11 sinif psikoloji 1 donem 1 yazili

Okuma Süresi:3 Dakika, 6 Saniye

SORULAR

S1-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. (20 p)

a.) Duyma, tutarlı konuşma ve konuşulanları anlama ve hatırlama …………………lobunun özelliğidir.

b.) Canlılık özelliği gösteren tüm varlıklara …………………..denir.

c.) Bilgiyi işleme, algılama, hatırlama ve tanıma ………………..lobunun özelliğidir.

d.) “Bütün, parçaların toplamından fazladır.” İlkesi ……………………yaklaşımının tezidir.

e.) İç ve dış çevreden gelerek duyu organlarını harekete geçiren her türlü etkiye ……………………denir.

f.) Bağımlı değişkene bağlı olarak ortaya çıkan neden konumundaki değişken ………………….değişkendir.

g.) Organizmanın içsel ve dışsal uyaranlara karşı gösterdiği her türlü tepkiye ……………………..denir.

h.) Bireyin bir olay karşısında ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlatmaya dayalı öznel yönteme ………………..denir.

i.) Karar vermek, plan yapmak, mantık yürütmek, çevresel olaylara dikkat etmek, sosyal ve ahlaki davranış kurallarını öğrenmek gibi özellikler …………………lobunun özelliğidir.

j.) Nesneleri görmek ve görülen nesneleri anlamlı hale dönüştürmek …………………lobunun özelliğidir.

S2)Psikoloji’nin amaçlarından 4 tanesini yazınız? (10)

S3) Psikolojinin tıbba uygulanmasıdır. Davranış bozuklukları ve ruhsal rahatsızlıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı alandır. Bu alan psikolojinin hangi alanı ile ilgilidir?(10P)

S4)Aşağıdaki numaralar ile verilen ifadeleri harf ile verilen ifadeler ile eşleştiriniz.(20P)

(….)İnsanın dünyadaki yerini ve önemini anlamak için insanın iç dünyasını da bilmek gerekir. Bunun için psikolojiye ihtiyaç vardır 1. Genetik

(….)Biyolojinin hayvanları çeşitli yönlerden inceleyen dalıdır. 2. Felsefe

(….)Toplumların geçilmiş olduğu biyolojik ve kültürel değişimler insan psikolojisini etkilemektedir. 3.Sosyoloji

(….)Psikoloji insanı anlamak istiyorsa toplumu ve toplumun değer yargılarının insan davranışları üzerindeki etkilerini bilmelidir. 4. Antropoloji

(….)Kalıtımın temelinde yatan yapıları, fiziksel ve biyokimyasal süreçleri inceler. 5.Zooloji

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.(4*10)

1.) Psikolojinin, gözlenebilen insan ve hayvan davranışlarının incelenmesi gerektiğini savunan ve zihinsel süreci dikkate almayan yaklaşım hangisidir?

A)GestaltYaklaşımB)Bilişsel YaklaşımC)İşlevselci YaklaşımD)Davranışçı YaklaşımE) Yapısalcı Yaklaşım

2.) Psikolojinin bağımsız bir bilim dalı haline gelmeden önce içinde yer aldığı alan hangisidir)

A) Sosyoloji B)Ekonomi C)Antropoloji D)Biyoloji E)Felsefe

3.)Psikolojinin kurucusu olan ve insan bilincinin öğelerini analiz edilmesi gerektiğini savunan Wilhelm Wundt, hangi yaklaşımın temsilcisidir?

A)Yapısalcı B)Gestalt C)Psikanalitik D)HümanistikE)İşlevselci

4.) Aşağıdakilerden hangisi bir psikoloğun ilgi alanına girmez?

A) Birey, toplum içindeki rollerini nasıl belirler?

B)İnsan davranışlarını etkileyen genetik faktörler nelerdir?

C) Okul çalışanlarının motivasyonu nasıl arttırılabilir?

D) Stresle nasıl başa çıkılır?

E)İnsan davranışlarını yordamak mümkün müdür?

5.)İnsanların birçok özelliği kalıtım yoluyla anne ve babadan geçmektedir. Bu özellikler davranışlarımızın oluşmasında etkilidir.Bu açıklama psikolojinin hangi bilim dalı ile iş birliği içindedir ?

A) Biyoloji B) Genetik C) Sosyoloji D) Zooloji E) Fizyoloji

6.) “Korkuların nedeni bilinçaltında gizlidir” diyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hümanistik B) İşlevselci C)Yapısalcı D)PsikanalitikE) Davranışçı

7.) I. Kişisel bilgilerin gizliliği konusunda gerekli özen gösterilmeli

II.Sadece insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik ilkelere dikkat edilmeli

III.Katılımcılar deneyle ilgili önceden bilgilendirilmeli

IV. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde anestezi ve ağrı kesici gibi ilaçların kullanımına özen göstermek.

Yukarıdakilerden hangisi hangileri psikolojide etik ilkelerdendir?

A)I ve III B)II ve IV C) I,IIve III D)I,III ve IV E)III ve IV

8.)Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konulardan biri değildir?

A)Yetenek ve yeteneklerin gelişmesiB)Organizmanın gelişmesiC)Öğrenme süreciD)Davranışı etkileyen faktörlerE)Sosyal rol ve statü

9. ve 10. Soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

Bir sosyal bilimci, ilişkisel yöntemlere ilişkin bazı olgulara ait aşağıdaki bulgulara ulaşmıştır.

I. Aşırı stres ile başarı : -0,90

II. Öz güven ve cesaret : 70

III. Spor ve sağlık : 0,80

IV. Korku ile girişkenlik: -0,20

V. Göz rengi ile zeka : 0,00

9.)Bu bulgulara göre en düşük korelasyon ilişkisi hangi seçenekte verilmiştir?

A) I B)II C)III D)IV E)V

10.) Bu bulgulara göre en yüksek korelasyon ilişkisi hangi seçenekte verilmiştir?

A) I B)II C)III D)IV E)V

Happy
Happy
2
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
1
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın