların bütünü oluşturur. Bu temel öge, öğretim programları tarafından tanımlanır. Ancak içeriğin belirlenmesindeki en kritik faktörlerden biri öğretmenin hem konu hem de
öğrencileri hakkındaki bilgisidir.

?  İçerik

?  Yöntem

?  Ürün

?  Süreç

?  Öğrenme Ortamı

Bu öge, öğrencilerin öğrenmelerinin hedeflendiği temel bilgi ve becerileri süreç içerisinde öğrendiklerini, anladıklarını ve yapabildiklerini göstermenin yollarıdır

?  İçerik

?  Yöntem

?  Ürün

?  Süreç

?  Öğrenme Ortamı

Bir öğrenme deneyiminde, öğrencinin bilişsel olarak yapması beklenen temel kavramlar, genellemeler ve beceriler süreç aşamasında anlamlandırılır. Bu öge, öğrencilerin bilgiyi aktif olarak işleyip anlamlandırmaya çalışmalarıyla başlar. Bu da okulda genellikle “etkinlikler” yoluyla gerçekleştirilir.

?  Yöntem

?  Süreç

?  Ürün

?  İçerik

?  Öğrenme Ortamı

Türkçe öğretmeni 7. Sınıf öğrencilerine Sıfatlar konusunu işleyeceklerini ve ders sonunda neleri öğreneceklerini dersin başında anlatmıştır. Konuyu anlatırken evden getirdiği oyuncak bebeği tahtanın ortasına sabitlemiş, öğrencilerin “Nasıl bebek?”
sorusuna cevap verip gelip oyuncak bebeğin yanına ok çıkararak yazmalarını istemiştir. Daha sonra konuyu öğrenen öğrenciler, defterlerine içerisinde sıfat bulunan örnekler yazmıştır.Öğretmenin ders işlerken uyguladığı teknikte aşağıdaki temel ögelerden hangisi vardır?1. İçerik
2. Ürün
3. Süreç

?  Yalnız 2

?  2-3

?  1-3

?  1-2-3

SORU 6: Farklılaştırılmış öğretime göre öğrencilerin ders öncesi hangi soruları sorması beklenemez?

?  Ne biliyorum?

?  Ne öğrenmek istiyorum?

?  Ne öğrendim?

?  Nasıl öğrendim?

Öğretmen dersin sonunda önceden hazırladığı büyük bir kartona grupların ele aldığı konu başlığını yazar. Her bir gruba kartonları gönderir ve gruplardan o gün ne öğrendiklerini yazmalarını ister. Öğrendiklerini yazan grup, kartonu başka bir gruba
gönderir. İkinci grup, yazılmış olanları okuduktan sonra konu başlığı ile ilgili bildiği farklı şeyleri yazar. Daha sonra farklı gruplar kartona eklemelerde bulunur.Farklılaştırılmış eğitime göre eğitim veren bir öğretmen ders sonunda ölçme ve değerlendirme için kullandığı bu teknik hangisidir?

?  Karton İstasyonu

?  Kartonu Gönder

?  Kağıdı Gönder

?  Kağıt Elden Ele

Farklılaştırılmış öğretimde aşağıdakilerin hangisi öğretmen rollerinden değildir?

?  Duygu Mesajı

?  Fırsat Mesajı

?  Düşünme Mesajı

?  Yatırım Mesajı

?  Davet Mesajı

Sizi dinleyeceğim, sizden öğreneceğim, sizi sınıfımızda çalışırken sözlemleyeceğim, ilerlemenizi inceleyeceğim ve rehberliğinizi isteyeceğim. İşimi ve
sizin için nasıl çalıştığımı mümkün olduğunca sık düşüneceğim. Daha bilinçli ve etkili bir öğretmen olabilmek için kendimden bunu bekliyorum.Yukarıdaki mesaj, öğretmen rol mesajlarından hangisidir?

?  Düşünce Mesajı

?  Fırsat Mesajı

?  Kalıcılık Mesajı

?  Davet Mesajı

?  Yatırım Mesajı

Bu sınıfta ve dünyada önemli olduğunuzdan, olabildiğince hızlı ve çok büyümenize
yardımcı olmak için çok çalışacağım. Başarınız çabanızdan kaynaklanacağı için sizden de çok çalışmanızı isteyeceğim.
Yukarıdaki mesaj, öğretmen rol mesajlarından hangisidir?

?  Düşünce Mesajı

?  Fırsat Mesajı

?  Kalıcılık Mesajı

?  Davet Mesajı

?  Davet Mesajı

Burada olmanızdan, sizi daha iyi tanıyacak olmaktan çok memnunum ve sınıfa önemli deneyimler ve özellikler getirdiğinizin farkındayım. Burayı sizin için değerli bir öğrenme ortamı yapmak için elimden geleni yapmak istiyorum.
Yukarıdaki mesaj, öğretmen rol mesajlarından hangisidir

?  Düşünce Mesajı

?  Fırsat Mesajı

?  Kalıcılık Mesaj

?  Davet Mesajı

?  Yatırım Mesaj

Her zaman ilk denemenizde her şeyi doğru yapamayabilirsiniz. Ben de sizin için ve sizinle birlikte başarınızı geliştirecek yaklaşımlar bulmak için çalışacağım. Sizden asla vazgeçmeyeceğim.
Yukarıdaki mesaj, öğretmen rol mesajlarından hangisidir?

?  Düşünce Mesajı

?  Fırsat Mesajı

?  Kalıcılık Mesajı

?  Davet Mesajı

?  Yatırım Mesajı

Gençsiniz ve dünyada var olan olasılıkları yeni öğreniyorsunuz. Kendinizi çeşitli ortamlarda, çeşitli rollerde ve çeşitli içeriklerle görmeniz için sizlere fırsatlar sunmak istiyorum. Bu, geleceğe hazırlanmanız ve sizin için var olan olasılıkları görüp
heyecanlanmanız için bir fırsattır.
Yukarıdaki mesaj, öğretmen rol mesajlarından hangisidir?

?  Davet Mesajı

?  Düşünme Mesajı

?  Kalıcılık Mesajı

?  Fırsat Mesajı

?  Yatırım Mesajı

Ödüller ve cezalar, öz güdülenme şansını ve öğrenmeyi bir ödül olarak görmeyi azaltır. Ödülleri kullanmanın beş işlevsel alternatifi hangisi değildir?

?  Tehdidi ortadan kaldırmak

?  Güçlü bir olumlu iklim yaratmak

?  Geri bildirimi artırmak

?  Hedefleri belirlemek

?  Olumlu duyguları harekete geçirmek için
pekiştireç vermek

Program tanımlama çalışmalarına göre
hangileri program tanımıdır?
1. Siyasi bir araçtır.
2. Hizmet etmekte olduğu toplum ve kültürünün bir yansımasıdır.
3. Aralıksız çalışan bir yeniden düzenleme sürecidir.
4. Okulda alınan tüm derslerdir.
5. Öğretmen ve öğrencinin ellerinde hayat bulan bir varlıktır.
6. Eğitimin kalbidir.

?  2-3

?  5-6-7

?  1-3-4-5

?  2-3-4-5-6

?  1-2-3-4-5-6

Mezun olduktan sonra iki yıl kadar özel bir okulda çalışan Sibel Öğretmen, görevine özel bir okulda devam etmeye karar vermiştir. KPSS’yi kazanıp bir devlet okulunda göreve başlamıştır. Okuma yazmayı yeni okulundaki öğrencilerin diğer okuldaki öğrencilere göre farklı zamanlarda öğreneceğini fark ederek planını ve programını bu şekilde ayarlamıştır. Çünkü planlar ve programlar sosyal, kültürel, bölgesel hatta sınıftaki bireysel farklılıklara uyarlanabilir olmalıdır.

?  Esnekliği

?  İşlevselliği

?  Uygulanabilirliği

?  Toplumla uyumluluğu

?  Ekonomikliği

Bir öğretim görevlisi, üniversite 3. sınıf Eğitim Fakültesi öğrencilerine ders kitaplarını inceleme görevi vermiş, ekonomik, bilimsel ve toplumsal gerçeklerle çelişen konulara dikkat etmeleri gerektiğini söylemiştir. Bu durumda öğretim görevlisi eğitim programının aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmiştir?

?  İşlevselliği

?  Bireyin beklentileri ile uyumluluğu

?  Uygulanabilirliği

?  Esnekliği

?  Ölçütleri karşılayabilirliği

Hedefleri, konuları ve işleniş sırasını; kullanılacak araç gereçleri ve değerlendirmeyi içeren bir programdır. Ders planı hazırlama konusunda öğretmene temel oluşturan (Posner, 2004) bu program türünün en temel özelliği, belli bir kapsamının ve düzeninin olmasıdır.
Yukarıda bahsedilen program türü hangisidir?

?  Uygulamadaki program

?  Resmi Program

?  Örtük Program

?  Test Edilen Program

?  İhmal Edilen Program

Öğretmen, eğitim kurumları ve / veya devlet tarafından hazırlanan sınavlarda ölçülen
öğrenmeleri kapsayan program türüdür (Crawford, 2011). Bu programın en önemli özelliği, bu sınavlardaki ölçme araçlarında hangi amaçların öngörüldüğü ve buna dayalı olarak bunun hangi sorularla ortaya çıkarılmasının çalışıldığıdır

?  Uygulamadaki Program

?  Resmi Program

?  Örtük Program

?  Test Edilen Program

?  İhmal Edilen Program

Ellis (2015), süreçte planlanan eğitim programının uzmanlar tarafından önerildiğini ve programın süreç esnasında sırasında asıl kararı öğretmenin verdiğini ifade etmektedir. Bu program, resmî programın uygulanışında ortaya çıkan ve öğretmen tarafından gerçekten uygulanan bir programdır.
Yukarıda bahsedilen program türü hangisidir?

?  Uygulamadaki Program

?  Resmi Program

?  Örtük Program

?  Test Edilen Program

?  İhmal Edilen Program

Resmî programda yer almasına karşılık uygulamaya konmayan, göz ardı edilen, üstünkörü geçilen ya da atlanan programdır (Tatar, 2018; Sönmez ve Alacapınar, 2015: 53). Öğrencilere sunulmayan seçenekler, öğrencilerin bilemeyecekleri
bakış açıları ve zihinsel dağarcıklarında olmayan kavramlar ve beceriler olarak ele alınabilir
Yukarıda bahsedilen program türü hangisidir?

?  Ekstra Program

?  Desteklenen Program

?  Örtük Program

?  Test Edilen Program

?  İhmal Edilen Program

Eğitim sistemleri, okulun yönetimi ve yapısı, okul kuralları, disiplin anlayışı, okul ile çevre ilişkileri, öğretmen-yönetici-öğrenci arasındaki ilişkiler vb. tutum ve davranışlar hangi programın kapsamını oluşturmaktadır?
Yukarıda bahsedilen program türü hangisidir?

?  Ekstra Program

?  Desteklenen Program

?  Örtük Program

?  Test Edilen Program

?  İhmal Edilen Program

Sönmez tarafından oluşturulan bu program, resmî programın hedeflerinin tam tersini savunan kişileri yetiştirmek üzere oluşturulan bir programdır. Örtük programdan farklı olarak bu program resmî programa tamamen tersi bir tutum ve eylemi içerir
Yukarıda bahsedilen program türü hangisidir?

?  Ekstra Program

?  Desteklenen Program

?  Karşıt Program

?  Test Edilen Program

?  İhmal Edilen Program

Bilim insanları ya da meslek kuruluşlarınca hazırlanan program türüdür. Türk Eğitim Derneği (TEDMEM, 2015) tarafından hazırlanarak sunulan “Ulusal Eğitim Programı 2015-2022” önerilen program türüne örnek teşkil etmektedir.
Yukarıda bahsedilen program türü hangisidir?

?  Önerilen Program

?  Desteklenen Program

?  Karşıt Program

?  Test Edilen Program

?  İhmal Edilen Program

Okulun dışında yapılması planlanmış her türlü deneyim, etkinlik bu programın içinde yer almaktadır. Bu tür etkinliklere spor karşılaşmaları, halk oyunları, sinema, tiyatro, konferanslar, sergiler vb. örnek olarak verilebilir.
Yukarıda bahsedilen program türü hangisidir?

?  Önerilen Program

?  Desteklenen Program

?  Karşıt Program

?  Test Edilen Program

?  Ekstra Program

Program hazırlamada DEĞERLENDİRME aşamaları verilen aşağıdaki maddelerden hangileri yer değiştirirse doğru bir değerlendirme yapılmış olur?
1. Değerlendirilecek programdaki olguya odaklanma
2. Bilginin toplanması
3. Bilginin analiz edilmesi
4. Bilginin organize edilmesi
5. Bilginin raporlaştırılması
6. Bilginin sürekli olarak gözden geçirilmesi

?  1-2

?  2-3

?  3-4

?  4-5

?  5-6

Geliştirilen programın özellikle ilk aşamalarında durumun gözden geçirilmesi amacıyla yapılır. Bu değerlendirme sürekli, ayrıntılı ve konuya özgü bilgilendirme sağlar. Programın niteliğinin artırılmasının amaçlandığı bu değerlendirme, program tamamlanmadan, diğer bir deyişle çok geçmeden sorunlara müdahale edilmesine olanak sağlar.
Yukarıda bahsedilen program değerlendirme yöntemlerinden hangisidir?

?  Formal Değerlendirme

?  İnformal Değerlendirme

?  Biçimlendirici Değerlendirme

?  Toplam Değerlendirme

?  Niteleyici Değerlendirme

Aşağıdakilerden hangisi program değerlendirme yaklaşımlarından değildir?

?  Hedefe Dayalı Değerlendirme

?  Yönetime Dayalı Değerlendirme

?  Uzman Odaklı Değerlendirme

?  Öğretmene Dayalı Değerlendirme

?  Katılımcı Odaklı Değerlendirme

Bu değerlendirme yaklaşımında paydaşların, bir diğer deyişle programla ilgisi olanların değerlendirmeye yardım etmek üzere sürece katılması söz konusudur.
Yukarıda bahsedilen program değerlendirmesi hangisidir?

?  Hedefe Dayalı Değerlendirme

?  Yönetime Dayalı Değerlendirme

?  Uzman Odaklı Değerlendirme

?  Tüketici Odaklı Değerlendirme

?  Katılımcı Odaklı Değerlendirme

Bu yaklaşım eğitim programları, çalıştaylar, hizmet içi eğitimler, eğitim materyalleri gibi ürün ve hizmetler hakkında bilgi toplamakla yükümlü birey ya da bağımsız kuruluşlar tarafından geliştirilen ve desteklenen bir yaklaşımdır.
Yukarıda bahsedilen program değerlendirmesi hangisidir?

?  Hedefe Dayalı Değerlendirme

?  Yönetime Dayalı Değerlendirme

?  Uzman Odaklı Değerlendirme

?  Tüketici Odaklı Değerlendirme

?  Katılımcı Odaklı Değerlendirme

En eski ve en çok kullanılan yaklaşımlarından biridir. Programın niteliğine o
program konusundaki kendini geliştirmiş kişilerin karar vermesine odaklıdır. Örneğin eğitim kurumlarında gerçekleştirilen akreditasyon çalışmaları, proje değerlendirme jürileri ya da hakem kurulları, programı yerinde değerlendiren uzmanların
uygulamaları bu yaklaşıma örnek gösterilebilir. Birçok
Yukarıda bahsedilen program değerlendirmesi
hangisidir?

?  Hedefe Dayalı Değerlendirme

?  Yönetime Dayalı Değerlendirme

?  Katılımcı Odaklı Değerlendirme

?  Tüketici Odaklı Değerlendirme

?  Uzman Odaklı Değerlendirme

Bu yaklaşım, programın hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda
gerçekleşen çıktıların değerlendirilmesini temel almaktadır. Burada önceden belirlenen hedefler ile hedeflerin gerçekleşme düzeyini belirleyen ölçme sonuçları karşılaştırılarak durum tanımlanmaya çalışılır.

?  Hedefe Dayalı Değerlendirme

?  Yönetime Dayalı Değerlendirme

?  Katılımcı Odaklı Değerlendirme

?  Tüketici Odaklı Değerlendirme

?  Uzman Odaklı Değerlendirme

Bu yaklaşım, program liderlerine bilgi sunmaya odaklanan bir nitelik taşır. Bu yaklaşım, program değerlendirme sürecinde elde edilen bilgilerin özellikle karar vericiler, müdürler vb. basamağında yer alan kişilerce daha etkili kullanılabileceğini savunur.

?  Hedefe Dayalı Değerlendirme

?  Yönetime Dayalı Değerlendirme

?  Katılımcı Odaklı Değerlendirme

?  Tüketici Odaklı Değerlendirme

?  Uzman Odaklı Değerlendirme

Bir Cevap Yazın