Germen

9 sinif almanca 1 sinava hazirlik alistirma dilbilgisi

Okuma Süresi:10 Dakika, 55 Saniye

Guten Morgen! – Günaydın Guten Abend – İyi Akşamlar Guten Tag – İyi günler Gute Nacht- İyi geceler Grüß Gott! Grüß dich! Almanca konuşan Grüß euch! başka ülkelerde

Wie geht es dir? – Sen Nasılsın? Wie geht es euch? – Siz Nasılsınız? (çoğul) Wie geht es Ihnen?- Siz Nasılsınız? (Nezaket)

Bis später! az sonra görüşürüz Bis bald! – Yakında görüşürüz Bis dann! Sonra görüşürüz Auf Wiedersehen! Görüşmek üzere Tschüss! – Güle güle Servus!

prima, toll, super – harika, mükembel, süper Danke sehr gut – çok iyiyim Danke, gut- iyiyim Danke, nicht so gut gut. – o kadar iyi değilim Danke, es geht – idare eder Danke, geht mir schlecht – kötüyüm Danke, Es geht mir sehr schlecht – Çok kötüyüm

1. Die Tageszeiten – Günün Bölümleri

der Morgen der Mittag der Abend die Nacht

a ………………………………….. b…………………………………….

c ………………………………………. d ………………………………………..

2. Ich begrüße!

Es ist Morgen:…………………………………..

Es ist Mittag: …………………………………..

Es ist Abend: …………………………………..

3. Ich gehe fort! Formell oder Informell?

Auf Wiedersehen! Tschüss! Bis später! Gute Nacht!

…………………………. ………………………… …………………….. ……………………….

4. Was sage ich?

Es ist Mittag: …………………………………………. Es ist 23:00 Uhr: ………………………………………

Es ist 9:00 Uhr: ………………………………………Es ist 19:00 Uhr: ……………………………………….

Ich gehe nach Hause: ………………………………………………………………………………………………

Aıştırma Selamlaşma Vedalaşma Nasılsın sorularını cevaplayınız! Rollere dikkat ediniz

Begrüβen / Verabschieden Finde 10 Begrüβungs- oder Verabschiedungswörter ( Achtung ! Manche Wörter werden nur in Süddeutschland verwendet !)

N T C A Z W A T O D G N U L V

C E R Q T Q S B N Q U E R Q G

R R H I B C X E M R T G E G L

F O L E H I B L G M E R E H A

J C X Ü S A C V A P N O Z N X

E V S O N R N T M R T M U P C

K S G E L E E A J L A N P J T

E G T R A L D D H M G E D V K

M U B M Ü H A N E A I T T K W

G S H Z B S X H S I A U E A E

S U V R E S S N J I W G K F Z

H B L B A K C G K E N F J X Y

E Q M E R C U T O H X Q U O M

G U T E N A C H T T O E P A M

M Z T L O C M J X D T M K A H

Schreibe die Ergbenisse in das Kreuzworträtsel

Wie alt bist du? Senin Yaşın kaç? Ich bin siebzehn Jahre alt Wie alt sind Sie? Sizin yaşınız kaç? Ich bin neun Jahre alt. Wie ist deine Telefonnummer? – Telefon numaran nedir? Meine Telefonnummer ist 0536 496 61 58 – Telefon nummaram …

Wie ist Ihre Telefonnumer? – Telefon numaranız nedir. Meine Telefonnummer ist 05059791564 – Telefon numaran …

Lernblatt- Öğrenme Kağıdı

FRANKREICH

FRANZOSE

FRANZOSİN

FRANZÖSISCH ÖSTERREICH ÖSTERREICHER ÖSTERREİCHERİN DEUTSCH ITALIEN TALIENER ITALİENERİN ITALIENISCH DEUTSCHLAND DEUTSCHER DEUTSCHE DEUTSCH

SCHWEİZ

SCHWEİZER

SCHWEİZERİN

DEUTSH SPANIEN SPANIER SPANIERİN SPANISCH ENGLAND ENGLÄNDER ENGLÄNDERİN ENGLISCH GRIECHENLAND GRIECHE GRIECHISCH GRIECHISCH

RUSSLAND

RUSSE

RUSSIN

RUSSISCH

Woher kommst du? Sen nerelesin? Ich komme aus Griechenland.- Ben Yunanistalıyım. Woher kommen Sie? Siz nerelisiniz? Siz nerelesiniz? Ich komme aus Russland. Ben Rusyalıyım

Welche Sprache sprichst du? Hangi dili konuşuyorsunuz? Ich spreche Griechisch und Russisch. Ben Rusça ve Yunanca konuşuyorum Welche Sprache sprechen Sie? Siz hangi dili konuşuyorsunuz? Ich spreche Japanisch und Türkisch. Ben Türkçe ve Japonca konuşuyorum.

1- Schreiben Sie Land, Sprache, Nationalität – Ülke isimlerini Dilleri ve Uyrukları yazınız!

Almanya Fransa Avusturya Italya

İsviçre Amerika Holanda Türkiye

İspanya Çin İngiltere Yunanistan

Rusya Japonya

2- Ergänzen Sie die Sätze mit Länder, Nationalitäten und Sprachen – Cümleleri ülke isimleri diller ve milliyetler tamamlayınız!

Almanya Erkek Ich komme aus_________ Ich bin ______________ Ich spreche ___________ Avusturya Erkek Er kommt aus_________ Er ist ______________ Er spricht ___________

Fransa

Bayan Sie kommt aus_________ Sie ist ______________ Sie spricht ___________ Italya Bayan Du kommst aus_________ Du bist ______________ Du sprichst ___________

İsviçre

Bayan Sie kommt aus_________ Sie ist ______________ Sie spricht ___________ Holanda Çoğul Ihr kommt aus_________ Ihr seid ______________ Ihr sprecht ___________

İspanya

Çoğul Wir kommen aus_________ Wir sind ______________ Wir sprechen ___________ Amerika Nezaket Sie kommen aus_________ Sie sind ______________ Sie sprechen ___________

Türkiye

Erkek Du kommst aus_________ Du bist ______________ Du sprichst ___________ İngiltere Erkek Er kommt aus_________ Er ist ______________ Er spricht ___________

Türkiye

Erkek Er kommt aus_________ Er ist ______________ Er spricht ___________ Çin Bayan Sie kommt aus_________ Sie ist ______________ Sie spricht ___________

Rusya

Bayan Sie kommt aus_________ Sie ist ______________ Sie spricht ___________ Japonya Erkek Er kommt aus_________ Er ist ______________ Er spricht ___________

Ich bin Lena. Ich bin vierzehn Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Biefeld. Ich bin Deutsche. Ich spreche Türkisch Deutsch und Spanisch. Meine Adrese ist Lilienstraße 7. Meine Telefonnummer ist 056896321

Das ist Ahmet. Er ist elf Jahre alt. Er kommt aus der Türkei. Er wohnt in Ankara. Er ist Türke. Er spricht Englisch, Italienisch und Türkisch. Seine Adresse ist Atatürk Straße 19. Seine Telefonnummer ist 05447896321

Das ist Betina. Sie ist sechzehn Jahre alt. Sie kommt aus Spanien. Sie wohnt in Madrid. Sie ist Spanierin. Sie spricht Spanisch, Chenesisch und Englisch. Ihre Adresse ist Bismarkstraße 17. Ihre Telefonnummer ist 58976452012

Schwache/Regelmäßige Verben

im Präsens/Zayıf Fiiller

kaufen = Infinitiv= Mastar

kauf + Endungen= Konjugation

1. ich komm – e

2. du kauf – st

3. er, sie, es kauf – t

1. wir kauf – en

2. ihr kauf – t

3. Sie, sie kauf – en

Almanca fiiller ya –en ile ya da –en ile biter fiilin bu haline

mastar hali denir. Yani sözlükte bu şekilde bulunur. Fiil

kökünden –en ya –n attığımızda fiilin en yalın hali olan kökü bulunur. Fiil çekim ekleri kökten sonra özneye göre getirilir. ich-e du-st er,sie,es–t wir–en ihr-t sie/Sie-en

–s“Düşmesi

heißen: Infinitiv (Mastar) heiß=Verbstamm (kök)

1. ich heiße

2. du heiß(– )t

3. er, sie, es heißt

1. wir heißen

2. ihr heißt

3. Sie, sie heißen

Düzensiz Fiil Çekimi

sprechen sein

ich spreche / bin

du* sprichst / bist

er, sie, es* spricht / ist

wir sprechen /sind

ihr sprecht / seid

Sie, sie sprechen / sind

Konjugieren Sie die Verben? Fiilleri çekimleyiniz!

Heißen Sprechen wohnen sein

ich Spreche

du wohnst

er/sie /es

wir

ihr seid

Sie/sie Heißen

1- Fülle die Lücken richtig aus. “heiße”, “heißt”, “heißen”, “bin”, “bist”, “ sind”.

1- ______ Sie Frau Wilke? Ja, ich _____ Melanie Wilke.

2-Wie alt _______ Sie? Ich _______42 Jahre alt. .

3-______Sie Frau Müller? Nein, ich ______Barbara Schmidt.

4- Wie alt ________ du? Ich _______15 Jahre alt.

5- _______du Eva? Nein, ich______ Mona.

2- Bilde Sätze oder Fragen.

a) heißt/ du / wie/?__________________________________________________________________

b) Jahre/ alt /15 /ist/Michael/._________________________________________________________

c) alt/ Freundin/12/ist/Meine/Jahre/.____________________________________________________

d) kommt / er / Russland / aus/________________________________________________________ e) wohnst / Wo / du? ______________________________________________________________ f) sprichst / du / Welche / Sprache./____________________________________________________

B- Ordnen Sie zu! Rakamlarla verilen ifadeleri harflerle verilenlerle eşleştiriniz! 20 PUAN

1- Wie heißen a) in der Türkei. 1 ( ) 2- Wo b) wohnst du? 2 ( ) 3- Woher kommt c) Türkin 3 ( ) 4- Wie alt d) es Ihnen? 4 ( ) 5- Ich wohne e) Englisch, Deutsch 5 ( ) 6- Wie ist f) bist du? 6 ( ) 7- Buchstabieren Sie g) Sie? 7 ( ) 8- Wie geht h) deine Adresse? 8 ( ) 9- Ich bin i) er? 9 ( ) 10- Wir sprechen j) Ihren Namen? 10 ( )

1)+ ………… Sie Türkin ? – Nein, ich ……….. Araberin.

2)+Wer ………. das ? – Das …………. Max und Karl.

3)+ Wie alt ………. du ? – Ich …………. 15 Jahre alt.

4)+ ………. ihr Peter und Karl ? – Nein, wir ………… Paul und Manfred.

5)+ Wie …………….. du ? – Ich ……………. Ahmed.

6)+ Woher ……………. Karla ? – Sie ………………… aus Berlin.

7)+ ……………….. du aus Deutschland ? – Nein, ich ……………… aus Österreich.

8)+ Und wo ………………. du ? – Ich ……………….. in Wien. 9)+ Was ………………. du ? – Ich ……………….. Türkisch.

10) + Wie ………………. deine Telefonnumer? – Meine Telefonummer ……………….. 0544 0665 48 67.

11) Wie ………………. deine Adresse ? – Meine Adress ……………….. 20 München.

D- YAZMA BÖLÜMÜ Verwandeln Sie die Angaben in den Text. ( Tabladaki bilgileri metne 3. Tekil şahısa göre dönüştürünüz) SIE-FORM

Name/Nachname: Katrin Schmidt Land: Deutschland Alter: 18 Wohnort: Berlin Sprache: Deutsch, Italienisch Nationalität: Deutsche Adresse: Schillerstraße Telefonnummer: 0170 689 22 45

E- ANLAMA BÖLÜMÜ

Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an Richtig oder Falsch. Metni okuyunuz ve doğru yanlış işaretleyiniz. 20 PUAN

Sie heißen Rudolf und Bettina. Rudolf ist sechzehn und Bettina ist fünfzehn Jahre alt. Rudolf kommt aus der Schweiz und Bettina kommt aus Österreich. Sie wohnen in Köln. Sie sind Freunde. Sie sind in der Klasse 10/B. Rudolf ist Schweizer. Er spricht Deutsch und Französisch. Bettina ist Österreicherin. Sie spricht Deutsch und Englisch. Sie lernen Türkisch.

Richtig Falsch

1- Rudolf ist Italiener.

2- Rudolf ist 17 Jahre alt.

3- Bettina ist Österreicherin.

4- Rudolf und Bettina wohnen in Köln.

5- Rudolf und Bettina sind Klassenfreunde

1– Was passt hier nicht.

a) Hallo b) Hi c) Guten Tag d) Guten Abend e) Tschüss

2 – Guten Morgen, Frau Zielinski. Wie geht es _________? a) Ihnen b) uns c) euch d) mir e) dir

3– Was passt hier nicht?

a) Tschüss b) Auf Wiedersehen c) Bis Bald d) Gute Nacht e) Guten Tag

4– Wie heißt du?

a) Er heißt Alex b) Sie heißt Monika c) Ich heiße Ina c) Du heißt Sarah e) Wir heißen Alex und Sarah 5– Gute _________ . a) Tag b) Morgen c) Abend d) Nacht e) Mittag

6– Land Sprache

Bulgarien Bulgarisch

Italien Italienisch

Deutschland Deutsch

Türkei ?

a) Türke b) Türkin c) Türkisch d) Türkei e) Turkey

7– Was passt nicht zusammen?

a) Deutschland – Deutsch

b) Österreich – Deutsch

c) England – Englisch

d) Dänemark – Italienisch

e) Türkei – Türkisch

8– Philip: Hi, ich bin Philip. Wer bist du?

Hasibe: Hallo, Philip. Ich bin Hasibe.

Philip: _______ alt bist du? Hasibe: Ich bin 12 Jahre alt.

a) Wo b) Woher c) Was d) Wer e) Wie

9– Ich __________ Hans Müller. a) bin b) sind c) seid d) bist e) ist

10– A: _____ kommen Sie? Herr Alex.

B: _____ der Schweiz.

a) Wie / In b) Woher / Aus

c) Was / In d) Wer / Von

e) Aus /wo

11–A- Guten Morgen ! Martin.

B- Guten Morgen! Lisa. Wie geht es dir?

A- Danke gut und dir?

B- Sehr gut, danke

A- ____________

B- dir auch.

a) Hallo

b) Guten Abend

c) Danke

d) Na ja!

e) Tschüss und einen schönen Tag noch 12– Hallo ich __________ Julia, bin 15 Jahre __________ und ____________ in Darmstadt.

a) heiße / alt / wohne

b) alt/ wohne / komme

c) alt / wohne / komme

d) wohne/ heiße / komme

e) heiße / wohne / alt

13– Guten Tag, ________ bin Marta Müller. a) es b) ich c) du d) Sie e) er

14– ______ sind Sie?

Ich bin Alex

a)Wie b)Woher c)Welche

d)Wer e)Was

15– Was ist richtige Reihenfolge?

a) ich–du–er,sie, es–wir–ihr– sie/Sie

b) ich–wir–du– er,sie, es–ihr–sie/Sie

c) du–er,sie, es–wir–ich–sie/Sie–ihr

d) ich–er,sie, es–ihr–du–wir–sie/Sie

e) ich–du–wir–ihr–er,sie, es–sie/Sie

16– A: Hi, bist du neu hier? B: Ja, ich komme aus der Türkei. A: Ach so. Ich heiße Damla Doğan. Und Wie ist dein Name? B: __________________________ A: Freut mich dich kennenzulernen. Burcu. B: Mich auch!

a) Ich komme aus Deutschland.

b) Ich bin 18 Jahre alt. c) Ich heiße Hatice Tolay d) Ich bin ledig

e) Ich habe zwei Kinder

17– A: Wie ist _________ Name?

B: _____Name ist Stefan Barth.

a) meine/Deine b) dein /Mein

c) sein/Meine d) dein /Ihr

e) eure/unser

18– ________ Sprache sprichst du?

Ich spreche Türkisch und Englisch

a) Welche b)Woher c) Wie

d)Wer e)Was

19– Er kommt aus _______.

a) Deutsch b) Französisch c) Finnland d) Italienisch e) Spanisch

20– A: Wo _______du geboren?

B: Ich ________in Italien geboren.

a) ist / bin b) seid / bist c) sind / ist d) bist / bin e) sind / bin

21– A: Was ________du?

B: Englisch und ein bisschen Deutsch.

a) sprechen b) sprecht c) sprichst

d) spricht e) spreche

22– Danke, es ……………… mir gut!

a) ist b) geht c) haben d) sein e) wird

23– Hallo Peter, hallo Thomas ! Wie alt ……… ihr?

a) bin b) seid c) bist d) sind e) ist

24 – A: _____ du Kinder?

B: Ja, ich habe zwei Kinder. a) Haben b) Hast c) Habt d) Habe e) hat

25– Das sind Elif und Ahmet. ______ leben in der Türkei.

a) Wir b)Ihr c) Sie d) Er e) Du

26– Welche Konjugationendung passt nicht?

a) ich – e b) du – st c) er,sie, es –t

d) wir – t e) sie/Sie – en

27– A: Wie alt _________ Sie?

B: Ich _________sechzehn Jahre alt.

a) seid /sind b) sind / bin c) bin / bist d) sind / seid e) bist / sind

28– aus – Ich – Konya – komme

a b c d

a) b-d-c-a b) c-b-d-a c) c-a-d-

d) b-d-a-c e) d-a-c-b

29– A: Wo __________ ihr?

B: In Frankfurt.

a) wohnt b) kommt c) habt

d) sprecht e) geht

30– Was passt hier nicht

a) kommen b) heißen c) sein d) sprechen e) Postleitzahl

31– A: Guten Tag. Ich bin Andreas Zielinski.

Und Wie ________Sie?

B: Philip Müller.

a) sind b) heißt c) ist d) heiße e) heißen

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: