10 Sinif psikoloji dersi 2 donem 1 yazili

Okuma Süresi:7 Dakika, 29 Saniye

10-B SINIFI PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR

A ) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) , yanlış olanlara (Y) koyunuz. (5 x1: 5 puan)

1- Sosyal psikolojinin amaçlarından birisi insanın çevreyle ilgili duygu ve düşüncelerinin nasıl oluştuğunu açıklamaktır. (…..…) 2-Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi Pavlov keşfetmiştir. (..…) 3-) Öğrenmenin gerçekleştirildiği ortamın öğrenme üzerinde olumlu yada olumsuz etkisi yoktur. ( ………) 4-) Öğrenmiş olduğumuz bilgilerin zamanla yok olmasına ket vurma denir. (……) 5-) Futbol oynamayı öğrenen birinin hentbol oynamayı zor öğrenmesi pozitif transfere örnektir.(…..…)

B) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 5 x2: 10P 1-) Benzer uyarıcılar arasındaki farklılığın anlaşılmasıyla koşullu uyarıcıya benzer uyarıcılara tepki göstermenin terk edilmesine …………………….. denir. 2-) Sönmüş davranışın, hiçbir pekiştirme olmadığı halde bir süre sonra ortaya çıkmasına ………………………………. denir. 3-) Tenis oynamayı öğrenmiş birinin badminton oynamayı daha kolay öğrenmesi ………………….. transfere örnektir. 4-) Ateşli hastalık geçirme, kaza, ani şok ve yaşlılık gibi unut-mayı etkileyen faktörlere …………………. nedenler denir. 5-) Tekrar sayısı arttıkça hata miktarı azalmaktadır. Bu durumda da öğrenme düzeyi giderek ………………….

C) Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız (Her soru 4 p)

1-) “Otomobiline yakıt aldığı istasyondan promosyon alan bir sürü-cü, Promosyon aldığı sürece aynı istasyona gider. Promosyon ke-sildiği zaman, sürücü o istasyondan yakıt almaktan vazgeçebilir.”

Buradaki promosyonun işlevi nedir?

A) Genelleme yapma B)Sönme C) Olumlu Pekiştirme

D) Olumsuz Pekiştirme E) Aralıklı Pekiştirme

2-) “Ceza uygulaması şeklinde yapılan olumsuz pekiştirmelerde, cezanın oluşturduğu durum ortadan kalktığında davranış yeniden ortaya çıkar. Örneğin okulda öğretmenlerden korktuğu için sigara içmeyen bir öğrenci ders dışı zamanlarda öğretmenlerinin olmadığı ortamlarda sigara içebilmektedir. Bu nedenle ceza şeklindeki pekiştirmeler öğrenmelerde pek tercih edilmemektedir.”

Bu parçada, Cezanın pek tercih edilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstendik olmayan davranışı engelleme amacını taşıması

B) Farklı uygulama biçimlerinin olabilmesi

C) Kısa sürede etkisini göstermesi

D) İstendik olmayan davranışları geçici olarak bastırması

E) Tutarlı olarak uygulanamaması

3-) Birey, karşılaştığı bir problemi başkalarının nasıl çözdüğünü, çözüm için hangi davranışları yaptığını gözler, kendisi de gözlediği çözüm yollarını kullanır. Bireyin bu yolla problem çözmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

A) Model alarak öğrenme B) Pozitif Transfer

C) Tepkisel koşullanma D) Sözel öğrenme

E) Kavrayış yoluyla öğrenme

4. Bir kişi, e-posta hesabının şifresini değiştirdiğinde, eski şifreyi kolaylıkla hatırladığı, yeni şifreyi hatırlamakta zorluk çektiği görülmüştür. Bu durum eski şifrenin, yeni olanın hatırlanmasındaki bozucu etkisini göstermektedir. Burada söz konusu edilen bozucu etki aşağıdakilerden hangisini örneklendirmektedir?

A) Geriye ket vurma B) İleriye ket vurma C) Bastırma

D) Pozitif transfer E) Negatif Transfer

5. “Öğrenme temelde bir davranış değişikliğidir. Davranış deği-şikliği, yeni davranış kazanma şeklinde olabileceği gibi, eski dav-ranışların terk edilmesi şeklinde de olabilir.” Aşağıdakilerden hangisinde öğrenme, davranışların terk edilmesi şeklindedir?

A) Okuma yazmayı başarma

B) Kitap okuma alışkanlığı kazanma

C) Temiz giyinmeye özen gösterme

D) Muhtaçlara yardım etmenin gerekliliğini öğrenme

E) Parmak emmeyi bırakma

6. Aşağıdakilerden hangisinde model alma yoluyla öğrenme yi anlatan bir ifade yer almaktadır?

A) Damlaya damlaya göl olur.

B) Ne okursan onu biçersin.

C) Bir elin nesi var iki elin sesi var.

D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

E) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

7-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranıştır?

A) Örümceğin ağ örmesi

B) Yeni doğan ördek yavrusunun yüzebilmesi.

C) Sıcak havalarda terlenmesi.

D) Uzun süre yemek yenmediğinde açlık hissedilmesi.

E) Arap bir bireyin Türkçe konuşabilmesi

😎 Aşağıda unutmayla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aralıklı tekrar unutmayı zorlaştırır.

B) Anlamlı olan ve sevdiğimiz konuları daha çabuk unuturuz.

C) En son öğrenilenler daha geç unutulur.

D) Unutmanın derecesi öğrenmenin derecesine bağlıdır.

E) Uykuda unutma en azdır.

9-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş Motor öğrenmeye örnek değildir?

A) Türkiye’nin nüfus özelliklerini öğrenme.

B) Güzel yazı yazmayı öğrenme.

C) Otomobil kullanmayı öğrenme

D) Basketbol oynamayı öğrenme

E) Askerlerin isabetli atış yapmayı öğrenmesi.

10-) “Aile ortamında sürekli eleştirilen bir öğrencinin sınıfta arkadaşlarını ve öğretmenlerini sürekli eleştirdiği gözlenmiştir.”

Bu olay hangi tür öğrenmedir?

A) Deneme-yanılma B) Motor C) Model alarak

D) Sözel öğrenme E) Kavrayış yoluyla öğrenme

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D

E E E E E E E E E E

D) Aşağıdaki soruları boş bırakılan bölüme cevaplayınız. 45 P

1.Öğrenme türlerinden deneme-yanılma yoluyla öğrenmeyi açıklayınız.(10 p).

2. Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma arasındaki farkları yazınız.(10 puan)

3.Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden öğrenme yönteminden kaynaklanan faktörleri yazınız.(5 p). Öğrenmeye aktif olarak katılmayı açıklayınız. ( 5 p)

4. Problem çözme aşamalarını yazınız.( 10 p)

5. “Bellek “ ve “kısa süreli bellek” kavramlarını açıklayınız.(5 p)

ADI SOYADI: SINIFI: NO: 19.04.2011

2010–2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RUTO 10-B SINIFI PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR

A ) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) , yanlış olanlara (Y) koyunuz. (5 x1: 5 puan)

1- Sosyal psikolojinin amaçlarından birisi Toplumsal olayların nedenlerini açıklamaktır. (…..…) 2-Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi Pavlov keşfetmiştir. (..…) 3-) Öğrenmenin gerçekleştirildiği ortamın öğrenme üzerinde olumlu yada olumsuz etkileri vardır. ( ………) 4-) Tenis oynamayı öğrenen birinin badminton oynamayı kolay öğrenmesi pozitif transfere örnektir.(…..…) 5-) Öğrenmiş olduğumuz bilgilerin zamanla yok olmasına ket vurma denir. (……)

B) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 5 x2: 10P 1-) Sönmüş davranışın, hiçbir pekiştirme olmadığı halde bir süre sonra ortaya çıkmasına ………………………………. denir. 2-) Hentbol oynamayı öğrenmiş birinin Futbol oynamayı daha zor öğrenmesi ………………….. transfere örnektir. 3-) Benzer uyarıcılar arasındaki farklılığın anlaşılmasıyla koşullu uyarıcıya benzer uyarıcılara tepki göstermenin terk edilmesine …………………….. denir. 4-) Ateşli hastalık geçirme, kaza, ani şok ve yaşlılık gibi unut-mayı etkileyen faktörlere …………………. nedenler denir. 5-) Ceza istenmeyen davranışın sonucunda verilirken, …………….. …………………….ise davranışın kazandırılması sürecinde verilir.

C) Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız (Her soru 4 p)

1. “Aile ortamında sürekli eleştirilen bir öğrencinin sınıfta arkadaşlarını ve öğretmenlerini sürekli eleştirdiği gözlenmiştir.”

Bu olay hangi tür öğrenmedir?

A) Deneme-yanılma B) Model alarak C) Motor

D) Sözel öğrenme E) Kavrayış yoluyla öğrenme

2-) “Kişi bir problemle karşı karşıyadır ve problemle ilgili hiçbir ilerleme kaydedememiştir. Bir süre sonra problemle ilgili algıları bütünlük içinde kavrayarak çözümü birden bire görür.” Bu öğren-me türü aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmektedir?

A) Deneme-yanılma B) Model alarak C) Motor

D) Sözel öğrenme E) Kavrayış yoluyla öğrenme

3-) Aşağıdakilerden hangisinde model alma yoluyla öğrenme yi anlatan bir ifade yer almaktadır?

A) Damlaya damlaya göl olur.

B) Ne okursan onu biçersin.

C) Bir elin nesi var iki elin sesi var.

D) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

E) Üzüm üzüme baka baka kararır.

4. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranıştır?

A) Bireylerin bilgisayar kullanabilmesi

B) Uzun süre yemek yenmediğinde açlık hissedilmesi.

C) Ergenlik döneminde bireyin sesinin kalınlaşması

D) Arının bal yapması

E) Sıcak havalarda terlenmesi.

5. Aşağıda unutmayla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aralıklı tekrar unutmayı zorlaştırır.

B) Unutmanın derecesi öğrenmenin derecesine bağlıdır.

C) En son öğrenilenler daha geç unutulur.

D) Anlamlı olan ve sevdiğimiz konuları daha çabuk unuturuz.

E) Uykuda unutma en azdır.

6. Birey, karşılaştığı bir problemi başkalarının nasıl çözdüğünü, çözüm için hangi davranışları yaptığını gözler, kendisi de gözlediği çözüm yollarını kullanır. Bireyin bu yolla problem çözmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

A) Model alarak öğrenme B) Pozitif Transfer

C) Kavrayış yoluyla öğrenme D) Sözel öğrenme

E) Tepkisel koşullanma

7-) “Öğrenme temelde bir davranış değişikliğidir. Davranış deği-şikliği, yeni davranış kazanma şeklinde olabileceği gibi, eski dav-ranışların terk edilmesi şeklinde de olabilir.” Aşağıdakilerden hangisinde öğrenme, davranışların terk edilmesi şeklindedir?

A) Muhtaçlara yardım etmenin gerekliliğini öğrenme

B) Kitap okuma alışkanlığı kazanma

C) Akçiğer kanseri olan alkolik bireyin alkolü bırakması

D) İnsanların güzel kokulu parfümler kullanması

E) Temiz giyinmeye özen gösterme

😎 Bir kişi, e-posta hesabının şifresini değiştirdiğinde, eski şifreyi kolaylıkla hatırladığı, yeni şifreyi hatırlamakta zorluk çektiği görülmüştür. Bu durum eski şifrenin, yeni olanın hatırlanmasındaki bozucu etkisini göstermektedir. Burada söz konusu edilen bozucu etki aşağıdakilerden hangisini örneklendirmektedir?

A) İleriye ket vurma B) Geriye ket vurma C) Bastırma

D) Negatif transfer E) Pozitif Transfer

9-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş Motor öğrenmeye örnek değildir?

A) Güzel yazı yazmayı öğrenme.

B) Jeotermal enerjinin kullanım alanlarını öğrenme

C) Otomobil kullanmayı öğrenme

D) Basketbol oynamayı öğrenme

E) Askerlerin isabetli atış yapmayı öğrenmesi.

10-) -) “ 5 yaşındaki Tuğrul, evde sürekli bağırıp çağıran siyah şapka takan dedesinden çok korkmaktadır.” Tuğrul’un annesiyle sokakta gezerken gördüğü siyah şapkalı adamlardan korkarak ağlamaya başlaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A) Olumlu Pekiştirme B) Olumsuz Pekiştirme C) Sönme

D) Genelleme yapma E) Aralıklı Pekiştirme

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D

E E E E E E E E E E

D) Aşağıdaki soruları boş bırakılan bölüme cevaplayınız. 45 P

1. “Bellek “ ve “uzun süreli bellek” kavramlarını açıklayınız.(5 p)

2. Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma arasındaki farkları yazınız.(10 puan)

3.Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden öğrenen bireyden kaynaklanan faktörleri yazınız.(5 p). Fizyolojik durumun öğrenmeye etkisini kısaca açıklayınız. ( 5 p)

4. Öğrenme türlerinden deneme-yanılma yoluyla açıklayınız ( 10 P )

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: