meb

2015 Teog 2 Donem Turkce Nisan Online Test

Okuma Süresi:10 Dakika, 10 Saniye

2015 Teog 2 Donem Turkce Nisan Online Test

 

2015 Teog 2 Donem Turkce Nisan Soru Coz

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “derin” sözcüğü, karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?
a) Cümle:  Karlı dağları, derin ırmakları geçip geldim.
Anlam: Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
b) Cümle: Derin bir bilgindi karşımda duran.
Anlam: Kendi alanında çok gelişmiş, en ileri durumda olan
c) Cümle: Küresel ısınmanın etkilerini ölçmek için derin araştırmalar yapılmalıdır.
Anlam: Yüzeyden içeri inen
d) Cümle: Bir iki derin nefesten sonra soluk alış verişi düzeldi.
Anlam:Uzun süren

2. Bütün insanlar aklı başında Beş parmak yerli yerinde Baş, işaret, orta, yüzük, serçe "Diyelim" kalksa da serçe Orta parmağa doğru yürüse Ne haddine! 

Bu şiirde tırnak ile aytılmış kelimenin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?  
a) İhtimal
b) Öneri
c) Beklenti
d) Varsayım

3. Şekerin bir bardak çay içinde erimesini seyredercesine eserinin hayata karışmasına şahit olan sanat adamlarına ne mutlu… Piyesini sahnede görmeden, bestesini bir orkestradan dinleyemeden, romanını bastırmadan, resmini duvara astırmadan göçüp giden sanat adamları için ise ne kadar üzücü… 

Bu metinde geçen “eserin hayata karışması” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eserdeki konuların günlük hayattan alınması
b) Sanatçının eserinden gelir elde etmesi
c) Sanat eserinin hedef kitlesine ulaşması
d) Eserin her yönüyle eleştirilmesi

4. İnsan kendi memleketinden uzaklaşıp da farklı kültürdeki insanların yaşadığı yerlere gitti mi bilmediği, görmediği şaşılacak olaylarla karşılaşmak, birtakım serüvenler geçirmek ister. Çoğu kez, bunları yapamadığı içindir ki seyahatinden abartıcı, hatta yalancı olarak döner ve yaşadıklarını anlatırken – – – -. 

Bu metnin sonuna aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
a) bire bin katar
b) kılı kırk yarar
c) ayakları yere basmaz
d) gözüne hiçbir şey görünmez

5. Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır?
a) Yakıcı güneşin altında, bu tozda, sıcakta, hamarat insanlar arı gibi kaynaşıyor, durmadan konuşuyor, uğultular çıkarıyordu. Bunlara hiç aldırmayan delikanlı, işini yapmaya devam ediyordu.
b) Isırgan otlarının arasından bahçenin öbür ucuna geçip boş bir teknenin üstüne bastım. Bahçenin içindeki, yaprakları yayvan, eğilmiş, yaşlı ağaçlara baktım.
c) Gemi rüzgâra yelken açıp güneye doğru yola çıktığında aydınlık, güzel ve ılık bir gündü. Denizcilerin birlikte söyledikleri neşeli şarkıları dinlerken kalbi neşeyle çarpıyordu.
d) İkindi aydınlığı toparlanıp gitmiş, odaya sessizliği çoğaltan serin gölgeler yayılmıştı. Genç kız, işlediği örtüde bir sıkıntının büyüdüğünü gördü. Örtüyü elinden bırakıp pencereye doğru yürüdü

6. Aladağlar bir sonbahar fırtınasında yaptığı şalı boynuna dolamış. Hasat yapılmış elma ve vişne bahçeleri kışı bekliyor. 

Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
a) Konuşturma
b) Abartma
c) Benzetme
d) Kişileştirme

7. Büyük kültür eserleri insanın duygu ve düşünce dünyasını, bilimsel araştırmalar ise bilgi ve yeteneklerini geliştirir. Okulu bitirdikten sonra kitap okumayanlar belli bir noktada durmuş saate benzerler. Zaman ilerledikçe onlar geride kalır. Meslek hayatının ve günlük ihtiyaçların çemberinden onları ancak kitaplar kurtarır ve onlara zengin ufuklar kazandırır. 

Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?
a) Anı
b) Biyografi
c) Deneme
d) Gezi yazısı

8. Kitaplar konusu iştahını kabartıyor Yekta’nın. Konuştukça konuşuyor, adını andığı yazarları benim sevip sevmediğimi soruyor hep. “Kitaplıklarımız birbirinin ikizi desene!” diyor  en sonunda. 

Bu metinde tırnak ile ayrılmış cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Okuma zevklerinin benzerliği
b) Kitaplıklarının aynı şekilde olması
c) Kitap sayılarının yakınlığı
d) Kitap okumayı sevmeleri

9. Bütün gece yağmıştı yağmur, önceki geceler olduğu gibi. Bahar, sağanak ve gök gürültülü gelmişti o yıl. Sonra azıcık güneş görünüp bulutlar dağılınca annemden izin koparıp dışarı çıkabilmiştim. Toprağın o güzel nemi, çamuru kaçmadan yetişmeliydim koruya. Sokağın hemen ucundan girilen ağaçlık alan önce bir koru gibi başlar, sonra yamaca doğru iyice dutluk olurdu. Uçurtma uçurtmak için çıktığımız tepenin en üstü ise sanki bu iş için ayrılmış yemyeşil bir düzlüktü. 

Bu metnin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Gözlem gücünden yararlanılmıştır.
b) Kişisel duygu ve düşünceler dile getirilmiştir.
c) Samimi bir dil kullanılmıştır
d) Tekrarlara başvurulmuştur

10. I. Zorunlu dediysem, bunlar tatsız değil neşeli ziyaretlerdi, o koca bahçede neler oynardık! 
II. Yemek saatlerine bile aldırmadan, hava kararana kadar doyamazdık oyuna. 
III. Seksek, çinçan, elimsende, yakan top ve en çok da saklambaç… 
IV. “Hadi yemeğe!” diye seslenmekten yorulan zavallı babaannem en sonunda, üzerine yoğurt sürdüğü ekmekleri elimize verirdi. 
V. Babaannemin evinin bahçesi, yaptığımız zorunlu ziyaretlerde vazgeçilmez oyun alanımızdı. 
VI. Kısacık bir moladan sonra yeniden oyuna koşardık. 

Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur
a) V – II – IV – VI – III – I
b) V – I – III – II – IV – VI
c) II – VI – III – IV – V – I
d) II – III – IV – V – I – VI

11. A.
Leylek leylek lekirdek, 
İki dirhem bir çekirdek. 
Lak lak eder kuş dilince, 
Göçüp gider güz gelince. 
Yedi iklim dört bucak, 
Gezip tozar şen şakrak.

B.
Kara kara kayacık, 
İçi dolu mayacık. 
Pazardan getirdim, 
Kor ateşte pişirdim. 
Kebap oldu kestane, 
At ağzına bir tane.

Bu tekerlemelerde ortak olmayan yön aşağıdakilerden hangisidir?
a) İkilemeye yer verilmesi
b) Dize sayılarının eşit olması
c) Devrik cümle kullanılması
d) Yansıma kelimelerden yararlanılması

12. Geçmişin gündelik ayakkabısı olan yemeniler artık turistik eşya niyetine satılıyor ama aslında en kullanışlı ve sağlıklı ayakkabı çeşidi bunlar. Yemenicilik zannedildiğinin aksine bir Türk el sanatı değil. Geçmişi altı asır öncesine dayanan yemenilerin ilk defa Yemen’de yapıldığı biliniyor. Yemen’den Halep’e, Halep’ten Güneydoğu Anadolu’ya kadar yayılmıştır. 

Bu metinde yemenilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a) Nerede ortaya çıktığına
b) Pahalı bir ürün olduğuna
c) Yayıldığı yerlere
d) Günümüzdeki durumuna

13. Bir köpek, ağzında bir kemikle bir nehrin kenarında duruyormuş. Birden sudaki yansımasını fark etmiş. O köpeğin de ağzında bir kemik varmış. Üstelik kendi ağzındaki kemikten daha büyükmüş. Köpek ağzındaki kemiği bırakıp hemen suya atlamış ancak azgın sularda neredeyse boğuluyormuş. Canını zor kurtarmış köpek, kıyıya çıktığında ne kemik kalmış ne de kemiğin yansıması. 
Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sahip olduklarıyla yetinmeyen, elindekini de kaybeder.
b) Kararsız kişiler, giriştikleri işlerde başarısız olurlar.
c) Söz dinlemeyenlerin başı dertten kurtulmaz.
d) Maceraya atılmak her zaman ilgi çekicidir.

14. Bizim halılarımızda, kilimlerimizde, heybelerimizde ve benzeri dokuma işlerimizde tatlı, yuvarlak çizgiler yoktur. Kilimlerimizde sürekli rastlanan üçgenler, kareler, beşgenler estetik tasalardan değil tezgâh zoruyla doğmuştur. Çünkü bizim tezgâhlarımızda yuvarlak çizgi dokunamaz. Köylerimizde yapılan dokuma tezgâhları ta Orta Çağ’dan hatta eski çağlardan kalma en ilkel tezgâhlardır. 

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a) Dokuma işlerimizde bazı motiflerin bulunmayışının sebebi nedir?
b) Halılarımızda hangi geometrik şekiller vardır?
c) Tarihî olaylar kilimlerimize nasıl yansımıştır?
d) Dokuma tezgâhları ne zamandan beri kullanılıyor?

15. Elif bir akşam sınıf arkadaşı Gamze’yle kısa mesaj yoluyla konuşmaya başladı. Konuşmanın ilerleyen aşamalarında Elif, Gamze’nin kendisine kırıldığını fark etti. Gamze’ye bunun nedenini sorduğunda “kendisinin sözlerinin sert ve kırıcı olduğu” cevabını aldı. Elif buna çok şaşırdı. Çünkü Gamze’yle yüz yüzeyken de aynı biçimde konuşuyordu ama o zaman Gamze kendisine kırılmıyordu. Bunu Gamze’yle paylaştığında o da kendisine hak verdi. Bunun üzerine Elif kısa mesajlarının sonuna bazı işaretler koymaya başladı. Örneğin şaka yaptığını belirtmek için gülme anlamında “ 🙂 ”, katıla katıla gülme anlamında “ :D) ”, üzgün olduğunu belirtmek için “ 🙁 ”, çok üzüldüğünü belirtmek için ise “ :’( ” işaretini kullanmaya başladı. Bunun üzerine aralarındaki iletişim problemi son buldu. 

Bu metne göre Elif’in çözüm bulduğu sorun aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kelimelerin ve cümlelerin kuralsızca kısaltılması
b) Jest, mimik ve ses tonu gibi iletişim unsurlarının kullanılmaması
c) Yüz yüze iletişimin azalmasından dolayı insan ilişkilerinin zayıflaması
d) Dil ve nezaket kurallarına uyulmaması

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
a) Arkamda oturduğu için onu göremiyordum.
b) Gözlerimin içine bakarak bir şey sordu.
c) Çocuk odasından ayak sesleri geliyordu.
d) En yakın dala tutunup duvarın üstüne tırmandı.

17. Ben her sabah – – – -. 

Bu söz grubu aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümlenin yüklemi geçişli olur?
a) okula giderim
b) parkta koşarım
c) erken kalkarım
d) süt içerim

18. I. Ormana girer girmez atının yavaşladığını hissetti. 
II. Elinde, kuyruğundan yakaladığı küçük ve kara bir kedi vardı. 
III. Dün akşamdan bu yana kederliydi. 
IV. Tüm dostların yüz çevirecekler senden. 

Numaralanmış cümlelerden hangileri fiil cümlesidir?
a) I. ve III
b) I. ve IV.
c) II. ve III.
d) II. ve IV.

19. Eskiden daha çok (I) "kuzey Ankara" taraflarında yetişen armutlar,  (II) "Ulus Meydanı’nda" seyyar el arabalarında satışa sunulurmuş. Bu küçük, sert ve sulu armudu herkes dört gözle beklermiş. Halkın bu kadar sevdiği bir ürün tabii Ankara ile sınırlı kalmamış ve (II) "Anadolu şehirlerinin" birçoğunda  yetiştirilmeye başlanmış. Ancak nerede yetiştirilirse yetiştirilsin (IV) "Ankara armudu" olarak anılmış bu ürün. 
Bu metindeki tırnak ile ayrılmış ve numaralandırılmış yerlerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.

20. Güçlü olanlar( ) zayıflara karşı haksızlık yapmamalıdır( ) Onların haklarını gözetmelidir( ) Yoksa son pişmanlık( ) 

Bu metinde yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
a) (,) (:) (.) (!)
b) (;) (!) (:) (.)
c) (,) (.) (.) (…)
d) (;) (.) (!) (…)

———-Anahtar———-

1. (c) 
2. (d) 
3. (c) 
4. (a) 
5. (b) 
6. (d) 
7. (c) 
8. (a) 
9. (d) 
10. (b) 
11. (d) 
12. (b) 
13. (a) 
14. (c) 
15. (b) 
16. (c) 
17. (d) 
18. (b) 
19. (a) 
20. (c) 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: