Osmanli Tarihi Online Test

Okuma Süresi:6 Dakika, 26 Saniye

Osmanlı Tarihi Online Test

Osmanlı Tarihi Online Test

Soruları cevaplara tıklayarak ya da şeceneklerden secerek cevaplayınız!

Osmanlı Tarihi Online Test

Soruları cevaplara tıklayarak ya da şeceneklerden secerek cevaplayınız!

Doğru cevabı tıklayarak seçiniz ya da giriniz!

Soruları tek tek göster

Yavuz Sultan Selim Çaldıran savaşında safevi devletini yenmiştir

  ?    Yanlış

  ?    Doğru

Aşağıdaki İstanbul’un Fethi ile ilgili soruları cevaplayınız.
Fethin nedenlerinden 3 tane yazınız

Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantının sağlanmak istenmesi

Karadeniz ile Akdeniz arası Ticaret yolları ele geçirildi.

İtalya’ya giden bilginler Avrupa’da Rönesansın başlanmasına sebep oldular.

Hz.muhammed’in istanbul’u fethedecek komutanı övmesi

Büyük topların surları yıkabileceğinin anlaşılması Avrupa’da “derebeylik” rejimini yıkmış,merkezi krallıklarının güçlenmesine sebep olmuştur.

Bizansın Osmanlı beyliklerini ve Avrupa devletlerini kışkırtması

Orta çağ bitmiş Yeniçağ başlamıştır.

İstanbul başkent oldu.II.Mehmet’e Fatih ünvanı verildi.

Bizans tehlikesi ortadan kalktı.

Değerlendir

Aşağıdakilerden hangisi Preveze deniz savaşının sonuçlarından değildir?

  ?    Karadeniz bir Türk gölü haline geldi

  ?    Bazı kaleler Osmanlının oldu.

  ?    Venedikliler savaş tazminatı ödediler

  ?    Doğu Akdeniz Osmanlılının oldu.

  ?    Haçlılar yenildi

Aşağıdaki İstanbul’un Fethi ile ilgili soruları cevaplayınız.
Fethin Dünya tarihi açısından sonuçlarından 3 tane yazınız

Büyük topların surları yıkabileceğinin anlaşılması Avrupa’da “derebeylik” rejimini yıkmış,merkezi krallıklarının güçlenmesine sebep olmuştur.

İstanbul başkent oldu.II.Mehmet’e Fatih ünvanı verildi.

Orta çağ bitmiş Yeniçağ başlamıştır.

Bizansın Osmanlı beyliklerini ve Avrupa devletlerini kışkırtması

Bizans tehlikesi ortadan kalktı.

Hz.muhammed’in istanbul’u fethedecek komutanı övmesi

Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantının sağlanmak istenmesi

Karadeniz ile Akdeniz arası Ticaret yolları ele geçirildi.

İtalya’ya giden bilginler Avrupa’da Rönesansın başlanmasına sebep oldular.

Değerlendir

Trabzon Fatih Sultan Mehmet devrinde fethedilmiştir

  ?    Doğru

  ?    Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi İpek Yolunun tarifidir.

  ?    Çin'den başlayıp Trabzon'a ulaşan yoldur

  ?    Orta Asya'dan başlar İstanbul'a gelir

  ?    Rusya'dan başlar İtalya'da biter

  ?    Hindistan'dan başlar Suriye'ye gelir

  ?    Irak-Türkiye arasındaki ticaret yolu

Cem sultan olayı hangi padişah döneminde olmuştur?

  ?    Fatih

  ?    Orhan bey

  ?    I. Selim

  ?    Kanuni

  ?    II.Bayezıd

Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu devir Fatih sultan Mehmet dönemidir

  ?    Yanlış

  ?    Doğru

I.Viyana Kuşatmasının başarısız olmasının sebeplerinden 2 tanesini yazınız. 
a) Kuşatmanın önceden planlanmaması
b)Büyük topların getirilmemiş olması,kış mevsimin olumsuzlukları

  ?    Doğru

  ?    Yanlış

Kıbrıs’ın Fethi İnebahtı Deniz Savaşının sonucunda gerçekleşmiştir

  ?    Yanlış

  ?    Doğru

Ankara savaşının sonuçlarından 4 tanesini yazınız

Konargöçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmeleri sağlandı.

Osmanlı’nın Rumeli’deki ilerleyişi durdu.

Bazı Anadolu beylikleri yeniden kuruldu.Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.

Osmanlı’nın bu seferlere gereken önemi vermemesi

Fethedilen bölgelere Türklerin yerleşmesi sağlanarak o bölgenin elde tutulması ve savunulması kolaylaştı

İstanbul’un fethi gecikti.

Okyanusa dayanıklı gemilerin yapılmamış olmaması

Yıldırım Bayezıt’ın oğulları arasında taht mücadeleleri başladı.Fetret devrine girildi.

Hindistanda’ki Türk ve Müslüman aşiretler arasında birlik olmaması

Yeni fethedilen yerler Türkleştirilmiş oldu.

Değerlendir

Aşağıdaki İstanbul’un Fethi ile ilgili soruları cevaplayınız.
Fethin Türk tarihi açısından sonuçlarından 3 tane yazınız

Büyük topların surları yıkabileceğinin anlaşılması Avrupa’da “derebeylik” rejimini yıkmış,merkezi krallıklarının güçlenmesine sebep olmuştur.

Bizans tehlikesi ortadan kalktı.

Orta çağ bitmiş Yeniçağ başlamıştır.

Karadeniz ile Akdeniz arası Ticaret yolları ele geçirildi.

Hz.muhammed’in istanbul’u fethedecek komutanı övmesi

Bizansın Osmanlı beyliklerini ve Avrupa devletlerini kışkırtması

İtalya’ya giden bilginler Avrupa’da Rönesansın başlanmasına sebep oldular.

Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantının sağlanmak istenmesi

İstanbul başkent oldu.II.Mehmet’e Fatih ünvanı verildi.

Değerlendir

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin sonuçlarından 4 tanesini yazınız. 
a)Halifelik Osmanlının eline geçti.Osmanlı İslam dünyasında en etkin güç haline geldi.
b)Mukaddes emanetler İstanbul Topkapı sarayına getirildi.
c)Yavuz sultan selim halife ilan edildi.
d)Baharat yolu Osmanlıların eline geçti

  ?    Yanlış

  ?    Doğru

Osmanlı devleti hangi devletten hangi savaşla halifelik unvanını ele geçirmiştir?

  ?    Ankara – Timur

  ?    Ridaniye – Memlük

  ?    Niğbolu – Haçlı

  ?    Preveze Haçlılar

  ?    Mohaç – Avusturya

Osmanlıların Rumeli’de izledikleri iskan siyasetinin sonuçlarından 3 tanesini yazınız.

Osmanlı’nın Rumeli’deki ilerleyişi durdu.

Osmanlı’nın bu seferlere gereken önemi vermemesi

Bazı Anadolu beylikleri yeniden kuruldu.Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.

Konargöçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmeleri sağlandı.

İstanbul’un fethi gecikti.

Hindistanda’ki Türk ve Müslüman aşiretler arasında birlik olmaması

Okyanusa dayanıklı gemilerin yapılmamış olmaması

Yeni fethedilen yerler Türkleştirilmiş oldu.

Yıldırım Bayezıt’ın oğulları arasında taht mücadeleleri başladı.Fetret devrine girildi.

Fethedilen bölgelere Türklerin yerleşmesi sağlanarak o bölgenin elde tutulması ve savunulması kolaylaştı

Değerlendir

Fatih döneminde Karadeniz bir Türk gölü halin gelirken aşağıdakilerden hangisi fethedilmemiştir?

  ?    Edirne

  ?    Sinop

  ?    Kırım

  ?    Trabzon

  ?    Amasya

Osmanlı Devletini kuran Türkler,Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır

  ?    Doğru

  ?    Yanlış

Hint Deniz Seferlerinin başarısız olmasının sebeplerini yazınız.

Okyanusa dayanıklı gemilerin yapılmamış olmaması

Yeni fethedilen yerler Türkleştirilmiş oldu.

Yıldırım Bayezıt’ın oğulları arasında taht mücadeleleri başladı.Fetret devrine girildi.

Osmanlı’nın Rumeli’deki ilerleyişi durdu.

İstanbul’un fethi gecikti.

Osmanlı’nın bu seferlere gereken önemi vermemesi

Hindistanda’ki Türk ve Müslüman aşiretler arasında birlik olmaması

Fethedilen bölgelere Türklerin yerleşmesi sağlanarak o bölgenin elde tutulması ve savunulması kolaylaştı

Bazı Anadolu beylikleri yeniden kuruldu.Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.

Konargöçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmeleri sağlandı.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: