Phlosophie

11 sinif felsefe 1 donem 1 sinav

Okuma Süresi:1 Dakika, 55 Saniye

1) Temel Kavramlar

a) Felsefe kelimesinin kökeni olan “philosophia” kavramının kelime anlamı nedir? Açıklayınız. ( 5 P)

b) Filozof ile bilge aynı kişi midir? Neden? ( 5 P )

c) Felsefe ile din alanlarını karşılaştırarak, farklı bir özelliklerini yazınız. (5 P)

2) Delphi tapınağının girişinde yazan “kendini bil” parolasını, Sokrates’in ahlâk görüşü ile ilişkilendirerek yorumlayınız. Bilinç sizce ne demektir? (25 P)

3) Aristoteles’in “Altın Orta” görüşünden hareketle boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız . ( 10 P )

DENGELİ CESARET CÖMERTLİK BİLGELİK SORUMLULUK

Eylemin Eksikliği Altın Orta Eylemin Aşırılığı

Güdümlü Olma Asilik

Korkaklık Delice Atılganlık

Savurganlık Cimrilik

Vurdumduymazlık Aşırı Kaygılılık

Cahillik Bilgiçlik

4) Verilen şekli baz alarak Aristoteles’in oluşu dört nedene bağlayan görüşünü, bir örnekle açıklayınız. (10 P)

5) Platon’un varlıkları idealar dünyası ve fenomenler dünyası olmak üzere iki şekilde değerlendirmiştir. Varlıkları değer- önem açısından sıraladığımızda “İDEALAR – GEOMETRİ – NESNELER – SANAT” sıralamasına ulaşmaktayız.

Buna göre;

a) Platon geometriye niçin içinde yaşadığımız nesneler dünyasından fazla değer vermektedir? (10 P)

b) Platon’un sanat görüşünü kısaca açıklayınız. ( 10 P)

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR ( 20 P )

1) Thales, evrenin ana maddesini, ilk nedenini aramış ve doğadaki her şeyin temelinde su olduğunu iddia etmiştir. Thales’ten sonra Anaksimandros, arkhe olarak sonlu bir varlık olan suyun sonsuz sayıda varlığın oluşumunu açıklamada yetersiz olduğunu söyleyerek, arkheyi sonsuz olan “apeiron” kavramı ile açıklamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “apeiron”un bir özelliği olamaz?

A) Nicelik olarak sınırsızdır

B) Duyusal, somut bir varlıktır

C) Sonsuzluk niteliği vardır

D) Bütün varlıkların temelidir

E) Nitelik olarak belirsizdir

2) Aşağıdakilerden hangisi Antik Çağ dönemi filozofu değildir?

A) Thales B) Sokrates C) Herakleitos D) Descartes E) Anaksagoras

Sokrates’in bilginin açığa çıkarılması amacıyla kullandığı “karşılıklı konuşma” (diyalog) yönteminin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İroni-Kaotik B) Kaotik-Septik C) Maiotik-Septik

D) Maiotik-Arkhe E) İroni-Maiotik

3) “ Felsefe tarihi aynı sorular üzerinde düşünüp farklı sonuçlara ulaşmış filozoflarla doludur. Ancak bu filozofların birbirinden tamamen kopuk çalıştıkları ya da birbirlerinin fikirlerini görmezden geldikleri düşünülmemelidir. Her filozof kendinden önceki fikirleri gözden geçirir. Onları ya destekler ya da neden desteklemediğini gerekçelendirmek zorunda kalır.“ Bence saçma.” demek felsefi bir savunma sayılamaz. Filozofun açıklamalarını akla dayandırmasını ,çelişkili açıklamalardan kaçınmasını bekleriz.” Buna göre felsefi düşüncenin özelliklerinden hangisi vurgulanmamıştır? A) Sorgulayıcılık B) Kümülatiflik C) Rasyonellik

D) Tümellik E) Temellendirmek

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın