5 sinif kurani kerim 2 donem 1 yazili

5 sinif kurani kerim 2 donem 1 yazili

5 sinif kurani kerim 2 donem 1 yazili

 

A- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.7×2=14p

1. (……) Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir.                                                        
2.  (……) Kuran-ı Kerim’de tüm sureler besmele ile başlar.                                                               
3.  (……) Kuran-ı Kerim’in ilk inen ayetleri Alak Suresi 1-5 ayetlerdir.                                             
4.  (……) Kur’an-ı Kerimi, peygamberimize vahiy olarak getiren “Azrail ” meleğidir.
5.  (……) İlk inen ayette oku emri verilmiştir.     
6.  (……) Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir.        
7.  (……) Peygamberimiz yirmi beş yaşındayken peygamber olmuştur.

    

B- Aşağıdaki ilahi kitaplar ile gönderildikleri peygamberleri  eşleştiriniz.4×2=8p

(……) Tevrat                                  A.Hz. Muhammet

(……) İncil                                     B. Hz. Musa

(……)Kur’an-ı Kerim                      C. Hz. Davut

(……) Zebur                                       D. Hz. İsa

 

 

30

Hz. Osman

 Hz. Meryem

   114

Hz. Ebubekir

Mekki

6236

Medeni

Ç- Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun olacak şekilde yazınız.8×2=16p

Hz. Osman

hatim

114

Halime

Fatiha

Hz. Ebu Bekir

Ayet

Nas

Bakara

Cüz

Kevser

6666

  

Kur’an-ı Kerim’de …………………tane sure vardır.

Kur’an-ı Kerim………………………………………zamanında kitap haline getirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in Mekke şehrinde inen surelerine………………………sureler denir.

Kur’an-ı Kerim’ de ………………..tane ayet vardır.

Kur’an-ı Kerim……………………………….zamanında çoğaltılmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de ………………tane cüz vardır.

Kur’an-ı Kerim’de…………………………….adı geçen tek kadındır.

Kur’an-ı Kerim’in Medine şehrinde inen surelerine………………………sureler denir.

 

B- Aşağıdaki Sureler ile anlamlarını  eşleştiriniz.7×2=14p

Nalh(……) Hızlı koşan atlar

Maide(……) Güneş

Bakara(……) Karınca

Ankebut(……) Bal arısı

Şems(……) Örümcek

Adiyat(……)Yemek sofrası

Neml                         (……) İnek

 

E- Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alınız.16×3=48p

 1. Kuranıkerim’in inmesinin tamamlanması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür?

A) 13               B) 23   C) 33               D) 43

 1. Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir?

A) İncil                                    B) Tevrat                         

C) Zebur                                 D) Kuran-ı Kerim

 1. Kur’an’ı baştan sona ezberlemiş kimseye ne denir?A) Hafız            B) Hoca       C) Derviş         D) Üstad
 1. Peygamberimize inen ilk ayetler hangi surededir?A) Fatiha        B) Bakara        C) Alak                 D) Nas
 1. Peygamberimize nerede peygamberlik gelmiştir?A) Kabe'deB) Hira MağarasındaC) Camide                            D) Sevr Dağı'nda
 1. Kur’an-ı Kerim hangi gecede indirilmeye başlanmıştır?

A) Kadir Gecesi                      B) Mi’rac Gecesi

C) Berat Gecesi                      D) Regaib Gecesi

 1. Peygamber Efendimiz (sav)’e ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir?

A) Medine – 610 yılında

B) HiraMağarası – 610 yılında

C) Sevr Mağarası – 610 yılında

D) Mekke – 622 yılında

8.Hangi peygamber Nemrut tarafından ateşe atılırken ateş, suya dönmüş ve Allah’ın hikmetiyle yanmaktan kurtulmuştur?

A) Hz. Adem          B) Hz. Musa

C) Hz. İbrahim       D) Hz. İsmail

 1. Kuran’la ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
 1. Allah kelamıdır.
 2. Arapça bir kitaptır.

C) Peyderpey indirilmiştir.

D) Sadece Arap olan milletlere gönderilmiştir.

10 . Hangi peygamberin ismini bizzat Allah kendisi koymuştur?

A) Hz. Yahya          B) Hz. Muhammet

C) Hz. Yusuf           D) Hz. Yunus

 1. Aşağıdaki surelerin hangisinde peygamberimizin adı ’’Muhammet’’ olarakgeçmez?

 

A) Al-i İmran B) AhzabC) FetihD) Furkan

 1. Kuran-ı Kerim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuran-ı Kerim’de her surenin bir adı vardır.

B) Kuran-ı Kerim’in en kısa suresi Bakara suresidir.

C) Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir.

D) Kuran-ı Kerim’de otuz cüz vardır.

 1. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kur’an-ı Kerim’de anlatılmayan savaşlardandır?

A) Bedir Savaşı

B) Uhud Savaşı

C) Hendek Savaşı

D) Yermük Savaşı

 

 1. ‘’ Euzu billahi mineşşeytanirracim’’ sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

B) Kovulmuş, lanetlenmiş Şeytan’ın kötülüklerinden Allah’a sığınırım.

C) Her şeyden büyük olan Allah çok doğru söylemiştir.

D) Allah her şeyi hakkıyla işiten ve bilendir.

 1. ‘’Kur’an’da adı 43 defa geçer. Bir gemi inşa edip yeryüzündeki bütün canlıları bu gemiye almasıyla bilinir. Daha sonra Dünya’da büyük bir tufan olmuş, ona inanmayan kavmi Allah tarafından helak edilmiştir.       ‘’

Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?

A) Hz. Adem             B) Hz. Nuh

C) Hz. Davut           D) Hz. Salih

16.‘’ Kur’an’da adı 27 defa geçer. Rüya tabiri yeteneğiyle Mısır’da yöneticilik yaptı. Kur’an’da bir surede anlatılan kıssa ona aittir. Bu kıssa Kur’an’da “kıssaların en güzeli” olarak adlandırılır.’’

Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?

A) Hz. Yakup             B) Hz. İdris

C) Hz. Yusuf             D) Hz. Musa

 

 

Bir Yorum Yazınız!

%d blogcu bunu beğendi: