turkish

12 sinif turk dili 1 donem 1 sinav

Okuma Süresi:5 Dakika, 4 Saniye

12. Sınıflar 1. Dönem 2. Ölçme ve Değerlendirme Çalışması A Grubu

A) Aşağıdaki boşlukları doğru olarak tamamlayınız. (5*4 P)

* Yazarın güncel konularla ilgili gazete ve dergilerde yayınlanmak üzere yazdığı,ispatlama kaygısı olmadan kendi düşüncelerini ortaya koyduğu yazılara………………………..denir.

*…………………………………belirli bir konuyu bir görüşü bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılır.

* İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazıp daha sonra hece ölçüsünü kullanan Cumhuriyet Dönemi edebî topluluğu …………………………………………………………….’dir.

* Garip hareketinin kurucuları: …………………………………………………………………………………………………………………………….

* Eserlerinde rüya, zaman, mekân ve bilinçaltı tekniğini kullanan edebiyatın hemen her türünde eser

veren sanatçı ………………………….………………’dır.

B) Aşağıdaki ifadelerin doğru ve yanlış olması durumlarına bakarak parantez içine Doğru için “D”; Yanlış için “Y” yazınız. (10*1 P)

*Garip şiirinde gerçeküstücülük(sürrealizm) akımının etkileri görülmektedir. ( )

*Garipçiler modern Türk şiirine kuralsızlığı getirmişlerdir. ( )

*Garipçiler halktan uzak konulara yönelmişlerdir. ( )

*Yedi Meşaleciler Garip topluluğuna bir tepkidir.( )

*Sanatsal metinler, bir konu veya bir sorun hakkında bilgi vermezler.( )

*Sabahattin Eyüboğlu, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin deneme türünün yazarlarıdır.( )

*Cumhuriyet şiirinin biçim ve içeriğinde önemli değişiklikler söz konusudur. ( )

*Orhan Veli Kanık, La Fontaine’nin fabllarını, Nasrettin Hoca’nın fıkralarını şiirleştirmiştir.( )

*Âşık Veysel’i edebiyatımıza tanıtan kişi Ahmet Kutsi Tecer’dir.( )

*Yedi Meşalecilerin tek öykücüsü “Kenan Hulusi Koray”dır.( )

C) Aşağıdaki şiirin temasını ve bağlı olduğu akımı yazınız.(5+5 P)

BEDAVA

Bedava yaşıyoruz, bedava; Camekânlar bedava; Hava bedava, bulut bedava; Peynir ekmek değil ama Dere tepe bedava; Acı su bedava; Yağmur çamur bedava; Kelle fiyatına hürriyet, Otomobillerin dışı, Esirlik bedava; Sinemaların kapısı, Bedava yaşıyoruz, bedava.

Orhan Veli Kanık

TEMA: AKIM:

D) Aşağıdaki eserleri sanatçılarıyla eşleştiriniz? (5*2 P)

a)Suut Kemal YETKİN ( ) Saatleri Ayarlama Enstitüsü

b)Ahmet Muhip DIRANAS ( ) Kaldırımlar

c)Necip Fazıl KISAKÜREK ( ) Olvido – Fahriye Abla

d)Ahmet Kutsi TECER ( ) Günlerin Götürdüğü

e)Ahmet Hamdi TANPINAR ( ) Koçyiğit Köroğlu

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları çözünüz? (4*5 P)

*Aşağıdakilerden hangisi “Yedi Meşaleciler’in karşı çıktıkları “Beş Hececiler”den biri değildir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Enis Behiç Koryürek

C) Halit Fahri Ozansoy

D) Yaşar Nabi Nayır

D) Orhan Seyfi Orhon

*Çile, Sakarya Türküsü gibi önemli şiirlere imza atan şiirimizin zirvelerinden olan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A )Yahya Kemal Beyatlı

B) Orhan Veli Kanık

C) Necip Fazıl Kısakürek

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Attila İlhan

*Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden değildir?

A)Gezi yazısı B) Anı C) Günlük D) Mektup E) Tiyatro

*Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçıların özelliklerinden biri değildir?

A. Halk edebiyatı ürünlerine karşı bir eğilimleri vardır.

B. Şiirde hece ölçüsünün çeşitli duraklarını kullanmışlardır.

C. Millî duyarlılığa büyük oranda yer vermişlerdir.

D. Serbest nazım, onların asla vazgeçemediği bir nazım biçimidir.

E. Sade ve anlaşılır bir dil kullanmaya gayret etmişlerdir.

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;

Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.

Yolumun karanlığa saplanan noktasında,

Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

F) Necip Fazıl’ın bu şiirini şairin edebi özelliklerine göre açıklayınız. (15 P)

G)Toplumcu şairlerin şiirlerinde bahsettiği konulardan 5 tanesini yazınız. (15 P)

Başarılar Dileriz. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Türk Edebiyatı Dersi

12. Sınıflar 1. Dönem 2. Ölçme ve Değerlendirme Çalışması B Grubu

ADI SOYADI: PUAN:

NO/SINIF:

A) Aşağıdaki boşlukları doğru olarak tamamlayınız.(5*4 P)

*…………………………..yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde verdiği yazı türüdür.

* Eski Türk edebiyatında gezi yazısına …………………………………..denirdi.

* İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazıp daha sonra hece ölçüsünü kullanan Cumhuriyet Dönemi edebî topluluğu …………………………………………………………….’dir.

* Öz(Saf) Şiir’in temsilcileri ……………………………………………………………………………..(3 tanesini yazınız.)

* Nazım Hikmet şiirlerinde ………………..………akımından etkilenmiştir.

B) Aşağıdaki ifadelerin doğru ve yanlış olması durumlarına bakarak parantez içine Doğru için “D”; Yanlış için “Y” yazınız. (10*1 P)

Garip şiiri, şiirde hikâye etme tarzını benimser. ( )

Garip akımı imgeyi, kafiyeyi, sanatlı sözü şiirin dışında tutmaya çalışır. ( )

Garip akımının diğer ismi I. Yenidir. ( )

Yedi Meşalecilerin şiir anlayışına göre sanat toplum içindir. ( )

Öğretici metinler, bir konu veya sorun hakkında bilgi veren, düşünceler aktaran, öneriler sunan yazılardır( )

Makale, fıkra ve deneme gerçek yaşamdan kaynaklanan yazılardır.( )

Nazım Hikmet serbest şiir anlayışının en önemli ismidir. ( )

Arif Nihat Asya “Bayrak Şairi” olarak anıla gelmiştir.( )

Cumhuriyet dönemi şiirinde aruz kullanılmamıştır. ( )

Beş Hececiler bir dergi etrafında toplanıp grup olmuşlardır. ( )

C) Aşağıdaki şiirin temasını ve bağlı olduğu akımı yazınız. (5+5 P)

BEKLENEN

Ne hasta bekler sabahı, Geçti istemem gelmeni,

Ne taze ölüyü mezar. Yokluğunda buldum seni;

Ne de şeytan, bir günahı, Bırak vehmimde gölgeni,

Seni beklediğim kadar. Gelme, artık neye yarar?

Necip Fazıl KISAKÜREK

TEMA: AKIM:

D) Aşağıdaki eserleri sanatçılarıyla eşleştiriniz? (5*2 P)

a)Nurullah ATAÇ ( ) Sebil ve Güvercinler

b)Ziya Osman SABA ( ) Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

c)Orhan Veli KANIK ( ) Ömrümde Sükût

d)Arif Nihat ASYA ( ) Yazık Oldu Süleyman Efendiye

e)Cahit Sıtkı TARANCI ( ) Günlerin Getirdiği

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları çözünüz? (4*5 P)

*Aşağıdakilerden hangisi saf şiiri benimsemiş ve bu akımda eserler vermiş sanatçılardan biri değildir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Ahmet Haşim

C )Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Necip Fazıl Kısakürek

E) Necmettin Halil Onan

*Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Döneminde eser vermemiştir?

A) Nazım Hikmet B) Tevfik Fikret

C) Orhan Veli Kanık D) Necip Fazıl Kısakürek

E) Arif Nihat Asya

*Sanatçıların şiir anlayışlarına göre yapılan aşağıdaki gruplardan yanlış olanı belirleyiniz.

A. Yahya Kemal Beyatlı-Ahmet Hâşim-Ahmet Muhip Dıranas

B. Orhan Seyfi Orhon-Halit Fahri Ozansoy-Faruk Nafiz Çamlıbel

C. Arif Nihat Asya-Kemalettin Kamu-Zeki Ömer Defne

D. Sabri Esat Siyavuşgil-Ziya Osman Saba-Vasfi Mahir Kocatürk

E. Orhan Şaik Gökyay-Ahmet Kutsi Tecer-Necip Fazıl Kısakürek

*Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımının eğilimleriyle bağdaşmaz?

A) Sanatlı söyleyiş yerine yalın dil ve anlatım

B) Biçim sıkıntısından (redif, kafiye) uzak olmak

C) Nazım birimi dörtlük, ölçü hece olmalıdır.

D) Halk ağzı şiir diline girmeli

E) Sıradan insanı ve yaşamı konu etmek

Çocuklar ölebilir yarın,hem de ne sıtmadan ne kuşpalazından

düşerek te değil kuyulara filân;

çocuklar ölebilir yarın,çocuklar sakallı askerler gibi ölebilir yarın,

çocuklar ölebilir yarın atom bulutlarının ışığında,

ne bir santim kemik, ne bir damla kan,çocuklar ölebilir yarın atom bulutlarının ışığında

arkalarında bir avuç kül bile değilarkalarında gölgelerinden başka bir şey bırakmadan.

F)Nazım Hikmet’in bu şiirini şairin edebi özelliklerine göre açıklayınız. (15 P)

G)Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının özelliklerinden 3 tanesiniyazınız. (15 P)

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: