Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2016 Lys4 Din Kulturu Online Test

Okuma Süresi:5 Dakika, 49 Saniye

2016 Lys4 Din Kulturu Online Test

2016 Lys4 Din Kulturu Online Soru Çöz

1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip okulları öğrencileri/mezunları cevaplayacaktır.
Yüce Allah’ın varlığına inanmak O’na dair birtakım kabulleri de beraberinde getirir. 
Bu kabullerin neleri ihtiva etmesi gerektiği ise sadece Allah’ın Cebrail aracılığıyla peygamberlerine ilettiği vahiy sayesinde bilinebilir. Bu nedenle meleklere, peygamberlere ve kitaplara iman konusunun Allah’a imandan bağımsız düşünülmemesi gerekir. Nitekim Allah’ın varlığını kabul etmelerine rağmen O’nun elçisini ve getirdiği Kitab’ı inkâr eden Mekkelilerin tutumları Kur’an-ı Kerim’de şiddetle eleştirilmiştir.
Bu parçada vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
a) İman bir kabuller bütünüdür.
b) İnançlar arasında derecelendirme söz konusudur.
c) İnanılacak esaslarda değişiklik yoktur.
d) Herkesin imanı eşittir.
e) Allah’ı inkâr etmek en büyük günahtır.

2. Oruç ibadeti sadece yemeyi ve içmeyi değil, ahlaki açıdan uygun olmayan davranışları da terk etmeyi içerir. Hz. Muhammed bir hadis-i şerifinde orucun bu yönüne dikkat çekmiş, kötü söz ve davranışları terk etmeden oruç tutan kimsenin aç kalmasına Yüce Allah’ın ihtiyacı olmadığını belirtmiştir. Ramazan’da minarelerdeki mahyalarda görülen şu ifade de orucun bu yönünü özetler niteliktedir: “Ey oruç! Tut bizi!”
Bu parçada oruçla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
a) Bütün semavi dinlerde vardır.
b) Yüksek bir dinî bilinç hâlidir.
c) İslam’ın beş şartından biridir.
d) Bedenle yapılan bir ibadettir.
e) Farz olanı Ramazan ayında tutulur.

3. Hac, her biri farklı bir muhtevaya sahip bir ibadetler ve ritüeller bütünüdür. Bunlardan ihram; mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyevi kazanımlardan sıyrılma niteliği taşımaktadır. “Lebbeyk! Allahümme Lebbeyk!”  şeklindeki telbiye nidası, Allah’ın emrine kayıtsız şartsız teslim olmanın, şeytan taşlama ise insanı bu teslimiyetten alıkoyan her şeye karşı çıkmanın bir ifadesidir. Say, Hz. Hacer’in oğluna su araması gibi Müslümanların manevi arayışını temsil ederken Arafat’ta milyonlarca Müslümanın katılımıyla gerçekleştirilen vakfe ise mahşer yerinin bir provası mahiyetindedir.
Bu parçada hac ibadetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
a) Toplumsal bütünleşmenin doruk noktasıdır.
b) Ümmet şuurunun pekişmesine katkı sağlar.
c) Allah’a kul olma bilincini diri tutar.
d) Derin sembolik anlamlara sahiptir.
e) Hz. İbrahim’in mirasına ortak olmayı simgeler.

4. Hz. Muhammed, tüm Müslümanlara örnek olan bir ahlak abidesidir. O, Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını herkesten daha fazla gözeterek ilahi mesajı her yönüyle hayatına yansıtmıştır. Onun ahlakı sorulduğunda hanımı Hz. Aişe şu cevabı vermiştir: “Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dı.”
Bu parçadan hareketle Hz. Muhammed’le ilgili olarak aşağıdakilerden  hangisi söylenemez?
a) Kur’an’ın canlı temsilcisidir.
b) Vahyin en yetkin uygulayıcısıdır.
c) Kur’an’ın mesajını en iyi bilendir.
d) İslam dindarlığının ideal modelidir.
e) Kur'an, hayatı hakkında bilgiler içerir.

5. İslami oluşumlar içerisinde;
• Sıffin Savaşı sonrasında ortaya çıkan,
• hem Hz. Ali’ye hem de Muaviye’ye cephe alan,
• ameli, imanın ayrılmaz bir parçası olarak gören,
• din anlayışlarında bedevî kültürün izlerini taşıyan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şafiilik
b) Şiilik
c) Haricilik
d) Hanbelilik
e) Mutezile

6. Kur’an-ı Kerim’in Türkçe çevirileri için genellikle “meal” kavramı kullanılır. Bu kavram, Kur’an’ın Türkçeye yaklaşık olarak aktarılmasını ifade eder. Bu yüzden meal, Kur’an’ın kendisi değil, çevirenin Kur’an’dan anladığıdır. Meallerin farklı olmasında; Kur’an’daki bazı kelimelerin başka dillerde birebir karşılığının olmaması, ayetlerin Arap dili açısından farklı anlamlara açık olması, çevirmenlerin farklı kültürler ve sosyal çevrelerde yetişmiş olması, anlama düzeyleri ve ifade becerilerinin farklı olması gibi unsurlar etkili olmuştur.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Meallerin doğruluğu, kelimelere sadık kalınmasıyla mümkündür.
b) Meallerdeki farklılıklarda, dilin esnek yapısının rolü söz konusudur.
c) Çevirmenin ait olduğu bağlam, Kur’an metnine bakışını etkiler.
d) Meal yazımında Arapça kadar Türkçeyi de iyi bilmek gerekir.
e) Meallerin Kur’an ile özdeşleştirilmesi doğru değildir.

7. Hint Yarımadası’nda tarih boyunca pek çok din ortaya çıkmıştır. Bunlar, birbirlerine alternatif olarak gelişmiş olsalar da bazı temel hususlarda benzer yaklaşımlar sergilemişlerdir. Örneğin dünyadaki doğum-ölüm- yeniden doğuş döngüsünü ifade eden samsara ve karma öğretisi ve bundan kurtuluş anlamına gelen mokşa veya nirvana inancı bölge dinlerinin hepsinde kabul edilen ortak öğretilerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen dinler arasında yer almaz?
a) Hinduizm
b) Budizm
c) Sihizm
d) Caynizm
e) Taoizm

8. Günümüz İslam mimarisi belli bir estetik anlayıştan çok, maddi bir zenginliği dışa vuruyorsa bir şeyler ters gidiyor demektir. Eskinin el emeği göz nuru sanat eserleri,  yerini fabrika üretimi süslemelere bırakmış. Beton bloklarla oluşturulan devasa camilerin içi; düz mermerler, basmakalıp çiniler, özgün olmayan hat eserleriyle donatılmış. Kaybettiğimiz şey aslında belli: Estetik düşünme becerisini yitirdiğimiz için asalet ve zarafeti yapılarımıza yansıtamıyor, bunun yerine sıradan ve abartılı süslemelerle durumu kurtarmaya çalışıyoruz. Hâlbuki ekonomik zenginlik her zaman estetik zenginlik anlamına gelmiyor.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
a) İslam mimarisi bir gerileme süreci yaşamaktadır.
b) İnsan yaşamı ile mimari arasında doğrudan bir ilişki vardır.
c) Ekonomik gelişme İslam mimarisinin gerilemesine sebep olmaktadır.
d) İnsanın iç dünyası dış dünyasını etkiler.
e) Gerçek çöküntü ekonomik değil, sanatsaldır.

———-Anahtar———-

1. (a) 
2. (b) 
3. (d) 
4. (e) 
5. (c) 
6. (a) 
7. (e) 
8. (d) 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: