Phlosophie

10 sinif felsefe 1 unite notlari

Okuma Süresi:2 Dakika, 14 Saniye

FELSEFE NOTLARI

Felsefe: Aklın sorunlara yöneldiği ve sorulara akılcı yanıtlar aradığı düşünme faaliyetidir.

Felsefe , yolda olmak olarak da tanımlanabilir.

Her öğrenci kendi felsefe tanımını oluşturacak. Felsefenin tanımı istendiğinde kendi görüşlerini yazacak.

Bilinç: İnsanın kendi ve dışındakileri fark edebilmesidir. Bir dersin konularının öğrenilmesi bilincin işlevidir.

Öz bilinç: Kişinin bilinci üzerine düşünmesi, düşüncelerinde nelerin etkili olduğunu sorgulaması öz bilinç durumudur. İnsanın nasıl öğrendiğini öğrenmesi öz bilinç geçiş durumudur. Bir derse nasıl çalışırsa daha başarılı olacağını bilen bir birey öz bilince geçmiştir.

Filozof: Felsefeyle uğraşan kişiye filozof denir.

FELSEFE TERİMİ

Felsefe Yunanca bilgelik sevgisi anlamına gelir. Philia(sevmek) ve sophia (bilgelik) sözcüklerinin birleşiminden türemiştir.

Felsefe teriminin ilişkili olduğu kavramlar: Akıl, arayış ve sezgi, bilgi, hikmet, bilgelik, düşünme, duyum, hakikat, gerçeklik, sevgi ve dostluktur.

FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ORTAYA ÇIKIŞI

Felsefi düşünce ilk olarak MÖ 6. Yüzyılda Antik Yunan Medeniyetinde sistemli hale gelmiştir. Tarihin bilinen ilk filozofu Thales’tır.

Bunun dışında felsefi düşüncenin gelişimine katkı sağlayan medeniyetler: Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetleri felsefi düşüncenin gelişimine katkı sağlamıştır.

FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ

Felsefi düşüncenin özellikleri: Sorgulama, merak etme, şüphe duyma, hayret etme, yığılımlı ilerleme, eleştirel olma, refleksif olma, rasyonel olma, sistemli olma, tutarlı olma, ve evrensel olmadır.

Sorgulama: Bir amaca yönelik soruları sistemli bir şekilde sorarak anlamaya çalışma ve gerçeğe ulaşma çabasıdır.

Merak etme: İnsanı yeni arayışlara sürükleyen zihin durumudur.

Şüphe duyma: Bir düşünceyi körü körüne kabul etmeme, yeni arayışlara girme.

Hayret etme: Filozof her şeyi ilk defa görüyormuş gibi şaşırmalıdır. Hayret etmek şaşırmaktır.

Yığılımlı ilerleme: Yığılımlı olma felsefi düşüncenin bir birini etkileyen ve bu etkileşimle ilerleyen bir niteliğe sahip olmasıdır.

Eleştirel olma: Herhangi bir düşünceyi ya da görüşü olduğu gibi kabul etmeme akıl süzgecinden geçirme anlamına gelir.

Refleksif olma: Düşüncenin kendine ya da başka bir düşünceye yönelmesi durumudur.

Rasyonel olma: Akılcı veya akılsal olma anlamına gelir.

Sistemli olma: Düşüncenin düzenli olması demektir.

Tutarlı olma: Felsefi düşüncenin çelişki taşımaması, içinde zıtlıklar barındırmaması anlamına gelir.

Evrensel olma:Felsefi düşüncelerin bulunduğu çağı aşması ve dünya üzerindeki bütün toplumlar tarafından kabul görmesi demektir.

Felsefe kitabının 22. Sayfasında bulunan ‘Değerli Öğretmenim’ metninin analizi

Felsefe kitabının 36. Sayfasında buluna 20. Ve 21. Sorular klasik tarzda sorulara dönüştürülerek sorulacak.

FELSEFE SORULARININ ÖZELLİKLERİ

1.Felsefe soruları kendi başına anlamlıdır.

2.Felsefe soruları ilkin insanın kendine sorduğu sorulardır.

3. ‘Nedir?’ felsefe sorusunu var eden temeldir.

4.Hakikati bulmaya yönelik sorulardır.

5.Daha çok anlam arayışında olan sorulardır.

6.Zamanın ötesindeki sorulardır.

Felsefe sorusu örnekleri: Felsefe nedir?, Bilim nedir? Ölümden sonra hayat var mıdır?

Felsefe sorusu olmayan soru örnekleri: Ayakkabı numaran kaç?, Boyun ne kadar?, Kaç kilosun

Her öğrenci 2 adet felsefe sorusu olan 2 adette felsefe sorusu olmayan soru oluşturacak. Sınavda sorulduğunda kendi sorularını yazacak.

Happy
Happy
12
Sad
Sad
5
Excited
Excited
1
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
6
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir Cevap Yazın