7 sinif kuranı kerim 1 donem 1 sinav

Okuma Süresi:3 Dakika, 13 Saniye

7. SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI

DOĞRU YANLIŞ

Kur’an-ı Kerim’de sadece ibadet ile ilgili ayetler yer alır.

Kuran’ı Kerim insanlara bu dünyada rehberlik yapan bir ilahi kitaptır.

Ahiret, kıyamet ve Allah inancı gibi konular inanç kategorisi içinde yer alır.

Kur’an-ı Kerim vefat eden insanlara okuma için indirilmiş bir kitaptır.

Kur’an-ı Kerim’in bütün çağlara hitap eden bir kitap olması evrenselliğini gösterir.

Kur’an-ı Kerim şeytanın kötülüklerinden korunma konusunda inananlara çeşitli uyarılarda bulunur.

Hz. Davut Hz. Süleyman peygamberin oğludur.

İbrahim suresi 14 ayetten oluşan bir suredir.

Hz. Süleyman uzun dönem hükümdarlık yapmış ve halkına adaletle hükmetmiştir.

Kur’an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız. (3 x 7 = 21Puan)

İçinde Hz. Musa’nın asası ve Tevrat levhalarının bulunduğu kutsal sandık Kuran’da ………………. olarak bahsedilir.

Geçmişte yaşamış toplum ve peygamberlerin Kur’an-ı Kerim’de anlatılan hayatlarına ……………………. denir.

Namaz, oruç, zekat gibi Allah’a karşı çeşitli şekillerde yerine getirmemiz gereken görevlere ………………….. denir.

……… Allah’ın varlığı ve birliğini, Kuran’ın getirdiği kesin hükümleri kalb ile tasdik ederek tereddütsüz kabul etmektir.

Yüce Allah’ın insanların hem bu dünyada hem de ahrette mutlu olmaları için gönderdiği ilahi kurallara ……….. denir.

Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son ilahi kitabın ismi ……………………………… dir.

Yücel Allah’ın peygamberleri vasıtasıyla insanlara gönderdiği mesajlara, bilgilere ve sözlere ………………. denir.

Aşağıda verilen ayeti yorumlayınız. 13 Puan

“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine ve peygamberine indirdiği kitaba ve daha önceki indirdiği kitaplara da iman edin. Kim Allah’ı kitaplarını, meleklerini, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır.” (Nisa Suresi 136. ayet) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 Aşağıda verilen ayetler ile ilgili oldukları konuları eşleştiriniz. (4 x 4 = 16 Puan)

Gerçekten biz Eyüp’ü sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu! O, Allah’a çok yönelen bir kul kimse idi.” (Sâd suresi 44. ayet)

Namaz kılınız, zekât veriniz ve Peygamber’e itaat ediniz ki size merhamet edilsin. (Nur Suresi 56. ayet)

Ey iman edenler Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin (Ahzap suresi 70. ayet)

“De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi de yoktur.” (İhlas suresi)

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın yarattığı diğer varlıklar-dan ve evrende gerçekleşen olaylardan bahseden ayet-lere ………………………… denir.

1. Yukarıdaki açıklamada verilen boşluk aşağıdaki-lerden hangisi ile doldurulmalıdır?

A) Evrensel ayetler

B) Kevni ayetler

C) Mucizevi ayetler

D) Sahih ayetler

Gazze’de dünyaya gözlerini açtı. Babası gibi önce hü-kümdar sonra peygamber oldu. Babasının yolunu takip ederek insanları Allah’ın yoluna çağırdı. Mısır’dan Fırat nehrine kadar uzanan bir kırallık devraldı. Beyt-i Makdis’i (Mescid-i Aksa’yı) yedi yılda inşa etti. Kudüs’te vefat etti.

2. Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Hz. Yunus

B) Hz. Yakup

C) Hz. Süleyman

D) Hz. Davut

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de yer alan konulardan biri değildir?

A) Sosyal hayatı düzenleyen kurallar

B) Ahiret inancı

C) Zekat, sadaka ve iyilik

D) Sportif faaliyetler

4. Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmamız mümkün değildir?

A) Ben niçin varım ve sonum ne olacak?

B) Bu hayatta nasıl mutlu olabilirim?

C) Yarın yağmur yağar mı?

D) Öldükten sonra nasıl bir hayat var?

Yüce Allah demiri O’nun eliyle şekillendirmiş ve insanlığa verilen bu nimeti nasıl kullanılacağını onunla öretmiştir. O bütün nimetlere şükretmesiyle Kur’an-ı Kerim’de övülmüş ve bizlere rehber oluştur.

5. Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber aşağı-dakilerden hangisi olabilir?

Hz. Musa

Hz. Süleyman

Hz. Muhammed

Hz. Davut

6. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in temel amaçlarından biri değildir?

A) İnsana Allah, evren ve diğer varlıklar ile ilgili doğru bilgiler vermek

B) İnsanların doğru inancı bulmalarını sağlamak

C) İnsanlara tarihi bilgiler vermek

D) İnsanları doğru davranışlar yapmaya yönlendirmek

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: