12 Sinif Matematik 1 Donem 1 Yazili Sorulari

 

1.     ve    fonkisyonu veriliyor.  birebir ve örten ise 

 

2. Fonksiyonunun grafiği  orjine göre simetrik ise   

3.    ve   olduğuna göre 

4.     ise 

5.     fonksiyonunun    noktasında limiti olduğuna göre   nin alabileceği değerler toplamını bulunuz

6.    bağıntısının  grafiğini çiziniz

7.       için        ise     fonksiyonunun grafiğini çiziniz

8.   fonksiyonunun tanım kümesi ile görüntü kümesinin kesişimini bulunuz

9.        ise    fonksiyonunun grafiğini çiziniz

10. fonksiyonunun  grafiği ile   fonksiyonunun grafiğinin kesim noktalarının apsisleri toplamını bulunuz

11.   ise     fonksiyonunun grafiğini çiziniz

12.   fonksiyonunun en geniş tanım aralığını bulunuz

13.    olduğuna göre    in      türünden değerini bulunuz

14.     fonksiyonunun grafiğini çiziniz

1,2,3,4,5,6. sorular 6puan , 7,8,9,10,11,12,13,14. sorular  8 puandır     Başarılar

Bir cevap yazın