9.Sinif Saglik Bilgisi 1 Donem 1 Yazili Sorulari

Okuma Süresi:1 Dakika, 54 Saniye

9. SINIFLAR SAĞLIK BİLGİSİ 1.DÖNEM 1. YAZILISI

(A GRUBU)

A_ Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz. İfade doğru ise kutucuğa D harfi, yanlış ise Y harfini yazınız.(5×3=15 puan)

1- Sokaktaki çöpler sağlığı etkileyen fiziksel etkendir.

2- Doğumdan sonraki geçen 12 aylık döneme çocukluk dönemi denilir.

3- Doku ve organları doğuştan,hastalık yada bir kaza sonucu işlevlerini kaybetmesine sakatlık denir.

4- Koruyucu sağlık hizmetlerinden birincil koruma hastalık ortaya çıktıktan sonra önlemlerin alınmasıdır.

5- Büyüme, canlı vücudunun hacim ve kütlece artışıdır.

B_ Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri kutuda verilen kelimelerden doğru olan ile tamamlayını(5×3=15puan)

1. Vücutlarındaki tifüs, veba, sıtma gibi hastalık mikroplarını insanlara ve besinlere bulaştıran bit, pire, karasinek gibi biyolojik etmenlere ……….…………… denir.

2. İnsanın bedensel ve zihinsel faaliyetlerinde yavaşlamanın görüldüğü dönem ……………………….dönemidir.

3. Çocuklara tuvalet eğitimi ………………………..döneminde verilir.

4. …………………………………………, toplumdaki her bireyin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilme hakkıdır.

5. Bireyin ya da toplumun örf, adet, gelenek ve görenekleri din, dil, ırk gibi özelliklerinden doğan davranışları sağlığa etki eden …………………………………..etmenlerdendir.

C_ Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.(6×5=30puan)

1- Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etmenlerden birisi değildir?

A) Mikroorganizmalar B)Bitkiler C) Hayvanlar D) Besinler

2– Aşağıdakilerden hangisi 1. basamak sağlık hizmeti veren kuruluştur?

A ) Göz Hastane B ) Sağlık ocağı C ) Devlet hastanesi D ) Üniversite hastanesi

3- Aşağıdakilerden hangisi sosyoekonomik etmenlerden değildir?

A).Eğitim seviyesi B) Yaşam koşulları C) Konut sahipliği D) Kalıtımsal hastalıklar

4- Erken ergenlik dönemi hangi yaş aralıklarını kapsar?

A)12-15 B) 15- 18 C) 14- 16 D) 18-21

5- Karşılaşılan zorluklarla mücadele edebilme, değişen koşullara uyum sağlayabilme, başarılardan mutluluk duyma, başarısızlıkları kabullenebilme durumu hangi iyilik halini ifade eder?

A)Ruhsal iyilik hali B) Bedensel iyilik hali C) Zihinsel iyilik hali D) sosyal iyilik hali

6- Büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu dönem hangisidir?

A)Yaşlılık dönemi B) Çocukluk dönemi C) Bebeklik dönemi D) Yetişkinlik dönemi

D_ Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(4×10=40puan)

1-Sağlığa etki eden etmenleri maddeler halinde yazınız.

2-Tedavi edici sağlık hizmetlerinin basamaklarını yazarak birer cümle ile açıklayınız.

3-Dünya Sağlık Örgütü – DSÖ ( World Health Organization – WHO )’nün kabul ettiği sağlık tanımını yazınız.

4-Çocukluk dönemi, fiziksel ve psikolojik özelliklerine göre kaç gruba ayrılır. Her bir dönemin adını yaş aralığını belirterek yazınız.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: