8 sinif kurani kerim 1 donem 1 yazili

Okuma Süresi:2 Dakika, 37 Saniye

8. SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI

İslam’ın üç temel esası var-dır. Bunları yazıp açıklayınız.

Aşağıda verilen ayeti yorumlayınız. 14 Puan

“Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz..” (Enbiya suresi 47. ayet)

De ki O Allah birdir. O Sameddir. Doğmamıştır, doğurulma-mıştır. Ona denk bir varlık yoktur.(İhlas Suresi)

1-Yukarıdaki sureden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Tevhid inancına vurgu yapılmıştır.

b)Allah’a nasıl bir varlıktır sorusunun cevabıdır.

c)İmanın şartlarından birisi açıklanmıştır.

d)Allah da bazen bir insan gibi bir şeylere ihtiyaç duyabilir.

2-Aşağıdakilerden hangisi tevhid inancına sahip birisinin dav-ranışı değildir?

a)İslam’ı savunmak için, İslam Dini’nin emirlerine aykırı davra-nabilir.

b)Yaptığı tüm işlerde Allah’ın rızasını kazanmaya çalışır.

c)Allah’a ortak koşma sayılabilecek davranışlardan uzak durur.

d)Allah’ın var bir olduğuna samimi bir kalple inanır.

3-Tevhid inancına sahip olanın (muvahhid) zıddı aşağıdakiler-den hangisidir?

a)Kafir

b)Münafık

c)Müşrik

d)Fasık

“Kur’an-ı Kerim’de bir çok kere peygamberlerin tümünün gönderildikleri kavmi Allah’tan başka ilahlar edinmemeye davet ettikleri anlatılır.”

4-Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Bütün peygamberlerin ortak mesajı Tevhid inancı olmuştur.

b)Tevhid inancı İslam Dininin temel esaslarındandır.

c)Tevhidi koruması gereken ve şirke götüren davranışlardan uzak durması gerekenler kafirlerdir.

d)Tevhid ilkesi bozuldukça Allah yeni peygamberler gönderip bu durumu düzeltmiştir.

Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların düzeni) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan mü-nezzehtir.

5-Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

a)Birden fazla tanrı inancının akla aykırı olduğu

b)Tevhid inancının kainattaki düzenin varlığına uygun olduğu

c)Allah’a herhangi bir sıfat yakıştırmanın yasak olduğu

d)Allah’ın herhangi bir varlığa benzetilmesinin yasak olduğu

La ilahe …..… Muhammedür ……..

6-Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki hangi ikili getiril-melidir?

a)İllallah- Allah.

b)Melaiketihi ve kütübihi.

c)Resulullah- illallah.

d)İllallah-Resulullah.

Allah her topluluğa doğu yolu göstermek ve onlara dini öğ-retmek üzere kılavuzluk yapması için peygamberler gönder-miştir.

7-Risaletle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Risalet’e iman İslam’ın şartlarından birisidir.

b)Risalet makamı çok ibadet edilerek elde edilebilir.

c)İnsanlar kendi aralarında bir peygamber seçebilirler.

d)Peygamberler Allah tarafından seçilmiş önderlerdir.

8-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a)Tevrat Hz. Musa (a.s.)

b)Zebur Hz. İsa (a.s)

c)Kur’an Hz. Muhammed (s.a.v)

d)İncil Hz. İsa (a.s)

Kendi yaratılışını unutarak bize misal vererek: “Şu kemikleri kim diriltecek.” dedi. De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecek-tir. (Yasin Suresi 78-79. Ayet)

9-Yukarıdaki ayet aşağıdakilerden en çokhangisine işaret etmektedir?

a)Kadere imanın gerekliliğine

b)İnsanın Allah tarafından yaratıldığına

c)Ölümden sonra dirilişin hak olduğuna

d)İnsanın kendi yaratılışını unuttuğuna

10-Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerin-den değildir?

a)Allah tarafından seçilirler.

b)Toplumlarında örnek ve dürüst insanlar olarak bilinirler.

c)Olağanüstü bazı güçleri vardır.

d)Allah tarafından mucizelerle desteklenmişlerdir.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: