9 sinif tarih 1 donem 1 yazili sorulari

Okuma Süresi:3 Dakika, 11 Saniye

LİSESİ 9/A, 9/B ve 9/C SINIFLARI TARİH DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

AD: SOYAD: NO: SINIF:

SORULAR

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(30 puan)

1-Epigrafi ne demektir ?(Kısaca açıklayınız.)

2- Türklerin kullandığı takvimleri yazınız?

3- Yazılı kaynaklara örnekler veriniz?

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) yazınız. (10 puan)

1. ( )Tarihte deney ve gözlem önemlidir.

2. ( ) Türk Tarih Kurumunu Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur.

3. ( ) Tarih araştırmalarında yalnız bir kaynaktan

yararlanmak yeterlidir.

4. ( ) Paleografi olayların geçtiği yerin tespit edilmesidir.

5. ( ) Tarihi olaylarda aynı sebepler bazen farklı sonuçlar doğurabilir.

C) Aşağıdaki sorulardaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. (10 puan)

1- Hikaye,destan,menkıbe gibi kaynaklara……… …………… denir.

2-Kazı çalışmaları sonucu yeni bilgilere ulaşılmasını…………….. sağlar.

3- Herodot,………… tarihçiliğin öncüsüdür.

4- Afrika Tarihi,Avrupa Tarihi,Tokat Tarihi biçiminde yapılan sınıflandırmaya………………. göre sınıflandırma denir.

5- Toplumların yaşayış,gelenek,örf ve adetlerini inceleyen bilim dalına………………. denir.

D)Aşağıdaki sorularda uygun şıkları işaretleyiniz?(50 puan)

1. I. Olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması

II. Deney ve gözlem yöntemi ile araştırma yapılması

III. Farklı bilim dallarından yardım alınması

IV. Olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilerek yorum yapılması

V. Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurulması

durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz?

A) I ve II B) I ve III C) III ve V

D) II ve IV E) IV ve V

2. Tarih biliminin yer ve zaman gösterme özelliği göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olayın anlatımı olarak kabul edilebilir?

A) Savaş biraz daha çabuk bitseydi sonuç olumlu olabilirdi.

B) Hükümdarın kararlı tutumu ülkesi için olumlu sonuçlar verdi.

C) Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki egemenliği XX. yüzyıl başlarında sona ermiştir.

D) Tarih boyunca en çok kuşatılan şehir İstanbul olmuştur.

E) Maliyenin bozulması birbirine benzeyen olumsuz gelişmelerin ortak sonucudur.

3. 1402’de Türk dünyasının liderliği için Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Çubuk Ovası’nda Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi Anadolu’da siyasi birliğin bozulmasına yol açtı.

Yukarıdaki bilgide tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurması

B) Geçmişi açıklayarak günümüze ışık tutması

C) Olayın gerçekleştiği zamanı bildirmesi

D) Olayın geçtiği yeri belirtmesi

E) Olayın kahramanlarından sözedilmesi

4. Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de objektif olmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi, tarih araştırmaları sırasında objektiflikten uzaklaşıldığının bir göstergesidir?

A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısının kurulması

B) Birinci elden kaynaklardan yararlanılması

C) Olayın geçtiği dönemin koşullarının göz önünde bulundurulması

D) Olayla ilgili siyasi gelişmelere yer verilmemesi

E) Olayın geçtiği bölgede araştırma yapılması

5. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?

A) Geçtiği yer bilinmeli

B) Yaşandığı zaman bilinmeli

C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı

D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı

E) Milattan sonra yaşanmış olmalı

6. I.Hikayeci II. Öğretici III.Romancı

Yukarıdakilerden hangileri tarih yazıcılığının geçirdiği aşamalardan biridir?

A) I,II,III B) I,II C) III D)II

E) I

7. Neolitik çağda Anadolu’nun önemli yerleşim merkezlerinden olan Diyarbakır-Çayönü ve Gaziantep-Sakçagözü’nde yapılan araştırmalar sonunda bıçak, orak ve ürünleri saklamak üzere yapılan depolar bulunmuştur.

Bu bilgiler dikkate alındığında, Anadolu ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Yerleşik yaşama geçilmiştir.

B) Üretim çalışmaları başlamıştır.

C) Tarım aletleri yapılmıştır.

D) Tarıma uygun coğrafi özelliklere sahiptir.

E) Mezopotamya uygarlığından etkilenmiştir.

8. Dünyada var olmuş ve var olan dilleri inceler.

Yukarıda bahsedilen bilim dalı tarihin faydalandığı bilim dallarından biridir?

A) Sosyoloji B) Filoloji C) Diplomatik

D)Felsefe E) Edebiyat

9. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır;

– Etnografya; Toplumların özkültürleri

– Nümizmatik; Eski paralar

– Paleografya; Eski yazılar

Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz?

A) Ekonomik yapı

B) Kültürel gelişmişlik

C) Coğrafi konum

D) Kullanılan yazının türü

E) Ticaret yapılıp-yapılmadığı

10. Aşağıdaki tarihin faydalandığı bilim dallarından hangisi devletler arası siyasi ilişkileri inceler?

A)Arkeoloji B) Filoloji C) Paleografya

D) Epigrafi E) Diplomatik

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: