Deutsch

Pluralbildung

Okuma Süresi:13 Dakika, 17 Saniye

Pluralbildung Pluralform Numerus

Tekil Çoğul

Numerus tekil ve çoğul isimleri ifade eder. İsimlerin tekil hallerinde üç "Artikel" (der,die,das) varken, Çoğul da tek Artikel "die" vardır. Tekil çoğul kavramları aşağıdaki tabloda göösterilmiştir

Latein Deutsch Türkçe
Singular Einzahl Einheit Tekil
Plural Mehrzahl Vielheit Çoğul

 

Almanca'da bazı sıfatlarla da çoğulluk bildirir. Türkçe farklı olarak bu sıfatlar çokluk bildirdiğinden önündeki isimler de çoğul olmak zorundadır.

Singular(Tekil) Plural(Çoğul)  
das Haus zwei Häuser (iki evler)
die Bluse viele Blusen Birçok Bluzlar
das Programm mehrere Programme daha fazla Programlar
die Handlung wiederholte Handlungen tekrarlanan davranışlar, eylemler

Kırmızı yazılan sözcükler çoğulluk bildirdikleri için önündeki isimler de çoğuldur. Bu bakımdan Türkçe ile zıtlık teşkil etmektedir.

İsimlerin çoğul halleri aldıkları ekler ve uğradıkları ses değişikliklerden anlaşılabilir.

1- -" hiç ek almayanlar

2- "-e" eki alanlar
-e Tilgung / ses düşmesi

3- (-(e)n) eki alanlar

4- (-er) eki alanlar

5- (-s ) eki alanlar

Verdoppelung / çiftleşme, ses türemesi

6- (-se) eki alanlar (Verdoppelung)

     (-nen)  eki alanlar (Verdoppelung)

Lautliche Besonderheiten / Yumuşama, Ses Değişikliği

7-  (-")  yanlızca kökteki seslide değişiklik

(-"e) kökte seslide değişikliği ve -e eki

(-"er) kökte seslide değişikliği ve -er eki

 

1- "-" hiç ek almayanlar

İsim çoğul hale getirilirken ne ses değişikliği ne de ek alır.

Endung Singular Plural Nomen auf …
1. – der Bürger (Vatandaş) die Bürger -er
 
der Lehrer (Öğretmen) die Lehrer
das Fenster (Pencere ) die Fenster
das Zimmer (Oda) die Zimmer
der Wagen (Araba) die Wagen -en
das Kissen (Yastık) die Kissen
der Hebel (Kaldıraç )  die Hebel -el*
das Rätsel (Bulmaca) die Rätsel
das Fräulein (Genç Bayan) die Fräulein -lein
das Kindlein (Çocukcağız) die Kindlein
das Hündlein (Köpekcik) die Hündlein
das Brötchen (Küçük Ekmek)   die Brötchen    -chen
das Märchen (Masal) die Märchen
das Tellerchen (Küçük Tabak)    die Tellerchen   

2- "-e" eki alanlar

İsim çoğul hale getirilirken sadece "-e" eki alır. 

Endung Singular Plural Nomen auf …
2.-"e der Film (Film ) die Filme  
das Dokument (Belge,Doküman) die Dokumente -ment
das Instrument (Çalgı) die Instrimente
der Weg (Yol) die Wege  
der Brief (Mektup) die Briefe  
der Monat (Ay) die Monate  
der Jubilar (Yıldönümü ) die Jubilare  
der Schmetterling (Kelebek) die Schmetterlinge     -ling
der Lehrling (öğreti) die Lehrlinge
der Moment (An, kısa süre ) die Momente  
der Teppich (Halı, Kilim ) die Teppiche  
der Ingenieur (Mühendis ) die Ingenieure  
der Offizier (Subay ) die Offiziere  
das Jahr (Yıl ) die Jahre  
das Heft (Defter ) die Hefte  
das Ideal (İdeal, ülkü) die Ideale  
das Formular (Form ) die Formulare  

 

3- (-(e)n) eki alanlar

İsimçoğul hale getirilirken sadece "-n ya da -en" eki alır. Sonu "-e" ile biten isimlerde "-en" ekindeki  bir "-e" düşer. Buna -e sesinin düşmesi "-e Tilgung" denir.

Endung Singular  Plural Nomen auf –
3. -(e)n der Student (Öğrenci) die Studenten -ent
das Studium (Öğrenim) die Studien -um*
das Datum (Tarih) die Daten
das Visum (Vize) die Visen/Visa
der Sympathisant (Sempatizan ) die Sympathisanten -ant
der Müsikant (Müzisyen) die Müsikanten
die Information (Bilgi, Danışma) die Informationen -ation
die Produktion (Üretim, İmalat) die Prodiktionen
die Station (İstasyon) die Stationen
die Kanalisation (Kanalizasyon) die Kanalisationen
die Sozialisation (Sosyalleşme) die Sozialisationen
der Junge (Erkek Çocuk ) die Jungen  
der Herr (Bey ) die Herren
der Faktor (Etmen ) die Faktoren -or
der Traktor (Traktör) die Traktoren
die Wohnung (Daire) die Wohnungen -ung
die Bildung (Eğitim)   die Bildungen
die Prüfung (Sınav) die Prüfungen
die Gesellschaft (Toplum)   die Gesellschaften    -schaft
die Vaterschaft (Babalık) die Vaterschaften
die Feindschaft (Düşmanlık) die Feindschaften
die Akademie (Akademi, Bilim) die Akademien -ie
die Drogerie (Eczane, Ecza deposu)    die Drogerien
die Metzgerei die Metzgereien -ei
die Adresse (Adres) die Adressen -e
der Name (Ad,isim ) die Namen
die Krankheit (Hastalık) die Krankheiten -heit
die Freiheit (Özgürlük) die Freiheiten
die Berühmtheit (Şöhret,Ün, Şan) die Berühmtheiten
die Freundlichkeit (Dostluk)     die Freundlichkeiten    -keit
die Möglichkeit (İmkan, Olanak) die Möglichkeiten
die Sehenwürdigkeit (Turistik, tarihi yer) die Sehenwürdigkeiten   
die Bäckerei (Fırın) die Bäckereien -ei
die Metzgerei (Kasap) die Metzgereien   
die Arbeit (İş, Çalışma) die Arbeiten  
die Frau (Kadın) die Frauen  
das Auge (Göz) die Augen  
das Bett (Yatak) die Betten  

 

4- (-er) eki alanlar

İsim çoğul hale getirilirken sadece "-er" eki alır.

Endung Singular Plural Nomen auf –
4.-er das Bild (Resim ) die Bilder   Çoğunlukla tek hecelidir
  
das Ei (Yumurta ) die Eier
das Kind (Çocuk)    die Kinder
das Lied (Şarkı)  die Lieder
das Kleid (Elbise)  die Kleider
der Geist (Zihin, ruh)   die Geister   

 

5- (-s ) eki alanlar

İsim çoğul hale getirilirken sadece "-s" eki alır.

Endung Singular  Plural Nomen auf –
5. -s das Auto (Araba) die Autos sonu -o ile biten isimler
 
das Video (Video) die Videos
das Foto (Fotoğraf) die Fotos
das Radio (Radyo) die Radios
der Radiergummi (Silgi, Kavçuk, Lastik)   die Radiergummis    sonu -i biten isimler
der Kuli (Tükenmezkalem ) die Kulis
das Hotel (Otel) die Hotels Fremdwörter
Yabanci Dilden Giren Kelimeler
das Moped (Mopet) die Mopeds
das Taxi (Taksi ) die Taxis

 

Verdoppelung

6- (-se) eki alanlar (Verdoppelung)

İsim çoğul hale getirilirken sadece "-e" eki alır. Sonu "-nis" ile biten isimler çoğulaştırılırken -e ekinden önce ses türemesi "-s"  "gerçekleşir ve bu eki "-se" alır.

Endung Singular Plural Nomen auf –
6.-se das Erlebnis (Yaşantı,Hadise)   die Erlebnisse    sonu -nis ile biten isimler
  
der Bus (Otobüs) die Busse

 

(-nen)  eki alanlar (Verdoppelung)

İsim çoğul hale getirilirken sadece "-in" eki alır. Sonu "-nis" ile biten isimler çoğulaştırılırken "-n" ekinden önce ses türemesi "-n"  "gerçekleşir ve bu eki "-nen" alır.

Endung Singular Plural Nomen auf –
-nen die Freundin (Bayan Arkadaş)    die Freundinnen sonu -in ile biten isimler
 
die Kollegin (Bayan iş arkadaşı) die Kolleginnen
die Arbeiterin (Bayan çalışan,şçi) die Arbeiterinnen   

 

Vokalwechsel – Ünlü Değişimi

7- (-")  yanlızca kökteki seslide değişiklik

İsim kökünde "a, au, o, u" ünlüleri bulunuryoras bu sesler genelikle "ä, äu, ö, ö" seslerine dönüşür. Yani kökteki seslide değişiklik "Vokalwechsel/Umlaut" meydana gelir.   

Endung Singular Plural Vokalwechsel
7.-" der Garten (Bahçe) die Gärten içinde a olan bazı isimlerde = ä
der Apfel (Elma ) die Äpfel   
der Vater (baba) die Väter
der Mantel (Mont,Kaban) die Mäntel  
die Hand (El) die Hände  
der Bruder (Erkek Kardeş ) die Brüder u olan bazı isimlerde = ü 
die Mutter (Anne) die Mütter
der Boden (Yer, Zemin) die Böden o olan bazı isimlerde = ö
die Tochter (Kız Evlat) die Töchter   
das Vogel (kuş)  die Vögel

 

(-"e) kökte seslide değişikliği ve "-e" eki

Bu tür çoğulda kökteki seslide hem değişiklik "Umlaut" olur hem de "-e" eki alırlar. 

Endung Singular Plural Vokalwechsel
-"e die Stadt (Şehir) die Städte a olan bazı isimlerde  = ä
die Nacht (Gece) die Nächte
die Pinnwand (Pano) die Pinnwände
der Fall (Durum, Hal) die Fälle
die Hand (el "organ") die Hände
der Brauch (Örf, görenek) die Bräuche   
der Bauch (Karın) die Bäuche
der Turm (Kule)  die Türme u olan bazı isimlerde = ü
der Stuhl (Sandalye)    die Stühle
   
der Kuss (Öpücük) die Küsse
der Sohn (Erkek Evlat) die Söhne o  olan bazı isimlerde = ö
der Kopf (Baş,Kafa) die Köpfe
der Rock (Etek) die Röcke
der Stoß (Çarpma) die Stöße

(-"er) kökte seslide değişikliği ve "-er"eki 

Bu tür çoğulda kökteki seslide hem değişiklik "Umlaut" olur hem de "-er" eki alırlar.

Endung Singular Plural Vokalwechsel
2.-"er das Amt (Belediye) die Ämter  a = ä  
das Glas (Bardak) die Gläser
der Mann (Adam) die Männner
das Motorrad (Motorsiklet)  die Motorräder  
das Haus (Ev)   die Häuser au = äu 
das Kraut  die Kräuter
das Buch (Kitap) die Bücher u = ü
der Mund (Ağız) die Münder  
das Wort die Wörter o = ö

Nur im Singular verwendete Nomen – Sadece Tekil Kullanılan İsimler
İsimlerin çoğu tekil ve çoğul kullanılır.Bazı isimler anlamları bakımından sadece Tekil kullanılırlar. Buna "Singularetantum " denir.

Sammelbezeichnungen Topluluk İsimleri
Stoffbezeichnungen Madde İsimleri
Abstarkte Soyut İsimleri
Maß und Mengenangaben Ölçü ve miktar bildiren İsimler
Eigennamen Özel İsimler

Sammelbezeichnungen: Bu isimler tekil olmalarına rağmen bir grubu ya da topluluğu temsil eder. Sayılabilen topluluklar söz konusu ise çoğul kullanılabilir.
die Familien, die Herden, die Gebirge vs.

Çoğul kullanılamayanlar ise;
das Publikum, das Geflügel, das Wild, das Obst

Abstarkte: Soyut isimler genel anlamda kavramsal olarak kullanılmışsa çoğul kullanılmaz.
Kindheit, Hass, Vertrauen, Glück, Bewusstsein, Neid, Fleiß

Soyut isimler sayılabilir bir tümce oluşturursa tür ve somut tekrarlanabilir eylemler ise çoğul olarak kullanılır.
Ägste, Freiheiten, Grausamkeiten, Schuhe in verschiedenen Größen.

Stoffbezeichnungen: Genel olarak materiyal ya da madde kastediliyorsa isim tekil kullanılır.
die Milch,das Fleisch,der Leder,das Gold,der Kupfer

Bu sözcükler farklı tür ve çeşit anlamında  ya da bilimsel kavram olarak kullanılıyorsa çoğul kullanılır.
tropische Hölze, fanzösische Weine
die Tabake,die Stähle, Baumwollen
Lederarten/Leder
Tabaksorten/Tabake (fachsprachlich)
Stahlsorten/Stähle (fachsprachlich)

Eigennamen: İstisnai durumlar hariç özel isimler çoğunlukla tekil kullanılır
Goethe, München,Rhein vs.

Birden fazla aynı isimde kişi olduğunda çoğul kullanılır.
In der Klasse gibt es zwei Ahmets.

Bazı coğrafi bölge ayrımlarında çoğul kullanılabilir
die beiden Deutschland (BRD-DDR)
die beiden Amerika (Nord und Südamerika)

 

Nur im Plural verwendete Nomen – Sadece Çoğul Kullanılan İsimler

Bazı isimler sadece çoğul kullanılır. Çoğul kullanılan isimlere "Pluraliatantum" denir.
Çoğrafi isimlerde özellikle ada ve sıra dağlar birleşik devletler ve bileşik krallıklar, emirlikler.
die USA, die Niederlande, die Vereinigten Arabischen Emirate, Alpen vs.

Bazı grup anlamı taşıyan kişi isimlerinde
Eltern,Geschwischter,Gebrüder.

Hastalık isimleri ve diğer bazı isimlerde
die Pocken,die Massern
die Spagetti, die Ferien, Jeans

Kilo,Gramm,Pfund,Meter,Liter,Euro,Glas,Fass,Karton,Kiste,Korb,Sack,Knäuel,Laib,Schritt,Stück, vs.

"Artikel'i" der ya da das olan ölçü birimleri sayı sıfatlarının önünde kullanılırsa alışılmış olarak isim tekil kullanılır.
zwei Dutzend Eier
fünf Zentimeter
10 Euro
eine drei Schritt Mauer

Er trank fünf Glas Bier.
Wir bestellen drei Faß Bier.
Sie traten drei Schritte zurück
viele Kilos zu schwer/viele Kilo zu schwer
sieben Meter Stoff
drei Liter Wasser
10 Zentner Kartoffeln
zwei Drittel des Gewichts

Dativ Plural
aus sieben Meter Stoff                     selten aus sieben Mettern Stoff
mit drei Liter Wasser                       selten mit drei Litern Wasser
von 40 Zentner Kartoffeln              selten von 40 Zentnern Kartoffeln
von zwei Drittel des Gewichts        selten von zwei Dritteln des Gewichts
auf hundert Meter Höhe                 selten auf hundert Metern Höhe

Artikel'i die olan ölçü birimleri bir bütünlük ifade ediyorsa genellikle çoğul kullanılır.
ein 5 Tonen schwer Lastwagen
ein Distanz von drei Meilen
sieben Kisten Sekt

Zaman ifadeleri bir bütünlük ifade ediyorsa genellikle çoğul kullanılır
vierzig Sekunden
fünf Minuten
eineinhalb Stunden
sechs Tage lang
in zehn Monaten
sie ist 16 Jahre alt
vor einigen Jahrhunderten.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: