Read Time:6 Minute, 3 Second

Kimya Dersi 9 Sinif 2 donem 2 sinav

Kimya Dersi 9 Sinif 2 donem 2 sinav

 

 

Aşağıdaki sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

 

1.Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir madde örneğidir?

 

a) Sis kümesi

b) Kar tanesi

c) Buz parçası

d) Yağmur damlası

e) Çiğ tanesi

 

2. I. Arı madde

   II. Karışım

  III. Çözelti

 

Yukarıda verilenlerden hangileri bir cins atom veya molekülden(birimden oluşmuştur?

 

a) Yalnız I   b)Yalnız II   c)Yalnız III   d) II ve III   e) I,II ve III

 

3.Suya aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa, suda kimyasal değişme olur?

 

a) Elektroliz etmek

b) Kaynatmak

c) Dondurmak

d) Alkol katmak

e) Şeker katmak

 

4. Hidroliz tepkimeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 

a) Moleküller su ile parçalanırlar.

b) Oluşan moleküller, reaksiyona giren molekülden daha küçüktür.

c) Kondenzasyon tepkimelerinin tersi olarak düşünülebilinir.

d) Kimyasal bir reaksiyon gerçekleşir.

e) Tepkime sonucunda H2O, NH3 vb küçük moleküller oluşur.

 

 

 

5. I.Zeytinyağından sabun elde edilmesi

   II. Mumun erimesi

  III. Şekerin suda çözünmesi

 

Olaylarından hangilerinde yalnızca fiziksel değişme olmuştur?

 

a) Yalnız I   b) Yalnız II   c) Yalnız III  d) I ve II  e) II ve III

 

6. Hangi gruptaki elementler kolaylıkla tepkime vermezler?

 

a) Alkali Metaller (IA)

b) Toprak alkali metaller (IIA)

c) Halojenler (7A)

d) IIIA grubu elementleri

e) Soy gazlar (A)

 

7. Çift bağ içeren moleküllerde çift bağın açılarak moleküllerin birbirine bağlanması ile oluşan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Polimer

b) Monomer

c) Nötralleşme

d) Yakıt pili

e) Hidroliz

 

8. Aşağıdaki tepkimelerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a) Asit baz tepkimelerine Nötralleşme denir.

b)Çözeltilerde oluşan katı maddeye çökelti denir.

c) Nötrleşme tepkimelerinde elektron alışverişi vardır.

d) Sentez tepkimeleri birleşme tepkimeleri olarakta isimlendirilir.

e) Yanma tepkimeleri genelde ısı verir.

 

 

 

 

 

9.      C10H8  +  O2            CO2 +  H2O

 

Tepkimesini en küçük tam sayılar ile dekleştirdiğimiz zaman, her bir maddenin katsayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

a) 4.10.12.1

b) 1.12.10.4

c) 1.4.10.12

d) 12.10.4.1

e) 1.10.10.4

 

10.Aşağıdakilerden hangisi ikili veya üçlü kovalent bağ içermeyen hidrokarbonlara verilen addır?

 

a) Alkan

b) Alken

c) Alkin

d) Karboksilli Asit

e) Karbonhidrat

 

11.Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

I. Alkanlar halkalı yapıda olabilir.

II. Alkil grubuna –OH bağlanmasıyla alkol oluşur.

III. Alkenler doymamış hidrokarbonlardır.

IV. Alkinlerde üçlü bağ bulunur.

 

a) I ve II b) II ve III c) I,III ve IV d) II, III ve IV                   e) I, II, III ve IV

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde verilen madde örnekleri karşısında belirtilen sınıfa ait değildir?

 

  Madde Örnekleri                 Sınıfı

 

a) Şeker, Alkol                                     Bileşik

b) Benzinli su                          Emülsiyon

c) Demir, Çelik                                    Element

d) Gazoz, 22 ayar altın           Çözelti

e) Türk Kahvesi, Ayran           Süspansiyon

NOT BAREMİ: 19 Soru 10 puan diğerleri 5 puan

 

13. Aşağıdakilerden hangisinin sınıfı yanlış belirtilmiştir?

 

        Madde               Sınıfı

    a) Teflon                          Polimer

    b) Amalgam           Alaşım

    c) Kauçuk               Polimer

    d)Polivinilklorür    Monomer

    e) Metanol            Alkol

 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları aşağıdaki uygun kelimelerle doldurunuz.

 

14. Organik bileşiklerde temel element ……………….

 

15. Organik moleküllerin polar kısımları suyu seven anlamında ……………………..……… olarak adlandırılır.

 

16. Normal sabun ile ……………………….…. sabunu arasındaki fark normal sabunda sodyum diğerinde ise potasyumun kullanılmasıdır.

 

17. Büyük moleküllerin H2O molekülü etkisi ile bölünmesine ……………………………………….. denir.

 

 

18.……………………………..…………… PVC, teflon, doğal ve sentetik kauçukların genel adıdır.

 

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. (Her biri 2 puan)

 

19.

(     )  Monomerler polimerlerden oluşur.

(     )  Bazların tadı acıdır ve ele kayganlık hissi verirler.

(     )  Emülsiyon sıvıların birbiri içinde heterojen dağılmasıdır.

(      )  CO2, organik bir bileşiktir.

(      )  Polar bileşikler apolar çözücülerde çözünürler.

                                                                                                      

SÜRE: Bir ders saati

 

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın