11 Sinif Cografya 1 Donem 2 Sinav

11 Sinif Cografya 1 Donem 2 Sinav

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz.

 

1.Türkiye’nin doğusu ile güneydoğusunun hidroelektrik potansiyeli yönünden zengin olması ile;

  1. İklim
  2. Topografya

III.  Yüz ölçüm

Özelliklerinden hangileri arasında bir ilişki kurulamaz?

A)Yalnız  I               B)  Yalnız  II               C)  Yalnız  III           D) I  ve  II                     E)  II ve  III

 

2.Aşağıdakilerden hangisi kendini yenileyebilen doğal kaynaklardan değildir?

A)Orman                              B)  Kömür                     C)  Hava   D) Toprak                       E)  Jeotermal enerji

 

3.Ham maddenin bozulabilir olduğu yerlerde tesisler ham maddeye yakın alanlarda kurulur.

Aşağıdaki tesislerden hangisi bu genellemeye uymaz?

A)Yünlü dokuma

B)Konserve

C)Şeker fabrikası

D)Çay işleme

E)Salça fabrikası

 

4.Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etkiye sahip olduğu söylenebilir?

  1. A) Lagos B)  Ağrı     C)  Şam     D)  Vatikan     E)  Burdur

 

5.Tayga ve boreal ormanları aşağıdaki biyomlardan hangisinde yer alır?

  1. A) Savan B)  Çöl                          C)  Tundra
  2. D) Kutuplar                       E)  İğne yapraklı ormanlar

 

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının yanına D, yanlış olanlarının yanına Y harfi koyunuz.

6.Yarımburgaz Mağarası Anadolu’da kurulan ilk yerleşim yerlerindendir.

7.Mal ve hizmetlerin üretim yerinden, tüketim yerine ulaştırılmasına dağıtım denir.

8.Bangladeş ve Afganistan’da doğum oranı çok düşüktür.

9.Doğalgaz, petrol ve kömürden sadece ısınmada yararlanılır.

10.Atmosferdeki serbest haldeki azot canlılar tarafından doğrudan kullanılır.

 

Aşağıdaki cümlelerde  boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

11.Tundra biyomunda sürüngenler ……………………………………….

  1. Şehirlerin etki alanını …………………………………..ve …………………. ………………………belirler.
  2. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan ülke …………………… ………………………dır.

14.Uranyum enerji üretiminde kullanır.

15.Orta Anadolu’da bozkırlar ve engebeli alanlar ……………………. ………………………..amacıyla kullanılr.

Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.

 

16.Nüfus artış hızını azaltıcı politikanın olumlu sonuçlarından 3 tanesini yazınız.

 

17.Tükenmeyen doğal kaynaklardan 4 tanesini yazınız.

 

18.Aşağıdaki kentlerin fonksiyonlarını yanına yazınız

Mekke

Oxford

Vatikan

Marsilya

New York

İstanbul

 

19.Ülkemizde Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin tarımsal faaliyetlerinin genel özelliklerini karşılaştırınız.

 

20.Türkiye yüzey şekillerinin çeşitlilik göstermesi ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Bir Yorum Yazınız!

%d blogcu bunu beğendi: