Deutsch

Konjugation der Verben

Okuma Süresi:191 Dakika, 29 Saniye

Almanca Fiil Cekimleri

Şimdiki Zamanda Fiil Çekimleri

Fiiller ekten "Endung" ve kökten "Stamm"  oluşurlar. Kişi çekim ekleri fiil kökünden sonra gelir.  Fiillin mastar hali "Infinitiv" ya -en ya -n eki ile biter ve çümle başı haricinde küçük yazılır. Fiilden -n ya da -en ekini attığınızda fiil kökünü bulursunuz.

Infinitiv/Mastar

Verbstamm/ Fiil Kökü

Endung/Ek

hören

hör

-en

sagen

sag

-en

lächeln

lächel

-n

sammeln

sammel

-n

Almanca'da çekimleri bakımından üç çeşit fiil vardır. Fiiller kök halleri baz alınarak fiil halleri ekleri getirilir ve buna göre de zayıf, kuvvetli  ve karışık çekim olarak gruplanır. adlandırılır.  Fiilin çekimleri en iyi fiil kökleri baz alınarak öğrenilir.

 

1- schwache regelmäßige Verben Konjugation /Zayıf Düzenli Fiil Çekimleri

2- starke unregelmäßige Verben / Kuvvetli Düzensiz Fiil Çekimleri

3- gemischte Verben Kongutaion / Karışık Fiil Çekimleri

 

Şimdiki Zamanda Düzenli Zayıf Fiil Çekimi

Düzenli fiillerde fiil kökündeki sesli harfte değişiklik meydana gelmez. Fiil çekim ekleri fiil kökünden sonra özneye göre sırasıyla su ekler "-e, -st, -t, -en, -t, -en"  gelir.

Infinitiv

Verbstamm

Singular

Plural

ich

du

er

 sie

es   

wir

ihr

sie/*Sie

Maskulin

Feminin

Neutral

leben

leb

leb-e

leb-st

leb-t

leb-en   

leb-t

leb-en

wohnen

wohn

wohn-e   

wohn-st 

wohn-t   

wohn-en   

wohn-t    

wohn-en   

sagen

sag

sag-e

sag-st

sag-t

sag-en

sag-t

sag-en

hören

hör

hör-e

hör-st

hör-t

hör-en

hör-t

hör-en

suchen

such

such-e

such-st

such-t

such-en

such-t

such-en

zeigen

zeig

zeig-e

zeig-st

zeig-t

zeig-en

zeig-t

zeig-en

lernen

lern

lern-e

lern-st

lern-t

lern-en

lern-t

lern-en

Konjugation – Endung

-e

-st

-t

-en

-t

-en

*"Sie" aldığı çekim bakımından çoğul şahısların çekimine benzediği için o grupta gösterilmiştir. Büyük yazılan "Sie" yani siz nezaket ve tekildir.

Ek alarak türetilmiş fiillerin çekimi aynıdır. örneğin suchen-versuchen

 

Ich mache schon seit 3 Wochen eine Diät. (machen)

Du brauchst einen neuen Tisch. (ihtiyacı olmak)

Heute Abend besuche sie eine Freundin von mir. (besuchen)

Er hört gerade eine CD von den Prinzen. (hören)

Es versteht die Leute nicht. (verstehen)

Wir machen unsere Hausaufgaben. (machen)

Ihr lernt Schwimmen. (lernen)

Sie  grüßen mich nicht (grüßen)

 

Şimdiki Zamanda Diğer Fiil Çekimleri

Yardımcı ünlü -e

Fill kökünün son harfleri  „-d,-t; -m,-n“  ünsüzler ile biten fiillerin çekiminde fiil  ikinci "du"ve üçüncü tekil  „er,sie,es„ ve ikinci çoğul şahıs „ihr“ çekimlerinde çekim eklerinden önce yardımcı ünlü araya „-e“ gilir.

Infinitiv

Verbstamm

Singular

Plural

ich

du

er

 sie

es   

wir

ihr

sie/*Sie   

 Maskulin

Feminin

Neutral

arbeiten

arbeit

arbeit-e

arbeite-st

arbeite-t

arbeit-en 

arbeite-t

 arbeit-en

antworten

antwort

antworte

antwortest

antwortet

antworten

antwortet

antworten

bieten

biet

biet-e

biete-st

biete-t

biet-en

biete-t

biet-en

braten

brat

brat-e

brate-st

brate-t

brat-en

brate-t

brat-en

fürchten

fürcht

fürchte

fürchtest

fürchtet

fürchten

fürchtet

fürchten

gleiten

gleit

gleit-e

gleite-st

gleite-t

gleit-en

gleite-t

gleit-en

heiraten

heirat

heirate

heiratest

heiratet

heiraten

heiratet

heiraten

reiten

reit

reit-e

reite-st

reite-t

reit-en

reite-t

reit-en

retten

rett

rett-e

rette-st

rette-t

retten

rette-t

rett-en

schreiten

schreit

schreite

schreitest

schreitet

schreiten

schreitet

schreiten

streiten

streit

steit-e

steite-st

steite-t

steit-en

steite-t

steit-en

testen

test

test-e

teste-st

teste-t

test-en

teste-t

test-en

warten

wart

wart-e

wart-st

warte-t

wart-en

warte-t

wart-en

baden

bad

bad-e

bade-st

bade-t

bad-en

bade-t

bad-en

gründen

gründ

gründe

gründest

gründet

gründen

gründet

gründen

leiden

leid

leid-e 

leide-st

leide-t  

leid-en

leide-t

leid-en

meiden

meid

meid-e 

meide-st

meide-t  

meid-en

meide-t

meid-en

neiden

neid

neid-e 

neide-st

neide-t  

neid-en

neide-t

neid-en

reden

red

red-e 

rede-st

rede-t  

red-en   

rede-t  

red-en  

schaden

schad

schade

schadest

schadet

schaden

schadet

schaden

schneiden

schneid

schneide

schneidest

schneidet

schneiden

schneidet

schneiden

verabschieden

abschied

schied-e

schiede-st

schiede-t

schied-en

schiede-t

schied-en

öffnen

öffn

öffn-e

öffne-st

öffne-t

öffn-en

öffne-t

öffn-en

ordnen

ordn

ordn-e

ordne-st

ordne-t

ordn

ordne-t

ordn-en

rechnen

rechn

rechne

rechnest

rechnet

rechnen

rechnet

rechnen

trocknen

trockn

trockne

trocknest

trocknet

trocknen

trocknet

trocknen

zeichnen

zeichn

zeichn-e

zeichne-st

zeichne-t

zeichn-en

zeichne-t

zeichnen

atmen

atm

atm-e

atme-st

atme-t

atm-en

atme-t

atm-en

Konjugation – Endung

-e

-est

-et

-en

-et

-en 

 

(si) Julia arbeitet bei Siemens (Julia Siemens'te çalışıyor)

Er findet seine Brille nicht  (O gözlüğünü bulamıyor)

Bildet einen Satz (Bir cümle kurun)

Sie heiratet einen reichen Mann ( O zengin bir adamla evleniyor)

Matilda arbeitet als Sekretärin in einem Büro.  (arbeiten)

Uyarı: Eğer "-n ve -m" sesinden önce "-r" var ise bu kural geçersizdir. 

Infinitiv

Verbstamm

Singular

Plural

ich

du

er

 sie

es   

wir

ihr

sie/*Sie   

Maskulin

Feminin

Neutral

lernen

lern

lerne

lernst

lernt

lernen

lernt

lernen

lärmen

rm

lärme

lärmst

lärmt

lärmen

lärmt

lärmen

Endung

-e

-st

-t

-en

-t

-en

Uyarı:Eğer fiil ikinci ve üçüncü tekil şahış çekiminde fiil kökündeki  sesli harfte değişiklik varsa yardımcı ses -e kuralı yanlızca "ihr" de geçerlidir. Bakınız düzensiz starke verben "raten ve werden" fiilinin çekimine.

Infinitiv

Verbstamm

Singular

Plural

ich

du

er

 sie

es   

wir

ihr

sie/*Sie   

Maskulin

Feminin

Neutral

laden

lad

lade

läd( )st

läd( )t

laden

ladet

laden

raten

rat​

rate

rät( )st

rät( )

raten

ratet

raten

Endung

-e

( )-st

( )-t

-en

et

-en

 

İkinci Tekil Şahıs Çekiminde  „s” düşmesi

Fill kökünde  „-s, -ss,-ß; -x,-z“  ikinci şahıs  „du„  fiil çekiminde çekim ekindeki   “(s)” sesi düşer. 

 

 

Singular

Plural

Infinitiv

Verbstamm

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

schließen 

schließ

schließ-e 

schließ()

schließ-t

schließ-en 

schließ-t 

 schließ-en

grüßen

grüß

grüß-e

grüß()t

grüß-t

grüß-en

grüß-t

grüß-en

reißen

reiß

reiß-e

reiß()t

reiß-t

reiß-en

reiß-t

reiß-en

lassen

lass

lass-e

läss()t

läss-t

lass-en

lass-t

lass-en

reisen

reis

reis-e

reis()t

reis-t

reis-en

reis-t

reis-en

tanzen

tanz

tanz-e

tanz()t

tanz-t

tanz-en

tanz-t

tanz-en

stürzen

stürz

stürz-e

stürz()t

stürz-t

stürz-en

stürz-t

stürz-en

faxen

fax

fax-e

fax()t

fax-t

fax-en

fax-t

fax-en

mixen

mix

mix-e

mix()t

mix-t

mix-en

mix-t

mix-e

 

-e Düşmesi 

Birinci Tekil Şahıs Çekiminde fiil kökündeki „e“ nin Düşmesi/

Fill „-ln,rn“ harflerle biterse birinci tekil şahıs „ich„ çekimlendiğinde çekim fiil kökündeki  „-e“ sesi  düşer.  „-ln,rn“ bitenlerde „-e“ ünlüsünü düşürmek mecburi değildir.

Infinitiv

Verbstamm

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

bummeln 

bummel

bumm()l-e

bummel-st 

bummel-t

bummel-n

bummel-t

bummel-n

handeln 

handel

hand()l-e

handel-st

handel-t

handel-n

handel-t

handel-n

sammeln 

sammel 

samm()l-e 

sammel-st 

sammel-t

sammel-n 

sammel-t 

 sammel-n

lächeln

lächel

läch()l-e

lächel-st

lächel-t

lächel-n

lächel -t

lächel-n

trödeln

trödel

tröd()l-e

trödl-st

trödel-t

trödel-n

trödel-t

trödel-n

ärgern

ärger

ärg(e)r-e

ärger-st

ärger-t

ärger-n

ärger-t

ärger-n

ändern

änder

änd(e)r-e

änder-st

änder-t

änder-n

änder-t

änder-n

 

Şimdiki Zamanda  Kuvvetli Düzensiz Fiil Çekimleri

Vokalwechsel

Düzensiz fiiller ikinci  "du"  ve üçüncü tekil şahısların  "er,sie,es " çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir.

a = ä

 

 

Singular

Plural

Infinitiv

Verbstamm

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

backen

back 

back-e

bäck-st

bäck-t  

back-en

back-t

 back-en

blasen

blas

blas-e

bläs-st

bläs-t

blas -en

blas-t 

blas -en

beraten

berat

berat-e

berät-st

berät()

berat -en

berate -t

berat -en

empfangen

empfang

empfang-e

empfängst

empfäng-t

empfang-en

empfangt

empfang-en

fahren

fahr

fahr-e

fähr-st

fähr-t

fahr-en

fahr-t

fahr-en

fallen

fall

fall-e

fäll-st

fäll-t

fall-en

fall-t

fall-en

fangen

fang

fang-e

fäng-st

fäng-t

fang-en

fang-t

fang-en

graben

grab

grab-e

grä b-st

gräb-t

grab-en

grab-t

grab-en

laden

lad

lad-e

läd-st

läd-t

lad-en

lade-t

lad-en

lassen

lass

lass-e

läss-()t

läss-t

lass-en

lass-t

lass-en

raten

rat

rat-e

rät-st

rät()

rat -en

rate -t

rat -en

schlafen

schlaf

schlaf-e

schläf-st

schläf-t

schlaf-en

schlaf  -t

schlaf -en

tragen

trag

trag-e

träg-st

träg-t

trag-en

trag  -t

trag -en

waschen

wasch

wasch-e

wäsch-st

wäsch-t

wasch-en

wasch  -t

wasch -en

wachsen

wachs

wachs-e

wächs-()t

wächs-t

wachs-en

wachs

wachs -en

laufen

lauf

lauf-e

läuf-st

läuf-t

lauf-en

lauf-t

lauf-en

saufen

sauf

sauf-e

säuf-st

säuf-t

sauf-en

sauf-t

sauf-en

stoßen

stoß

stoß-e

stöß-st

stöß-t

stoß-en

stoß-t

stoß-en

* Bir fiil ön ek alarak türetilmişse istisnai durumlar hariç çekimleri aynıdır. Bakınız "raten, beraten; fangen, empfangen"

 

Marco wäscht den Wagen. (waschen)

Sie fährt mit dem Bus zur Arbeit.  (fahren)

Also hält sie sich in einem Sportstudio fit. (sich halten)

Du schläfst heute früher (schlafen)

 

Düzensiz fiiller ikinci "du" ve üçüncü tekil şahısların "er,sie,es" çekimlerinde fiil köklerindeki seslide  „Stamvokalwechsel“  değişme olur. Fiil çekim ekleri özneye göre fiilin kökünden sonra eklenir. 

e = i

 

 

Singular

Plural

Infinitiv

Verbstamm

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

bergen

berg 

berg-e

birg  -st

birg  -t 

berg -en

berg -t

 berg -en

bersten

berst

berst-e

birst()

birst()

berst -en

berste-t 

berst-en

brechen

brech

brech-e

brich-st

brich-t

brech-en

brech-t

brech-en

dreschen 

dresch

dresch-e

drisch-st

drisch-t

dresch-en

dresch-t

dresch-en

erschrecken 

erschreck

erschreck-e

erschrick-st

erschrick-t

erschreck-en

erschreck-t

erschreck-en

essen

ess 

ess-e

iss-()t

iss-t

ess-en

ess-t

ess-en

fechten

fecht

fecht-e

ficht-st

ficht()

fecht-en

fechte-t

fecht-en

fechten

flecht

flecht -e

flicht -st

flicht()

flecht -en

flechte-t

flecht -en

geben

geb

geb-e

gib-st

gib-t

geb-en

geb-t

geb-en

gelten

gelt

gelt-e

gilt -st

gilt()

gelt-en

gelte-t

gelt-en

helfen

helf

helf-e

hilf-st

hilf-t

helf-en

helf-t

helf-en

messen

mess

mess-e

miss-()t

miss-t

mess-en

mess-t

mess-en

nehmen

nehm

nehm-e

nimm -st

nimm-t

nehm-en

nehm-t

nehm-en

schelten

schelt

schelt-e

schilt-st

schilt()

schelt-en

schelte-t

schelt-en

schmelzen

schmelz

schmelz-e

schmilz-()t

schmilz-t

schmelz -en

schmelz-t 

schmelz -en

schwellen

schwell

schwell-e

schwill-st

schwill-t

schwell-en

schwell-t

schwell-en

sprechen

sprech

sprech-e

sprich-st

sprich-t

sprech-en

sprech-t

sprech-en

stechen

stech

stech-e

stich-st

stich-t

stech-en

stech-t

stech-en

sterben

sterb

sterb-e

stirb-st

stirb-t

sterb-en

sterb-t

sterb-en

treffen

treff

treff-e

triff-st

triff-t

treff-en

treff-t

treff-en

treten

tret

tret-e

tritt-st

trit-t

tret-en

trete-t

tret-en

verderben

verderb

verderb-e

verdirb-st

verdirb-t

verderb-en

verderb-t

verderb-en

vergessen

vergess

vergess-e

vergiss-()t

vergiss-t

vergess-en

vergess-t

vergess-en

werben

werb

werb-e

wib-st

wirb-t

werb-en

werb-t

werb-en

werfen

werf

werf-e

wirf-st

wirf-t

werf-en

werf-t

werf-en

 

 

-e

-st

-t

-en

-t

-en

 

Manchmal nimmt sie auch das Fahrrad.  (nehmen)

Sie isst nicht in einem Restaurant zu Mittag, (essen)

Manchmal trifft sie sich auch mit Freunden in einem Lokal.  (sich treffen)

In der Türkei gibt es viele Sehenswürdigkeiten. (geben)

Du hilfst deiner Mutter beim Kochen. (helfen)

Mathilda spricht fließend Deutsch. (sprechen)

Du vergisst  immer deine Schulsachen. (vergessen)

 

 e=ie

 

 

Singular

Plural

Infinitiv

Verbstamm

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

befehlen

befehl

befehl-e

befiehl-st

befiehl-t 

befehl-en

befehl-t

befehl-en

empfehlen

empfehl

empfehl-e

empfiehl-st

empfiehl-t

empfehl-en

empfehl-t 

empfehl-en

geschehen*

gescheh

 

 

*gesch ie h-t

 

 

 

lesen

les

les-e

lies-()t

lies-t

les-en

les-t

les-en

sehen

seh

seh-e

sieh-st

sieh-t

seh-en

seh-t

seh-en

stehlen

stehl

stehl-e

stiehl-st

stiehl-t

stehl-en

stehl-t

stehl-en

* Bazı fiiler yanlızca üçüncü tekil şahısta kullanılır.

 

Meine Schwester liest abends gern ein Buch. (lesen)

Der Junge stiehlt einen Bleistift. (stehlen)

Er sieht einen Vogel. (sehen)

Oft sieht sie am Abend fern oder liest ein gutes Buch.  (fernsehen, lesen)

Der Reiseleiter empfiehlt uns ein gutes Restaurant. (empfehlen)

 

"sein, haben, werden" als Vollverb

Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.

 

 

Singular

Plural

Infinitiv

Verbstamm

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

sein

sei

bin 

bist

ist   

sind 

seid

 sind

werden

werd

werde

wirst

wird

werden

werdet

werden 

 

Ich habe Lust.

Du hast wenig Geld

Das Kind hat keine Angst 

Mein Chef hat immer Glück. (haben)

Anna hat morgen Geburtstag.

Wir haben ein Kind

Ihr habt keinen Mut.

Die Schüler haben ihren Erfolg     (Nomen)

 

"sein ve werden" fiilleri "haben" fiillinin aksine hem bir isim ile "Nomen" hem bir sıfat ile "Adjektiv" kullanılır.

Ich bin durstig. (Ben susadım)

Du bist mütig. (Sen cesaretlisin)

Er  ist ängstlich. (O korkuyor)          

Wir sind erfolgreich. (Biz başarılıyız)

Ihr seid Lehrer. (Siz öğretmensiniz)

Sie sind nicht hier.

 

Er ist nicht Alex. (O Alex değil)

Ihr seid Tischler. (Siz marangozsunuz)            (Nomen + Adjektiv= İsim Sıfat)

Wir sind ein Team. (Biz bir ekibiz)

Matilda ist meine Lieblingstante.  (sein)

 

Ich werde Arzt. (Ben doktor olacam)

Du wirst vernünftig. (Akıllını oluyorsun)

Das Kind wird hungrig. (Çocuk acıkacak)

Wir werden berühmt. (Biz meşhur olacağız)    (Adjektiv + Nomen)

Ihr werdet Journalist. (Siz haberci olacaksınız)    

Sie werden Autor. (Onlar yazar olacaklar)

 

Şimdiki Zaman Düzensiz Fiil Çekimleri

Ön ek alarak türetilmiş fiillerin çekimi aynıdır. treten-vertreten

 Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta i Dönüşür

Infinitiv

Verbstamm

du

er,sie,es

bergen

berg 

birg  -st

birg  -t 

bersten

berst

birst()

birst()

brechen

brech

brich-st

brich-t

dreschen 

dresch

drisch-st

drisch-t

erschrecken 

erschreck

erschrick-st

erschrick-t

essen

ess 

iss-()t

iss-t

fechten

fecht

ficht-st

ficht()

fechten

flecht

flicht -st

flicht()

fressen

fress

friss-()t

friss-t

geben

geb

gib-st

gib-t

gelten

gelt

gilt -st

gilt()

helfen

helf

hilf-st

hilf-t

messen

mess

miss-()t

miss-t

nehmen

nehm

nimm-st

nimm-t

quellen

quell

quill-st

quill-t

schelten

schelt

schilt-st

schilt()

schmelzen

schmelz

schmilz-()t

schmilz-t

schwellen

schwell

schwill-st

schwill-t

sprechen

sprech

sprich-st

sprich-t

stechen

stech

stich-st

stich-t

sterben

sterb

stirb-st

stirb-t

treffen

treff

triff-st

triff-t

treten

tret

tritt-st

trit-t

verderben

verderb

verdirb-st

verdirb-t

vergessen

vergess

vergiss-()t

vergiss-t

werben

werb

wirb-st

wirb-t

werden

werd

wir-st

wird-t

werfen

werf

wirf-st

wirf-t

 Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşür

befehlen

berfehl

befiehl-st

befiehl-t

empfehlen

empefehl

empfiehl-st

empfiehl-t

geschehen

gescheh

geschieh-st

geschieh-t

lesen

les

lies-t

lies-t

sehen

seh

sieh-st

sieh-t

stehlen

stehl

stiehl-st

stiehl-t

gebieren

gebier

gebier-st
gebär-st

gebier-t
gebär-t

erlöschen

erlösch

erlisch-st

erlisch-t

Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşü

backen

back

bäck-st

bäck-t

blasen

blas

bläs-t

bläs-t

braten

brat

brät-st

brät

empfangen

empfang

empfäng-st

empfäng-t

fahren

fahr

fähr-st

fähr-t

fallen

fall

fäll-st

fäll-t

fangen

fang

fäng-st

fäng-t

graben

grab

gräb-st

gräb-t

halten

halt

hält-st

hält

laden

lad

läd-st

läd-t

lassen

lass

läss-t

läss-t

laufen

lauf

läuf-st

läuf-t

saufen

sauf

säuf-st

säuf-t

schlafen

schlaf

schläf-st

schläf-t

schlagen

schlag

schläg-st

schläg-t

stoßen

stoß

stöß-t

stöß-t

tragen

trag

träg-st

träg-t

wachsen

wachs

wächs-t

wächs-t

waschen

wasch

wäsch-st

wäsch-t

Bu fiillerden türetilen tüm fiiller aynı şekilde çekimlenir.

 

Şimdiki Zaman Tarz Fiillerinin Çekimi

Ich gehe ins Kino. Ich kann ins Kino gehen.

Ich schwimme. Ich kann schwimmen.

Er fährt Auto. Er kann Auto fahren.

Peter kann Rad fahren.

Stefan! kannst du Basketball spielen.Ja, ich kann sehr gut Basketball spielen.

 

Ich sehe einen Film. Ich will einen Film sehen.

Sie geht zum Park. Sie will zum Park gehen.

Wir wollen in die Disco gehen.

Wir gehen schwimmen. Wir wollen schwimmen.

Ich will schwimmen. Ich brauche eine Badehose.

 

Ich mache Hausaufgaben. Ich muss Hausaufgaben machen.

Sie lernt Mathe. Sie muss Mathe lernen.

Wir lesen. Wir müssen lesen.

Ich muss Hausaufgaben machen.

Subjekt

Modalverb

Mittelfeld

Vollverb

Du

darfst

bei deiner Freundin nicht

übernachten

Ihr

dürft

im Garten nicht

spielen

Ich

kann

dich morgen 

besuchen

Du

musst

hier das Auto

anhalten

Du

sollst

täglich 2 Liter Wasser

trinken

Jeder

soll

vor jedem Respekt

haben

Ich

will

in den Ferien Führerschein

machen

wir

mögen

im Internet

surfen

Hören, sehen, helfen, fühlen,spüren,brauchen,lassen, bleiben, gehen, lehren, lernen  filler bir esas fiille bir arada tarz fiilleri gibi kullanılabilir.  

Subjekt

Verb

Mittelfeld

Verb 2

Du

hörst

ihn

singen

Ihr

lässt 

uns immer

warten

Der Sohn

hilft

ihrer Mutter

spüllen

Er

siehnt

den Zug

kommen

Wir

gehen

in die Stadtmitte

einkaufen

Sie

lehrt

mich

tanzen

Ich

lerne

Klavier

spielen

Du

brauchst

nicht zu

sagen

Wir

bleiben

vor Angst

sitzen

Der Patient

fühlt

sich die Medikamente

wirken

 

 

Emir Cümlelerinde Fiil Çekimi

Emir cümleleri ikinci tekil  ve ikinci çoğul şahıs  „du, ihr“ nezaket  „Sie“ ile kullanılabilir.  Emir cümleleri bir yasak, kullanım talimatı, rica, yönerge, tavsiye, uyarı ve sesleniş bildirir. Sade nezaket ifadesinde „Sie“ gösterilir. Diğerlerinde özne yer almaz. Fiiller soru cümlesi gibi cümle başına getirilir.

Düzenli fiillerde karşınızdaki tek kişiye emir verilir "du"  fiilin kök hali kullanılır hiç bir ek almaz. Karşınızdaki birden fazla kişiye göre emir verilirken "ihr"  fiil -t eki alır, nezaket ile emir verilirken özne "Sie" cümlede yer alır ve -en eki alır.

Mach das Fenster zu!(Einzelperson du)

Mach-t die Tür zu! (Mehrere Person ihr)

Mach-en Sie das Fenster zu! (höffliche Form Sie,)

 

Sei ruhig!      

Pass auf!          

Komm an die Tafel!

Melde dich!                         

Lies den Text! 

Schreib die Wörter ins Heft!               

Mach deine Aufgabe!

 

Karşınızdaki tek kişiye „du“ emir verirken fiilin kök halinde „Stamm“ çümle başında yer alır, çoğul kişiye emir verirken „ihr“ fiil yalnızca „–t“  eki alır. Nezaket  „–en“  eki alır.

Infinitiv

du

ihr

Sie

stellen

Stell die Blumen in eine Vase

Stellt die Blumen in eine Vase

Stellen Sie die Blumen in eine Vase

benehmen sich

Benimm dich anständig

Benehmt euch anständig

Benehmen Sie sich anständig

begleiten

begleite mich

Begleitet mich

Begleiten Sie mich

loslassen

Lass mich los

Lasst mich los

Lassen Sie mich los

vergessen

Vergiss die Vergangenheit

Vergesst die Vergangenheit

Vergessen Sie endlich die Vergangenheit

 

Emir cümlelerine „Bitte“ lütfen sözcüğü birlikte rica bildirir. Fakat rica direk olarak yöneltildiği için bunun yerine Konjunktiv II tercih edlilir.

Mach bitte das Fenster zu!

Machen Sie bitte die Tür zu!

Macht euch bitte ordentlich!

 

-e zur Hilfe Yardımcı Ses -e

Fill kökünün son harflerinde   „-d,-t; -m,-n,  ig“ bulunuyorsa ikinci tekil ve ikinci çoğul şahısta „du/ihr„ emir kipi çekimlerinde  yardımcı ses  „-e“ eki alır. 

Infinitiv

du

ihr

Sie

reden

rede

redet

reden Sie

zeichnen

zeichne

zeichnet

zeichnen Sie

antworten

antworte

antwortet

antworten Sie

entschuldigen

entschuldige

enschuldigt

entschuldigen Sie

Bir de cümle olarak bir göz atalım.

Präsens

du

ihr

Sie

reden

rede weiter

redet weiter

reden Sie weiter

zeichnen

zeichne Landkarte

zeichnet Landkarte

zeichnen Sie Landkarte

antworten

antworte die Frage

antwortet die Frage

antworten Sie die Frage

entschuldigen

entschuldige dich

enschuldigt euch

entschuldigen Sie sich

 

Starken Verben  2. Person Singular

Kuvvetli fiillerde a-Umlaut (ä) gösterilmez. Diğer ses değişikliklerinin hepsi gösterilir.

Präsens

du

ihr

Sie

du trägst

trag 

tragt

tragen Sie

du fährst

fahr

fahrt

fahren Sie

 

Bu grub emir cümlelerinde fiil kökündeki e sesi tek kişiye emir verirken ya i ya da ie dönüşür.

Infinitiv

du

ihr

Sie

geben

gibt

gebt

Geben Sie

hefen

hilft

helft

Helfen Sie

nehmen

nimm

nehmt

Nehmen Sie

sehen

sieh

seht

Sehen Sie

lesen

lies

lest

Lesen Sie

 

Sondeform

Infinitiv

du

ihr

Sie

sein

sei

seid

seien Sie

haben

hab(e)

habt

 haben Sie

werden

werd(e)

werdet

 werden Sie

UYARI. A Umlaut dönüşen fiillerin emir cümlesinde tek kişiye emir verilirken a-Umlaut gösterilmez.

du= fahr nach Hause – Fährt Yanlış

Präsens

du

ihr

Sie

du hast

hab den Mut!

habt Mut!

Haben Sie Mut!

du bist

sei brav!

seid ordentlich!

Seien Sie brav!

du wirst

werde nicht ängstlich!

werdet nicht ängstlich!

 werden Sie hektisch!

 

Emir kipini özetlersek Karşınızdaki tek kişiye „du“ emir verirken fiilin kök halinde „Stamm“ çümle başında yer alır, çoğul kişiye emir verirken „ihr“ fiil yalnızca „–t“  eki alır. Nezaket Sie „–en“  eki alır.  Sade nezaket ifadesinde „Sie“ gösterilir. Diğerlerinde özne yer almaz. 

 

Fill kökünün son harflerinde   „-d,-t; -m,-n,  ig“ bulunuyorsa ikinci tekil ve ikinci çoğul şahısta „du/ihr„ emir kipi çekimlerinde  yardımcı ses  „-e“ eki alır. Düzensiz fiilerde "Imperativ" fiil kökündek  e ünlüsü 2.Tekil şahısta ie ya da i ye  "Stammvokalwechsel" dönüşür. Emir cümlelerinde a-Umlaut gösterilmez. Kuvvetli fiillerde a-Umlaut (ä) gösterilmez. Diğer ses değişikliklerinin hepsi gösterilir.

 

Imperativ mit unregelmäßigen Verben

Infinitiv

du

ihr

Sie 

bergen

birg  

birg-t

bergen Sie 

bersten

birst

birst

bersten Sie

brechen

brich

brich-t

brechen Sie

dreschen 

drisch

drisch-t

dreschen Sie

essen

iss

iss-t

essen Sie

fechten

ficht

ficht-t

fechten Sie

fechten

flicht 

flicht-t

fechten Sie

fressen

friss

friss-t

fressen Sie

geben

gib

gib-t

geben Sie

helfen

hilf

hilf-t

helfen Sie

messen

miss

miss-t

missen Sie

nehmen

nimm

nimm-t

nehmen Sie

sprechen

sprich

sprich-t

sprechen Sie

stechen

stich

stich-t

stechen Sie

sterben

stirb

stirb-t

sterben Sie

treffen

triff

triff-t

treffen Sie

treten

tritt

tritt-t

treten Sie

verderben

verdirb

verdirb-t

verderben Sie

vergessen

vergiss

vergiss-t

vergessen Sie

werben

wirb

wirb-t

werben Sie

werfen

wirf

wirf-t

werf-t

 Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşür

befehlen

berfiehl

befiehl-t

befiehlen Sie

empfehlen

empfiehl

empfiehl-t

empfiehlen Sie

geschehen

geschieh

geschieh-t

geschiehen Sie

lesen

lies

lies-t

liesen Sie

sehen

sieh

sieh-t

siehen Sie

stehlen

stiehl

stiehl-t

stiehlen Sie

Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşü

backen

back

back-t

bbacken Sie

blasen

blas

blas-t

blasen Sie

braten

brat

brat-t

braten Sie

empfangen

empfang

empfang-t

empfängen Sie

fahren

fahr

fahr-t

fahren Sie

fallen

fall

fall-t

fallen Sie

fallen

fang

fall-t

fallen Sie

graben

grab

grab-t

graben Sie

halten

halt

half-t

halt

laden

lad

lad-t

läden Sie

lassen

lass

lad-t

lässen Sie

laufen

lauf

lad-t

en Sie

saufen

sauf

sauf-t

saufen Sie

schlafen

schlaf

schlaf-t

schlafen Sie

schlagen

schlag

schlag-t

schlagen Sie

stoßen

stöß

stoß-t

stoßen Sie

tragen

trag

trag-t

tragen Sie

wachsen

wachs

wachs-t

wachsen Sie

waschen

wasch

wasch-t

waschen Sie

 

Partizip Perfekt

Perfektsätze werden mit dem Hilfsverb sein oder haben und dem Partizip 2 gebildet. Man berichtet mit dem Perfekt etwas über etwas Vergangenes,was die Handlung abgeschlossen ist. 

 

Schwache Verben

Partizip Perfekt bei den schwachen Verben wird mit dem Präfix „ge“ mit dem Suffix „t“   gebildet. Beim Partizip Perfekt steht „ge“ immer vor dem Verstamm. Bei den schwachen Verben ändern Vokal des Verbstamms nicht

ge  + Verbstamm + t

Subjekt

Hilfsverb

Mittelfeld

Partizip II

ich

habe

mir eine Jacke

gekauft

Er

hat

tagelang vor Schmerzen

gestöhnt

ich

habe

keine Lust

gehabt

 

-e zur Hilfe / Yardımcı ses -e

Fill kökünün son harfi ile  „-d,-t; -m,-n“ bitiyorsa bu fiillerde „t“ ekinden önce araya „e“ harfi girer.

ge  + Verbstamm + et

Subjekt

Hilfsverb

Mittelfeld

Partizip II

Der Sachverständige

hat

auf die Frage der Journalisten

geantwortet

Der Gentleman

hat

der Frau die Tür

geöffnet         

Der Lehrer

hat

einen Beispielsatz

gebildet

Die Hausfrau

hat

die Wäsche

getrocknet

 

Starke  Verben 

Partizip Perfekt bei den starken Verben wird mit der Vorsilbe „ge“ mit dem Nachsilbe "-en"  gebildet. Bei den starken Verben wird der Stammvokal meist geändert

Sie haben mich endlich in Ruhe gelassen (lassen)               

Er hat stundenlang einen Spaziergang gemacht.(machen)

Sie hat eine große Brille getragen. (tragen)

ge  + Stammvokalwechsel + en

Subjekt

Hilfsverb

Mittelfeld

Partizip II

Er

hat

nur paar Worte

gesprochen   

Du

hast

das Papier in den Mülleimer

geworfen

Die Schüler

haben

die Hand abwehrend

gehoben

Sie

hat

vielmals

 gelogen

Die Rettungskräfter

haben

den Verletzten aus dem brennenden Wagen

gezogen

Der Unterricht

hat

vor 20 Minuten

begonnen

Das Joghurt

ist

zu Sauer

gegoren

Tansöker   

hat

sich eine Zeitung

gegriffen

Ich

habe

meiner Nichte das Auto   

geliehen

Maria

hat

dir niemals Zuleide

getan

Der berüühmte Fußballspieler

hat

einen Elfmeter

getreten

Der Kaufmann

hat

eine schicke Krawatte um den Hals

gebunden

Die Blätter

sind

im Herbst

gefallen

Fiillerin mastar halleri ile Partizip II'deki ünlü değişimleri aşağıdaki gibidir:

Fiil kökündeki "ei" ünlüsü "i ya da ie"  dönüşür.

Stammvokal
(Ünlü)

Vokalwechsel
(ünlü değişimi)

ei

i

befleißen

beflissen

beißen

gebissen

bleichen

gebichen

gleichen

geglichen

gleiten

geglitten

greifen

gegriffen

kneifen

gekniffen

leiden

gelitten

pfeifen

gepfiffen

reiten

geritten

reißen

gerissen

scheißen

geschissen

schleichen

geschlichen

schleifen

geschliffen

schleißen

geschlissen

schmeißen

geschmissen

schneiden

geschnitten

schreiten

geschritten

spleißen

gesplissen

streichen

gestrichen

streiten

gestritten

weichen

gewichen

ei

ie

bleiben

geblieben

gedeihen

gediehen

leihen

geliehen

meiden

gemieden

preisen

gepriesen

reiben

gerieben

scheiden

geschieden

scheinen

geschienen

schreiben

geschrieben

schreien

geschrien

schweigen

geschwiegen

speien

gespien

steigen

gestiegen

treiben

getrieben

weisen

gewiesen

zeihen

geziehen

Fiil kökündeki "ie" ünlüsü "o"  dönüşür.

Stammvokal
(Ünlü)

Vokalwechsel
(ünlü değişimi)

ie

o

biegen

gebogen

bieten

geboten

fliegen

geflogen

fliehen

geflohen

fließen

geflossen

frieren

gefroren

genießen

genossen

gießen

gegossen

kriechen

gekrochen

riechen

gerochen

schieben

geschoben

schießen

geschossen

schließen

geschlossen

sieden

gesotten

stieben

gesprossen

verdrießen

verdrossen

verlieren

verloren

wiegen

gewogen

ziehen

gezogen

Fiil kökündeki "e" ünlüsü "o"  dönüşür.

Stammvokal
(Ünlü)

Vokalwechsel
(ünlü değişimi)

e

o

befehlen

befohlen

bergen

geborgen

bersten

geborsten

brechen

gebrochen

bewegen

bewogen

dreschen

gedroschen

empfehlen

empfohlen

fechten

gefochten

flechten

geflochten

gelten

gegolten

heben

gehoben

helfen

geholfen

melken

gemolken

quellen

gequollen

schelten

gescholten

scheren

geschoren

schmelzen

geschmolzen

schrecken

geschrocken

sprechen

gesprochen

stechen

gestochen

stehlen

gestohlen

sterben

gestorben

schwellen

geschwollen

treffen

getroffen

verderben

verdorben

weben

gewoben

werben

geworben

werfen

geworfen

Fiil kökündeki "i" ünlüsü "o"  dönüşür.

Stammvokal
(Ünlü)

Vokalwechsel
(ünlü değişimi)

i

O

beginnen

begonnen

glimmen

geglommen

gewinnen

gewonnen

klimmen

geklommen

rinnen

geronnen

schwimmen

geschwomen

sinnen

gesonnen

spinnen

gesponnen

Fiil kökündeki "ä" ünlüsü "o"  dönüşür.

Stammvokal
(Ünlü)

Vokalwechsel
(ünlü değişimi)

Bedeutung

ä

o

 

gären

gegoren

mayalamak

wägen

gewogen

tartmak,ölçmek; düşünüp taşınmak

Fiil kökündeki "ü" ünlüsü "o"  dönüşür

Stammvokal
(Ünlü)

Vokalwechsel
(ünlü değişimi)

Bedeutung

ü

o

 

küren

gekoren

seçim yapmak, seçimde bulunmak

lügen

gelogen

yalan söylemek

trügen

getrogen

aldatmak, dolandırmak

Fiil kökündeki "e" ünlüsü "e"  dönüşür.

Stammvokal
(Ünlü)

 

Bedeutung

e

e

 

essen

gegessen

yemek

fressen

gefressen

canavar gibi yemek,yemlemek

geben

gegeben

vermek

genesen

genesen

iyi olmak, iyileşmek, şfa bulmak

geschehen

geschehen

olmak, gerçekleşmek

messen

gemessen

ölçmek,

lesen

gelesen

okumak

sehen

gesehen

görmek, bakmak

treten

getreten

tekme atmak, ayak basmak

vergessen

vergessen

unutmak

Fiil kökündeki "i" ünlüsü "u"  dönüşür

Stammvokal
(Ünlü)

Vokalwechsel
(ünlü değişimi)

Bedeutung

i

u

 

binden

gebunden

sarmak, bağlamak

dingen

gedungen

işe almak, iş vermek;parayla tutmak

dringen

gedrungen

girmek, nüfuz etmek;

emfinden

empfunden

duymak, hissetmek

finden

gefunden

bulmak

gelingen

gelungen

başarmak

klingen

geklungen

çalmak, çınlamak; gibi gelmek

misslingen

misslungen

başaramamak

ringen

gerungen

güreşmek, savaşmak, mücadele etmek

schlingen

geschlungen

sarma(la)mak, (gemi) yalpa yapmak,

schwinden

geschwunden

yok olmak, kaybolmak

singen

gesungen

şarkı söylemek

sinken

gesunken

inmek, düşmek, batmak

springen

gesprungen

fışkırmak, sıçramak, fırlamak

stinken

gestunken

kokmak

winden

gewunden

sarmak, döndürmek,

wringen

gerungen

(çamaşır) sıkmak

Fiil kökündeki "a" ünlüsü "a"  dönüşür

Stammvokal
(Ünlü)

 

Bedeutung

a

a

 

backen

gebacken

fırında pişirmek, fırınlamak

blasen

geblasen

üflemeli çalgı çalmak,üflemek

braten

gebraten

kızartmak

empfangen

empfangen

karşılamak, almak

fahren

gefahren

sürmek, araçla gitmek

fallen

gefallen

düşmek, rastlamak, tesadüf etmek

fangen

gefangen

yakalamak, tutmak

graben

gegraben

kazmak, eşmek

halten

gehalten

tutmak, (hayv) beslemek; uymak

laden

geladen

yüklemek, şarj etmek, davet etmek

lassen

gelassen

bırakmak, müsade etmek, vazgeçmek

raten

geraten

tavsiyede bulunmak, öğüt vermek

schaffen

geschaffen

başarmak,yaratmak

schlafen

geschlafen

uyumak

schlagen

geschlagen

vurmak

tragen

getragen

taşımak, giyinmiş olmak

wachsen

gewachsen

büyümek, gelişmek

waschen

gewaschen

yıkamak

au= au

Stammvokal
(Ünlü)

 

Bedeutung

au

au

 

laufen

gelaufen

koşmak,

hauen

gehauen

dövmek, vurmak

 

„sein, haben, werden“ als Vollverb

"sein"

Subjekt

Hilfsverb

Mittelfeld

Partizip II

ich

bin

im Büro

gewesen 

du

bist

in der Bibliothek

 gewesen 

er,sie,es

ist

in der Mensa

 gewesen 

wir

sind

im Kurs

 gewesen 

ihr

seid

nervös

gewesen 

sie,Sie

sind

ruhig

gewesen 

* Kırmızı renkle yazılan "sein" çekimlenmiş ve yardımcı fiil olarak "gewesen" ise sein fiilinin „Partizip Perfekt“ hali olarak esas fiil görevinde kullanılmıştır.

Die Problemlösung ist  Ihnen rätselhaft gewesen.

Das Speiselokal ist frei gewesen.

Ihr seid zu Hause gewesen
"haben"

Subjekt

Hilfsverb

Mittelfeld

Partizip II

ich

habe

Glück

gehabt

du

hast

Schwein

 gehabt

er,sie,es

hat

Hunger

 gehabt

wir

haben

Durst

 gehabt

ihr

habt

Angst

gehabt

sie/Sie

haben

ein Haus

gehabt

 "werden"

Subjekt

Hilfsverb

Mittelfeld

Partizip II

ich

ist

zornig

geworden 

du

bist

Vater

geworden 

es

ist

spät

 geworden 

wir

sind

krank

 geworden 

ihr

seid

krank

geworden 

sie/Sie

sind

krank

geworden 

Jessika ist von Tag zu Tag vertrauter geworden.

Julia ist seine Mitarbeiterin geworden.

Maria ist glücklich geworden.

 

Mischverben

Die Mischverben im Perfekt. werden sowohl  mit der Vorsilbe ge – und der Nachsilbe -t gebildet als auch wechselt der Stammvokal. Diese Verben haben sowohl die Endungen der schwachen Verben als auch  der Stammvokaländerung der starken Verben.

ge  + Stammvokalwechsel + t

Subjekt

Hilfsverb

Mittelfeld

Partizip II

Sarah

hat

ihren Bruder als Pipa

genannt

Er

hat

seinen Arbeitskollegen nicht

gekannt

Die Sekräterin

hat

dem Leiter die Unterlagen

gebracht

Er

hat

bisher nicht

gewusst

 

 

 

 

 

Mit Modalverben

Hilfsverb haben + 2X Infiniv + Infinitivform von Modalverben

Subjekt

Hilfsverb

Mittelfeld

2x Infinitiv

Figen

hat

einen Deutsckurs

machen wollen 

Er

hat

gut

kochen können 

Du

hast

das Frühstück

machen müssen 

Er

hat

 gut Deutsch

sprechen können

sie

haben

einen Bekannten

besuchen sollen

Modal fiiller nadiren tek başına kullanılır.

Hilfsverb haben +  Partizip Perfekt

Subjekt

Hilfsverb

Mittelfeld

Partizip II

Figen

hat

Deutsch

 gekonnt 

Du

hast

das

gedurft 

Er

hat

das

gedurft

Mit Modalverben

Subjekt

Hilfsverb

Mittelfeld

Infinitiv

Ich

habe

dich nicht

singen hören können 

Das Baby

hat

 

 laufen lernen sollen   

Du

hast

mich nicht

 warten lassen müssen

Modal fiil gibi kullanılabilen fiiler:

Hören, sehen, helfen, lassen,

„hören, sehen, helfen, lassen“  bu filler bir esas fiille bir arada tarz fiilleri gibi kullanılabilir.  Yan ve Temel cümlede tıpkı tarz fiilleri gibi yerlerini korurlar.

bleiben, gehen, lehren, lernen 

Wenn die Verben „bleiben, gehen, helfen lehren, lernen“   bu filler bir esas fiille bir arada tarz fiilleri gibi kullanılabilir.  Yan ve Temel cümlede tıpkı tarz fiilleri gibi yerlerini korurlar.

Subjekt

Hilfsverb

Mittelfeld

Partizip II

Ich

habe

den Zug

 kommen sehen 

Du

hast

mich

warten  lassen 

sie

ist

 

sitzen geblieben

Er

hat

mich

tanzen gelehrt

wir

sind

in den Wald

spazieren gegangen

Untrenbare trennbare Verben

Im Perfekt und Plusquampertekt steht der Verbzusatz mit Partizip 2 zusammen Präfix/Verbzusatz“  „ab, an, auf, aus, bei, ein, fest, her, hin, los, mit, nach, vor, weg, wieder, zu, zurück, tot, weg, zurück, kapputt, fern, teil …“  

Subjekt

Hilfsverb

Mittelfeld

Partizip II

Erdem

hat

sich zwei Jahre in Deutschland

aufgehalten 

Karin

hat

letzte Woche

ausgezogen

Der Lehrer

hat

ein Wort im Wörterbuch

nachgeschlagen

Sie

hat

die Maschine

 angemacht

wir

haben

euch zur Geburtstagsfeier

eingeladen

Er

hat

ihre Hand

festgehalten

 

 

 

 

 

 

Verben  auf „–ieren“  wird ohne „ge–„ gebildet.

 

Die untrennbare Verben sind mit dem Vorsilben„be-, emp-, ent-, ge-, miss-, ver-, zer-“ zusammengesetzt. Ihre Beduntung sind nicht leicht zu verstehen. Diese Vorsilben werden unbetont gesporchen. Sie geben den Verben eine neue Bedeutungen. Diese Vorsilben steht immer mit den Verben zusammen. Im Perfekt wird ohne  Vorsilbe ge- gebildet. 

 

Ayrılamayan fiillerde vurgu fiil kısmındadır.

Subjekt

Hilfsverb

Mittelfeld

Partizip II

Er

hat

sie niemals

betrogen 

Die Urlauber

haben

die strahlende Sonne

genossen

Der Polizist

hat

dem besoffenen Fahrer den Führerschein

entnommen

LKW-Fahrer

hat

die Vorfahrt

missachtet 

Die berühmte Sängerin

hat

ein Turnier

veranstaltet 

Berliner Mauer

ist

im 1989

zerfallen

 

 

Konjugationen im Präteritum Geçmiş Zamanda Fiil Çekimleri

Präteritum bir geçmiş zamandır. Eylem söylemden öncedir. Yani eylem çoktan gerçekleşmiştir. Genelde yazı dilinde kullanılır. Präteritum  dizilim bakımından simdiki zamanla birebir aynıdır. Bu zamanda fiilin Imperfekt hali kullanılır bu yüzden bazı kaynaklarda fiilin hali baz alındığından Imperfekt olarakda adlandırılır. Fiillerin Imperfekt hali özetle üç şekildedir.

 

Schwache Regelmäßige Verben Konjugation  Zayıf  Düzenli Fiiller Çekim

Düzenli Zayıf Fiillerde "Starke/Regelmäßige Verben" Fiil köküne -te eki getirilek fiilin imperfekt haline dönüşür ve bu ekten sonra özneye göre şu ekler ich –, du-(e)st  er,sie,es —  wir -(e)n ihr -(e)t sie/Sie -(e)n getirilir. ich –,  er,sie,es — öznelerine göre çekim eki almmazlar.

Infinitiv/Mastar

Verbstamm

Imperfekt

hören

hör

hörte

sagen

sag

sagte

fragen

frag

frag-te

lachen

lach

lach-te

folgen

folg

folg-te

Ilse deckte den Tisch. Ilse masayı toparladı. (decken)

Der Kellner bediente die Gäste. Garson misafiri hizmet ediyor. (dienen)

Er telefonierte viel. Çok telefon ediyordu. (telefonieren)

Hannibals Truppen überquerten die Alpen.Habimals Birlikleri Alp dağlarını geçtiler/aştılar.(überqueren)

Der Junge sammelte Muscheln. (sammeln) Genç midye biriktiritordu

Sie arbeitete als Marketingdirektorin. O pazarlama direktörü olarak çalışıyor.(arbeiten)

Partizip Perfekt  ve Plusquamperfekt'e" geçmiş zaman ve "Futur II' da" kullanılır. Imperfekt ise "Präteritum'da" kullanılır.

Mastar

Fiil Kökü

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

hören

hör

hörte

hörte-st

hörte

hörte-n

hörte-t

hörte-n

sagen

sag

sagte

sagte-st

sagte

sagte-n

sagte-t

sagte-n

fragen

frag

fragte

fragte-st

fragte

fragte-n

fragte-t

fragte-n

lachen

lach

lachte

lachte-st

lachte

lachte-n

lachte-t

lachte-n

folgen

folg

folgte

folgte-st

folgte

folgte-n

folgte-t

folgte-n

machen

mach

machte

machte-st

machte

machte-n

machte-t

machte-n

Endung-Ekler

-st

-n

-t

-n

Ah machte einen Kopfstand. Baş aşağı durdu. (machen)

Pia spielte Harfe. Pia arp çalıyordu. (spielen)

Pia und ihre Freunde feierten Geburtstag. Pia ve arkadaşları doğum gğnünü kutluyordu. (feiern)

Zeigtest du ihr die Fotos? Onun fotoğraglarını gösterdi.

Organisiertet ihr eine Party? Siz bir parti organize ediyordunuz. (organisieren)

Peter kaufte neue Bücher. Peter yeni kitaplar almıştı. (kaufen)

Ilse deckte den Tisch. Ilse masayı toparladı. (decken)

Am Freitag passierte etwas Komisches. Cuma günü tuhaf bir şeyller oldu. (passieren)

Eines Abends klopfte es an der Tür. Bir akşam yapı çaldı. (klopfen)

Der Kellner bediente die Gäste. Garson misafiri hizmet ediyor. (bedienen)

Am letzten Samstag feierte Anna ihren Geburtstag. Geçen cumartesi Annna doğum gününü kutladı. (feiern)

Die Mutter erzählte jede Nacht den Kindern eine Geschichte. Anne her gece çocuklarına bir hikaye anlatıyordu.(erzählen)

Klaus wohnte in Köln und hatte eine Tante in Hamburg. Klaus Köln'de oturu ve Hamburg'da bir teyzesi vardı. (wohnen)

Er suchte sein Geld überall, in der Hosentasche, in der Geldtasche. Parasını cebinde cüzdanında her yerde aradı. (suchen)

Hannibals Truppen überquerten die Alpen. Habimals Birlikleri Alp dağlarını geçtiler/aştılar. (überqueren)

Ancak bazı ses olayları gerçekleşir. Ancak bazı düzenli fiillerde fiilin kökünün son harfleri d,t,m,n  kimi zaman du er,sie,es ve ihr çekim eklerinden önce -e getirilir.

Mastar

d,n,m,t

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

ordnen

ordnete

ordnete

ordnete-st

ordnete

ordnete-n

ordnete-t

ordnete-n

atmen

atmete

atmete

atmete-st

atmete

atmete-n

atmete-t

atmete-n

arbeiten

arbeitete

arbeitete

arbeitetest

arbeitete

arbeiteten

arbeitetet

arbeiteteen

reden

redete

redete

redete-st

redete

redete-n

redete-t

redete-n

Sie arbeitete als Marketingdirektorin. O pazarlama direktörü olarak çalışıyor. (arbeiten)

Beide Male retteten die Mädchen ihn. Her iki defasında kız onu kurtardı. (retten)

Der Prinz heiratete einen schönen Frau. Prens güzel bir kadınla evlendi. (heiraten)

Viele Menschen warteten noch im Wartezimmer auf die Behandlung. İnsanlar hala bekleme odasında muayene olmayı bekliyordu. (warteten)

Fiil kökünün son harflerinde d,t,m,n ver ise -te ekinden fiil köküne önce ünlü -e getirilir. -e eki zaman ekinden olan-te den önce gelir.

Bu kural fiilin Imperfekt halinde ünlü değişimi var ise geçersizdir. sadece okunuşta güçlük var ise getirilir. Imperfekt düzensiz fiillere bakınız .Genelikle du ve ihr öznelerine göre fiil köküne önce ünlü -e getirilir.

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

-ihr

sie/Sie

leiden

litt

litt

litt(e)-st

litt

litt-en

littet

litt-en

reiten

ritt

ritt

ritte-st

ritt

ritt-en

ritte-t

ritt-en

schneiden

schnitt

schnitt

schnitte-st

schnitt

schnitt-en

schnitte-t

schnitt-en

Endun-Ek ei-ie

-est

-en

-et

-en

Ayrılabilen Fiillerde Tıpkı Şimdiki zamanda olduğu gibi ayrılabilen ek cümle sonuna gider. Fiill kısmı özneye göre çekimlenir

Dann nahm er alle seine Sachen aus der Reisetasche heraus. Daha sonra tüm eşyalarını seyehat çantasından aldı. (nehmen)

Der Zug kam pünktlich in Hamburg an. Klaus stieg aus. Tren tam zamanında dakik Hamburga vardı. (kommen)

Mit großen Angst und lief weg. Korkuyla koşarak gitti. (laufen)

Dann stieg er in den Zug ein. Sonra trene bindi. (ansteigen)

Der Zug fuhr um 8.25 ab.  Tren saat 08.25'te kalkıyor. (abfahren)

Heute stand ich sehr früh auf. Bugün çok erken kalktım (aufstehen)

Ulf füllte im Job Center ein Formular aus. Ulf iş arama merkesinde form doldurdu. (ausfüllen)

Aşağıdaki taplolarda kurallar kırmızı renkte gösterilmiştir. Bu kural fiilin Imperfekt halinde ünlü değişimi var ise geçersizdir. sadece okunuşta güçlük var ise getirilir. Imperfekt düzensiz fiillere bakınız .Genelikle du ve ihr öznelerine göre fiil köküne önce ünlü -e getirilir.

Kurallı Cümlelerde

Subjekt        +     Imperfektform von Verben   +   Endung             +       Objekt
  Özne                         +        Fiilin Imperfekt Hali                  +    Özne Çekim Eki             +            Nesne  . 

Johann wusch sich die Haare. Johan saçını yokadı. (waschen)

Ich nahm mein Leben selbst in die Hand. Kendi hayatımı kendim elime aldım. (nehmen)

Wir gingen ins Theater am Donnerstag. Perşem günü sinemaya gitmiştik (gehen)

 

Soru Cümleleride Fiile soru anlamı kazanmış ise fiil başa getirilir. Eğer soru zarfları zamirleri sıfatları sağlanmış ise soru sözcüğü fiil özne ve diğer ögeler gelir.

Fragewort     +          Imperfektform von Verben   +   Endung          Subjekt      +       Objekt
Soru Kelimesi     +        Fiilin Imperfekt Hali                  +    Özne Çekim Eki                 Özne               +            Nesne  . 

War das Wetter schön? Hava güzel miydi?  Hava güzeldi. (sein)

Wo warst du im August? Ağustos ayında neredeydin? 

Wie lange standest du hier? Ne kadardır burada ayakta dikiliyorsun? (stehen)

 

Starke unregelmäßige Verben Kuvvetli Düzensiz Fiiller 

Kuvvetli zayıf fiilerin Imperfek'te fiil kökündeki seslide ünlüde değişiklik "Stammvokalwechsel" olur. Kişi çekim ekleri kökten sonra getirilir. Sıklıkla kullanılan Imperfekte ses değişimi olan fiiller tabloda listelenmiştir. Her bir ses değişimi olan önemli fiilere birkaç örnek verdikten sonra tablo halinde sık kullanılan fiilleri ses değişimlerine göre gruplanacaktır.Kimi zaman okumakta güçlük çekiliyorsa yardımcı ses çekim eklerinden önce getirilir. Mastar halindeki Imperfekt haldeki ünlü değişimi kırmızı ile gösterilmiştir.

 Wir schrieben einen Brief. Bir mektup yazdık. (schreiben)

Ich verschlief und kam zu spät zur Arbeit. O uyaya kalmıştı ve işe geç geldi. (verschlafen/kommen)

Udo rief dich an. Udo seni arıyordu. (anrufen)

Mein Freund lud mich zu einem Abendessen ein. Arkadaşım beni akşam yemeğine davet etti. (einladen)

Infinitiv/Mastar

Verbstamm

Imperfekt

kommen

komm

kam

geben

geb

gab

lesen

les

las

treten

tret

trat

sehen

seh

sah

reiten

reit

ratt

schneiden

schneid

schnitt

bleiben

bleiben

blieb

schreiben

schreib

schrieb

leihen

leih

lieh

finden

find

fand

singen

sing

sang

trinken

trink

trank

fließen

fließ

floss

riechen

riech

roch

schließ

schieß

schloss

fliegen

flieg

flog

bieten

biet

bot

ziehen

zieh

zog

helfen

helf

half

sterben

sterb

starb

werfen

werf

warf

brechen

brech

brach

sprechen

sprech

sprach

treffen

treff

traf

fechten

fecht

focht

schwellen

schwell

schwoll

schmelzen

schmelz

schmolz

schwimmen

schwimm

schwamm

spinnen

spinn

spann

sinnen

sinn

sann

fahren

fahr

fuhr

laden

lad

lud

tragen

trag

trug

schlafen

schlaf

schlief

lassen

lass

ließ

fallen

fall

fiel

stehlen

stehl

stahl

lügen

lüg

log

trügen

trüg

trog

*gären

*gär

*gor

*wägen

*wäg

*wog

glimmen

glimm

glomm

klimmen

klimm

klomm

fangen

fang

fing

laufen

lauf

lief

 

ei imperfekte i'ye  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

befleißen

befliss

befliss

befliss-t

befliss

befliss-en

befliss-t

befliss-en

beißen

biss

biss

biss-t

biss

biss-en

biss-t

biss-en

bleichen

blich

blich

blich-st

blich

blich-en

blich-t

blich-en

gleichen

glich

glich

glich-st

glich

glich-en

glich-t

glich-en

gleiten

glitt

glitt

glitte-st

glitt

glitt-en

glittet

glitt-en

greiffen

griff

griff

griff-st

griff

griff-en

griff-t

griff-en

kneifen

kniff

kniff

kniff-st

kniff

kniff-en

kniff-t

kniff-en

leiden

litt

litt

litte-st

litt

litt-en

littet

litt-en

pfeifen

pfiff

pfiff

pfiff-st

pfiff

pfiff-en

pfiff-t

pfiff-en

reiten

ritt

ritt

ritte-st

ritt

ritt-en

ritte-t

ritt-en

reißen

riss

riss

riss-t

riss

riss-en

riss-t

riss-en

scheißen

schiss

schiss

schiss-t

schiss

schiss-en

schiss-t

schiss-en

schleichen

schlich

schlich

schlich-st

schlich

schlich-en

schlich-t

schlich-en

schleifen

schliff

schliff

schliff-st

schliff

schliff-en

schliff-t

schliff-en

schleißen

schliss

schliss

schliss-t

schliss

schliss-en

schliss-t

schliss-en

schmeißen

schmiss

schmiss

schmiss-t

schmiss

schmiss-en

schmiss-t

schmiss-en

schneiden

schnitt

schnitt

schnitte-st

schnitt

schnitt-en

schnitte-t

schnitt-en

schreiten

schritt

schritt

schritte-st

schritt

schritt-en

schritte-t

schritt-en

spleißen

spliss

spliss

spliss-t

spliss

spliss-en

spliss-t

spliss-en

streichen

strich

strich

schrich-st

strich

strich-en

strich-t

strich-en

streiten

stritt

stritt

stritte-st

stritt

stritt-en

stritte-t

stritt-en

weichen

wich

wich

wich-st

wich

wich-en

wich-t

wich-en

Endung-Ekler

(e)-st

-n

(e)-t

-(e)n

 

Am Samstag ging er zum Bahnhof. Cumartesi günü o gara gitti. (gehen)

 

ei imperfekte ie'ye  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

bleiben

blieb

blieb

blieb-st

blieb

blieb-en

blieb-t

blieb-en

gedeihen

gedieh

gedieh

gedieh-st

gedieh

gedieh-en

gedieh-t

gedieh

leihen

lieh

lieh

lieh-st

lieh

lieh-en

lieh-t

lieh-en

meiden

mied

mied

mied-st

mied

mied-en

miede-t

mied-en

preisen

pries

pries

pries-t

pries

pries-en

pries-t

pries-en

reiben

rieb

rieb

rieb-st

rieb

rieb-en

rieb-t

rieb-en

schreiben

schrieb

schrieb

schrieb-st

schrieb

schrieb-en

schrieb-t

schrieben

schreien

schrie

schrie

schrie-st

schrie

schrie-n

schrie-t

schrie-n

schweigen

schwieg

schwieg

schwiegst

schwieg

schwiegen

schwiegt

schwiegen

speien

spie

spie

spie-st

spie

spie-n

spie-t

spie-n

steigen

stieg

stieg

stieg-st

stieg

stieg-en

stieg-t

stieg-en

treiben

trieb

trieb

trieb-st

trieb

trieb-en

trieb-t

trieb-en

weisen

wies

wies

wies-t

wies

wies-en

wies-t

wies-en

zeihen

zieh

zieh

zieh-st

zieh

zieh-en

zieh-t

zieh-en

Endung-Ekle

-(e)st

-en

-(e)t

-en

 

Der Zwerg blieb undankbar und beschimpfte die Schwestern fürchterlich. Cüce nankör kalmaya devam etti ve kız kardeşlerine aşağılamaya küfür etti. (bleiben/beschimpfen)

Plötzlich erschien ein großer Bär und brüllte schrecklich. Aniden büyük bir ayı göründü ve korkutucu şekilde kükredi. (ercheinen/ brüllen)

i imperfekte a'ye  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

binden

band

band

band-st

band

band-en

bande-t

band-en

dingen

dang

dang

dang-st

dang

dang-en

dang-t

dang-en

dringen

drang

drang

drang-st

drang

drang-en

drang-t

drang-en

empfinden

empfand

empfand

empfandst

empfand

empfanden

empfandet

empfanden

finden

fand

fand

fand-st

fand

fand-en

fande-t

fand-en

gelingen

gelang

gelang

gelang-st

gelang

gelang-en

gelang-t

gelang-en

klingen

klang

klang

klang-st

klang

klang-en

klang-t

klang-en

misslingen

misslang

misslang

misslangst

misslang

misslangen

misslangt

misslangen

ringen

rang

rang

rang-st

rang

rang-en

rang-t

rang-en

schlingen

schlang

schlang

schlang-st

schlang

schlang-en

schlang-t

schlang-en

schwinden

schwand

schwand

schwand-st

schwand

schwand-en

schwande-t

schwand-en

singen

sang

sang

sang-st

sang

sang-en

sang-t

sang-en

sinken

sank

sank

sank-st

sank

sank-en

sank-t

sank-en

springen

sprang

sprang

sprang-st

sprang

sprang-en

sprang-t

sprang-en

stinken

stank

stank

stank-st

stank

stank-en

stank-t

stank-en

trinken

trank

trank

trank-st

trank

trank-en

trank-t

trank-en

winden

wand

wand

wand-st

wand

wand-en

wande-t

wand-en

wringen

wrang

wrang

wrang-st

wrang

wrang-en

wrang-t

wrang-en

Endung-Ekle

-st

-en

e-t

-en

 

Klaus begann zu suchen. Klaus aramaya başladı. (beginnin)

Plötzlich fand er etwas in der Jackentasche. Aniden ceketinin cebinde bir şeyler buldu. (finden)

ie imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

biegen

bog

bog

bog-st

bog

bog-en

bog-t

bog-en

bieten

bot

bot

bot-st

bot

bot-en

bot-t

bot-en

fliegen

flog

flog

flog-st

flog

flog-en

flog-t

flog-en

fliehen

floh

floh

floh-st

floh

floh-en

floh-t

floh-en

frieren

fror

fror

fror-st

fror

fror-en

fror-t

fror-en

fließen

floss

floss

floss-st

floss

floss-en

floss-t

floss-en

genießen

genoss

genoss

genoss-t

genoss

genoss-en

genoss-t

genoss-en

gießen

goss

goss

goss-t

goss

goss-en

goss-t

goss-en

kriechen

kroch

kroch

kroch-st

kroch

kroch-en

kroch-t

kroch-en

riechen

roch

roch

roch-st

roch

roch-en

roch-t

roch-en

schieben

schob

schob

schob-t

schob

schob-en

schob-t

schob-en

schießen

schoss

schoss

schoss-t

schoss

schoss-en

schoss-t

schoss-en

schließen

schloss

schloss

schloss-t

schloss

schloss-en

schloss-t

schloss-en

stieben

stob

stob

stob-st

stob

stob-en

stob-t

stob-en

verlieren

verlor

verlor

verlor-st

verlor

verlor-en

verlor-t

verlor-en

wiegen

wog

wog

wog-st

wog

wog-en

wog-t

wog-en

ziehen

zog

zog

zog-st

zog

zog-en

zog-t

zog-en

Endung-Ekle

-st

-en

-t

-en

e imperfekte a'ya  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie/Sie

befehlen

befahl

befahl

befahl-st

befahl

befahl-en

befahl-t

befahl-en

bergen

barg

barg

barg-st

barg

barg-en

barg-t

barg-en

bersten

barst

barst

barst

barst

barst-en

barst

barst-en

brechen

brach

brach

brach-st

brach

brach-en

brach-t

brach-en

empfehlen

empfahl

empfahl

empfahl-st

empfahl

empfahl-en

empfahl-t

empfahl-en

essen

ass

ass

ass-t

ass

ass-en

ass-t

ass-en

fressen

frass

frass

frass-t

frass

frass-en

frass-t

frass-en

geben

gab

gab

gab-st

gab

gab-en

gab-t

gab-en

gelten

galt

galt

galt-st

galt

galt-en

galte-t

galt-en

genesen

genas

genas

genas-t

genas

genas-en

genas-t

genas-en

geschehen

geschah

geschah

geschah-st

geschah

geschah-en

geschah-t

geschah-en

helfen

half

half

half-st

half

half-en

half-t

half-en

nehmmen

nahm

nahm

nahm-st

nahm

nahm-en

nahm-t

nahm-en

messen

maß

maß

maß-t

maß

maß-en

maß-t

maß-en

lesen

las

las

las-t

las

las-en

las-t

las-en

schelten

schalt

schalt

schalt-st

schalt

schalt-en

schalte-t

schalt-en

schreken

schrak

schrak

schrak-st

schrak

schrak-en

schrak-t

schrak-en

sehen

sah

sah

sah-st

sah

sah-en

sah-t

sah-en

sprechen

sprach

sprach

sprach-st

sprach

sprach-en

sprach-t

sprach-en

stechen

stach

stach

stach-st

stach

stach-en

stach-t

stach-en

stehlen

stahl

stahl

stahl-st

stahl

stahl-en

stahl-t

stahl-en

sterben

starb

starb

starb-st

starb

starb-en

starb-t

starb-en

treffen

traf

traf

traf-st

traf

traf-en

traf-t

traf-en

treten

trat

trat

trat-st

trat

trat-en

trate-t

trat-en

werfen

warf

warf

warf-st

warf

warf-en

warf-t

warf-en

verderben

verdarb

verdarb

verdarb-st

verdarb

verdarb-en

verdarb-t

verdarb-en

vergessen

vergaß

vergaß

vergaß-t

vergaß

vergaß-en

vergaß-t

vergaß-en

werben

warb

warb

warb-st

warb

warb-en

warb-t

warb-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

Er nahm einen Topf vom Regal. Raftan bir tencere aldı. (nehmen)

Pelin gab Ege Luftballons.  Pelin Ege'ye bir balon verdi.(decken)

Wir las ein Buch und tranken Limonade. Kitap okuyorduk ve limonata içiyorduk. (lesen/trinken)

e imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

bewegen

bewog

bewog

bewog-st

bewog

bewog-en

bewog-t

bewog-en

dreschen

drosch

drosch

drosch-st

drosch

drosch-en

drosch-t

drosch-en

fechten

focht

focht

focht-st

focht

focht-en

fochte

focht-en

flechten

flocht

flocht

flocht-st

flocht

flocht-en

flochte-t

flocht-en

heben

hob

hob

hob-st

hob

hob-en

hob-t

hob-en

melken

molk

molk

molk-st

molk

molk-en

molk-t

molk-en

quellen

quoll

quoll

quoll-st

quoll

quoll-en

quoll-t

quoll-en

pflegen

pflog

pflog

pflog-st

pflog

pflog-en

pflog-t

pflog-en

scheren

schor

schor

schor-st

schor

schor-en

schor-t

schor-en

weben

wob

wob

wob-st

wob

wob-en

wob-t

wob-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

a imperfekte u'ya  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

-st

er-sie-es

wir

ihr

-en

facken

buck

buck

buck-st

buck

buck-en

buck-t

buck-en

fahren

fuhr

fuhr

fuhr-st

fuhr

fuhr-en

fuhr-t

fuhr-en

graben

grub

grub

grub-st

grub

grub-en

grub-t

grub-en

schaffen

schuff

schuff

schuff-st

schuff

schuff-en

schuff-t

schuff-en

laden

lud

lud

lud-st

lud

lud-en

lude-t

lud-en

schlagen

schlug

schlug

schlug-st

schlug

schlug-en

schlug-t

schlug-en

tragen

trug

trug

trug-st

trug

trug-en

trug-t

trug-en

wachsen

wuchs

wuchs

wuchs-t

wuchs

wuchs-en

wuchs-t

wuchs-en

waschen

wusch

wusch

wusch-st

wusch

wusch-en

wusch-t

wusch-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

Winnie fuhr Schlittschuh. Winne paten sürüyordu. (fahren)

a imperfekte ie'ye  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er-sie-es

-en

-t

-en

blasen

blies

blies

blies-t

blies

blies-en

blies-t

blies-en

braten

briet

briet

briet-st

briet

briet-en

briet-t

briet-en

fallen

fiel

fiel

fiel-st

fiel

fiel-en

fiel-t

fiel

halten

hielt

hielt

hielt-st

hielt

hielt-en

hielte-t

hielt-en

lassen

ließ

ließ

ließ-st

ließ

ließ-en

ließ-t

ließ-en

raten

riet

riet

riet-st

riet

riet-en

riete-t

riet-en

schlafen

schlief

schlief

schlief-st

schlief

schlief-en

schlief-t

schlief-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

Federika  schlief  an einem Baum. Federika ağaçta uyudu. (schlafen)

ü imperfekte o'ya  dönüşür

Endung-Ekler

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie/Sie

küren

kor

kor

kor-st

kor

kor-en

kor-t

kor-en

lügen

log

log

log-st

log

log-en

log-t

log-en

trügen

trog

trog

trog-st

trog

trog-en

trog-t

trog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

ä imperfekte o'ya  dönüşür

Endung-Ekler

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie/Sie

gären

gor

gor

gor-st

gor

gor-en

gor-t

gor-en

wägen

wog

wog

wog-st

wog

wog-en

wog-t

wog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

i imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie/Sie

glimmen

glomm

glomm

glomm-st

glomm

glomm-en

glomm-t

glomm-en

klimmen

klomm

klomm

klomm-st

klomm

klomm-en

klomm-t

klomm-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

au imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie/Sie

laufen

lief

lief

lief-st

lief

lief

lief

lief

hauen

hieb

hieb

hieb-st

hieb

hieb

hieb

hieb

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

a imperfekte i'ye  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er-sie-es

-en

-t

-en

fangen

fing

fing

fing-st

fing

fing-en

fing-t

fing-en

fangen

empfing

empfing

empfing-st

empfing

empfing-en

empfing-t

empfing-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

Imperfektform der Verben

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

befleißen

befliss

befliss

befliss-t

befliss

befliss-en

befliss-t

befliss-en

beißen

biss

biss

biss-t

biss

biss-en

biss-t

biss-en

bleichen

blich

blich

blich-st

blich

blich-en

blich-t

blich-en

gleichen

glich

glich

glich-st

glich

glich-en

glich-t

glich-en

gleiten

glitt

glitt

glitte-st

glitt

glitt-en

glittet

glitt-en

greiffen

griff

griff

griff-st

griff

griff-en

griff-t

griff-en

kneifen

kniff

kniff

kniff-st

kniff

kniff-en

kniff-t

kniff-en

leiden

litt

litt

litte-st

litt

litt-en

littet

litt-en

pfeifen

pfiff

pfiff

pfiff-st

pfiff

pfiff-en

pfiff-t

pfiff-en

reiten

ritt

ritt

ritte-st

ritt

ritt-en

ritte-t

ritt-en

reißen

riss

riss

riss-t

riss

riss-en

riss-t

riss-en

scheißen

schiss

schiss

schiss-t

schiss

schiss-en

schiss-t

schiss-en

schleichen

schlich

schlich

schlich-st

schlich

schlich-en

schlich-t

schlich-en

schleißen

schliss

schliss

schliss-t

schliss

schliss-en

schliss-t

schliss-en

schmeißen

schmiss

schmiss

schmiss-t

schmiss

schmiss-en

schmiss-t

schmiss-en

schneiden

schnitt

schnitt

schnitte-st

schnitt

schnitt-en

schnitte-t

schnitt-en

schreiten

schritt

schritt

schritte-st

schritt

schritt-en

schritte-t

schritt-en

streichen

strich

strich

schrich-st

strich

strich-en

strich-t

strich-en

streiten

stritt

stritt

stritte-st

stritt

stritt-en

stritte-t

stritt-en

weichen

wich

wich

wich-st

wich

wich-en

wich-t

wich-en

Endung-Ekler

(e)-st

-en

(e)-t

-(e)n

bleiben

blieb

blieb

blieb-st

blieb

blieb-en

blieb-t

blieb-en

gedeihen

gedieh

gedieh

gedieh-st

gedieh

gedieh-en

gedieh-t

gedieh

leihen

lieh

lieh

lieh-st

lieh

lieh-en

lieh-t

lieh-en

meiden

mied

mied

mied-st

mied

mied-en

miede-t

mied-en

preisen

pries

pries

pries-t

pries

pries-en

pries-t

pries-en

reiben

rieb

rieb

rieb-st

rieb

rieb-en

rieb-t

rieb-en

schreiben

schrieb

schrieb

schrieb-st

schrieb

schrieb-en

schrieb-t

schrieben

schreien

schrie

schrie

schrie-st

schrie

schrie-n

schrie-t

schrie-n

schweigen

schwieg

schwieg

schwiegst

schwieg

schwiegen

schwiegt

schwiegen

steigen

stieg

stieg

stieg-st

stieg

stieg-en

stieg-t

stieg-en

treiben

trieb

trieb

trieb-st

trieb

trieb-en

trieb-t

trieb-en

weisen

wies

wies

wies-t

wies

wies-en

wies-t

wies-en

zeihen

zieh

zieh

zieh-st

zieh

zieh-en

zieh-t

zieh-en

Endung-Ekler

-(e)st

-en

-(e)t

-en

beginnen

begann

begann

begann-st

begann

begann-en

begann-t

begann-en

binden

band

band

band-st

band

band-en

bande-t

band-en

dringen

drang

drang

drang-st

drang

drang-en

drang-t

drang-en

empfinden

empfand

empfand

empfandst

empfand

empfanden

empfandet

empfanden

finden

fand

fand

fand-st

fand

fand-en

fande-t

fand-en

gewinnen

gewann

gewann

gewann-st

gewann

gewann-en

gewann-t

gewann-en

gelingen

gelang

gelang

gelang-st

gelang

gelang-en

gelang-t

gelang-en

klingen

klang

klang

klang-st

klang

klang-en

klang-t

klang-en

misslingen

misslang

misslang

misslangst

misslang

misslangen

misslangt

misslangen

ringen

rang

rang

rang-st

rang

rang-en

rang-t

rang-en

schwimmen

schwamm

schwamm

schwamm-st

schwamm

schwamm-en

schwamm-t

schwamm-en

singen

sang

sang

sang-st

sang

sang-en

sang-t

sang-en

sinken

sank

sank

sank-st

sank

sank-en

sank-t

sank-en

springen

sprang

sprang

sprang-st

sprang

sprang-en

sprang-t

sprang-en

stinken

stank

stank

stank-st

stank

stank-en

stank-t

stank-en

trinken

trank

trank

trank-st

trank

trank-en

trank-t

trank-en

winden

wand

wand

wand-st

wand

wand-en

wande-t

wand-en

Endung-Ekler

-st

-en

e-t

-en

biegen

bog

bog

bog-st

bog

bog-en

bog-t

bog-en

bieten

bot

bot

bot-st

bot

bot-en

bot-t

bot-en

fliegen

flog

flog

flog-st

flog

flog-en

flog-t

flog-en

fliehen

floh

floh

floh-st

floh

floh-en

floh-t

floh-en

frieren

fror

fror

fror-st

fror

fror-en

fror-t

fror-en

fließen

floss

floss

floss-st

floss

floss-en

floss-t

floss-en

genießen

genoss

genoss

genoss-t

genoss

genoss-en

genoss-t

genoss-en

gießen

goss

goss

goss-t

goss

goss-en

goss-t

goss-en

riechen

roch

roch

roch-st

roch

roch-en

roch-t

roch-en

schieben

schob

schob

schob-t

schob

schob-en

schob-t

schob-en

schießen

schoss

schoss

schoss-t

schoss

schoss-en

schoss-t

schoss-en

schließen

schloss

schloss

schloss-t

schloss

schloss-en

schloss-t

schloss-en

sieden

sott

sott

sotte-st

sott

sott-en

sotte-t

sott-en

sprießen

spross

spross

spross-t

spross

spross-en

spross-t

spross-en

stieben

stob

stob

stob-st

stob

stob-en

stob-t

stob-en

verlieren

verlor

verlor

verlor-st

verlor

verlor-en

verlor-t

verlor-en

wiegen

wog

wog

wog-st

wog

wog-en

wog-t

wog-en

ziehen

zog

zog

zog-st

zog

zog-en

zog-t

zog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

befehlen

befahl

befahl

befahl-st

befahl

befahl-en

befahl-t

befahl-en

bergen

barg

barg

barg-st

barg

barg-en

barg-t

barg-en

brechen

brach

brach

brach-st

brach

brach-en

brach-t

brach-en

empfehlen

empfahl

empfahl

empfahl-st

empfahl

empfahl-en

empfahl-t

empfahl-en

essen

ass

ass

ass-t

ass

ass-en

ass-t

ass-en

fressen

frass

frass

frass-t

frass

frass-en

frass-t

frass-en

geben

gab

gab

gab-st

gab

gab-en

gab-t

gab-en

gelten

galt

galt

galt-st

galt

galt-en

galte-t

galt-en

genesen

genas

genas

genas-t

genas

genas-en

genas-t

genas-en

geschehen

geschah

geschah

geschah-st

geschah

geschah-en

geschah-t

geschah-en

helfen

half

half

half-st

half

half-en

half-t

half-en

messen

maß

maß

maß-t

maß

maß-en

maß-t

maß-en

lesen

las

las

las-t

las

las-en

las-t

las-en

schelten

schalt

schalt

schalt-st

schalt

schalt-en

schalte-t

schalt-en

schreken

schrak

schrak

schrak-st

schrak

schrak-en

schrak-t

schrak-en

sehen

sah

sah

sah-st

sah

sah-en

sah-t

sah-en

sprechen

sprach

sprach

sprach-st

sprach

sprach-en

sprach-t

sprach-en

stechen

stach

stach

stach-st

stach

stach-en

stach-t

stach-en

stehlen

stahl

stahl

stahl-st

stahl

stahl-en

stahl-t

stahl-en

sterben

starb

starb

starb-st

starb

starb-en

starb-t

starb-en

treffen

traf

traf

traf-st

traf

traf-en

traf-t

traf-en

treten

trat

trat

trat-st

trat

trat-en

trate-t

trat-en

werfen

warf

warf

warf-st

warf

warf-en

warf-t

warf-en

vergessen

vergaß

vergaß

vergaß-t

vergaß

vergaß-en

vergaß-t

vergaß-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

bewegen

bewog

bewog

bewog-st

bewog

bewog-en

bewog-t

bewog-en

heben

hob

hob

hob-st

hob

hob-en

hob-t

hob-en

pflegen

pflog

pflog

pflog-st

pflog

pflog-en

pflog-t

pflog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

backen

buck

buck

buck-st

buck

buck-en

buck-t

buck-en

fahren

fuhr

fuhr

fuhr-st

fuhr

fuhr-en

fuhr-t

fuhr-en

graben

grub

grub

grub-st

grub

grub-en

grub-t

grub-en

schaffen

schuff

schuff

schuff-st

schuff

schuff-en

schuff-t

schuff-en

laden

lud

lud

lud-st

lud

lud-en

lude-t

lud-en

schlagen

schlug

schlug

schlug-st

schlug

schlug-en

schlug-t

schlug-en

tragen

trug

trug

trug-st

trug

trug-en

trug-t

trug-en

wachsen

wuchs

wuchs

wuchs-t

wuchs

wuchs-en

wuchs-t

wuchs-en

waschen

wusch

wusch

wusch-st

wusch

wusch-en

wusch-t

wusch-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

braten

briet

briet

briet-st

briet

briet-en

briet-t

briet-en

fallen

fiel

fiel

fiel-st

fiel

fiel-en

fiel-t

fiel

halten

hielt

hielt

hielt-st

hielt

hielt-en

hielte-t

hielt-en

lassen

ließ

ließ

ließ-st

ließ

ließ-en

ließ-t

ließ-en

raten

riet

riet

riet-st

riet

riet-en

riete-t

riet-en

schlafen

schlief

schlief

schlief-st

schlief

schlief-en

schlief-t

schlief-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

lügen

log

log

log-st

log

log-en

log-t

log-en

trügen

trog

trog

trog-st

trog

trog-en

trog-t

trog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

gären

gor

gor

gor-st

gor

gor-en

gor-t

gor-en

wägen

wog

wog

wog-st

wog

wog-en

wog-t

wog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

glimmen

glomm

glomm

glomm-st

glomm

glomm-en

glomm-t

glomm-en

klimmen

klomm

klomm

klomm-st

klomm

klomm-en

klomm-t

klomm-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

laufen

lief

lief

lief-st

lief

lief

lief

lief

hauen

hieb

hieb

hieb-st

hieb

hieb

hieb

hieb

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

fangen

fing

fing

fing-st

fing

fing-en

fing-t

fing-en

emfangen

empfing

empfing

empfing-st

empfing

empfing-en

empfing-t

empfing-en

* Bazı fiilleri düzenli düzensiz olmak üzere iki kullanımı vardır. Bu fiilin bir kullanımı geçişli bir kullanımı ise geçizsizdir.

"sein, haben, werden"

Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.

Infinitiv

Verbstamm

Imperfekt

sein

sei

war

werden

werd

wurde

haben

hab

hatte

Das Badezimmer war unter Wasser.  Banyo sular altındaydı.(sein)

Früher war er jung und arm.Eskiden önceden genç ve fakirdi.

Mein Freund war bei mir in den Ferien. Arkadaşım tatilde bendeydi.

Ich war in einer Jugendherberge. Ben genç yurudundaydım.

 

Die Anhänger hatten viel Spass am Lernen im Internet. (haben) Üyeler internette öğrenirken eğleniyordu

Er hatte keine Arbeit und kein Geld. Parası ve işi yoktu

Mein Cousin hatte zwei Wochen Ferien. Kuzenimin iki hafta tatili var.

Wir hatten schönes Wetter. Bizim güzel havamız vardı

Der Zug hatte zwei Stunden Verspätung. İki saat geciktim.

Ich hatte keine Zeit, Postkarten zu schreiben. Posta kartı yazmak için zamanı yoktu.

 

Meine Mutter wurde nüchtern. Annem ölçülü soğukkanlı oldu. (werden)

Ich wurde rot wegen der Sonne. Güneş yüzünden kızardı.

Die Reise wurde zu einer Katastrophe. Seyehat bir falakete/faciaya döndü

"sein, haben, werden" Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.* "sein ve werden" fiili sıfat "Adjektiv" ve isim "Nomen" ile kullanılabilirken "haben" fiili yalnız bir isim ile kullanılabilmektedir.

Mastar

Değimim

ich

du

er-sie-es

-en

-t

-en

haben

hatte

hatte

hatte-st

hatte

hatte-n

hatte-t

hatte-n

sein

war

war

war-st

war

war

war-t

war-en

werden

wurde

wurde

wurde-st

wurde

wurd

wurde-t

wurde-n

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

* "sein ve werden" fiili sıfat "Adjektiv" ve isim "Nomen" ile kullanılabilirken "haben" fiili yalnız bir isim ile kullanılabilmektedir.

 

Gemischte Verben Mischverben/ Karışık Fiiller

Modalverben Tarz Fiilleri

Gemischte Verben/Mischverben Karışık Fiiller Karışık fiilerin Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik Stammvokalwechsel hem de -te" "Endung" eki getirilir fiil kökünden sonra isim çekim eki getirilir. Modalverben/Tarz Fiilleri Tarz eylemleri "wollen ve sollen" dışında karışık fiiler grubuna girer  Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik  Stammvokalwechsel hem de "fiil kökünden sonra -te" eki getirilir. Tıpkı şimdiki zamanda olduğu gibi Modalverb özneye göre çekimlenir ikinci fiil cümle sonunda mastar halinde yer

Infinitiv/Mastar

Verbstamm/Fiil Kökü

Imperfekt

brennen

brenn

brann-te

bringen

bring

brach-te

denken

denk

dach-te

kennen

kenn

kann-te

nennen

nenn

nann-te

wissen

wiss

wuss-te

*senden

send

sand-te

*wenden

wend

wand-te

* Bu fiillerin bazıları hem karışık çekime uygun hemde zayıf çekime uygun iki değişik şekilde kullanılır bir kullanımı geçişli iken diger kullanımları geçişsizdir.

sendete, wendetealır.

Infinitiv/Mastar

Verbstamm/Fiil Kökü

1. und 3. Person

Imperfekt

dürfen

dürf

darf

durf-te

können

könn

kann

konn-te

müssen

müss

muss

muss-te

mögen

mög

mag

moch-te

*sollen

*soll

soll

*soll-te

*wollen

*woll

will

*woll-te

*Tarz eylemleri nadiren yanlız kullanılır. "sollen ve wollen" tarz fiilerinin dışında hepsi karışık fiillegurubuna girer.

 

Ich konnte lange Fahrradtouren machen. Uzun süre bisiklet turu yapabiliyordum. (können)

Meine Schwester durfte nicht allein ausgehen. Kız kardeşim yanlız dışarı çıkmaz.(dürfen)

Meine Eltern wollten ins Ausland fliegen. (wollen) Ailem yurt dışına gitmek istiyordu.

Wir mussten zu Hause bleiben.  Evde kalmak zorundaydık. (müssen)

Meine Oma mochte die Reise nicht. Büyükannem seyehat istemiyordu. (mögen)

Nach dem Konzert sollte ich warten. Konserden sonra beklemeliydim. (sollen)

 

Phlip half dem Bruder Eier zu bemalen. Phlip kardeşine yumurtaları boyamaya yardım ediyordu (helfen)

Einige Zeit später hörten sie im Garten einen Baum umfallen. Bir zaman sonra bahçede ağacın yıkılduğını duydu. (fhören)

Die Feuerwehr konnte den verletzten Insassen aus dem verunglückten Wagen befreien.  (können)

 

Du musstest ein bisschen arbeiten (müssen)

Wir durften am Abend nicht lange draußen bleiben.(dürfen)

Klaus wollte unbedingt Toulouse besichtigen. (wollen)

Sie nannte sie Schneeweißchen und Rosenrot.

Mastar

Değişim

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie/Sie

bringen

brachte

brachte

brachte-st

brachte

brachte-n

brachte-t

brachte-n

denken

dachte

dachte

dachte-st

dachte

dachte-n

dachte-t

dachte-n

kennen

kannte

kannte

kannte-st

kannte

kannte-n

kannte-t

kannte-n

nennen

nannte

nannte

nannte-st

nannte

nannte-n

nannte-t

nannte-n

rennen

rannte

rannte

rannte-st

rannte

rannte-n

rannte-t

rannte-n

senden

sandte

sandte

sandte-st

sandte

sandte-n

sandte-t

sandte-n

wenden

wandte

wandte

wandte-st

wandte

wandte-n

wandte-t

wandte-n

können

konnte

konnte

konnte-st

konnte

konnte-n

konnte-t

konnte-n

müssen

musste

musste

musste-st

musste

musste-n

musste-t

musste-n

mögen

mochte

mochte

mochte-st

mochte

mochte-n

mochte-t

mochte-n

wollen

wollte

wollte

wollte-st

wollte

wollte-n

wollte-t

wollte-n

sollen

sollte

sollte

sollte-st

sollte

sollte-n

sollte-t

sollte-n

wissen

wusste

wusste

wusste-st

wusste

wusste-n

wusste-t

wusste-n

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

* Bazı fiilleri düzenli düzensiz olmak üzere iki kullanımı vardır. Bu fiilin bir kullanımı geçişli bir kullanımı ise geçizsizdir. * wissen fiili  modal fiil olmamasına karşın tıpkı modal fiiler gibi çekimlenir. *"wissen" tarz fiilleri grubunda "Modalverb" değildir, ancak fiil çekimi bakımından tarz eylemlerine benzediği için bu grupta gösterilmiştir.

* wissen fiili  modal fiil olmamasına karşın tıpkı modal fiiler gibi çekimlenir.

*"wissen" tarz fiilleri grubunda "Modalverb" değildir, ancak fiil çekimi bakımından tarz eylemlerine benzediği için bu grupta gösterilmiştir.

 

Die Kinder konnten nicht baden.(können) Çocuklar banyo yapamadılar.

Sabrina konnte Berlin besichtigen. Sabrina berlini görebildi.

 

Sie wollte ihre Sonnenbrille aufsetzen. (wollen) O güneş gözlüğünü takmak istiyordu.

Sie wollten in der Natur wandern. Doğada yürüyüş yapmak istiyorlardı.

Wolltest du ins Kino gehen? Sinemaya gitmek istiyor muydu?

 

Früher mochte ich keinen Spinat. Ispanaktan hoşlanmıyordu sevmiyordu.(möchten)

 

Er musste nämlich die jährliche Impfung bekommen. Yıllık aşı olmak zorundaydı. (müssen)

Ich musste leider früh nach Hause. Neyazık ki eve gitmek zorundaydı. .

 

Vielleicht durfte ich von der Tante um Geld bitten?“- dachte er. Belki teyzeden para rica edebileceğini düşündü. (dürfen/denken)

Das kleine Kind durfte nicht allein nach Hause gehen. Küçük çocuk tek başına gitmeye izinli değildi.

 

Paul half den Schwstern Eier zu bemalen. Paul kız kardeşlerine yumurtaları boyamaya yardım ediyordu.

Einige Zeit später hörten sie im Garten einen Baum umfallen. Bir zaman sonra bahçede ağacın yıkkıldığını duydu.

 

Imperfekte Vokalwechsel Ünlü Değişimleri

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

befleißen

befliss

befliss

befliss-t

befliss

befliss-en

befliss-t

befliss-en

beißen

biss

biss

biss-t

biss

biss-en

biss-t

biss-en

bleichen

blich

blich

blich-st

blich

blich-en

blich-t

blich-en

gleichen

glich

glich

glich-st

glich

glich-en

glich-t

glich-en

gleiten

glitt

glitt

glitte-st

glitt

glitt-en

glittet

glitt-en

greiffen

griff

griff

griff-st

griff

griff-en

griff-t

griff-en

kneifen

kniff

kniff

kniff-st

kniff

kniff-en

kniff-t

kniff-en

leiden

litt

litt

litte-st

litt

litt-en

littet

litt-en

pfeifen

pfiff

pfiff

pfiff-st

pfiff

pfiff-en

pfiff-t

pfiff-en

reiten

ritt

ritt

ritte-st

ritt

ritt-en

ritte-t

ritt-en

reißen

riss

riss

riss-t

riss

riss-en

riss-t

riss-en

scheißen

schiss

schiss

schiss-t

schiss

schiss-en

schiss-t

schiss-en

schleichen

schlich

schlich

schlich-st

schlich

schlich-en

schlich-t

schlich-en

schleifen

schliff

schliff

schliff-st

schliff

schliff-en

schliff-t

schliff-en

schleißen

schliss

schliss

schliss-t

schliss

schliss-en

schliss-t

schliss-en

schmeißen

schmiss

schmiss

schmiss-t

schmiss

schmiss-en

schmiss-t

schmiss-en

schneiden

schnitt

schnitt

schnitte-st

schnitt

schnitt-en

schnitte-t

schnitt-en

schreiten

schritt

schritt

schritte-st

schritt

schritt-en

schritte-t

schritt-en

spleißen

spliss

spliss

spliss-t

spliss

spliss-en

spliss-t

spliss-en

streichen

strich

strich

schrich-st

strich

strich-en

strich-t

strich-en

streiten

stritt

stritt

stritte-st

stritt

stritt-en

stritte-t

stritt-en

weichen

wich

wich

wich-st

wich

wich-en

wich-t

wich-en

Endung-Ekler

(e)-st

-en

(e)-t

-(e)n

bleiben

blieb

blieb

blieb-st

blieb

blieb-en

blieb-t

blieb-en

gedeihen

gedieh

gedieh

gedieh-st

gedieh

gedieh-en

gedieh-t

gedieh

leihen

lieh

lieh

lieh-st

lieh

lieh-en

lieh-t

lieh-en

meiden

mied

mied

mied-st

mied

mied-en

miede-t

mied-en

preisen

pries

pries

pries-t

pries

pries-en

pries-t

pries-en

reiben

rieb

rieb

rieb-st

rieb

rieb-en

rieb-t

rieb-en

schreiben

schrieb

schrieb

schrieb-st

schrieb

schrieb-en

schrieb-t

schrieben

schreien

schrie

schrie

schrie-st

schrie

schrie-n

schrie-t

schrie-n

schweigen

schwieg

schwieg

schwiegst

schwieg

schwiegen

schwiegt

schwiegen

speien

spie

spie

spie-st

spie

spie-n

spie-t

spie-n

steigen

stieg

stieg

stieg-st

stieg

stieg-en

stieg-t

stieg-en

treiben

trieb

trieb

trieb-st

trieb

trieb-en

trieb-t

trieb-en

weisen

wies

wies

wies-t

wies

wies-en

wies-t

wies-en

zeihen

zieh

zieh

zieh-st

zieh

zieh-en

zieh-t

zieh-en

Endung-Ekler

-(e)st

-en

-(e)t

-en

beginnen

begann

begann

begann-st

begann

begann-en

begann-t

begann-en

binden

band

band

band-st

band

band-en

bande-t

band-en

dingen

dang

dang

dang-st

dang

dang-en

dang-t

dang-en

dringen

drang

drang

drang-st

drang

drang-en

drang-t

drang-en

empfinden

empfand

empfand

empfandst

empfand

empfanden

empfandet

empfanden

finden

fand

fand

fand-st

fand

fand-en

fande-t

fand-en

gewinnen

gewann

gewann

gewann-st

gewann

gewann-en

gewann-t

gewann-en

gelingen

gelang

gelang

gelang-st

gelang

gelang-en

gelang-t

gelang-en

klingen

klang

klang

klang-st

klang

klang-en

klang-t

klang-en

misslingen

misslang

misslang

misslangst

misslang

misslangen

misslangt

misslangen

ringen

rang

rang

rang-st

rang

rang-en

rang-t

rang-en

rinnen

rann

rann

rann-st

rann

rann-en

rann-t

rann-en

schlingen

schlang

schlang

schlang-st

schlang

schlang-en

schlang-t

schlang-en

schwimmen

schwamm

schwamm

schwamm-st

schwamm

schwamm-en

schwamm-t

schwamm-en

schwinden

schwand

schwand

schwand-st

schwand

schwand-en

schwande-t

schwand-en

singen

sang

sang

sang-st

sang

sang-en

sang-t

sang-en

sinken

sank

sank

sank-st

sank

sank-en

sank-t

sank-en

sinnen

sann

sann

sann-st

sann

sann-en

sann-t

sann-en

spinnen

spann

spann

spann-st

spann

spann-en

spann-t

spann-en

springen

sprang

sprang

sprang-st

sprang

sprang-en

sprang-t

sprang-en

stinken

stank

stank

stank-st

stank

stank-en

stank-t

stank-en

trinken

trank

trank

trank-st

trank

trank-en

trank-t

trank-en

winden

wand

wand

wand-st

wand

wand-en

wande-t

wand-en

wringen

wrang

wrang

wrang-st

wrang

wrang-en

wrang-t

wrang-en

Endung-Ekler

-st

-en

e-t

-en

biegen

bog

bog

bog-st

bog

bog-en

bog-t

bog-en

bieten

bot

bot

bot-st

bot

bot-en

bot-t

bot-en

fliegen

flog

flog

flog-st

flog

flog-en

flog-t

flog-en

fliehen

floh

floh

floh-st

floh

floh-en

floh-t

floh-en

frieren

fror

fror

fror-st

fror

fror-en

fror-t

fror-en

fließen

floss

floss

floss-st

floss

floss-en

floss-t

floss-en

genießen

genoss

genoss

genoss-t

genoss

genoss-en

genoss-t

genoss-en

gießen

goss

goss

goss-t

goss

goss-en

goss-t

goss-en

kriechen

kroch

kroch

kroch-st

kroch

kroch-en

kroch-t

kroch-en

riechen

roch

roch

roch-st

roch

roch-en

roch-t

roch-en

schieben

schob

schob

schob-t

schob

schob-en

schob-t

schob-en

schießen

schoss

schoss

schoss-t

schoss

schoss-en

schoss-t

schoss-en

schließen

schloss

schloss

schloss-t

schloss

schloss-en

schloss-t

schloss-en

sieden

sott

sott

sotte-st

sott

sott-en

sotte-t

sott-en

sprießen

spross

spross

spross-t

spross

spross-en

spross-t

spross-en

stieben

stob

stob

stob-st

stob

stob-en

stob-t

stob-en

verlieren

verlor

verlor

verlor-st

verlor

verlor-en

verlor-t

verlor-en

verdrießen

verdross

verdross

verdrosst

verdross

verdrossen

verdrosst

verdrossen

wiegen

wog

wog

wog-st

wog

wog-en

wog-t

wog-en

ziehen

zog

zog

zog-st

zog

zog-en

zog-t

zog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

befehlen

befahl

befahl

befahl-st

befahl

befahl-en

befahl-t

befahl-en

bergen

barg

barg

barg-st

barg

barg-en

barg-t

barg-en

bersten

barst

barst

barst

barst

barst-en

barst

barst-en

brechen

brach

brach

brach-st

brach

brach-en

brach-t

brach-en

empfehlen

empfahl

empfahl

empfahl-st

empfahl

empfahl-en

empfahl-t

empfahl-en

essen

ass

ass

ass-t

ass

ass-en

ass-t

ass-en

fressen

frass

frass

frass-t

frass

frass-en

frass-t

frass-en

geben

gab

gab

gab-st

gab

gab-en

gab-t

gab-en

gelten

galt

galt

galt-st

galt

galt-en

galte-t

galt-en

genesen

genas

genas

genas-t

genas

genas-en

genas-t

genas-en

geschehen

geschah

geschah

geschah-st

geschah

geschah-en

geschah-t

geschah-en

helfen

half

half

half-st

half

half-en

half-t

half-en

messen

maß

maß

maß-t

maß

maß-en

maß-t

maß-en

lesen

las

las

las-t

las

las-en

las-t

las-en

schelten

schalt

schalt

schalt-st

schalt

schalt-en

schalte-t

schalt-en

schreken

schrak

schrak

schrak-st

schrak

schrak-en

schrak-t

schrak-en

sehen

sah

sah

sah-st

sah

sah-en

sah-t

sah-en

sprechen

sprach

sprach

sprach-st

sprach

sprach-en

sprach-t

sprach-en

stechen

stach

stach

stach-st

stach

stach-en

stach-t

stach-en

stehlen

stahl

stahl

stahl-st

stahl

stahl-en

stahl-t

stahl-en

sterben

starb

starb

starb-st

starb

starb-en

starb-t

starb-en

treffen

traf

traf

traf-st

traf

traf-en

traf-t

traf-en

treten

trat

trat

trat-st

trat

trat-en

trate-t

trat-en

werfen

warf

warf

warf-st

warf

warf-en

warf-t

warf-en

verderben

verdarb

verdarb

verdarb-st

verdarb

verdarb-en

verdarb-t

verdarb-en

vergessen

vergaß

vergaß

vergaß-t

vergaß

vergaß-en

vergaß-t

vergaß-en

werben

warb

warb

warb-st

warb

warb-en

warb-t

warb-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

bewegen

bewog

bewog

bewog-st

bewog

bewog-en

bewog-t

bewog-en

dreschen

drosch

drosch

drosch-st

drosch

drosch-en

drosch-t

drosch-en

fechten

focht

focht

focht-st

focht

focht-en

fochte

focht-en

flechten

flocht

flocht

flocht-st

flocht

flocht-en

flochte-t

flocht-en

heben

hob

hob

hob-st

hob

hob-en

hob-t

hob-en

melken

molk

molk

molk-st

molk

molk-en

molk-t

molk-en

quellen

quoll

quoll

quoll-st

quoll

quoll-en

quoll-t

quoll-en

pflegen

pflog

pflog

pflog-st

pflog

pflog-en

pflog-t

pflog-en

scheren

schor

schor

schor-st

schor

schor-en

schor-t

schor-en

weben

wob

wob

wob-st

wob

wob-en

wob-t

wob-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

facken

buck

buck

buck-st

buck

buck-en

buck-t

buck-en

fahren

fuhr

fuhr

fuhr-st

fuhr

fuhr-en

fuhr-t

fuhr-en

graben

grub

grub

grub-st

grub

grub-en

grub-t

grub-en

schaffen

schuff

schuff

schuff-st

schuff

schuff-en

schuff-t

schuff-en

laden

lud

lud

lud-st

lud

lud-en

lude-t

lud-en

schlagen

schlug

schlug

schlug-st

schlug

schlug-en

schlug-t

schlug-en

tragen

trug

trug

trug-st

trug

trug-en

trug-t

trug-en

wachsen

wuchs

wuchs

wuchs-t

wuchs

wuchs-en

wuchs-t

wuchs-en

waschen

wusch

wusch

wusch-st

wusch

wusch-en

wusch-t

wusch-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

blasen

blies

blies

blies-t

blies

blies-en

blies-t

blies-en

braten

briet

briet

briet-st

briet

briet-en

briet-t

briet-en

fallen

fiel

fiel

fiel-st

fiel

fiel-en

fiel-t

fiel

halten

hielt

hielt

hielt-st

hielt

hielt-en

hielte-t

hielt-en

lassen

ließ

ließ

ließ-st

ließ

ließ-en

ließ-t

ließ-en

raten

riet

riet

riet-st

riet

riet-en

riete-t

riet-en

schlafen

schlief

schlief

schlief-st

schlief

schlief-en

schlief-t

schlief-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

küren

kor

kor

kor-st

kor

kor-en

kor-t

kor-en

lügen

log

log

log-st

log

log-en

log-t

log-en

trügen

trog

trog

trog-st

trog

trog-en

trog-t

trog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

gären

gor

gor

gor-st

gor

gor-en

gor-t

gor-en

wägen

wog

wog

wog-st

wog

wog-en

wog-t

wog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

glimmen

glomm

glomm

glomm-st

glomm

glomm-en

glomm-t

glomm-en

klimmen

klomm

klomm

klomm-st

klomm

klomm-en

klomm-t

klomm-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

laufen

lief

lief

lief-st

lief

lief

lief

lief

hauen

hieb

hieb

hieb-st

hieb

hieb

hieb

hieb

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

fangen

fing

fing

fing-st

fing

fing-en

fing-t

fing-en

fangen

empfing

empfing

empfing-st

empfing

empfing-en

empfing-t

empfing-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

haben

hatte

hatte

hatte-st

hatte

hatte-n

hatte-t

hatte-n

sein

war

war

war-st

war

war

war-t

war-en

werden

wurde

wurde

wurde-st

wurde

wurd

wurde-t

wurde-n

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

bringen

brachte

brachte

brachte-st

brachte

brachte-n

brachte-t

brachte-n

denken

dachte

dachte

dachte-st

dachte

dachte-n

dachte-t

dachte-n

kennen

kannte

kannte

kannte-st

kannte

kannte-n

kannte-t

kannte-n

nennen

nannte

nannte

nannte-st

nannte

nannte-n

nannte-t

nannte-n

rennen

rannte

rannte

rannte-st

rannte

rannte-n

rannte-t

rannte-n

senden

sandte

sandte

sandte-st

sandte

sandte-n

sandte-t

sandte-n

wenden

wandte

wandte

wandte-st

wandte

wandte-n

wandte-t

wandte-n

können

konnte

konnte

konnte-st

konnte

konnte-n

konnte-t

konnte-n

müssen

musste

musste

musste-st

musste

musste-n

musste-t

musste-n

mögen

mochte

mochte

mochte-st

mochte

mochte-n

mochte-t

mochte-n

wollen

wollte

wollte

wollte-st

wollte

wollte-n

wollte-t

wollte-n

sollen

sollte

sollte

sollte-st

sollte

sollte-n

sollte-t

sollte-n

wissen

wusste

wusste

wusste-st

wusste

wusste-n

wusste-t

wusste-n

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

*Tarz eylemleri nadiren yanlız kullanılır. "sollen ve wollen" tarz fiilerinin dışında hepsi karışık fiillegurubuna girer.

 

Konjunktiv 1

Konjunktiv I Präsens kökünden türetilmiştir ve dört  zamanda kurulubilir. Şimdiki zamanda „Gegenwart“ ,geçmiş zamanda „Vergangenheit“ gelecek zamanda „Zukunft und Vollendete Zukunft“ Ancak geçmiş zamanda üç zaman olmasına rağmen Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt zamanlar için tek bir Konjunktiv I vardır.

Indikativ

Konjunktiv I

Er kommt
Er kam

Er komme

Er ist gekommen
Er war gekommen
Er kam

Er sei gekommen
Er habe gelesen

Er hat gelesen
Er hatte gelesen
Er las

Er wird kommen
Er wird lesen

Er werde kommen
Er werde lesen

Er wird gekommen sein
Er wird gelesen haben

Er werde gekommen sein
Er werde gelesen haben

 Präsens Gegenwart

Konjunktiv I dolaylı anlatım başkasından duyulan bir olayın ya da durumun aktarılmasıdır. Konjunktiv I Präsens kökünden üretilmiştir ve fiil köküne „Verbstamm“ ekler „Konjunktiv-Endung: -e, -est, -e,-en,-et,-en. 

Konjunktiv I  düzenli fiillerde birinci tekil şahıs; birinci ve üçüncü çoğul sahışların  ve nezaket olan „Sie“ çekimlerindeki ekler Präsens’deki çekim ekleriyle aynı olduğundan çakışma ortaya çıkar. Çakışma halinde Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılır.

Schwache Regelmäßige Verben

Subjekt

Endung

Präsens

Konjunktiv I

ich

-e*

sag-e

sag-e*

du

-est

sag -st

sag-est

er,sie,es

-e

sag-t

sag-e

wir

-en*

sag -en

sag-en*

ihr

-et

sag-t

sag -et

sie/Sie

-en*

sag-en

sag-en*

Çakışan fiiller kırmızı ile ve Konjunktiv I yıldız ile gösterilmiştir.

Doch gleichzeitig warnte ein Polizeisprecher: „Die chemische Reaktion in einem der Tanks halte an.“

Es sei möglich, dass es noch bis zum Donnerstagmorgen zu weiteren Gasaustritten komme.”

"sagen"  fiilinin şimdiki zamandaki çekimi ve Konjunktiv I deki çekimi bazı kişi zamirlerinde aynıdır. Çakışan fiil kökleri kırmızı ile ve Konjunktiv I yıldız ile gösterilmiştir. Yerine kullanılacak Konjunktiv II halleri mavi ile gösterilmiştir. Tablodaki çekim eklerine dikkat ediniz. 

 

-e zur Hilfe

Sonu d,t;m,n ile biten fiillerde filin şimdiki zamandaki çekimi ile Konjunktiv I deki çekiminde bir çok kişi zamirindeki çekimle aynıdır. Bu fillerin Präteritum çekimindeki çakışmalara da dikkat etmek gerekir.

Subjekt

Endung

Präsens

Präteritum

Konjunktiv I

ich

-e*

streit-e

schritt 

 streit -e*schritte

du

-est

streite-st

 schritt e-st

streite-st*würdest

er,sie,es

-e

streite-t

schritt 

streit-e

wir

-en*

streit -en

schritt -en 

streit-en* würden 

ihr

-et

streite-t

schritt e -t

streit e-t*  würdet 

sie/Sie

-en*

streit-en

schritt -en

streit-en* würden 

* "würden" Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılmıştır ve "streiten" fiilinin Präteritum hali ile Konjunktiv I yerine kullanılan Konjunktiv II halinde de çakışma söz konusudur. Tablodaki çekim eklerine dikkat ediniz. 

Der Präsident teilt mit "Das Covid19 verbreite sich weiter.

" Es komme zu weiteren Coranaverbreitung.

Die Ärzte behaupten  "Sie würde die Kranken heilen"
sie heilen: Konjunktiv 1 Yerine Konjuntiv 2                                       

Starke Unregelmäßige Verben

Subjekt

Endung

Präsens

Konjunktiv I yerine
Konjunktiv 2

ich

-e*

sterb-e

stürb-e* (stürbe)

du

-est

stirb-st

sterbe-st (stürb(e)st)

er,sie,es

-e

stirb-t

sterb-e (stürbe)

wir

-en*

sterb-en

stürb-en* 

ihr

-et

sterb-t

sterb(e)-t (stürbet)

sie/Sie

-en*

sterb-en

stürb-en* 

Der Reigierungssprecher behauptet "Viele Menschen stürben an Covid19 nächsten Tagen.

"haben sein werden als Vollverb

Konjunktiv I-II’nin en kolay yöntemi cümlede çekimlenmiş fiilin Konjunktiv I- II  haline dönüştürmek çakışma halinde Konjunktiv I yerine konjunktiv II halini  zamanı dikkatte alarak kullanmaktır

Subjekt

Endung

sein

haben

werden

ich

-e*

sei-e  

hab-e*hätte 

werd-e*würde

du

-est

sei-est

hab-est

werd-est

er,sie,es

-e

sei-e

hab-e

werd-e

wir

-en*

sei-en

hab-en*hätten

werd-en*würden

ihr

-et

sei-et

hab -et

werd-et* würdet

sie/Sie

-en*

sei-en

hab-en* hätten  

werd-en*würden

* Kırmızı ve koyu yazılanlar Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılmıştır.

Der Staatspräsident sagte "Die Gewalt gegenüber der Polizei, sei unakzeptabel“

Die Physiologen sagt,"Die Menschen hätten Angst vor der Übertragung"

Der Maskenverkäufer werde zu einem der reichsten Männer. 

 

Konjunktiv I Modalverben

Tarz fiilinin „Modalverben“ Konjunktiv I hali ve esas fiilinin „Vollverb“ mastar hali ile kurulur.

Subjekt

mögen

können

dürfen

müssen

sollen

wollen

wissen

ich

mög-e

könn-e 

dürf-e

müss-e

soll-e

woll-e

wiss-e

du

mög-est

könn-est

dürf-est

müss-est

soll-est

woll-est

wiss-est

er,sie,es

mög-e

könn-e

dürf-e

müss-e

soll-e

woll-e

wiss-e

wir

mög-en*

könn-en* 

dürf-en*

müss-en* 

soll-en*

woll-en** 

wiss-en*  

ihr

mög-et

könn-et

dürf-et

müss-et

soll-et

woll-et

wiss-et

sie/Sie

mög-en*

könn -en* 

dürf-en* 

müss-en*

soll-en*

woll-en*

wiss-en* 

 Der Präsident Donald Trump erklärt "Viele Menschen müsste an Coranavirus sterben"
                                                                                               müsste-Konjutiv 1 Konjunktiv 2

Die Experten behaupteten „Die Feuerwehr müsse den Chemikalientank zunächst auf eine ungefährliche Temperatur herunterkühlen“

Der Arzt fragte den Patienten „wie lange müsse Sie die Kopfschmerzen ertragen.

Der Lehrer sagte dem Schüler „Er möge den Mund schließen“ 

 

Konjunktiv 2

Konjunktiv II Präteritum kökünden türetilmiştir. Fiil köküne tablodaki ekler  „-e, -est,-e, -en, -et, -en“ eklenir. Bazı fiilerde ise fiil kökündeki sesli harfte yumuşama değişme meydana gelir. Konjunktiv II’ın dört zamanda kullanmak mümkündür. Gegenwart ((Präsens)) , Vergangenheit(Perfekt) , Zukunft (Futur I), Vollendete Zukunft (Futur II). Bildirme kipinde „Indikativ“  üç  geçmiş zaman olmasına karşın  Konjunktiv II’de tek bir geçmiş zaman vardır.

Konjunktiv II Gegenwart

 

Indikativ

Konjunktiv II

Konjuntiv 2
Gegenwart

Er kommt
Er kam

Er käme
Er läse

Er liest
Er las

Konjuntiv 2
Vergangenheit

Er ist gekommen
Er war gekommen
Er kam

Er wäre gekommen
Er hätte gelesen

Er hat gelesen
Er hatte gelesen
Er las

Konjuntiv 2
Zukunft

Er wird kommen
Er wird lesen

Er würde kommen
Er würde lesen

Konjuntiv 2
Vollendete Zukunft

Er wird gekommen sein
Er wird gelesen haben

Er würde gekommen sein
Er würde gelesen haben

Schwache Verben

Konjunktiv II Präteritum kökünden türetilmiştir. Fiil köküne tablodaki ekler  „-e, -est,-e, -en, -et, -en“ eklenir. Şimdiki zamanda çekimlenmiş fiilin Konjunktiv 2 hali kullanıllır. Düzenli fiilerde Konjunktiv II werden fiilinin Konjunktiv II hali „würden“ ile kurulur. Esas fiil mastar halde „Infinitiv“ cümle sonunda yer alır.

Subjekt

leisten

machen

ich 

leistete*würden 

machte* würden  

du

leistete-st*würden

machte-st* würden 

er,sie,es

leistete*würden

machte * würden 

wir

leistete-n*würden

machte-n* würden 

ihr

leistete-t*würden

machte -t* würden 

sie/Sie

leistete-n*würden

machte -n* würden 

Ich rauche viel. Würde ich bloß mit Rauchen aufhören. (Çok sigara içiyorum. Keşke sigara içmeyi bıraksam)

Er will reisen. Würde er doch reisen! Keşke seyehat etse. (Seyehat etmek istiyorum, keşke seyehat etsem!)

Er würde Fremdensprache lernen. (Yaban dil öğrensem)

Ich würde im Ausland studireen! Keşke seyehat etse. (Yurt dışında öğrenim görsem)

 

Bu cümlelere keşke anlamına gelen anlamı güçlendiren "bloß doch nur" gibi sözcükler bulunur.

Wenn ich Sprache lernen würde,würde ich den Doktoranden machen (Yabancı dil öğrenirsem,doktora yaparım)

Yukarıdaki cümlelerde reisen ve aufhören vs düzenli olduğundan yerine "würden" kullanılır. 2 Cümlede de   eylem (sigara bırakma ve seyehat etme vs.) gerçekleşmemiş vuku bulmamıştır.

 

Starke Unregelmäßige Verben Mischverben

Bazı fiilerde ise fiil kökündeki sesli harfte yumuşama değişme meydana gelir. Fiildeki a, au, o, u dönüşerek ä,äu,ö, ü seslerine dönüşür. Karışık fiillerde ise hem ses değişikliği yumuşama „Stammvokalwechsel“ meydana gelir  hem  de „te“ eki alır

Kökteki seslide değişim olmayan düzensiz fiilerin bazı kişi zamirlerinde Konjonjunktiv II çekimlenirken Präteritun’da çakışma gerçekleşir, bu durumda  „würden“ kullanılır ve diğer fiil cümle sonunda yer alır. 

Subjekt

Endung

gehen

lassen

ich 

-e

ging-e

ließ-e

du

-est

ging -est

ließ-est

er,sie,es

-e

ging-e

ließ-e

wir

-en

ging-en*würden

ließ-en*würden

ihr

-et

ging -et

ließ-et

sie/Sie

-en

ging-en*würden

ließ-en*würden

Bazı düzensiz fiillerde wir ve sie göre konjunktiv 2 çekimi aynıdır çakışma gerçekleşir. Bu durumda yine würden fiili kullanılır.

Subjekt

Endung/Ek

kommen

nehmen

fahren

ich

-e

käm-e

nähm-e

führ-e

du

-est

käm-est

nähm-est

führ-est

er,sie,es

-e

käm-e

nähm-e

führ-e

wir

-en

käm-en

nähm-en

 führ-en

ihr

-et

käm-et

nähm-et

 führ-et

sie/Sie

-en

käm-en

nähm-en

 führ-en

Ich hätte gern eine Tasse Kaffe mit Mİlch
Die Schüler guck mich so an als verstäden sie die Lektion ganz gut.ÜÖğrenciler bana üniteyi çok iyi anlamışlar gibi bakıyorlar.
Der Bus fährt so spät ab, führe er doch früher ab!Otobüs gelç kalkıyor. Keşke daha erken hareket ets

Diğer Ses Değişikliği olan fiiller.

 

 

1. und 3. Person

 

Infinitiv

Präteritum

Konjunktiv II

a = ä    

finden

fand

fände

haben

hatte

hätte

sein

war

wäre

kommen

kam

käme

nehmen

nahm

nähme

a = ü

helfen

half

hülfe

 

werfen

warf

würfe

sterben

starb

stürbe

verderben

verdarb

verdürbe

stehlen

stahl

stühle

u =ü

graben

grub

grübe

fahren

fuhr

führe

werden

wurde

würde

müssen

musste

müsste

dürfen

durfte

dürfte

a = ä +te
 

bringen

brachte

brächte 

denken

dachte

dächte

o = ö 

ziehen

zog

zöge

o = ö +te

mögen

mochte

möchte

können

konnte

könnte

sollen*

sollte

sollte

wollen*

wollte

wollte

 

lassen

ließ

ließe

gehen

ging

ginge

 haben, sein, werden als Vollverb

Subjekt

Endung

haben

waren

werden

ich

-e

hätt-e

wär-e

würd-e

du

-est

hätt-est

wär-st

würd-est

er,sie,es

-e

hätt-e

wär-e

würd-e

wir

-en

hätt -en

wär-en

 würd-en

ihr

-et

hätt -et

wär-et

 würd-et

sie/Sie

-en

hätt-en

wär-en

 würd-en

Ich bin krank. Wäre ich doh Gesund! (Hastayım Keşke sağlıklı olsam!)

Hier ist es so warm Wäre es doch hier kühler! Burası o kadar sıcakki keşke biraz daha serin olsa.

Manche Schüler sind so faul.Wären sie bloß etwas fleißiger!Bazı öğrenciler çok tembel. Keske biraz daha çalışkan olasa. 

​Der Zug kommt immer zu spät. Wenn er doch nur pünktlicher wäre!Tren daima geç kalıyor. Keşke daha dakik olsa!

Ich habe keine Zeit! Hätte ich bloß Zeit ! (Zamanım yok.Keşke zamanım olsa!)

Ich habe kein Geld – Hätte ich doch nur etwas Geld!Param yoktur. Keşke param olsa

Er hat keine Zeit. wenn er nur mehr Zeit für mich hätte!Onun zamanı yok. Keşke benim için daha fazla zamanı olsa!

Er sieht so aus als ob er krank wäre Hastaymış gibi görünüyor.!

Der Bus fährt so spät ab, führe er doch früher ab!Otobüs geç kalkıyor Keşke geç kalkmasa.

 

Konjunktiv II mit Modalverben

Tarz fiilinin Konjunktiv II hali özneye göre çekimlenir ve ikinci fiil mastar „Infinitiv“  halinde cümle sonuna gider. „sollen ve wollen“ tarz fiillerinin Konjunktiv II halleri Präteritum halleri ile aynıdır, kökte yumuşama olmaz. Diğer modal fiillerin tümünde kökteki seslide değişiklik olur „Stammvokaländerung“ ve „-te“ eki alırlar.

Subjekt

dürfen

müssen

können

mögen

*sollen

*wollen

wissen

ich

dürfte

müsste

könnte

möchte

sollte

wollte

wüsste

du

dürfte-st

müsste-st

könnte-st

möchte-st

sollte-st

wollte-st

wüsste-st

er,sie,es

dürft e

müsste 

könnte 

möchte

sollte

wollte

wüsste

wir

dürfte -n

müsste -n

 könnte-n

möchte-n

sollte-n

wollte-n

wüsste-n

ihr

dürfte-t

müsste -t

 könnte-t

möchte-t

sollte-t

wollte-t

wüsste-t

sie/Sie

dürfte-n

müsste -n

 könnte-n

möchte-n

sollte-n

wollte-n

wüsste-n

 Ich möchte Urlaub machen. (Tatil yapmak istiyorum)
Sie hatte schlechte Sitmme! Könnte sie doch gut singen. (Kötü sesi var keşke iyi şarkı söylese!)
Ich würde draußen spazieren wenn ich rausgehen dürfte. (Dışarı çıkmaya izinli olsam (çıkabilsem dışarıda oynarım)
 

ihr würde mit dem Chef sprechen müssen.

Wir würden die Rechnung bezahlen sollen

 

 

Konjugation der Verben

Konjugation im Präsens

Die Verben bestehen aus einem Stamm und einer Endung: Die Verben enden etweder -en oder nur -n. Man erhält den Verbstamm, indem man  die Endung -en oder -n abtrennt. Bleibt dann übrig der Verbstamm.

Infinitiv

Verbstamm/

Endung

hören

hör

-en

sagen

sag

-en

lächeln

lächel

-n

sammeln

sammel

-n

Es gibt schwache Verben, starke Verben und Mischverben im Deutschen. Die schwachen Verben konjugiert man regelmäßig. Die meisten Verben der deutschen Sprache sind schwach.

Die starken und Mischverben konjugiert man unregelmäßig. Im Gegensatz zu schwachen Verben sind diese Verben relativ klein. Die starken Verben soll gelernt werden. Man soll den Verbstamm lernen, aus dem alle Verbformen abgeleitet wird.

 

schwache Verben

Die meisten Verben der deutschen Sprache sind schwach .Die schwachen Verben ändern Stammvokal nicht. Die Schwachen Verben brauchen nach dem Verbstamm nur Personen-Endung. Je nach Personen ändert sich die Verbendung.An dem Verbstamm fügt man die Pesonen-Endung. 

ich-e du-st,  er,sie, es- t wir-en, ihr-t sie/*Sie-en. Bei regelmäßigen Verben bleibt der Verbstamm gleich.

Verbstamm + Personen-Endung

Infinitiv

Verbstamm

Singular

Plural

ich

du

er

 sie

es   

wir

ihr

sie/*Sie   

Maskulin

Feminin

Neutral

leben

leb

leb-e

leb-st

leb-t

leb-en   

leb-t

leb-en

wohnen

wohn

wohn-e   

wohn-st 

wohn-t   

wohn-en   

wohn-t    

wohn-en   

sagen

sag

sag-e

sag-st

sag-t

sag-en

sag-t

sag-en

hören

hör

hör-e

hör-st

hör-t

hör-en

hör-t

hör-en

suchen

such

such-e

such-st

such-t

such-en

such-t

such-en

zeigen

zeig

zeig-e

zeig-st

zeig-t

zeig-en

zeig-t

zeig-en

lernen

lern

lern-e

lern-st

lern-t

lern-en

lern-t

lern-en

Konjugation – Endung

-e

-st

-t

-en

-t

-en

-e zur Hilfe

Verben auf „-d,-t; -m,-n“  braucht  in der 2.3.Person Singular und 2.Person Plural  ein -e zur Hilfe vor den Endungen  "du" und  „er,sie,es„ „ihr“. Diese Verben ohne -e werden nählich nicht gelesen Regel gilt für Verben nicht wenn vor dem "m,n" kein "r" steht. In der anderen Personen fügt man die gewöhnlichen Personenendung.

Verbstamm + et in der 2.3.Person Singular und 2.Personson Plural

Infinitiv

Verbstamm

Singular

Plural

ich

du

er

 sie

es   

wir

ihr

sie/*Sie   

 Maskulin

Feminin

Neutral

arbeiten

arbeit

arbeit-e

arbeite-st

arbeite-t

arbeit-en 

arbeite-t

 arbeit-en

antworten

antwort

antworte

antwortest

antwortet

antworten

antwortet

antworten

bieten

biet

biet-e

biete-st

biete-t

biet-en

biete-t

biet-en

braten

brat

brat-e

brate-st

brate-t

brat-en

brate-t

brat-en

fürchten

fürcht

fürchte

fürchtest

fürchtet

fürchten

fürchtet

fürchten

gleiten

gleit

gleit-e

gleite-st

gleite-t

gleit-en

gleite-t

gleit-en

heiraten

heirat

heirate

heiratest

heiratet

heiraten

heiratet

heiraten

reiten

reit

reit-e

reite-st

reite-t

reit-en

reite-t

reit-en

retten

rett

rett-e

rette-st

rette-t

retten

rette-t

rett-en

schreiten

schreit

schreite

schreitest

schreitet

schreiten

schreitet

schreiten

streiten

streit

steit-e

steite-st

steite-t

steit-en

steite-t

steit-en

testen

test

test-e

teste-st

teste-t

test-en

teste-t

test-en

warten

wart

wart-e

wart-st

warte-t

wart-en

warte-t

wart-en

baden

bad

bad-e

bade-st

bade-t

bad-en

bade-t

bad-en

gründen

gründ

gründe

gründest

gründet

gründen

gründet

gründen

leiden

leid

leid-e 

leide-st

leide-t  

leid-en

leide-t

leid-en

meiden

meid

meid-e 

meide-st

meide-t  

meid-en

meide-t

meid-en

neiden

neid

neid-e 

neide-st

neide-t  

neid-en

neide-t

neid-en

reden

red

red-e 

rede-st

rede-t  

red-en   

rede-t  

red-en  

schaden

schad

schade

schadest

schadet

schaden

schadet

schaden

schneiden

schneid

schneide

schneidest

schneidet

schneiden

schneidet

schneiden

verabschieden

abschied

schied-e

schiede-st

schiede-t

schied-en

schiede-t

schied-en

öffnen

öffn

öffn-e

öffne-st

öffne-t

öffn-en

öffne-t

öffn-en

ordnen

ordn

ordn-e

ordne-st

ordne-t

ordn

ordne-t

ordn-en

rechnen

rechn

rechn-e

rechne-st

rechne-t

rechn-en

rechne-t

rechn-en

trocknen

trockn

trockn-e

trockne-st

trockne-t

trockn-en

trockne-t

trockn-en

zeichnen

zeichn

zeichn-e

zeichne-st

zeichne-t

zeichn-en

zeichne-t

zeichn-en

atmen

atm

atm-e

atme-st

atme-t

atm-en

atme-t

atm-en

umarmen

umarm

umarm-e

umarme-st

umarme-t

umarm-en

umarm-en

umarm-en

Konjugation – Endung

-e

-est

-et

-en

-et

-en 

 

Julia arbeitet bei Siemens

Er findet seine Brille nicht 

Bildet einen Satz.

Heiraten Sie einen reichen Mann

 

Infinitiv

Verbstamm

Singular

Plural

ich

du

er

 sie

es   

wir

ihr

sie/*Sie   

Maskulin

Feminin

Neutral

lernen

lern

lerne

lernst

lernt

lernen

lernt

lernen

lärmen

lärm

lärme

lärmst

lärmt

lärmen

lärmt

lärmen

Endung

-e

-st

-t

-en

-t

-en

Verben,deren Stammvokal ändern, brauchen in der 2.3. Person kein -e zur Hilfe. Bei diesen Verben brauchen nur in der 2. Person Plural "ihr" ein -e. 

Infinitiv

Verbstamm

Singular

Plural

ich

du

er

 sie

es   

wir

ihr

sie/*Sie   

Maskulin

Feminin

Neutral

laden

lad

lade

läd( )st

läd( )t

laden

ladet

laden

raten

rat​

rate

rät( )st

rät( )t

raten

ratet

raten

Endung

-e

( )-st

( )-t

-en

-t

-en

Konjugation –s

Verben auf   „-s, -ss,-ß; -x,-z“  fällt in der 2. Person  „du„   “s” weg. 

 

 

Singular

Plural

Infinitiv

Verbstamm

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

schließen 

schließ

schließ-e 

schließ()t 

schließ-t

schließ-en 

schließ-t 

 schließ-en

grüßen

grüß

grüß-e

grüß()t

grüß-t

grüß-en

grüß-t

grüß-en

reißen

reiß

reiß-e

reiß()t

reiß-t

reiß-en

reiß-t

reiß-en

lassen

lass

lass-e

läss()t

läss-t

lass-en

lass-t

lass-en

reisen

reis

reis-e

reis()t

reis-t

reis-en

reis-t

reis-en

tanzen

tanz

tanz-e

tanz()t

tanz-t

tanz-en

tanz-t

tanz-en

stürzen

stürz

stürz-e

stürz()t

stürz-t

stürz-en

stürz-t

stürz-en

faxen

fax

fax-e

fax()t

fax-t

fax-en

fax-t

fax-en

mixen

mix

mix-e

mix()t

mix-t

mix-en

mix-t

mix-e

-e Wegfall 

Bei Verben auf  „-eln,ern“ fällt in der 1.Person Singular „-e“ weg „ich„

Infinitiv

Verbstamm

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

bummeln 

bummel

bumm()l-e

bummel-st 

bummel-t

bummel-n

bummel-t

bummel-n

handeln 

handel

hand()l-e

handel-st

handel-t

handel-n

handel-t

handel-n

sammeln 

sammel 

samm()l-e 

sammel-st 

sammel-t

sammel-n 

sammel-t 

 sammel-n

lächeln

lächel

läch()l-e

lächel-st

lächel-t

lächel-n

lächel -t

lächel-n

trödeln

trödel

tröd()l-e

trödl-st

trödel-t

trödel-n

trödel-t

trödel-n

ärgern

ärger

ärg(e)r-e

ärger-st

ärger-t

ärger-n

ärger-t

ärger-n

ändern

änder

änd(e)r-e

änder-st

änder-t

änder-n

änder-t

änder-n

Starke Verben

Vokalwechsel

Manche starke Verben haben in der 2.3. Person Singular eine Sonderform. Bei diesen Verben ändert wechselt der Stamvokal Diese Sonderform soll man mitlernen. "du" und "er,sie,es "

a wird zu ä

In der 2.3. Person Singular wird a wird zu ä

 

 

Singular

Plural

Infinitiv

Verbstamm

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

backen

back 

back-e

bäck-st

bäck-t  

back-en

back-t

 back-en

blasen

blas

blas-e

bläs-st

bläs-t

blas -en

blas-t 

blas -en

beraten

berat

berat-e

berät-st

berät()

berat -en

berate -t

berat -en

empfangen

empfang

empfang-e

empfängst

empfäng-t

empfang-en

empfangt

empfang-en

fahren

fahr

fahr-e

fähr-st

fähr-t

fahr-en

fahr-t

fahr-en

fallen

fall

fall-e

fäll-st

fäll-t

fall-en

fall-t

fall-en

fangen

fang

fang-e

fäng-st

fäng-t

fang-en

fang-t

fang-en

graben

grab

grab-e

grä b-st

gräb-t

grab-en

grab-t

grab-en

laden

lad

lad-e

läd-st

läd-t

lad-en

lade-t

lad-en

lassen

lass

lass-e

läss-()t

läss-t

lass-en

lass-t

lass-en

raten

rat

rat-e

rät-st

rät()

rat -en

rate -t

rat -en

schlafen

schlaf

schlaf-e

schläf-st

schläf-t

schlaf-en

schlaf  -t

schlaf -en

tragen

trag

trag-e

träg-st

träg-t

trag-en

trag  -t

trag -en

waschen

wasch

wasch-e

wäsch-st

wäsch-t

wasch-en

wasch  -t

wasch -en

wachsen

wachs

wachs-e

wächs-()t

wächs-t

wachs-en

wachs

wachs -en

laufen

lauf

lauf-e

läuf-st

läuf-t

lauf-en

lauf-t

lauf-en

saufen

sauf

sauf-e

säuf-st

säuf-t

sauf-en

sauf-t

sauf-en

stoßen

stoß

stoß-e

stöß-st

stöß-t

stoß-en

stoß-t

stoß-en

* Die Verben,aus deren Stammvokal abgeleitet sind, konjugiert man identisch. siehe: fangen, empfangen"

e wird zu i

In der 2.3. Person Singular wird e wird zu i

 

 

Singular

Plural

Infinitiv

Verbstamm

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

bergen

berg 

berg-e

birg  -st

birg  -t 

berg -en

berg -t

 berg -en

bersten

berst

berst-e

birst()

birst()

berst -en

berste-t 

berst-en

brechen

brech

brech-e

brich-st

brich-t

brech-en

brech-t

brech-en

dreschen 

dresch

dresch-e

drisch-st

drisch-t

dresch-en

dresch-t

dresch-en

erschrecken 

erschreck

erschreck-e

erschrick-st

erschrick-t

erschreck-en

erschreck-t

erschreck-en

essen

ess 

ess-e

iss-()t

iss-t

ess-en

ess-t

ess-en

fechten

fecht

fecht-e

ficht-st

ficht()

fecht-en

fechte-t

fecht-en

fechten

flecht

flecht -e

flicht -st

flicht()

flecht -en

flechte-t

flecht -en

geben

geb

geb-e

gib-st

gib-t

geb-en

geb-t

geb-en

gelten

gelt

gelt-e

gilt -st

gilt()

gelt-en

gelte-t

gelt-en

helfen

helf

helf-e

hilf-st

hilf-t

helf-en

helf-t

helf-en

messen

mess

mess-e

miss-()t

miss-t

mess-en

mess-t

mess-en

nehmen

nehm

nehm-e

nimm -st

nimm-t

nehm-en

nehm-t

nehm-en

schelten

schelt

schelt-e

schilt-st

schilt()

schelt-en

schelte-t

schelt-en

schmelzen

schmelz

schmelz-e

schmilz-()t

schmilz-t

schmelz -en

schmelz-t 

schmelz -en

schwellen

schwell

schwell-e

schwill-st

schwill-t

schwell-en

schwell-t

schwell-en

sprechen

sprech

sprech-e

sprich-st

sprich-t

sprech-en

sprech-t

sprech-en

stechen

stech

stech-e

stich-st

stich-t

stech-en

stech-t

stech-en

sterben

sterb

sterb-e

stirb-st

stirb-t

sterb-en

sterb-t

sterb-en

treffen

treff

treff-e

triff-st

triff-t

treff-en

treff-t

treff-en

treten

tret

tret-e

tritt-st

trit-t

tret-en

trete-t

tret-en

verderben

verderb

verderb-e

verdirb-st

verdirb-t

verderb-en

verderb-t

verderb-en

vergessen

vergess

vergess-e

vergiss-()t

vergiss-t

vergess-en

vergess-t

vergess-en

werben

werb

werb-e

wib-st

wirb-t

werb-en

werb-t

werb-en

werfen

werf

werf-e

wirf-st

wirf-t

werf-en

werf-t

werf-en

 

 

-e

-st

-t

-en

-t

-en

 e wird zu ie

In der 2.3. Person Singular wird e wird zu ie

 

 

Singular

Plural

Infinitiv

Verbstamm

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

befehlen

befehl

befehl-e

befiehl-st

befiehl-t 

befehl-en

befehl-t

befehl-en

empfehlen

empfehl

empfehl-e

empfiehl-st

empfiehl-t

empfehl-en

empfehl-t 

empfehl-en

geschehen*

gescheh

 

 

*gesch ie h-t

 

 

 

lesen

les

les-e

lies-()t

lies-t

les-en

les-t

les-en

sehen

seh

seh-e

sieh-st

sieh-t

seh-en

seh-t

seh-en

stehlen

stehl

stehl-e

stiehl-st

stiehl-t

stehl-en

stehl-t

stehl-en

"sein, haben, werden" als Vollverb

Diese drei Veben können sowohl als Vollverb und als Hilfsverb gebraucht werden. Die Hilfsverben von sein und werden unregelmäßig konjugiert. 

 

 

Singular

Plural

Infinitiv

Verbstamm

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

sein

sei

bin 

bist

ist   

sind 

seid

 sind

werden

werd

werde

wirst

wird

werden

werdet

werden 

Ich habe Lust.

Wir haben ein Kind

Ihr habt keinen Mut.

Die Schüler haben ihren Erfolg     (Nomen)

Das Kind hat keine Angst 

Die Armen haben wenig Geld

Im Vergleich zu Hilfsverb haben können die Hilsverben  "sein und werden" mit Nomen und Adjektive gebraucht werden.

Das Kind ist durstig. 

Der Held ist mütig. 

Der Junge ist ängstlich.        (Adjektiv)

Wir sind erfolgreich. 

Er ist nicht Alex. 

Sie ist Pilotin. 

Ihr seid Tischler.            

Wir sind ein Team. 

Ich werde vernünftig. 

Wir werden berühmt.    (Adjektiv)

Das Kind wird hungrig. 

Ich werde Arzt. 

Du wirst Journalist.     (Nomen)

sie werden Autor. 

Konjugation der Modalverben

Die Modalverben im Präsens haben in der 1.3. Person Singular keine Endung. Bei diesen Verben ändern wechseln das Stamvokal in 1.2.3. Person Singular. "ich" "du" und "er,sie,es " Nach den anderen Personen konjugiert man wie gewöhnlich bei den schwachen Verben.

Infinitiv

Verbstamm

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie/Sie

können

könn

kann

kann-st

kann

könn-en

könn-t

könn-en

müssen

müss

muss

muss-t

muss

müss-en

müss-t

müss-en

mögen

mög

mag

mag-st

mag

mög-en

mög-t

mög-en

wollen

woll

will

will-st

will

woll-en

woll-t

woll-en

sollen

soll

soll

soll-st

soll

soll-en

soll-t

soll-en

wissen

wiss

weiß

weiß-t

weiß

wiss-en

wiss-t

wiss-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

Die Modalverben werden oft mit einem Vollverb gebraucht. Man konjugiert das Modalverb nach dem Subjekt  so zu sagen in der 2.Position. und Im Hauptsatz steht das Vollverb in der Infinitiv form am Satzende.

Ich kommen um zehn Uhr an.

Ich muss um zehn Uhr ankommen

Ich muss immer die Wäsche abtrocknen!

Er muss das Zimmer aufräumen.

Ich muss nach Hause (gehen)

Ich kann nicht tanzen.

Mein Zwilingsbruder kann es auch nicht!

 

dürfen: İzin, Yasak

dürfen

Subjekt

Modalverb

Mittelfeld

Infinitiv

Erlaubnis/İzin

Du

darfst

heute bei deinem Freund

übernachten

Kinder

dürfen

im Garten

spielen

Verbot/Yasak

Man

darf

hier nicht

parken

Man

darf

hier nicht

rauchen

können: İmkan,Olanak Yetenek ya da ihtimal -e-a bilmek

können

Subjekt

Modalverb

Mittelfeld

Infinitiv

Möglichkeit/İmkan

ich

kann

dich morgen

besuchen

Fähigkeit/Yetenek

ich

kann

gut

schwimmen

mögen: Hoşlanmag,beğenmak

mögen modal fiili tek başına sıklıkla kullanılır.

mögen

Subjekt

Modalverb

Mittelfeld

Infinitiv

Zuneigung/Hoşnutluk

Ich

mag

in der Ruhe

arbeiten

Abneigung/Hoşnutsuzluk

ich

mag

keine Spaghetti

 

Wir

mögen

im Internet

surfen

Wunsch/Arzu

ich

möchte

Englisch

lernen

müssen: Zorunluluk zorunda olmak

müssen

Subjekt

Modalverb

Mittelfeld

Infinitiv

Zwang/Zorululuk

Er

muss

morgen seine Aufgabe

abgeben

Wir

müssen

zu Fuß nach Hause

gehen

 

Du

muss

hier das Auto

einhalten

sollen: Gereklilik meli malı

sollen

Subjekt

Modalverb

Mittelfeld

Infinitiv

Aufgabe/Gereklilik

Der Arzt

soll

vor der Operation alles

erklären

Die Lehrer

sollen

die Vorschriften des Bildungsministeriums

halten

Wunsch/Arzu/İstek

Jeder

soll

Respekt vor anderen

lernen

Antrag,Befehl
Öneri,Emir

Menschen

sollen

nur verordnete Medikamente

einnehmen

 

Du

sollst

täglich 2 Liter Wasser

trinken

 wollen: istemek niyetinde olmak

Wollen

Subjekt

Modalverb

Mittelfeld

Infinitiv

Wunsch,Wille İstek,Niyet

Er

will

ins Ausland

reisen

 

Ich

will

in den Ferien Führerschein

machen

Enige Verben können auch wie Modalverb gebraucht werden. Hören,sehen,helfen,fühlen,spüren,brauchen,lassen,bleiben,gehen,lehren,lernen  

Subjekt

Verb

Mittelfeld

Infinitiv

Er

geht

in die Stadtmitte

spazieren

Du

hörst

ihn

singen

Er

sieht

den Zug

kommen

Das Kind

bleibt 

vor Angst

sitzen

Ich

lerne

Klavier

spielen

Sie

lehrt

mich

tanzen

Ihr Sohn

hilft

ihre Mutter

helfen

Der Patient

fühlt

sich die Medikamente

wirken

Du

brauchst

nicht zu

sagen

Du

lässt

uns immer

warten

Liste der unregelmäßigen Verben im Präsens

Liste der unregelmäßigen Verben

Infinitiv

Verbstamm

du

er,sie,es

bergen

berg 

birg  -st

birg  -t 

bersten

berst

birst()

birst()

brechen

brech

brich-st

brich-t

dreschen 

dresch

drisch-st

drisch-t

erschrecken 

erschreck

erschrick-st

erschrick-t

essen

ess 

iss-()t

iss-t

fechten

fecht

ficht-st

ficht()

fechten

flecht

flicht -st

flicht()

fressen

fress

friss-()t

friss-t

geben

geb

gib-st

gib-t

gelten

gelt

gilt -st

gilt()

helfen

helf

hilf-st

hilf-t

messen

mess

miss-()t

miss-t

nehmen

nehm

nimm-st

nimm-t

quellen

quell

quill-st

quill-t

schelten

schelt

schilt-st

schilt()

schmelzen

schmelz

schmilz-()t

schmilz-t

schwellen

schwell

schwill-st

schwill-t

sprechen

sprech

sprich-st

sprich-t

stechen

stech

stich-st

stich-t

sterben

sterb

stirb-st

stirb-t

treffen

treff

triff-st

triff-t

treten

tret

tritt-st

trit-t

verderben

verderb

verdirb-st

verdirb-t

vergessen

vergess

vergiss-()t

vergiss-t

werben

werb

wirb-st

wirb-t

werden

werd

wir-st

wird-t

werfen

werf

wirf-st

wirf-t

 Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşür

befehlen

berfehl

befiehl-st

befiehl-t

empfehlen

empefehl

empfiehl-st

empfiehl-t

geschehen

gescheh

geschieh-st

geschieh-t

lesen

les

lies-t

lies-t

sehen

seh

sieh-st

sieh-t

stehlen

stehl

stiehl-st

stiehl-t

gebieren

gebier

gebier-st
gebär-st

gebier-t
gebär-t

erlöschen

erlösch

erlisch-st

erlisch-t

Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşü

backen

back

bäck-st

bäck-t

blasen

blas

bläs-t

bläs-t

braten

brat

brät-st

brät

empfangen

empfang

empfäng-st

empfäng-t

fahren

fahr

fähr-st

fähr-t

fallen

fall

fäll-st

fäll-t

fangen

fang

fäng-st

fäng-t

graben

grab

gräb-st

gräb-t

halten

halt

hält-st

hält

laden

lad

läd-st

läd-t

lassen

lass

läss-t

läss-t

laufen

lauf

läuf-st

läuf-t

saufen

sauf

säuf-st

säuf-t

schlafen

schlaf

schläf-st

schläf-t

schlagen

schlag

schläg-st

schläg-t

stoßen

stoß

stöß-t

stöß-t

tragen

trag

träg-st

träg-t

wachsen

wachs

wächs-t

wächs-t

waschen

wasch

wäsch-st

wäsch-t

Bu fiillerden türetilen tüm fiiller aynı şekilde çekimlenir.

 

Trennbare Verben

Die trennbare Verben werden mit Verbzusatz zusammengesetzt. Ihre Bedeutungen können leicht verstanden werden. Der Verbzusatz wird betont ausgesprochen. Beispiele: „ab, an, auf, aus, bei, ein, fest, her, hin, los, mit, nach, vor, weg, wieder, zu, zurück, tot, weg, zurück, kapputt, fern, teil …“ Diese Verbzusätze sind meist Präposition. 

Im Hauptsatz wird der Verbzusatz vom dem konjugierten Verb getrennt und ans Satzende gestellt 

 Präfix   + Verb            
      auf      /  stehen

Adrina steht morgens um 7:00 Uhr auf
                 Verb                                        Präfix       

Es ist warm. Zieh dir den Mantel aus.
Verb                           Präfix  

Es ist kalt. Zieh dir den Mantel an.
Verb                           Präfix       

 

abwaschen: → Ich wasche heute alle Geschirre ab. 

abholen:→ Der Schulbus holt die Kinder ab. 

anrufen:→ Sie ruft ihren Freund an.

aufstehen:  → Ich stehe um 6.00 Uhr auf. 

aufräumen:→Du räumst jeden Sonntag auf. 

einkaufen: →  Sie kauft im Supermarkt ein. 

einhalten:→ Die Schüler halten die Verabredung ein. 

fernsehen: Wir sehen abends fern. 

wegfahre → Uwe fährt am Nachmittag nach Dortmund weg.

 

Präfix + Verb

Subjekt

Verb

Mittelfeld

Verbzusatz

ab/brechen

Die Schüler

brechen

die Schule

ab

an/lächeln

Er

lächelt

sie

an

auf/fördern

Sie

fordert

ihn zum Tanzen

auf

aus/sehen

Sie

sehen

wunderbar

aus

bei/tragen

Die Kommission

trägt

zur Sicherung der Menschenrechte

bei

durch/lesen

Die Prüfungskandidaten

lesen

die Fragen

durch

ein/fallen

Mir

fällt

nichts

ein

 

Untrennbare Verben

Ausnahmeweise ist Präposition hinter untrennbar. Die Vorsilbe stehen immer mit dem Verstamm zusammen.

Präfix + Verb

Subjekt

Verb

Mittelfeld

be/festigen

Louse

befestigt

ihre Haare mit der Haarspange

empfehlen

Der Reiseführer

empfiehlt

uns ein gutes Restaurant

entlassen

Die Firma

entließ

viele Arbeiter wegen der Wirtschaftskrise

erröten

Edie

errötet

vor Schamm bis zu den Haarwurzeln

genießen

Wir

genießen

heißen Tee in der Kälte

hinterlassen

Der Autor

hinterließ

hunderte Werke

missverstehen

Der Ausländer 

missversteht

die Aussage

verabschieden

Ihr

verabschiedet

euch von ihr

zerbrechen

Er

zerbricht

die Gläser

Einige Verben die mit durch-,über-,um-,unter-wider-,wieder zusammengesetzt sind, sowohl trennbar als auch untrennbar gebraucht, sie haben unterschiedliche Bedeutung. 

Trennbare Verben

Untrennbare Verben   

  

Subjekt

Verb

Mittelfeld

Verbzusatz

Subjekt

Verb

Mittelfeld

durch

Sie

reißt

den Brief

durch

Die Polizei

durchsuchte

den Tatort

über 

Der Soldat

läuft

zum Feind

über

Die Einwohner von Sakarya

überlebte

das Erdbeben

um

Ute

zieht

in eine Wohnung

um

Die Sicherheitskräfter

umstellt

das Haus

unter

Das Boot

geht

 

unter

Die Kollegen

unterhalten

sich

wieder

Der Spieler

hollt

den Ball

wieder

Der Redner

wiederholte

seine Aussage

wider*

Der Berg

spiegelt

sich im Wasser

wider

Der Sohn

widerspricht

dem Vater

 

Präfix

 Trennbare Verben

unter

Subkelt

Verb

Satzende

Die Sonne

geht

unter

Präfix

Untrennbare Verben

unter

Subkelt

Verb

Mittelfeld

Der Zuhörer

unterrbricht

das Gespräch

 

Das Partizip Präsens

Das Partizip Präsens wird mit -end gebildet. Bei Verben auf -eln,-ern fällt das -e auf Verbstamm weg 

lanchen-lachend

fragen-fragend

ändern-ändernd

tadeln tadlnd

 

Konjugation Imperativ

Ein Befehl kann an eine oder mehrere Person gerichtet werden. Bei den schwachen Verben der Imperativform fügt man an dem Verbstamm in 2 Person -t in der Höflichketisform Sie -en in der 2. Person Grundform zu. Die Imperativ in der 2.Person Singular du wird Grundform der Verben gebraucht. Die Endun -st fällt weg. Die Imperativform 2.3.Person Plural ihr sind wesentlich.

Mach das Fenster zu!(Einzelperson)

Mach -t die Tür zu! (Mehrere Person)

Mach -en Sie das Fenster zu! (höffliche Form,)

 

Sei ruhig!      

Pass auf!          

Komm an die Tafel!

Melde dich!                         

Lies den Text! 

Schreib die Wörter ins Heft!               

Mach deine Aufgabe!

 

Infinitiv

du

ihr

Sie

stellen

Stell die Blumen in eine Vase

Stellt die Blumen in eine Vase

Stellen Sie die Blumen in eine Vase

benehmen sich

Benimm dich anständig

Benehmt euch anständig

Benehmen Sie sich anständig

begleiten

begleite mich

Begleitet mich

Begleiten Sie mich

loslassen

Lass mich los

Lasst mich los

Lassen Sie mich los

vergessen

Vergiss die Vergangenheit

Vergesst die Vergangenheit

Vergessen Sie endlich die Vergangenheit

 

Mach bitte das Fenster zu!

Machen Sie bitte die Tür zu!

Macht euch bitte ordentlich!

 

-e zur Hilfe Yardımcı Ses -e

Bei den Verben „-d,-t; -m,-n,  ig“ fügt man an dem Verbstamm inder 2. Person Singular und 2. Person Plural „du/ihr„ ein „-e“ zu. 

Infinitiv

du

ihr

Sie

reden

rede

redet

reden Sie

zeichnen

zeichne

zeichnet

zeichnen Sie

antworten

antworte

antwortet

antworten Sie

entschuldigen

entschuldige

enschuldigt

entschuldigen Sie

 

Präsens

du

ihr

Sie

reden

rede weiter

redet weiter

reden Sie weiter

zeichnen

zeichne Landkarte

zeichnet Landkarte

zeichnen Sie Landkarte

antworten

antworte die Frage

antwortet die Frage

antworten Sie die Frage

entschuldigen

entschuldige dich

enschuldigt euch

entschuldigen Sie sich

 

Starken Verben  2. Person Singular

Bei der starken Verben, die a zu ä wird, wird die Imperativform in der 2. Person ohne Umlaut gebraucht.

Präsens

du

ihr

Sie

du trägst

trag 

tragt

tragen Sie

du fährst

fahr

fahrt

fahren Sie

Bei anderen starken Verben wird die Imperativform in der 2. Person Vokalwechsel gebraucht.

Infinitiv

du

ihr

Sie

geben

gibt

gebt

Geben Sie

hefen

hilft

helft

Helfen Sie

nehmen

nimm

nehmt

Nehmen Sie

sehen

sieh

seht

Sehen Sie

lesen

lies

lest

Lesen Sie

 

Sondeform

Die Imperativ mit Hilsverben haben Sonderformen.

Infinitiv

du

ihr

Sie

sein

sei

seid

seien Sie

haben

hab(e)

habt

 haben Sie

werden

werd(e)

werdet

 werden Sie

 

Präsens

du

ihr

Sie

du hast

hab den Mut!

habt Mut!

Haben Sie Mut!

du bist

sei brav!

seid ordentlich!

Seien Sie brav!

du wirst

werde nicht ängstlich!

werdet nicht ängstlich!

 werden Sie hektisch!

Bei Aufforderungen an die Allgemeinheit gebraucht an Stelle der Imperativform den Infinitiv.  Bei Befehlen,die sofort ausgeführt werden sollen, gebraucht mann oft das Partizip Perfekt.

Zusammenfassung der Imperative

 

du

ihr

 

reden

rede

redet

reden Sie

zeichnen

zeichne

zeichnet

zeichnen Sie

antworten

antworte

antwortet

antworten Sie

 

entschuldige

enschuldigt

entschuldigen Sie

Infinitiv

du

ihr

Sie 

bergen

birg  

birg-t

bergen Sie 

bersten

birst

birst

bersten Sie

brechen

brich

brich-t

brechen Sie

dreschen 

drisch

drisch-t

dreschen Sie

essen

iss

iss-t

essen Sie

fechten

ficht

ficht-t

fechten Sie

fechten

flicht 

flicht-t

fechten Sie

fressen

friss

friss-t

fressen Sie

geben

gib

gib-t

geben Sie

helfen

hilf

hilf-t

helfen Sie

messen

miss

miss-t

missen Sie

nehmen

nimm

nimm-t

nehmen Sie

sprechen

sprich

sprich-t

sprechen Sie

stechen

stich

stich-t

stechen Sie

sterben

stirb

stirb-t

sterben Sie

treffen

triff

triff-t

treffen Sie

treten

tritt

tritt-t

treten Sie

verderben

verdirb

verdirb-t

verderben Sie

vergessen

vergiss

vergiss-t

vergessen Sie

werben

wirb

wirb-t

werben Sie

werfen

wirf

wirf-t

werf-t

 Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşür

befehlen

berfiehl

befiehl-t

befiehlen Sie

empfehlen

empfiehl

empfiehl-t

empfiehlen Sie

geschehen

geschieh

geschieh-t

geschiehen Sie

lesen

lies

lies-t

liesen Sie

sehen

sieh

sieh-t

siehen Sie

stehlen

stiehl

stiehl-t

stiehlen Sie

Fiil Kökündeki e – 2.3. Tekil Şahısta ie Dönüşü

backen

back

back-t

bbacken Sie

blasen

blas

blas-t

blasen Sie

braten

brat

brat-t

braten Sie

empfangen

empfang

empfang-t

empfängen Sie

fahren

fahr

fahr-t

fahren Sie

fallen

fall

fall-t

fallen Sie

fallen

fang

fall-t

fallen Sie

graben

grab

grab-t

graben Sie

halten

halt

half-t

halt

laden

lad

lad-t

läden Sie

lassen

lass

lad-t

lässen Sie

laufen

lauf

lad-t

en Sie

saufen

sauf

sauf-t

saufen Sie

schlafen

schlaf

schlaf-t

schlafen Sie

schlagen

schlag

schlag-t

schlagen Sie

stoßen

stöß

stoß-t

stoßen Sie

tragen

trag

trag-t

tragen Sie

wachsen

wachs

wachs-t

wachsen Sie

waschen

wasch

wasch-t

waschen Sie

seien

sei

seid

seien Sie

haben

hab(e)

hab-t

haben Sie

werden

werde

werde-t

werden Sie

 

 

Konjugationen im Präteritum

Schwache Verben 

Präteritum bildet man mit dem Imperfektform der Verben. Bei den regelmäßigen Verben wird das Präteritum mit -te gebildet. Man fügt dem Verbstamm -te zu. Bei den 1.3. Person braucht keine Personenendung. Die typischen Präteritum-Endungen vo werden je nach dem Person dem Verbstamm zusetzen ich –,  er,sie,es –.  ich –, du-(e)st  er,sie,es —  wir -(e)n ihr -(e)t sie/Sie -(e)n.

Infinitiv/Mastar

Verbstamm

Imperfekt

hören

hör

hörte

sagen

sag

sagte

fragen

frag

frag-te

lachen

lach

lach-te

folgen

folg

folg-te

Ilse deckte den Tisch. Ilse masayı toparladı. (decken)

Der Kellner bediente die Gäste. Garson misafiri hizmet ediyor. (dienen)

Er telefonierte viel. Çok telefon ediyordu. (telefonieren)

Hannibals Truppen überquerten die Alpen.Habimals Birlikleri Alp dağlarını geçtiler/aştılar.(überqueren)

Der Junge sammelte Muscheln. (sammeln) Genç midye biriktiritordu

Sie arbeitete als Marketingdirektorin. O pazarlama direktörü olarak çalışıyor.(arbeiten)

 

Mastar

Fiil Kökü

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

hören

hör

hörte

hörte-st

hörte

hörte-n

hörte-t

hörte-n

sagen

sag

sagte

sagte-st

sagte

sagte-n

sagte-t

sagte-n

fragen

frag

fragte

fragte-st

fragte

fragte-n

fragte-t

fragte-n

lachen

lach

lachte

lachte-st

lachte

lachte-n

lachte-t

lachte-n

folgen

folg

folgte

folgte-st

folgte

folgte-n

folgte-t

folgte-n

machen

mach

machte

machte-st

machte

machte-n

machte-t

machte-n

Endung-Ekler

-st

-n

-t

-n

Ah machte einen Kopfstand. Baş aşağı durdu. (machen)

Pia spielte Harfe. Pia arp çalıyordu. (spielen)

Pia und ihre Freunde feierten Geburtstag. Pia ve arkadaşları doğum gğnünü kutluyordu. (feiern)

Zeigtest du ihr die Fotos? Onun fotoğraglarını gösterdi.

Organisiertet ihr eine Party? Siz bir parti organize ediyordunuz. (organisieren)

Peter kaufte neue Bücher. Peter yeni kitaplar almıştı. (kaufen)

Ilse deckte den Tisch. Ilse masayı toparladı. (decken)

Am Freitag passierte etwas Komisches. Cuma günü tuhaf bir şeyller oldu. (passieren)

Eines Abends klopfte es an der Tür. Bir akşam yapı çaldı. (klopfen)

Der Kellner bediente die Gäste. Garson misafiri hizmet ediyor. (bedienen)

Am letzten Samstag feierte Anna ihren Geburtstag. Geçen cumartesi Annna doğum gününü kutladı. (feiern)

Die Mutter erzählte jede Nacht den Kindern eine Geschichte. Anne her gece çocuklarına bir hikaye anlatıyordu.(erzählen)

Klaus wohnte in Köln und hatte eine Tante in Hamburg. Klaus Köln'de oturu ve Hamburg'da bir teyzesi vardı. (wohnen)

Er suchte sein Geld überall, in der Hosentasche, in der Geldtasche. Parasını cebinde cüzdanında her yerde aradı. (suchen)

Hannibals Truppen überquerten die Alpen. Habimals Birlikleri Alp dağlarını geçtiler/aştılar. (überqueren)

Ancak bazı ses olayları gerçekleşir. Ancak bazı düzenli fiillerde fiilin kökünün son harfleri d,t,m,n  kimi zaman du er,sie,es ve ihr çekim eklerinden önce -e getirilir.

Mastar

d,n,m,t

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

ordnen

ordnete

ordnete

ordnete-st

ordnete

ordnete-n

ordnete-t

ordnete-n

atmen

atmete

atmete

atmete-st

atmete

atmete-n

atmete-t

atmete-n

arbeiten

arbeitete

arbeitete

arbeitetest

arbeitete

arbeiteten

arbeitetet

arbeiteteen

reden

redete

redete

redete-st

redete

redete-n

redete-t

redete-n

Sie arbeitete als Marketingdirektorin. O pazarlama direktörü olarak çalışıyor. (arbeiten)

Beide Male retteten die Mädchen ihn. Her iki defasında kız onu kurtardı. (retten)

Der Prinz heiratete einen schönen Frau. Prens güzel bir kadınla evlendi. (heiraten)

Viele Menschen warteten noch im Wartezimmer auf die Behandlung. İnsanlar hala bekleme odasında muayene olmayı bekliyordu. (warteten)

Fiil kökünün son harflerinde d,t,m,n ver ise -te ekinden fiil köküne önce ünlü -e getirilir. -e eki zaman ekinden olan-te den önce gelir.

Bu kural fiilin Imperfekt halinde ünlü değişimi var ise geçersizdir. sadece okunuşta güçlük var ise getirilir. Imperfekt düzensiz fiillere bakınız .Genelikle du ve ihr öznelerine göre fiil köküne önce ünlü -e getirilir.

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

-ihr

sie/Sie

leiden

litt

litt

litt(e)-st

litt

litt-en

littet

litt-en

reiten

ritt

ritt

ritte-st

ritt

ritt-en

ritte-t

ritt-en

schneiden

schnitt

schnitt

schnitte-st

schnitt

schnitt-en

schnitte-t

schnitt-en

Endun-Ek ei-ie

-est

-en

-et

-en

Ayrılabilen Fiillerde Tıpkı Şimdiki zamanda olduğu gibi ayrılabilen ek cümle sonuna gider. Fiill kısmı özneye göre çekimlenir

Dann nahm er alle seine Sachen aus der Reisetasche heraus. Daha sonra tüm eşyalarını seyehat çantasından aldı. (nehmen)

Der Zug kam pünktlich in Hamburg an. Klaus stieg aus. Tren tam zamanında dakik Hamburga vardı. (kommen)

Mit großen Angst und lief weg. Korkuyla koşarak gitti. (laufen)

Dann stieg er in den Zug ein. Sonra trene bindi. (ansteigen)

Der Zug fuhr um 8.25 ab.  Tren saat 08.25'te kalkıyor. (abfahren)

Heute stand ich sehr früh auf. Bugün çok erken kalktım (aufstehen)

Ulf füllte im Job Center ein Formular aus. Ulf iş arama merkesinde form doldurdu. (ausfüllen)

Aşağıdaki taplolarda kurallar kırmızı renkte gösterilmiştir. Bu kural fiilin Imperfekt halinde ünlü değişimi var ise geçersizdir. sadece okunuşta güçlük var ise getirilir. Imperfekt düzensiz fiillere bakınız .Genelikle du ve ihr öznelerine göre fiil köküne önce ünlü -e getirilir.

Kurallı Cümlelerde

Subjekt        +     Imperfektform von Verben   +   Endung             +       Objekt
  Özne                         +        Fiilin Imperfekt Hali                  +    Özne Çekim Eki             +            Nesne  . 

Johann wusch sich die Haare. Johan saçını yokadı. (waschen)

Ich nahm mein Leben selbst in die Hand. Kendi hayatımı kendim elime aldım. (nehmen)

Wir gingen ins Theater am Donnerstag. Perşem günü sinemaya gitmiştik (gehen)

 

War das Wetter schön? Hava güzel miydi?  Hava güzeldi. (sein)

Wo warst du im August? Ağustos ayında neredeydin? 

Wie lange standest du hier? Ne kadardır burada ayakta dikiliyorsun? (stehen)

 

Starke Verben

Im Präteritum wechselt der Stammvokal und Imperfektform der Verben haben in der 1.und 3. Person keine Endung.

 Wir schrieben einen Brief. Bir mektup yazdık. (schreiben)

Ich verschlief und kam zu spät zur Arbeit. O uyaya kalmıştı ve işe geç geldi. (verschlafen/kommen)

Udo rief dich an. Udo seni arıyordu. (anrufen)

Mein Freund lud mich zu einem Abendessen ein. Arkadaşım beni akşam yemeğine davet etti. (einladen)

Infinitiv/Mastar

Verbstamm

Imperfekt

kommen

komm

kam

geben

geb

gab

lesen

les

las

treten

tret

trat

sehen

seh

sah

reiten

reit

ratt

schneiden

schneid

schnitt

bleiben

bleiben

blieb

schreiben

schreib

schrieb

leihen

leih

lieh

finden

find

fand

singen

sing

sang

trinken

trink

trank

fließen

fließ

floss

riechen

riech

roch

schließ

schieß

schloss

fliegen

flieg

flog

bieten

biet

bot

ziehen

zieh

zog

helfen

helf

half

sterben

sterb

starb

werfen

werf

warf

brechen

brech

brach

sprechen

sprech

sprach

treffen

treff

traf

fechten

fecht

focht

schwellen

schwell

schwoll

schmelzen

schmelz

schmolz

schwimmen

schwimm

schwamm

spinnen

spinn

spann

sinnen

sinn

sann

fahren

fahr

fuhr

laden

lad

lud

tragen

trag

trug

schlafen

schlaf

schlief

lassen

lass

ließ

fallen

fall

fiel

stehlen

stehl

stahl

lügen

lüg

log

trügen

trüg

trog

*gären

*gär

*gor

*wägen

*wäg

*wog

glimmen

glimm

glomm

klimmen

klimm

klomm

fangen

fang

fing

laufen

lauf

lief

 

ei imperfekte i'ye  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

befleißen

befliss

befliss

befliss-t

befliss

befliss-en

befliss-t

befliss-en

beißen

biss

biss

biss-t

biss

biss-en

biss-t

biss-en

bleichen

blich

blich

blich-st

blich

blich-en

blich-t

blich-en

gleichen

glich

glich

glich-st

glich

glich-en

glich-t

glich-en

gleiten

glitt

glitt

glitte-st

glitt

glitt-en

glittet

glitt-en

greiffen

griff

griff

griff-st

griff

griff-en

griff-t

griff-en

kneifen

kniff

kniff

kniff-st

kniff

kniff-en

kniff-t

kniff-en

leiden

litt

litt

litte-st

litt

litt-en

littet

litt-en

pfeifen

pfiff

pfiff

pfiff-st

pfiff

pfiff-en

pfiff-t

pfiff-en

reiten

ritt

ritt

ritte-st

ritt

ritt-en

ritte-t

ritt-en

reißen

riss

riss

riss-t

riss

riss-en

riss-t

riss-en

scheißen

schiss

schiss

schiss-t

schiss

schiss-en

schiss-t

schiss-en

schleichen

schlich

schlich

schlich-st

schlich

schlich-en

schlich-t

schlich-en

schleifen

schliff

schliff

schliff-st

schliff

schliff-en

schliff-t

schliff-en

schleißen

schliss

schliss

schliss-t

schliss

schliss-en

schliss-t

schliss-en

schmeißen

schmiss

schmiss

schmiss-t

schmiss

schmiss-en

schmiss-t

schmiss-en

schneiden

schnitt

schnitt

schnitte-st

schnitt

schnitt-en

schnitte-t

schnitt-en

schreiten

schritt

schritt

schritte-st

schritt

schritt-en

schritte-t

schritt-en

spleißen

spliss

spliss

spliss-t

spliss

spliss-en

spliss-t

spliss-en

streichen

strich

strich

schrich-st

strich

strich-en

strich-t

strich-en

streiten

stritt

stritt

stritte-st

stritt

stritt-en

stritte-t

stritt-en

weichen

wich

wich

wich-st

wich

wich-en

wich-t

wich-en

Endung-Ekler

(e)-st

-n

(e)-t

-(e)n

 

Am Samstag ging er zum Bahnhof. Cumartesi günü o gara gitti. (gehen)

 

ei imperfekte ie'ye  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

bleiben

blieb

blieb

blieb-st

blieb

blieb-en

blieb-t

blieb-en

gedeihen

gedieh

gedieh

gedieh-st

gedieh

gedieh-en

gedieh-t

gedieh

leihen

lieh

lieh

lieh-st

lieh

lieh-en

lieh-t

lieh-en

meiden

mied

mied

mied-st

mied

mied-en

miede-t

mied-en

preisen

pries

pries

pries-t

pries

pries-en

pries-t

pries-en

reiben

rieb

rieb

rieb-st

rieb

rieb-en

rieb-t

rieb-en

schreiben

schrieb

schrieb

schrieb-st

schrieb

schrieb-en

schrieb-t

schrieben

schreien

schrie

schrie

schrie-st

schrie

schrie-n

schrie-t

schrie-n

schweigen

schwieg

schwieg

schwiegst

schwieg

schwiegen

schwiegt

schwiegen

speien

spie

spie

spie-st

spie

spie-n

spie-t

spie-n

steigen

stieg

stieg

stieg-st

stieg

stieg-en

stieg-t

stieg-en

treiben

trieb

trieb

trieb-st

trieb

trieb-en

trieb-t

trieb-en

weisen

wies

wies

wies-t

wies

wies-en

wies-t

wies-en

zeihen

zieh

zieh

zieh-st

zieh

zieh-en

zieh-t

zieh-en

Endung-Ekle

-(e)st

-en

-(e)t

-en

 

Der Zwerg blieb undankbar und beschimpfte die Schwestern fürchterlich. Cüce nankör kalmaya devam etti ve kız kardeşlerine aşağılamaya küfür etti. (bleiben/beschimpfen)

Plötzlich erschien ein großer Bär und brüllte schrecklich. Aniden büyük bir ayı göründü ve korkutucu şekilde kükredi. (ercheinen/ brüllen)

i imperfekte a'ye  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

binden

band

band

band-st

band

band-en

bande-t

band-en

dingen

dang

dang

dang-st

dang

dang-en

dang-t

dang-en

dringen

drang

drang

drang-st

drang

drang-en

drang-t

drang-en

empfinden

empfand

empfand

empfandst

empfand

empfanden

empfandet

empfanden

finden

fand

fand

fand-st

fand

fand-en

fande-t

fand-en

gelingen

gelang

gelang

gelang-st

gelang

gelang-en

gelang-t

gelang-en

klingen

klang

klang

klang-st

klang

klang-en

klang-t

klang-en

misslingen

misslang

misslang

misslangst

misslang

misslangen

misslangt

misslangen

ringen

rang

rang

rang-st

rang

rang-en

rang-t

rang-en

schlingen

schlang

schlang

schlang-st

schlang

schlang-en

schlang-t

schlang-en

schwinden

schwand

schwand

schwand-st

schwand

schwand-en

schwande-t

schwand-en

singen

sang

sang

sang-st

sang

sang-en

sang-t

sang-en

sinken

sank

sank

sank-st

sank

sank-en

sank-t

sank-en

springen

sprang

sprang

sprang-st

sprang

sprang-en

sprang-t

sprang-en

stinken

stank

stank

stank-st

stank

stank-en

stank-t

stank-en

trinken

trank

trank

trank-st

trank

trank-en

trank-t

trank-en

winden

wand

wand

wand-st

wand

wand-en

wande-t

wand-en

wringen

wrang

wrang

wrang-st

wrang

wrang-en

wrang-t

wrang-en

Endung-Ekle

-st

-en

e-t

-en

 

Klaus begann zu suchen. Klaus aramaya başladı. (beginnin)

Plötzlich fand er etwas in der Jackentasche. Aniden ceketinin cebinde bir şeyler buldu. (finden)

ie imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

biegen

bog

bog

bog-st

bog

bog-en

bog-t

bog-en

bieten

bot

bot

bot-st

bot

bot-en

bot-t

bot-en

fliegen

flog

flog

flog-st

flog

flog-en

flog-t

flog-en

fliehen

floh

floh

floh-st

floh

floh-en

floh-t

floh-en

frieren

fror

fror

fror-st

fror

fror-en

fror-t

fror-en

fließen

floss

floss

floss-st

floss

floss-en

floss-t

floss-en

genießen

genoss

genoss

genoss-t

genoss

genoss-en

genoss-t

genoss-en

gießen

goss

goss

goss-t

goss

goss-en

goss-t

goss-en

kriechen

kroch

kroch

kroch-st

kroch

kroch-en

kroch-t

kroch-en

riechen

roch

roch

roch-st

roch

roch-en

roch-t

roch-en

schieben

schob

schob

schob-t

schob

schob-en

schob-t

schob-en

schießen

schoss

schoss

schoss-t

schoss

schoss-en

schoss-t

schoss-en

schließen

schloss

schloss

schloss-t

schloss

schloss-en

schloss-t

schloss-en

stieben

stob

stob

stob-st

stob

stob-en

stob-t

stob-en

verlieren

verlor

verlor

verlor-st

verlor

verlor-en

verlor-t

verlor-en

wiegen

wog

wog

wog-st

wog

wog-en

wog-t

wog-en

ziehen

zog

zog

zog-st

zog

zog-en

zog-t

zog-en

Endung-Ekle

-st

-en

-t

-en

e imperfekte a'ya  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie/Sie

befehlen

befahl

befahl

befahl-st

befahl

befahl-en

befahl-t

befahl-en

bergen

barg

barg

barg-st

barg

barg-en

barg-t

barg-en

bersten

barst

barst

barst

barst

barst-en

barst

barst-en

brechen

brach

brach

brach-st

brach

brach-en

brach-t

brach-en

empfehlen

empfahl

empfahl

empfahl-st

empfahl

empfahl-en

empfahl-t

empfahl-en

essen

ass

ass

ass-t

ass

ass-en

ass-t

ass-en

fressen

frass

frass

frass-t

frass

frass-en

frass-t

frass-en

geben

gab

gab

gab-st

gab

gab-en

gab-t

gab-en

gelten

galt

galt

galt-st

galt

galt-en

galte-t

galt-en

genesen

genas

genas

genas-t

genas

genas-en

genas-t

genas-en

geschehen

geschah

geschah

geschah-st

geschah

geschah-en

geschah-t

geschah-en

helfen

half

half

half-st

half

half-en

half-t

half-en

nehmmen

nahm

nahm

nahm-st

nahm

nahm-en

nahm-t

nahm-en

messen

maß

maß

maß-t

maß

maß-en

maß-t

maß-en

lesen

las

las

las-t

las

las-en

las-t

las-en

schelten

schalt

schalt

schalt-st

schalt

schalt-en

schalte-t

schalt-en

schreken

schrak

schrak

schrak-st

schrak

schrak-en

schrak-t

schrak-en

sehen

sah

sah

sah-st

sah

sah-en

sah-t

sah-en

sprechen

sprach

sprach

sprach-st

sprach

sprach-en

sprach-t

sprach-en

stechen

stach

stach

stach-st

stach

stach-en

stach-t

stach-en

stehlen

stahl

stahl

stahl-st

stahl

stahl-en

stahl-t

stahl-en

sterben

starb

starb

starb-st

starb

starb-en

starb-t

starb-en

treffen

traf

traf

traf-st

traf

traf-en

traf-t

traf-en

treten

trat

trat

trat-st

trat

trat-en

trate-t

trat-en

werfen

warf

warf

warf-st

warf

warf-en

warf-t

warf-en

verderben

verdarb

verdarb

verdarb-st

verdarb

verdarb-en

verdarb-t

verdarb-en

vergessen

vergaß

vergaß

vergaß-t

vergaß

vergaß-en

vergaß-t

vergaß-en

werben

warb

warb

warb-st

warb

warb-en

warb-t

warb-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

Er nahm einen Topf vom Regal. Raftan bir tencere aldı. (nehmen)

Pelin gab Ege Luftballons.  Pelin Ege'ye bir balon verdi.(decken)

Wir las ein Buch und tranken Limonade. Kitap okuyorduk ve limonata içiyorduk. (lesen/trinken)

e imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

bewegen

bewog

bewog

bewog-st

bewog

bewog-en

bewog-t

bewog-en

dreschen

drosch

drosch

drosch-st

drosch

drosch-en

drosch-t

drosch-en

fechten

focht

focht

focht-st

focht

focht-en

fochte

focht-en

flechten

flocht

flocht

flocht-st

flocht

flocht-en

flochte-t

flocht-en

heben

hob

hob

hob-st

hob

hob-en

hob-t

hob-en

melken

molk

molk

molk-st

molk

molk-en

molk-t

molk-en

quellen

quoll

quoll

quoll-st

quoll

quoll-en

quoll-t

quoll-en

pflegen

pflog

pflog

pflog-st

pflog

pflog-en

pflog-t

pflog-en

scheren

schor

schor

schor-st

schor

schor-en

schor-t

schor-en

weben

wob

wob

wob-st

wob

wob-en

wob-t

wob-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

a imperfekte u'ya  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

-st

er-sie-es

wir

ihr

-en

facken

buck

buck

buck-st

buck

buck-en

buck-t

buck-en

fahren

fuhr

fuhr

fuhr-st

fuhr

fuhr-en

fuhr-t

fuhr-en

graben

grub

grub

grub-st

grub

grub-en

grub-t

grub-en

schaffen

schuff

schuff

schuff-st

schuff

schuff-en

schuff-t

schuff-en

laden

lud

lud

lud-st

lud

lud-en

lude-t

lud-en

schlagen

schlug

schlug

schlug-st

schlug

schlug-en

schlug-t

schlug-en

tragen

trug

trug

trug-st

trug

trug-en

trug-t

trug-en

wachsen

wuchs

wuchs

wuchs-t

wuchs

wuchs-en

wuchs-t

wuchs-en

waschen

wusch

wusch

wusch-st

wusch

wusch-en

wusch-t

wusch-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

Winnie fuhr Schlittschuh. Winne paten sürüyordu. (fahren)

a imperfekte ie'ye  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er-sie-es

-en

-t

-en

blasen

blies

blies

blies-t

blies

blies-en

blies-t

blies-en

braten

briet

briet

briet-st

briet

briet-en

briet-t

briet-en

fallen

fiel

fiel

fiel-st

fiel

fiel-en

fiel-t

fiel

halten

hielt

hielt

hielt-st

hielt

hielt-en

hielte-t

hielt-en

lassen

ließ

ließ

ließ-st

ließ

ließ-en

ließ-t

ließ-en

raten

riet

riet

riet-st

riet

riet-en

riete-t

riet-en

schlafen

schlief

schlief

schlief-st

schlief

schlief-en

schlief-t

schlief-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

Federika  schlief  an einem Baum. Federika ağaçta uyudu. (schlafen)

ü imperfekte o'ya  dönüşür

Endung-Ekler

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie/Sie

küren

kor

kor

kor-st

kor

kor-en

kor-t

kor-en

lügen

log

log

log-st

log

log-en

log-t

log-en

trügen

trog

trog

trog-st

trog

trog-en

trog-t

trog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

ä imperfekte o'ya  dönüşür

Endung-Ekler

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie/Sie

gären

gor

gor

gor-st

gor

gor-en

gor-t

gor-en

wägen

wog

wog

wog-st

wog

wog-en

wog-t

wog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

i imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie/Sie

glimmen

glomm

glomm

glomm-st

glomm

glomm-en

glomm-t

glomm-en

klimmen

klomm

klomm

klomm-st

klomm

klomm-en

klomm-t

klomm-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

au imperfekte o'ya  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie/Sie

laufen

lief

lief

lief-st

lief

lief

lief

lief

hauen

hieb

hieb

hieb-st

hieb

hieb

hieb

hieb

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

a imperfekte i'ye  dönüşür

Mastar

Değişim

ich

du

er-sie-es

-en

-t

-en

fangen

fing

fing

fing-st

fing

fing-en

fing-t

fing-en

fangen

empfing

empfing

empfing-st

empfing

empfing-en

empfing-t

empfing-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

Imperfektform der Verben

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

befleißen

befliss

befliss

befliss-t

befliss

befliss-en

befliss-t

befliss-en

beißen

biss

biss

biss-t

biss

biss-en

biss-t

biss-en

bleichen

blich

blich

blich-st

blich

blich-en

blich-t

blich-en

gleichen

glich

glich

glich-st

glich

glich-en

glich-t

glich-en

gleiten

glitt

glitt

glitte-st

glitt

glitt-en

glittet

glitt-en

greiffen

griff

griff

griff-st

griff

griff-en

griff-t

griff-en

kneifen

kniff

kniff

kniff-st

kniff

kniff-en

kniff-t

kniff-en

leiden

litt

litt

litte-st

litt

litt-en

littet

litt-en

pfeifen

pfiff

pfiff

pfiff-st

pfiff

pfiff-en

pfiff-t

pfiff-en

reiten

ritt

ritt

ritte-st

ritt

ritt-en

ritte-t

ritt-en

reißen

riss

riss

riss-t

riss

riss-en

riss-t

riss-en

scheißen

schiss

schiss

schiss-t

schiss

schiss-en

schiss-t

schiss-en

schleichen

schlich

schlich

schlich-st

schlich

schlich-en

schlich-t

schlich-en

schleißen

schliss

schliss

schliss-t

schliss

schliss-en

schliss-t

schliss-en

schmeißen

schmiss

schmiss

schmiss-t

schmiss

schmiss-en

schmiss-t

schmiss-en

schneiden

schnitt

schnitt

schnitte-st

schnitt

schnitt-en

schnitte-t

schnitt-en

schreiten

schritt

schritt

schritte-st

schritt

schritt-en

schritte-t

schritt-en

streichen

strich

strich

schrich-st

strich

strich-en

strich-t

strich-en

streiten

stritt

stritt

stritte-st

stritt

stritt-en

stritte-t

stritt-en

weichen

wich

wich

wich-st

wich

wich-en

wich-t

wich-en

Endung-Ekler

(e)-st

-en

(e)-t

-(e)n

bleiben

blieb

blieb

blieb-st

blieb

blieb-en

blieb-t

blieb-en

gedeihen

gedieh

gedieh

gedieh-st

gedieh

gedieh-en

gedieh-t

gedieh

leihen

lieh

lieh

lieh-st

lieh

lieh-en

lieh-t

lieh-en

meiden

mied

mied

mied-st

mied

mied-en

miede-t

mied-en

preisen

pries

pries

pries-t

pries

pries-en

pries-t

pries-en

reiben

rieb

rieb

rieb-st

rieb

rieb-en

rieb-t

rieb-en

schreiben

schrieb

schrieb

schrieb-st

schrieb

schrieb-en

schrieb-t

schrieben

schreien

schrie

schrie

schrie-st

schrie

schrie-n

schrie-t

schrie-n

schweigen

schwieg

schwieg

schwiegst

schwieg

schwiegen

schwiegt

schwiegen

steigen

stieg

stieg

stieg-st

stieg

stieg-en

stieg-t

stieg-en

treiben

trieb

trieb

trieb-st

trieb

trieb-en

trieb-t

trieb-en

weisen

wies

wies

wies-t

wies

wies-en

wies-t

wies-en

zeihen

zieh

zieh

zieh-st

zieh

zieh-en

zieh-t

zieh-en

Endung-Ekler

-(e)st

-en

-(e)t

-en

beginnen

begann

begann

begann-st

begann

begann-en

begann-t

begann-en

binden

band

band

band-st

band

band-en

bande-t

band-en

dringen

drang

drang

drang-st

drang

drang-en

drang-t

drang-en

empfinden

empfand

empfand

empfandst

empfand

empfanden

empfandet

empfanden

finden

fand

fand

fand-st

fand

fand-en

fande-t

fand-en

gewinnen

gewann

gewann

gewann-st

gewann

gewann-en

gewann-t

gewann-en

gelingen

gelang

gelang

gelang-st

gelang

gelang-en

gelang-t

gelang-en

klingen

klang

klang

klang-st

klang

klang-en

klang-t

klang-en

misslingen

misslang

misslang

misslangst

misslang

misslangen

misslangt

misslangen

ringen

rang

rang

rang-st

rang

rang-en

rang-t

rang-en

schwimmen

schwamm

schwamm

schwamm-st

schwamm

schwamm-en

schwamm-t

schwamm-en

singen

sang

sang

sang-st

sang

sang-en

sang-t

sang-en

sinken

sank

sank

sank-st

sank

sank-en

sank-t

sank-en

springen

sprang

sprang

sprang-st

sprang

sprang-en

sprang-t

sprang-en

stinken

stank

stank

stank-st

stank

stank-en

stank-t

stank-en

trinken

trank

trank

trank-st

trank

trank-en

trank-t

trank-en

winden

wand

wand

wand-st

wand

wand-en

wande-t

wand-en

Endung-Ekler

-st

-en

e-t

-en

biegen

bog

bog

bog-st

bog

bog-en

bog-t

bog-en

bieten

bot

bot

bot-st

bot

bot-en

bot-t

bot-en

fliegen

flog

flog

flog-st

flog

flog-en

flog-t

flog-en

fliehen

floh

floh

floh-st

floh

floh-en

floh-t

floh-en

frieren

fror

fror

fror-st

fror

fror-en

fror-t

fror-en

fließen

floss

floss

floss-st

floss

floss-en

floss-t

floss-en

genießen

genoss

genoss

genoss-t

genoss

genoss-en

genoss-t

genoss-en

gießen

goss

goss

goss-t

goss

goss-en

goss-t

goss-en

riechen

roch

roch

roch-st

roch

roch-en

roch-t

roch-en

schieben

schob

schob

schob-t

schob

schob-en

schob-t

schob-en

schießen

schoss

schoss

schoss-t

schoss

schoss-en

schoss-t

schoss-en

schließen

schloss

schloss

schloss-t

schloss

schloss-en

schloss-t

schloss-en

sieden

sott

sott

sotte-st

sott

sott-en

sotte-t

sott-en

sprießen

spross

spross

spross-t

spross

spross-en

spross-t

spross-en

stieben

stob

stob

stob-st

stob

stob-en

stob-t

stob-en

verlieren

verlor

verlor

verlor-st

verlor

verlor-en

verlor-t

verlor-en

wiegen

wog

wog

wog-st

wog

wog-en

wog-t

wog-en

ziehen

zog

zog

zog-st

zog

zog-en

zog-t

zog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

befehlen

befahl

befahl

befahl-st

befahl

befahl-en

befahl-t

befahl-en

bergen

barg

barg

barg-st

barg

barg-en

barg-t

barg-en

brechen

brach

brach

brach-st

brach

brach-en

brach-t

brach-en

empfehlen

empfahl

empfahl

empfahl-st

empfahl

empfahl-en

empfahl-t

empfahl-en

essen

ass

ass

ass-t

ass

ass-en

ass-t

ass-en

fressen

frass

frass

frass-t

frass

frass-en

frass-t

frass-en

geben

gab

gab

gab-st

gab

gab-en

gab-t

gab-en

gelten

galt

galt

galt-st

galt

galt-en

galte-t

galt-en

genesen

genas

genas

genas-t

genas

genas-en

genas-t

genas-en

geschehen

geschah

geschah

geschah-st

geschah

geschah-en

geschah-t

geschah-en

helfen

half

half

half-st

half

half-en

half-t

half-en

messen

maß

maß

maß-t

maß

maß-en

maß-t

maß-en

lesen

las

las

las-t

las

las-en

las-t

las-en

schelten

schalt

schalt

schalt-st

schalt

schalt-en

schalte-t

schalt-en

schreken

schrak

schrak

schrak-st

schrak

schrak-en

schrak-t

schrak-en

sehen

sah

sah

sah-st

sah

sah-en

sah-t

sah-en

sprechen

sprach

sprach

sprach-st

sprach

sprach-en

sprach-t

sprach-en

stechen

stach

stach

stach-st

stach

stach-en

stach-t

stach-en

stehlen

stahl

stahl

stahl-st

stahl

stahl-en

stahl-t

stahl-en

sterben

starb

starb

starb-st

starb

starb-en

starb-t

starb-en

treffen

traf

traf

traf-st

traf

traf-en

traf-t

traf-en

treten

trat

trat

trat-st

trat

trat-en

trate-t

trat-en

werfen

warf

warf

warf-st

warf

warf-en

warf-t

warf-en

vergessen

vergaß

vergaß

vergaß-t

vergaß

vergaß-en

vergaß-t

vergaß-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

bewegen

bewog

bewog

bewog-st

bewog

bewog-en

bewog-t

bewog-en

heben

hob

hob

hob-st

hob

hob-en

hob-t

hob-en

pflegen

pflog

pflog

pflog-st

pflog

pflog-en

pflog-t

pflog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

backen

buck

buck

buck-st

buck

buck-en

buck-t

buck-en

fahren

fuhr

fuhr

fuhr-st

fuhr

fuhr-en

fuhr-t

fuhr-en

graben

grub

grub

grub-st

grub

grub-en

grub-t

grub-en

schaffen

schuff

schuff

schuff-st

schuff

schuff-en

schuff-t

schuff-en

laden

lud

lud

lud-st

lud

lud-en

lude-t

lud-en

schlagen

schlug

schlug

schlug-st

schlug

schlug-en

schlug-t

schlug-en

tragen

trug

trug

trug-st

trug

trug-en

trug-t

trug-en

wachsen

wuchs

wuchs

wuchs-t

wuchs

wuchs-en

wuchs-t

wuchs-en

waschen

wusch

wusch

wusch-st

wusch

wusch-en

wusch-t

wusch-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

braten

briet

briet

briet-st

briet

briet-en

briet-t

briet-en

fallen

fiel

fiel

fiel-st

fiel

fiel-en

fiel-t

fiel

halten

hielt

hielt

hielt-st

hielt

hielt-en

hielte-t

hielt-en

lassen

ließ

ließ

ließ-st

ließ

ließ-en

ließ-t

ließ-en

raten

riet

riet

riet-st

riet

riet-en

riete-t

riet-en

schlafen

schlief

schlief

schlief-st

schlief

schlief-en

schlief-t

schlief-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

lügen

log

log

log-st

log

log-en

log-t

log-en

trügen

trog

trog

trog-st

trog

trog-en

trog-t

trog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

gären

gor

gor

gor-st

gor

gor-en

gor-t

gor-en

wägen

wog

wog

wog-st

wog

wog-en

wog-t

wog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

glimmen

glomm

glomm

glomm-st

glomm

glomm-en

glomm-t

glomm-en

klimmen

klomm

klomm

klomm-st

klomm

klomm-en

klomm-t

klomm-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

laufen

lief

lief

lief-st

lief

lief

lief

lief

hauen

hieb

hieb

hieb-st

hieb

hieb

hieb

hieb

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

fangen

fing

fing

fing-st

fing

fing-en

fing-t

fing-en

emfangen

empfing

empfing

empfing-st

empfing

empfing-en

empfing-t

empfing-en

"sein, haben, werden"

Infinitiv

Verbstamm

Imperfekt

sein

sei

war

werden

werd

wurde

haben

hab

hatte

 

Das Badezimmer war unter Wasser.  Banyo sular altındaydı.(sein)

Früher war er jung und arm.Eskiden önceden genç ve fakirdi.

Mein Freund war bei mir in den Ferien. Arkadaşım tatilde bendeydi.

Ich war in einer Jugendherberge. Ben genç yurudundaydım.

 

Die Anhänger hatten viel Spass am Lernen im Internet. (haben) Üyeler internette öğrenirken eğleniyordu

Er hatte keine Arbeit und kein Geld. Parası ve işi yoktu

Mein Cousin hatte zwei Wochen Ferien. Kuzenimin iki hafta tatili var.

Wir hatten schönes Wetter. Bizim güzel havamız vardı

Der Zug hatte zwei Stunden Verspätung. İki saat geciktim.

Ich hatte keine Zeit, Postkarten zu schreiben. Posta kartı yazmak için zamanı yoktu.

 

Meine Mutter wurde nüchtern. Annem ölçülü soğukkanlı oldu. (werden)

Ich wurde rot wegen der Sonne. Güneş yüzünden kızardı.

Die Reise wurde zu einer Katastrophe. Seyehat bir falakete/faciaya döndü

"sein, haben, werden" Bu üç fiil Almanca‘da çok sık kullanılır. Hem yardımcı "Hilfsverb" hem de esas fiil olarak da kullanılmaktadır.* "sein ve werden" fiili sıfat "Adjektiv" ve isim "Nomen" ile kullanılabilirken "haben" fiili yalnız bir isim ile kullanılabilmektedir.

Mastar

Değimim

ich

du

er-sie-es

-en

-t

-en

haben

hatte

hatte

hatte-st

hatte

hatte-n

hatte-t

hatte-n

sein

war

war

war-st

war

war

war-t

war-en

werden

wurde

wurde

wurde-st

wurde

wurd

wurde-t

wurde-n

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

* "sein ve werden" fiili sıfat "Adjektiv" ve isim "Nomen" ile kullanılabilirken "haben" fiili yalnız bir isim ile kullanılabilmektedir.

 

Gemischte Verben Mischverben/ Karışık Fiiller

Modalverben Tarz Fiilleri

Gemischte Verben/Mischverben Karışık Fiiller Karışık fiilerin Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik Stammvokalwechsel hem de -te" "Endung" eki getirilir fiil kökünden sonra isim çekim eki getirilir. Modalverben/Tarz Fiilleri Tarz eylemleri "wollen ve sollen" dışında karışık fiiler grubuna girer  Imperfekt halinde hem fiil kökünde değişiklik  Stammvokalwechsel hem de "fiil kökünden sonra -te" eki getirilir. Tıpkı şimdiki zamanda olduğu gibi Modalverb özneye göre çekimlenir ikinci fiil cümle sonunda mastar halinde yer

Infinitiv/Mastar

Verbstamm/Fiil Kökü

Imperfekt

brennen

brenn

brann-te

bringen

bring

brach-te

denken

denk

dach-te

kennen

kenn

kann-te

nennen

nenn

nann-te

wissen

wiss

wuss-te

*senden

send

sand-te

*wenden

wend

wand-te

* Bu fiillerin bazıları hem karışık çekime uygun hemde zayıf çekime uygun iki değişik şekilde kullanılır bir kullanımı geçişli iken diger kullanımları geçişsizdir.

sendete, wendetealır.

Infinitiv/Mastar

Verbstamm/Fiil Kökü

1. und 3. Person

Imperfekt

dürfen

dürf

darf

durf-te

können

könn

kann

konn-te

müssen

müss

muss

muss-te

mögen

mög

mag

moch-te

*sollen

*soll

soll

*soll-te

*wollen

*woll

will

*woll-te

*Tarz eylemleri nadiren yanlız kullanılır. "sollen ve wollen" tarz fiilerinin dışında hepsi karışık fiillegurubuna girer.

 

Ich konnte lange Fahrradtouren machen. Uzun süre bisiklet turu yapabiliyordum. (können)

Meine Schwester durfte nicht allein ausgehen. Kız kardeşim yanlız dışarı çıkmaz.(dürfen)

Meine Eltern wollten ins Ausland fliegen. (wollen) Ailem yurt dışına gitmek istiyordu.

Wir mussten zu Hause bleiben.  Evde kalmak zorundaydık. (müssen)

Meine Oma mochte die Reise nicht. Büyükannem seyehat istemiyordu. (mögen)

Nach dem Konzert sollte ich warten. Konserden sonra beklemeliydim. (sollen)

 

Phlip half dem Bruder Eier zu bemalen. Phlip kardeşine yumurtaları boyamaya yardım ediyordu (helfen)

Einige Zeit später hörten sie im Garten einen Baum umfallen. Bir zaman sonra bahçede ağacın yıkılduğını duydu. (fhören)

Die Feuerwehr konnte den verletzten Insassen aus dem verunglückten Wagen befreien.  (können)

 

Du musstest ein bisschen arbeiten (müssen)

Wir durften am Abend nicht lange draußen bleiben.(dürfen)

Klaus wollte unbedingt Toulouse besichtigen. (wollen)

Sie nannte sie Schneeweißchen und Rosenrot.

Mastar

Değişim

ich

du

er-sie-es

wir

ihr

sie/Sie

bringen

brachte

brachte

brachte-st

brachte

brachte-n

brachte-t

brachte-n

denken

dachte

dachte

dachte-st

dachte

dachte-n

dachte-t

dachte-n

kennen

kannte

kannte

kannte-st

kannte

kannte-n

kannte-t

kannte-n

nennen

nannte

nannte

nannte-st

nannte

nannte-n

nannte-t

nannte-n

rennen

rannte

rannte

rannte-st

rannte

rannte-n

rannte-t

rannte-n

senden

sandte

sandte

sandte-st

sandte

sandte-n

sandte-t

sandte-n

wenden

wandte

wandte

wandte-st

wandte

wandte-n

wandte-t

wandte-n

können

konnte

konnte

konnte-st

konnte

konnte-n

konnte-t

konnte-n

müssen

musste

musste

musste-st

musste

musste-n

musste-t

musste-n

mögen

mochte

mochte

mochte-st

mochte

mochte-n

mochte-t

mochte-n

wollen

wollte

wollte

wollte-st

wollte

wollte-n

wollte-t

wollte-n

sollen

sollte

sollte

sollte-st

sollte

sollte-n

sollte-t

sollte-n

wissen

wusste

wusste

wusste-st

wusste

wusste-n

wusste-t

wusste-n

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

* Bazı fiilleri düzenli düzensiz olmak üzere iki kullanımı vardır. Bu fiilin bir kullanımı geçişli bir kullanımı ise geçizsizdir. * wissen fiili  modal fiil olmamasına karşın tıpkı modal fiiler gibi çekimlenir. *"wissen" tarz fiilleri grubunda "Modalverb" değildir, ancak fiil çekimi bakımından tarz eylemlerine benzediği için bu grupta gösterilmiştir.

* wissen fiili  modal fiil olmamasına karşın tıpkı modal fiiler gibi çekimlenir.

*"wissen" tarz fiilleri grubunda "Modalverb" değildir, ancak fiil çekimi bakımından tarz eylemlerine benzediği için bu grupta gösterilmiştir.

Subjekt

Modalverb

Mittelfeld

Vollverb

Du

darfst

bei deiner Freundin nicht

übernachten

Ihr

dürft

im Garten nicht

spielen

Ich

kann

dich morgen

besuchen

Du

musst

hier das Auto

anhalten

Du

sollst

täglich 2 Liter Wasser

trinken

Jeder

soll

vor jedem Respekt

haben

Ich

will

in den Ferien Führerschein

machen

wir

mögen

im Internet

surfen

Hören, sehen, helfen, fühlen,spüren,brauchen,lassen, bleiben, gehen, lehren, lernen  filler bir esas fiille bir arada tarz fiilleri gibi kullanılabilir.

Subjekt

Verb

Mittelfeld

Verb 2

Du

hörst

ihn

singen

Ihr

lässt

uns immer

warten

Der Sohn

hilft

ihrer Mutter

spüllen

Er

siehnt

den Zug

kommen

Wir

gehen

in die Stadtmitte

einkaufen

Sie

lehrt

mich

tanzen

Ich

lerne

Klavier

spielen

Du

brauchst

nicht zu

sagen

Wir

bleiben

vor Angst

sitzen

Der Patient

fühlt

sich die Medikamente

wirken

Die Kinder konnten nicht baden.(können) Çocuklar banyo yapamadılar.

Sabrina konnte Berlin besichtigen. Sabrina berlini görebildi.

 

Sie wollte ihre Sonnenbrille aufsetzen. (wollen) O güneş gözlüğünü takmak istiyordu.

Sie wollten in der Natur wandern. Doğada yürüyüş yapmak istiyorlardı.

Wolltest du ins Kino gehen? Sinemaya gitmek istiyor muydu?

 

Früher mochte ich keinen Spinat. Ispanaktan hoşlanmıyordu sevmiyordu.(möchten)

 

Er musste nämlich die jährliche Impfung bekommen. Yıllık aşı olmak zorundaydı. (müssen)

Ich musste leider früh nach Hause. Neyazık ki eve gitmek zorundaydı. .

 

Vielleicht durfte ich von der Tante um Geld bitten?“- dachte er. Belki teyzeden para rica edebileceğini düşündü. (dürfen/denken)

Das kleine Kind durfte nicht allein nach Hause gehen. Küçük çocuk tek başına gitmeye izinli değildi.

 

Paul half den Schwstern Eier zu bemalen. Paul kız kardeşlerine yumurtaları boyamaya yardım ediyordu.

Einige Zeit später hörten sie im Garten einen Baum umfallen. Bir zaman sonra bahçede ağacın yıkkıldığını duydu.

 

Imperfekte Vokalwechsel Ünlü Değişimleri

Mastar

Değişim

ich

du

er,sie,es

wir

ihr

sie/Sie

befleißen

befliss

befliss

befliss-t

befliss

befliss-en

befliss-t

befliss-en

beißen

biss

biss

biss-t

biss

biss-en

biss-t

biss-en

bleichen

blich

blich

blich-st

blich

blich-en

blich-t

blich-en

gleichen

glich

glich

glich-st

glich

glich-en

glich-t

glich-en

gleiten

glitt

glitt

glitte-st

glitt

glitt-en

glittet

glitt-en

greiffen

griff

griff

griff-st

griff

griff-en

griff-t

griff-en

kneifen

kniff

kniff

kniff-st

kniff

kniff-en

kniff-t

kniff-en

leiden

litt

litt

litte-st

litt

litt-en

littet

litt-en

pfeifen

pfiff

pfiff

pfiff-st

pfiff

pfiff-en

pfiff-t

pfiff-en

reiten

ritt

ritt

ritte-st

ritt

ritt-en

ritte-t

ritt-en

reißen

riss

riss

riss-t

riss

riss-en

riss-t

riss-en

scheißen

schiss

schiss

schiss-t

schiss

schiss-en

schiss-t

schiss-en

schleichen

schlich

schlich

schlich-st

schlich

schlich-en

schlich-t

schlich-en

schleifen

schliff

schliff

schliff-st

schliff

schliff-en

schliff-t

schliff-en

schleißen

schliss

schliss

schliss-t

schliss

schliss-en

schliss-t

schliss-en

schmeißen

schmiss

schmiss

schmiss-t

schmiss

schmiss-en

schmiss-t

schmiss-en

schneiden

schnitt

schnitt

schnitte-st

schnitt

schnitt-en

schnitte-t

schnitt-en

schreiten

schritt

schritt

schritte-st

schritt

schritt-en

schritte-t

schritt-en

spleißen

spliss

spliss

spliss-t

spliss

spliss-en

spliss-t

spliss-en

streichen

strich

strich

schrich-st

strich

strich-en

strich-t

strich-en

streiten

stritt

stritt

stritte-st

stritt

stritt-en

stritte-t

stritt-en

weichen

wich

wich

wich-st

wich

wich-en

wich-t

wich-en

Endung-Ekler

(e)-st

-en

(e)-t

-(e)n

bleiben

blieb

blieb

blieb-st

blieb

blieb-en

blieb-t

blieb-en

gedeihen

gedieh

gedieh

gedieh-st

gedieh

gedieh-en

gedieh-t

gedieh

leihen

lieh

lieh

lieh-st

lieh

lieh-en

lieh-t

lieh-en

meiden

mied

mied

mied-st

mied

mied-en

miede-t

mied-en

preisen

pries

pries

pries-t

pries

pries-en

pries-t

pries-en

reiben

rieb

rieb

rieb-st

rieb

rieb-en

rieb-t

rieb-en

schreiben

schrieb

schrieb

schrieb-st

schrieb

schrieb-en

schrieb-t

schrieben

schreien

schrie

schrie

schrie-st

schrie

schrie-n

schrie-t

schrie-n

schweigen

schwieg

schwieg

schwiegst

schwieg

schwiegen

schwiegt

schwiegen

speien

spie

spie

spie-st

spie

spie-n

spie-t

spie-n

steigen

stieg

stieg

stieg-st

stieg

stieg-en

stieg-t

stieg-en

treiben

trieb

trieb

trieb-st

trieb

trieb-en

trieb-t

trieb-en

weisen

wies

wies

wies-t

wies

wies-en

wies-t

wies-en

zeihen

zieh

zieh

zieh-st

zieh

zieh-en

zieh-t

zieh-en

Endung-Ekler

-(e)st

-en

-(e)t

-en

beginnen

begann

begann

begann-st

begann

begann-en

begann-t

begann-en

binden

band

band

band-st

band

band-en

bande-t

band-en

dingen

dang

dang

dang-st

dang

dang-en

dang-t

dang-en

dringen

drang

drang

drang-st

drang

drang-en

drang-t

drang-en

empfinden

empfand

empfand

empfandst

empfand

empfanden

empfandet

empfanden

finden

fand

fand

fand-st

fand

fand-en

fande-t

fand-en

gewinnen

gewann

gewann

gewann-st

gewann

gewann-en

gewann-t

gewann-en

gelingen

gelang

gelang

gelang-st

gelang

gelang-en

gelang-t

gelang-en

klingen

klang

klang

klang-st

klang

klang-en

klang-t

klang-en

misslingen

misslang

misslang

misslangst

misslang

misslangen

misslangt

misslangen

ringen

rang

rang

rang-st

rang

rang-en

rang-t

rang-en

rinnen

rann

rann

rann-st

rann

rann-en

rann-t

rann-en

schlingen

schlang

schlang

schlang-st

schlang

schlang-en

schlang-t

schlang-en

schwimmen

schwamm

schwamm

schwamm-st

schwamm

schwamm-en

schwamm-t

schwamm-en

schwinden

schwand

schwand

schwand-st

schwand

schwand-en

schwande-t

schwand-en

singen

sang

sang

sang-st

sang

sang-en

sang-t

sang-en

sinken

sank

sank

sank-st

sank

sank-en

sank-t

sank-en

sinnen

sann

sann

sann-st

sann

sann-en

sann-t

sann-en

spinnen

spann

spann

spann-st

spann

spann-en

spann-t

spann-en

springen

sprang

sprang

sprang-st

sprang

sprang-en

sprang-t

sprang-en

stinken

stank

stank

stank-st

stank

stank-en

stank-t

stank-en

trinken

trank

trank

trank-st

trank

trank-en

trank-t

trank-en

winden

wand

wand

wand-st

wand

wand-en

wande-t

wand-en

wringen

wrang

wrang

wrang-st

wrang

wrang-en

wrang-t

wrang-en

Endung-Ekler

-st

-en

e-t

-en

biegen

bog

bog

bog-st

bog

bog-en

bog-t

bog-en

bieten

bot

bot

bot-st

bot

bot-en

bot-t

bot-en

fliegen

flog

flog

flog-st

flog

flog-en

flog-t

flog-en

fliehen

floh

floh

floh-st

floh

floh-en

floh-t

floh-en

frieren

fror

fror

fror-st

fror

fror-en

fror-t

fror-en

fließen

floss

floss

floss-st

floss

floss-en

floss-t

floss-en

genießen

genoss

genoss

genoss-t

genoss

genoss-en

genoss-t

genoss-en

gießen

goss

goss

goss-t

goss

goss-en

goss-t

goss-en

kriechen

kroch

kroch

kroch-st

kroch

kroch-en

kroch-t

kroch-en

riechen

roch

roch

roch-st

roch

roch-en

roch-t

roch-en

schieben

schob

schob

schob-t

schob

schob-en

schob-t

schob-en

schießen

schoss

schoss

schoss-t

schoss

schoss-en

schoss-t

schoss-en

schließen

schloss

schloss

schloss-t

schloss

schloss-en

schloss-t

schloss-en

sieden

sott

sott

sotte-st

sott

sott-en

sotte-t

sott-en

sprießen

spross

spross

spross-t

spross

spross-en

spross-t

spross-en

stieben

stob

stob

stob-st

stob

stob-en

stob-t

stob-en

verlieren

verlor

verlor

verlor-st

verlor

verlor-en

verlor-t

verlor-en

verdrießen

verdross

verdross

verdrosst

verdross

verdrossen

verdrosst

verdrossen

wiegen

wog

wog

wog-st

wog

wog-en

wog-t

wog-en

ziehen

zog

zog

zog-st

zog

zog-en

zog-t

zog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

befehlen

befahl

befahl

befahl-st

befahl

befahl-en

befahl-t

befahl-en

bergen

barg

barg

barg-st

barg

barg-en

barg-t

barg-en

bersten

barst

barst

barst

barst

barst-en

barst

barst-en

brechen

brach

brach

brach-st

brach

brach-en

brach-t

brach-en

empfehlen

empfahl

empfahl

empfahl-st

empfahl

empfahl-en

empfahl-t

empfahl-en

essen

ass

ass

ass-t

ass

ass-en

ass-t

ass-en

fressen

frass

frass

frass-t

frass

frass-en

frass-t

frass-en

geben

gab

gab

gab-st

gab

gab-en

gab-t

gab-en

gelten

galt

galt

galt-st

galt

galt-en

galte-t

galt-en

genesen

genas

genas

genas-t

genas

genas-en

genas-t

genas-en

geschehen

geschah

geschah

geschah-st

geschah

geschah-en

geschah-t

geschah-en

helfen

half

half

half-st

half

half-en

half-t

half-en

messen

maß

maß

maß-t

maß

maß-en

maß-t

maß-en

lesen

las

las

las-t

las

las-en

las-t

las-en

schelten

schalt

schalt

schalt-st

schalt

schalt-en

schalte-t

schalt-en

schreken

schrak

schrak

schrak-st

schrak

schrak-en

schrak-t

schrak-en

sehen

sah

sah

sah-st

sah

sah-en

sah-t

sah-en

sprechen

sprach

sprach

sprach-st

sprach

sprach-en

sprach-t

sprach-en

stechen

stach

stach

stach-st

stach

stach-en

stach-t

stach-en

stehlen

stahl

stahl

stahl-st

stahl

stahl-en

stahl-t

stahl-en

sterben

starb

starb

starb-st

starb

starb-en

starb-t

starb-en

treffen

traf

traf

traf-st

traf

traf-en

traf-t

traf-en

treten

trat

trat

trat-st

trat

trat-en

trate-t

trat-en

werfen

warf

warf

warf-st

warf

warf-en

warf-t

warf-en

verderben

verdarb

verdarb

verdarb-st

verdarb

verdarb-en

verdarb-t

verdarb-en

vergessen

vergaß

vergaß

vergaß-t

vergaß

vergaß-en

vergaß-t

vergaß-en

werben

warb

warb

warb-st

warb

warb-en

warb-t

warb-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

bewegen

bewog

bewog

bewog-st

bewog

bewog-en

bewog-t

bewog-en

dreschen

drosch

drosch

drosch-st

drosch

drosch-en

drosch-t

drosch-en

fechten

focht

focht

focht-st

focht

focht-en

fochte

focht-en

flechten

flocht

flocht

flocht-st

flocht

flocht-en

flochte-t

flocht-en

heben

hob

hob

hob-st

hob

hob-en

hob-t

hob-en

melken

molk

molk

molk-st

molk

molk-en

molk-t

molk-en

quellen

quoll

quoll

quoll-st

quoll

quoll-en

quoll-t

quoll-en

pflegen

pflog

pflog

pflog-st

pflog

pflog-en

pflog-t

pflog-en

scheren

schor

schor

schor-st

schor

schor-en

schor-t

schor-en

weben

wob

wob

wob-st

wob

wob-en

wob-t

wob-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

facken

buck

buck

buck-st

buck

buck-en

buck-t

buck-en

fahren

fuhr

fuhr

fuhr-st

fuhr

fuhr-en

fuhr-t

fuhr-en

graben

grub

grub

grub-st

grub

grub-en

grub-t

grub-en

schaffen

schuff

schuff

schuff-st

schuff

schuff-en

schuff-t

schuff-en

laden

lud

lud

lud-st

lud

lud-en

lude-t

lud-en

schlagen

schlug

schlug

schlug-st

schlug

schlug-en

schlug-t

schlug-en

tragen

trug

trug

trug-st

trug

trug-en

trug-t

trug-en

wachsen

wuchs

wuchs

wuchs-t

wuchs

wuchs-en

wuchs-t

wuchs-en

waschen

wusch

wusch

wusch-st

wusch

wusch-en

wusch-t

wusch-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

blasen

blies

blies

blies-t

blies

blies-en

blies-t

blies-en

braten

briet

briet

briet-st

briet

briet-en

briet-t

briet-en

fallen

fiel

fiel

fiel-st

fiel

fiel-en

fiel-t

fiel

halten

hielt

hielt

hielt-st

hielt

hielt-en

hielte-t

hielt-en

lassen

ließ

ließ

ließ-st

ließ

ließ-en

ließ-t

ließ-en

raten

riet

riet

riet-st

riet

riet-en

riete-t

riet-en

schlafen

schlief

schlief

schlief-st

schlief

schlief-en

schlief-t

schlief-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

küren

kor

kor

kor-st

kor

kor-en

kor-t

kor-en

lügen

log

log

log-st

log

log-en

log-t

log-en

trügen

trog

trog

trog-st

trog

trog-en

trog-t

trog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

gären

gor

gor

gor-st

gor

gor-en

gor-t

gor-en

wägen

wog

wog

wog-st

wog

wog-en

wog-t

wog-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

glimmen

glomm

glomm

glomm-st

glomm

glomm-en

glomm-t

glomm-en

klimmen

klomm

klomm

klomm-st

klomm

klomm-en

klomm-t

klomm-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

laufen

lief

lief

lief-st

lief

lief

lief

lief

hauen

hieb

hieb

hieb-st

hieb

hieb

hieb

hieb

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

fangen

fing

fing

fing-st

fing

fing-en

fing-t

fing-en

fangen

empfing

empfing

empfing-st

empfing

empfing-en

empfing-t

empfing-en

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

haben

hatte

hatte

hatte-st

hatte

hatte-n

hatte-t

hatte-n

sein

war

war

war-st

war

war

war-t

war-en

werden

wurde

wurde

wurde-st

wurde

wurd

wurde-t

wurde-n

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

bringen

brachte

brachte

brachte-st

brachte

brachte-n

brachte-t

brachte-n

denken

dachte

dachte

dachte-st

dachte

dachte-n

dachte-t

dachte-n

kennen

kannte

kannte

kannte-st

kannte

kannte-n

kannte-t

kannte-n

nennen

nannte

nannte

nannte-st

nannte

nannte-n

nannte-t

nannte-n

rennen

rannte

rannte

rannte-st

rannte

rannte-n

rannte-t

rannte-n

senden

sandte

sandte

sandte-st

sandte

sandte-n

sandte-t

sandte-n

wenden

wandte

wandte

wandte-st

wandte

wandte-n

wandte-t

wandte-n

können

konnte

konnte

konnte-st

konnte

konnte-n

konnte-t

konnte-n

müssen

musste

musste

musste-st

musste

musste-n

musste-t

musste-n

mögen

mochte

mochte

mochte-st

mochte

mochte-n

mochte-t

mochte-n

wollen

wollte

wollte

wollte-st

wollte

wollte-n

wollte-t

wollte-n

sollen

sollte

sollte

sollte-st

sollte

sollte-n

sollte-t

sollte-n

wissen

wusste

wusste

wusste-st

wusste

wusste-n

wusste-t

wusste-n

Endung-Ekler

-st

-en

-t

-en

*Tarz eylemleri nadiren yanlız kullanılır. "sollen ve wollen" tarz fiilerinin dışında hepsi karışık fiillegurubuna girer.

Die trennbare Verben werden mit Verbzusatz zusammengesetzt. Ihre Bedeutungen können leicht verstanden werden. Der Verbzusatz wird betont ausgesprochen. Beispiele: „ab, an, auf, aus, bei, ein, fest, her, hin, los, mit, nach, vor, weg, wieder, zu, zurück, tot, weg, zurück, kapputt, fern, teil …“ Diese Verbzusätze sind meist Präposition. 

Im Hauptsatz wird der Verbzusatz vom dem konjugierten Verb getrennt und ans Satzende gestellt 

 

Untrennbare Verben

Ausnahmeweise ist Präposition hinter untrennbar


 

Futur 1

Das Futur 1 wird mit werden und dem Infinitiv gebildet.  

 

Futur 2

Das Futur 2 wird mit Vollverb werden und dem Infinitiv Perfekt und mit dem Hilfsverb haben oder sein gebildet.  

 

 

Konjunktiv 1

Konjunktiv I Präsens kökünden türetilmiştir ve dört  zamanda kurulubilir. Şimdiki zamanda „Gegenwart“ ,geçmiş zamanda „Vergangenheit“ gelecek zamanda „Zukunft und Vollendete Zukunft“ Ancak geçmiş zamanda üç zaman olmasına rağmen Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt zamanlar için tek bir Konjunktiv I vardır.

Indikativ

Konjunktiv I

Er kommt
Er kam

Er komme

Er ist gekommen
Er war gekommen
Er kam

Er sei gekommen
Er habe gelesen

Er hat gelesen
Er hatte gelesen
Er las

Er wird kommen
Er wird lesen

Er werde kommen
Er werde lesen

Er wird gekommen sein
Er wird gelesen haben

Er werde gekommen sein
Er werde gelesen haben

 Präsens Gegenwart

Konjunktiv I dolaylı anlatım başkasından duyulan bir olayın ya da durumun aktarılmasıdır. Konjunktiv I Präsens kökünden üretilmiştir ve fiil köküne „Verbstamm“ ekler „Konjunktiv-Endung: -e, -est, -e,-en,-et,-en. 

Konjunktiv I  düzenli fiillerde birinci tekil şahıs; birinci ve üçüncü çoğul sahışların  ve nezaket olan „Sie“ çekimlerindeki ekler Präsens’deki çekim ekleriyle aynı olduğundan çakışma ortaya çıkar. Çakışma halinde Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılır.

Schwache Regelmäßige Verben

Subjekt

Endung

Präsens

Konjunktiv I

ich

-e*

sag-e

sag-e*

du

-est

sag -st

sag-est

er,sie,es

-e

sag-t

sag-e

wir

-en*

sag -en

sag-en*

ihr

-et

sag-t

sag -et

sie/Sie

-en*

sag-en

sag-en*

Çakışan fiiller kırmızı ile ve Konjunktiv I yıldız ile gösterilmiştir.

Doch gleichzeitig warnte ein Polizeisprecher: „Die chemische Reaktion in einem der Tanks halte an.“

Es sei möglich, dass es noch bis zum Donnerstagmorgen zu weiteren Gasaustritten komme.”

"sagen"  fiilinin şimdiki zamandaki çekimi ve Konjunktiv I deki çekimi bazı kişi zamirlerinde aynıdır. Çakışan fiil kökleri kırmızı ile ve Konjunktiv I yıldız ile gösterilmiştir. Yerine kullanılacak Konjunktiv II halleri mavi ile gösterilmiştir. Tablodaki çekim eklerine dikkat ediniz. 

 

-e zur Hilfe

Sonu d,t;m,n ile biten fiillerde filin şimdiki zamandaki çekimi ile Konjunktiv I deki çekiminde bir çok kişi zamirindeki çekimle aynıdır. Bu fillerin Präteritum çekimindeki çakışmalara da dikkat etmek gerekir.

Subjekt

Endung

Präsens

Präteritum

Konjunktiv I

ich

-e*

streit-e

schritt 

 streit -e*schritte

du

-est

streite-st

 schritt e-st

streite-st*würdest

er,sie,es

-e

streite-t

schritt 

streit-e

wir

-en*

streit -en

schritt -en 

streit-en* würden 

ihr

-et

streite-t

schritt e -t

streit e-t*  würdet 

sie/Sie

-en*

streit-en

schritt -en

streit-en* würden 

* "würden" Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılmıştır ve "streiten" fiilinin Präteritum hali ile Konjunktiv I yerine kullanılan Konjunktiv II halinde de çakışma söz konusudur. Tablodaki çekim eklerine dikkat ediniz. 

Der Präsident teilt mit "Das Covid19 verbreite sich weiter.

" Es komme zu weiteren Coranaverbreitung.

Die Ärzte behaupten  "Sie würde die Kranken heilen"
sie heilen: Konjunktiv 1 Yerine Konjuntiv 2                                       

Starke Unregelmäßige Verben

Subjekt

Endung

Präsens

Konjunktiv I yerine
Konjunktiv 2

ich

-e*

sterb-e

stürb-e* (stürbe)

du

-est

stirb-st

sterbe-st (stürb(e)st)

er,sie,es

-e

stirb-t

sterb-e (stürbe)

wir

-en*

sterb-en

stürb-en* 

ihr

-et

sterb-t

sterb(e)-t (stürbet)

sie/Sie

-en*

sterb-en

stürb-en* 

Der Reigierungssprecher behauptet "Viele Menschen stürben an Covid19 nächsten Tagen.

"haben sein werden als Vollverb

Konjunktiv I-II’nin en kolay yöntemi cümlede çekimlenmiş fiilin Konjunktiv I- II  haline dönüştürmek çakışma halinde Konjunktiv I yerine konjunktiv II halini  zamanı dikkatte alarak kullanmaktır

Subjekt

Endung

sein

haben

werden

ich

-e*

sei-e  

hab-e*hätte 

werd-e*würde

du

-est

sei-est

hab-est

werd-est

er,sie,es

-e

sei-e

hab-e

werd-e

wir

-en*

sei-en

hab-en*hätten

werd-en*würden

ihr

-et

sei-et

hab -et

werd-et* würdet

sie/Sie

-en*

sei-en

hab-en* hätten  

werd-en*würden

* Kırmızı ve koyu yazılanlar Konjunktiv I yerine Konjunktiv II kullanılmıştır.

Der Staatspräsident sagte "Die Gewalt gegenüber der Polizei, sei unakzeptabel“

Die Physiologen sagt,"Die Menschen hätten Angst vor der Übertragung"

Der Maskenverkäufer werde zu einem der reichsten Männer. 

 

Konjunktiv I Modalverben

Tarz fiilinin „Modalverben“ Konjunktiv I hali ve esas fiilinin „Vollverb“ mastar hali ile kurulur.

Subjekt

mögen

können

dürfen

müssen

sollen

wollen

wissen

ich

mög-e

könn-e 

dürf-e

müss-e

soll-e

woll-e

wiss-e

du

mög-est

könn-est

dürf-est

müss-est

soll-est

woll-est

wiss-est

er,sie,es

mög-e

könn-e

dürf-e

müss-e

soll-e

woll-e

wiss-e

wir

mög-en*

könn-en* 

dürf-en*

müss-en* 

soll-en*

woll-en** 

wiss-en*  

ihr

mög-et

könn-et

dürf-et

müss-et

soll-et

woll-et

wiss-et

sie/Sie

mög-en*

könn -en* 

dürf-en* 

müss-en*

soll-en*

woll-en*

wiss-en* 

 Der Präsident Donald Trump erklärt "Viele Menschen müsste an Coranavirus sterben"
                                                                                               müsste-Konjutiv 1 Konjunktiv 2

Die Experten behaupteten „Die Feuerwehr müsse den Chemikalientank zunächst auf eine ungefährliche Temperatur herunterkühlen“

Der Arzt fragte den Patienten „wie lange müsse Sie die Kopfschmerzen ertragen.

Der Lehrer sagte dem Schüler „Er möge den Mund schließen“ 

 

Konjunktiv 2

Konjunktiv II Präteritum kökünden türetilmiştir. Fiil köküne tablodaki ekler  „-e, -est,-e, -en, -et, -en“ eklenir. Bazı fiilerde ise fiil kökündeki sesli harfte yumuşama değişme meydana gelir. Konjunktiv II’ın dört zamanda kullanmak mümkündür. Gegenwart ((Präsens)) , Vergangenheit(Perfekt) , Zukunft (Futur I), Vollendete Zukunft (Futur II). Bildirme kipinde „Indikativ“  üç  geçmiş zaman olmasına karşın  Konjunktiv II’de tek bir geçmiş zaman vardır.

Konjunktiv II Gegenwart

 

Indikativ

Konjunktiv II

Konjuntiv 2
Gegenwart

Er kommt
Er kam

Er käme
Er läse

Er liest
Er las

Konjuntiv 2
Vergangenheit

Er ist gekommen
Er war gekommen
Er kam

Er wäre gekommen
Er hätte gelesen

Er hat gelesen
Er hatte gelesen
Er las

Konjuntiv 2
Zukunft

Er wird kommen
Er wird lesen

Er würde kommen
Er würde lesen

Konjuntiv 2
Vollendete Zukunft

Er wird gekommen sein
Er wird gelesen haben

Er würde gekommen sein
Er würde gelesen haben

Schwache Verben

Konjunktiv II Präteritum kökünden türetilmiştir. Fiil köküne tablodaki ekler  „-e, -est,-e, -en, -et, -en“ eklenir. Şimdiki zamanda çekimlenmiş fiilin Konjunktiv 2 hali kullanıllır. Düzenli fiilerde Konjunktiv II werden fiilinin Konjunktiv II hali „würden“ ile kurulur. Esas fiil mastar halde „Infinitiv“ cümle sonunda yer alır.

Subjekt

leisten

machen

ich 

leistete*würden 

machte* würden  

du

leistete-st*würden

machte-st* würden 

er,sie,es

leistete*würden

machte * würden 

wir

leistete-n*würden

machte-n* würden 

ihr

leistete-t*würden

machte -t* würden 

sie/Sie

leistete-n*würden

machte -n* würden 

Ich rauche viel. Würde ich bloß mit Rauchen aufhören. (Çok sigara içiyorum. Keşke sigara içmeyi bıraksam)

Er will reisen. Würde er doch reisen! Keşke seyehat etse. (Seyehat etmek istiyorum, keşke seyehat etsem!)

Er würde Fremdensprache lernen. (Yaban dil öğrensem)

Ich würde im Ausland studireen! Keşke seyehat etse. (Yurt dışında öğrenim görsem)

 

Bu cümlelere keşke anlamına gelen anlamı güçlendiren "bloß doch nur" gibi sözcükler bulunur.

Wenn ich Sprache lernen würde,würde ich den Doktoranden machen (Yabancı dil öğrenirsem,doktora yaparım)

Yukarıdaki cümlelerde reisen ve aufhören vs düzenli olduğundan yerine "würden" kullanılır. 2 Cümlede de   eylem (sigara bırakma ve seyehat etme vs.) gerçekleşmemiş vuku bulmamıştır.

 

Starke Unregelmäßige Verben Mischverben

Bazı fiilerde ise fiil kökündeki sesli harfte yumuşama değişme meydana gelir. Fiildeki a, au, o, u dönüşerek ä,äu,ö, ü seslerine dönüşür. Karışık fiillerde ise hem ses değişikliği yumuşama „Stammvokalwechsel“ meydana gelir  hem  de „te“ eki alır

Kökteki seslide değişim olmayan düzensiz fiilerin bazı kişi zamirlerinde Konjonjunktiv II çekimlenirken Präteritun’da çakışma gerçekleşir, bu durumda  „würden“ kullanılır ve diğer fiil cümle sonunda yer alır. 

Subjekt

Endung

gehen

lassen

ich 

-e

ging-e

ließ-e

du

-est

ging -est

ließ-est

er,sie,es

-e

ging-e

ließ-e

wir

-en

ging-en*würden

ließ-en*würden

ihr

-et

ging -et

ließ-et

sie/Sie

-en

ging-en*würden

ließ-en*würden

Bazı düzensiz fiillerde wir ve sie göre konjunktiv 2 çekimi aynıdır çakışma gerçekleşir. Bu durumda yine würden fiili kullanılır.

Subjekt

Endung/Ek

kommen

nehmen

fahren

ich

-e

käm-e

nähm-e

führ-e

du

-est

käm-est

nähm-est

führ-est

er,sie,es

-e

käm-e

nähm-e

führ-e

wir

-en

käm-en

nähm-en

 führ-en

ihr

-et

käm-et

nähm-et

 führ-et

sie/Sie

-en

käm-en

nähm-en

 führ-en

Ich hätte gern eine Tasse Kaffe mit Mİlch
Die Schüler guck mich so an als verstäden sie die Lektion ganz gut.ÜÖğrenciler bana üniteyi çok iyi anlamışlar gibi bakıyorlar.
Der Bus fährt so spät ab, führe er doch früher ab!Otobüs gelç kalkıyor. Keşke daha erken hareket ets

Konuyu özetlersek 

 

 

1. und 3. Person

 

Infinitiv

Präteritum

Konjunktiv II

Regelmäßige Verben

machen

*machte

*machte/würde

fragen

*fragte

*fragte/würde

Verben auf d,n,m,t alles
Formen mit Imperfekt sind
gleich

baden

*badete

*badete/würde

retten

*rettete

*rettete/würde

Regelmäßigen Verben
Ohne Umlaut im Konjunktiv II
Achten Konjugation bei
sie/Sie,wir sind gleich
mit Präteritum

gehen

ging

ginge

bleiben

blieb

bliebe

reiten

ritt

ritte

fallen

fiell

fielle

a = ä    

befahl

befahl

befählt
beföhlt

begann

begann

begänne
begönne

bergen

barg

bärge

brechen

brach

bräche

dingen

dang

dänge

dringen

drang

dränge

finden

fand

fände

gebieren

gebar

gebäre

geben

gab

gäbe

gelingen

gelang

gelänge

geschehen

geschah

geschähe

gewinnen

gewann

gewänne
gewönne

haben

hatte

hätte

sein

war

wäre

kommen

kam

käme

klingen

klang

klänge

liegen

lag

läge

misslingen

misslag

missläge

schlingen

schlang

schlänge

nehmen

nahm

nähme

ringen

rang

ränge

schreken

schrak

schräke

schwingen

schwang

schwänge

sehen

sah

sähe

singen

sang

sänge

sinken

sank

sänke

sinnen

sann

sänne

spinnen

spann

spänne
spönne

sprechen

sprach

spräche

springen

sprang

spränge

stechen

stach

stäche

steken

stak

stäke

treffen

traff

träffe

trinken

trank

tränke

wringen

wrang

wränge

zwingen

zwang

zwänge

a = ü 

helfen

half

hülfe
hälfe

werfen

warf

würfe

sterben

starb

stürbe

verderben

verdarb

verdürbe

stehlen

stahl

stühle

schwören

schwor

schwüre
schwöre

u =ü

backen

buk

bükt

graben

grub

grübe

fahren

fuhr

führe

schaffen

schuff

schüffe

schlagen

schlug

schlüge

tragen

trug

trüge

verderben

verdarb

verdürbe

werben

warb

würbe

werden

wurde

würde

müssen

musste

müsste

dürfen

durfte

dürfte

a = ä +te
 

bringen

brachte

brächte 

denken

dachte

dächte

o = ö 

bewegen

bewog

bewöge

dreschen

drosch

drösche

erkiesen

erkos

erköse

empfehlen

empfohl

empföhle

fliehen

floh

flöhe

fliegen

flog

flöge

flrieren

fror

fröre

gären

gor

göre

heben

hob

höbe

klimmen

klomm

klömm

pflegen

pflog

pflöge

quellen

quoll

quöll

kriechen

kroch

kröche

löschen

losch

lösche

riechen

roch

röche

saufen

soff

söffe

saugen

sog

söge

schallen

scholl

schölle

scheren

schor

schöre

schieben

schob

schöbe

schnauben

schnob

schnöbe

schwellen

schwoll

schwölle

schwimmen

schwamm

schwämme
schwömme

stehlen

stahl

stähle
stöhle

stieben

stob

stöbe

triefen

troff

tröffe

trügen

trog

tröge

verlieren

verlor

verlöre

wägen

wog

wöge

weben

wob

wöbe

ziehen

zog

zöge

o = ö +te

mögen

mochte

möchte

können

konnte

könnte

sollen*

sollte

sollte

wollen*

wollte

wollte

 haben, sein, werden als Vollverb

Subjekt

Endung

haben

waren

werden

ich

-e

hätt-e

wär-e

würd-e

du

-est

hätt-est

wär-st

würd-est

er,sie,es

-e

hätt-e

wär-e

würd-e

wir

-en

hätt -en

wär-en

 würd-en

ihr

-et

hätt -et

wär-et

 würd-et

sie/Sie

-en

hätt-en

wär-en

 würd-en

Ich bin krank. Wäre ich doh Gesund! (Hastayım Keşke sağlıklı olsam!)

Hier ist es so warm Wäre es doch hier kühler! Burası o kadar sıcakki keşke biraz daha serin olsa.

Manche Schüler sind so faul.Wären sie bloß etwas fleißiger!Bazı öğrenciler çok tembel. Keske biraz daha çalışkan olasa. 

​Der Zug kommt immer zu spät. Wenn er doch nur pünktlicher wäre!Tren daima geç kalıyor. Keşke daha dakik olsa!

Ich habe keine Zeit! Hätte ich bloß Zeit ! (Zamanım yok.Keşke zamanım olsa!)

Ich habe kein Geld – Hätte ich doch nur etwas Geld!Param yoktur. Keşke param olsa

Er hat keine Zeit. wenn er nur mehr Zeit für mich hätte!Onun zamanı yok. Keşke benim için daha fazla zamanı olsa!

Er sieht so aus als ob er krank wäre Hastaymış gibi görünüyor.!

Der Bus fährt so spät ab, führe er doch früher ab!Otobüs geç kalkıyor Keşke geç kalkmasa.

 

Konjunktiv II mit Modalverben

Tarz fiilinin Konjunktiv II hali özneye göre çekimlenir ve ikinci fiil mastar „Infinitiv“  halinde cümle sonuna gider. „sollen ve wollen“ tarz fiillerinin Konjunktiv II halleri Präteritum halleri ile aynıdır, kökte yumuşama olmaz. Diğer modal fiillerin tümünde kökteki seslide değişiklik olur „Stammvokaländerung“ ve „-te“ eki alırlar.

Subjekt

dürfen

müssen

können

mögen

*sollen

*wollen

wissen

ich

dürfte

müsste

könnte

möchte

sollte

wollte

wüsste

du

dürfte-st

müsste-st

könnte-st

möchte-st

sollte-st

wollte-st

wüsste-st

er,sie,es

dürft e

müsste 

könnte 

möchte

sollte

wollte

wüsste

wir

dürfte -n

müsste -n

 könnte-n

möchte-n

sollte-n

wollte-n

wüsste-n

ihr

dürfte-t

müsste -t

 könnte-t

möchte-t

sollte-t

wollte-t

wüsste-t

sie/Sie

dürfte-n

müsste -n

 könnte-n

möchte-n

sollte-n

wollte-n

wüsste-n

 Ich möchte Urlaub machen. (Tatil yapmak istiyorum)
Sie hatte schlechte Sitmme! Könnte sie doch gut singen. (Kötü sesi var keşke iyi şarkı söylese!)
Ich würde draußen spazieren wenn ich rausgehen dürfte. (Dışarı çıkmaya izinli olsam (çıkabilsem dışarıda oynarım)

ihr würde mit dem Chef sprechen müssen.

Wir würden die Rechnung bezahlen sollen

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%