12.Sinif Tefsir 1.Donem 1.Sinav Sorulari

Okuma Süresi:16 Dakika, 3 Saniye

12.Sinif Tefsir 1.Donem 1.Sinav Sorulari

 

12 SINIFI TEFSİR DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

 

1-Aşağıdaki kavramların terim anlamlarını yazınız. (5+5 puan)

Tefsir:

Tevil:

2-Kur’an’ın isimlerinden 5 tanesini yazınız. (5X2 puan)

3-Tercüme …………………………. Ve ………………………….. olmak üzere ikiye ayrılır. (5+5 puan)

4- ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (Bakara, 2) âyetinin mealini yazınız. (10 puan)

5-Aşağıdaki cümlelerden doğru olana D harfini, yanlış olana Y harfini koyunuz. (5+5 puan)

-Kur’an’ı tefsir eden kişiye mütercim denir.(       )

-Kur’an’ı ilk tefsir eden Hz. Ebu Bekirdir.(       )

6-            1-Hurma dalları

                2-Deriler

                3-Kemikler

                4-Kırtas

                5-Kağıtlar

                6-Yassı taşlar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hz. Peygamber döneminde Kur’an’ın yazıldığı malzemelerdendir?

A-1, 2, 3, 4 ve 5         B-2, 3, 4, 5 ve 6      C-1, 2, 3, 4 ve 6         D-1, 2, 3 ve 6    E-1, 2, 3, 4, 5 ve 6

7-Kur’ân-ı Kerim’in kısa ifadelerle bir dilden başka bir dile çevrilmesine ne ad verilir?

A-Tefsir           B-Meal       C-Tercüme     D-Mütercim   E-Tevil

8-Kur’ân-ı Kerim’in bir kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması hangi halifeler döneminde gerçekleşmiştir?         Bir Kitap Haline

           Getirilmesi                       Çoğaltılması

A-Hz. Peygamber                     Hz. Ebu Bekir

B-Hz. Ömer                                Hz. Osman

C-Hz. Osman                                  Hz. Ali

D-Hz. Peygamber                       Hz. Osman

E-Hz. Ebu Bekir                           Hz. Osman

9- Aşağıdakilerden hangisi Arap yarımadasının coğrafi konumu ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A-Doğusunda Basra Körfezi bulunur

B-Batısında Kızıl Deniz bulunur

C-Güneyinde Hint Okyanusu bulunur

D-Batısında Basra Körfezi bulunur

E-Kuzeyinde Suriye bulunur

10-       1-Kur’an’ı tefsir eden kişi

             2-Allah’ı hatırlatan, tanıtan anlamına gelen Kur’an’ın ismi

             3-Kur’an’ı tercüme eden kimse

       Yukarıda tanımları verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

              1                    2                   3     

A-el-Furkan         Mütercim      Tefsir

B-Müfessir            ez-Zikr         Mütercim

C-Müfessir            el-Hüda      Mütercim

D-Mütercim           ez-Zikr        Müfessir

E-Meal                    ez-Zikr       Mütercim

11-Allahu Teala’nın insanlara iletmek istediği mesajlarını peygamberlerine iletmesine ne denir?

A-Tevil          B-Tebliğ        C-Vahiy        D-İlham         E-Tefsir

12-Kur’an’ın bir kitap haline getirilmesi kararının alınmasına zemin hazırlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A-Huneyn        B-Yemame     C-Uhud            D-Tebük           E-Sıffin

13-Medine döneminde ilk vahiy kâtibi kimdir?

A-Hz. Ali                          B-Abdullah b. Said           C-Mus’ab b. Umeyr      D-Zeyd b. Sabit        E-Ubey b. Ka’b     

14-Kur’an’ın harekelenmesi ve noktalanmasına son şeklini veren şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

A-Halid b. Ahmed        

B-Muhammed b. Tayfur es-Secavend

C-Hz. Ebu Bekir

D-Ebu’l-Esved ed-Düeli

E-Zeyd b. Sabit

15-Miladi 632 yılının Ramazan ayında Hz. Muhammed (s.a.s) ile Cebrail (a.s.) Kur’an’ı karşılıklı olarak 2 defa okumuşlardır. Tefsir ilminde buna ne ad verilir?

A-Arza-i ula         B-Arza-i âhira       C-Kıraat-ı ula       D-Kıraat-ı âhira E-Arza-i tilavet 

NOT BAREMİ: İlk 5 soru 10’ar puan, diğer sorular 5’er puan değerinde olup toplam 100 puandır.         

SÜRE: 40 dakikadır.

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış.   (Hadis-i Şerif)

BAŞARILAR DİLERİM 

İHL. Meslek Dersleri Öğretmeni                            

1-Aşağıdaki kavramların terim anlamlarını yazınız. (5+5 puan)

Tefsir:

Tevil:

2-Kur’an’ın isimlerinden 5 tanesini yazınız.  (5×2 puan)

3-Tercüme …………………………. Ve ………………………….. olmak üzere ikiye ayrılır. (5+5 puan)

4- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ    خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (Alak, 1-2) âyetlerinin meallerini yazınız. (5+5 puan)

5-Aşağıdaki cümlelerden doğru olana D harfini, yanlış olana Y harfini koyunuz. (5+5 puan)

-Kur’an’ı tefsir eden kişiye mütercim denir. (       )

-Kur’an’ı ilk tefsir eden Hz. Ebu Bekirdir. (       )

6-Kur’ân-ı Kerim’in kısa ifadelerle bir dilden başka bir dile çevrilmesine ne ad verilir?

A-Tefsir           B-Meal       C-Tercüme          D-Mütercim   E-Tevil

7-            1-Hurma dalları

                2-Deriler

                3-Kemikler

                4-Kırtas

                5-Kağıtlar

                6-Yassı taşlar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hz. Peygamber döneminde Kur’an’ın yazıldığı malzemelerdendir?

A-1, 2, 3, 4 ve 5         B-2, 3, 4, 5 ve 6            C-1, 2, 3, 4 ve 6         D-1, 2, 3 ve 6           E-1, 2, 3, 4, 5 ve 6

8-Kur’ân-ı Kerim’in bir kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması hangi halifeler döneminde gerçekleşmiştir? Bir Kitap Haline

           Getirilmesi                       Çoğaltılması

A-Hz. Peygamber                     Hz. Ebu Bekir

B-Hz. Ömer                                Hz. Osman

C-Hz. Osman                                  Hz. Ali

D-Hz. Peygamber                       Hz. Osman

E-Hz. Ebu Bekir                           Hz. Osman

9-Allahu Teala’nın insanlara iletmek istediği mesajlarını peygamberlerine iletmesine ne denir?

A-Tevil          B-Tebliğ        C-İlham         D-Vahiy         E-Tefsir

10-Miladi 632 yılının Ramazan ayında Hz. Muhammed (s.a.s) ile Cebrail (a.s.) Kur’an’ı karşılıklı olarak 2 defa okumuşlardır. Tefsir ilminde buna ne ad verilir?

A-Arza-i ula         B-Arza-i âhira         C-Kıraat-ı ula       D-Kıraat-ı âhira         E-Arza-i tilavet 

11-Aşağıdakilerden hangisi Arap yarımadasının coğrafi konumu ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A-Doğusunda Basra Körfezi bulunur

B-Batısında Kızıl Deniz bulunur

C-Güneyinde Hint Okyanusu bulunur

D-Batısında Basra Körfezi bulunur

E-Kuzeyinde Suriye bulunur

12-Kur’an’ın bir kitap haline getirilmesi kararının alınmasına zemin hazırlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A-Huneyn        B-Yemame     C-Uhud            D-Tebük           E-Sıffin

13-Kur’an’a nokta şeklinde ilk harekeleme işini yapan kişi kimdir?

A-Halid b. Ahmed             B-Zeyd b. Sabit            C-Ebu’l-Esved ed-Düeli   D-Yahya b. Ya’mer E-Hz. Osman

14-Mekke döneminde ilk vahiy kâtibi kimdir?

A-Abdullah b. Said      B-Zeyd b. Sabit         C-Ubey b. Ka’b            D-Hz. Ali         E-Mus’ab b. Umeyr

15-       1-Kur’an’ı tefsir eden kişi

             2-Allah’ı hatırlatan, tanıtan anlamına gelen Kur’an’ın ismi

             3-Kur’an’ı tercüme eden kimse

       Yukarıda tanımları verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

              1                    2                   3     

A-Müfessir            ez-Zikr         Mütercim

B-el-Furkan         Mütercim      Tefsir

C-Müfessir            el-Hüda      Mütercim

D-Mütercim           ez-Zikr        Müfessir

E-Meal                    ez-Zikr       Mütercim

NOT BAREMİ: İlk 5 soru 10’ar puan, diğer sorular 5’er puan değerinde olup toplam 100 puandır.         

SÜRE: 40 dakikadır.

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış.   (Hadis-i Şerif)

BAŞARILAR DİLERİM 

            İHL. Meslek Dersleri Öğretmeni

KLASİK SORULARIN CEVAPLARI

1-Aşağıdaki kavramların terim anlamlarını yazınız. (5+5 puan)

Tefsir: Bir ilim dalı olarak tefsir, Kur’an lafızlarının okunuşlarını, anlamlarını ve delalet ettikleri hükümleri inceleyen, bir başka ifade ile Kur’an âyetlerini geniş bir şekilde açıklayıp yorumlayan ilim dalına denir.

Tevil: Bir sözün muhtemel anlamlarından birini seçerek o sözle ilgili asıl manaya ulaşmak demektir.

2-Kur’an’ın isimlerinden 5 tanesini yazınız.   (5×2 puan)

El-Furkan, ez-Zikr, er-Ruh, el-Beyan, en-Nur.

3-Tercüme …Lafzî…. Ve …Manevi (tefsiri).. olmak üzere ikiye ayrılır. (5+5 puan)

4- ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ    AGrubu (Bakara, 2) âyetinin mealini yazınız. (10 puan) 

     Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitap'tır.

4- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  GrubuB

 خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (Alak, 1-2) âyetlerinin meallerini yazınız. (5+5 puan)

    Yaratan Rabbinin adıyla oku O insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı.

5-Aşağıdaki cümlelerden doğru olana D harfini, yanlış olana Y harfini koyunuz.

(5+5 puan)

-Kur’an’ı tefsir eden kişiye mütercim denir.(  Y   )

-Kur’an’ı ilk tefsir eden Hz. Ebu Bekirdir. (  Y  )

TEST SORULARI CEVAPLARI

A GRUBU

B GRUBU

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

C

6

B

7

B

7

C

8

E

8

E

9

D

9

D

10

B

10

B

11

C

11

D

12

B

12

B

13

E

13

C

14

A

14

A

15

B

15

A

16

 

16

 

17

 

17

 

18

 

18

 

19

 

19

 

20

 

20

 

İHL. Meslek Dersleri Öğretmeni

“Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi vefat eder; yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür; ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin…(Hac, 5)” âyetini daha iyi anlayabilmemiz için aşağıdaki ilimlerin hangisinden daha çok istifade edilmelidir?

A-Dil bilimleri         B-Fıkıh                C-Tıp            D-Antropoloji        E-Kelam

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: