12 sinif cografya 2 donem 2 sinav

12 sinif cografya 2 donem 2 sinav

12 sinif cografya 2 donem 2 sinav

 

12. SINIF COĞRAFYA (SÖZEL) DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına ( D ), yanlış olanlarına ise ( Y ) yazınız. (2×5=10 Puan)

(     ) Çin’de ucuz işçilikten dolayı dünyadaki birçok büyük şirket yatırımlarını buraya kaydırmıştır.

(     ) Küresel ve bölgesel örgütlerin en son kurulanı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüdür.

(     ) Kazak petrollerinin Rusya’ya taşındığı boru hattı; Tengiz-Novorossisk’dir.

(     ) Ruhr Havzası Avrupa’nın başta gelen sanayi merkezidir.

(     ) Az gelişmiş ülkelerde tarımda iklime bağımlılık azdır.

 

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları en uygun kelime veya kelime grupları ile doldurunuz. (5×5=25 Puan)

Günümüzde Uygur Türklerinin yaşadığı, Çin’in batısında yer alan bölge; …………………………………..

I. Dünya Savaşından sonra savaşların önlenmesi, barışın tesisi için …………………………………. kurulmuştur.

Azerbaycan petrollerini Ceyhan üzerinden dünyaya ulaşımını sağlayan boru hattı; ………………………………….

Trabzon’da bulunan ………………………………………… kayalıklar içerisinde oluşturulmuş dini bir turistik yerdir.

Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkenin doğu ve güneydoğu kıyılarında etkili olan …………………………. sıcak su akıntısının etkisi ile ılıman bir iklime sahiptir.

 

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını şıklar üzerinde işaretleyiniz. (5×5=25 Puan)

Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin Çin ile sınır komşuluğu söz konusu değildir?

Kazakistan                   B) Özbekistan       C) Hindistan          D) Laos                  E) Nepal

 

Dünya petrol rezervinin büyük bir kısmına sahip olan ülkeler 1960 yılında Bağdat’ta bir araya gelerek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)’nü kurdular. Aşağıdaki ülkelerden hangisi OPEC’in kurucuları arasında yer almaz?

Venezüella                               B) Kuveyt              C) İran                   D) ABD                   E) Irak

 

Günümüzde Hazar Gölü petrol ve doğal gaz yatakları ile önemli bir konuma gelmiştir. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin Hazar Gölü’nden doğrudan yararlanması söz konusu değildir?

Türkmenistan           B) Azerbaycan      C) Özbekistan       D) Kazakistan        E) İran

 

Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi yenilenebilen kaynaklardan birisi değildir?

Doğal gaz                   B) Toprak              C) Hava                  D) Su                      E) Güneş

 

 Aşağıda verilen Türkiye Bölgesel Kalkınma Projelerinden hangisi Doğu Anadolu Bölgesinin kalkındırılmasını amaçlamaktadır?

YHGP                          B) DOKAP              C) GAP                   D) DAP                   E) ZBK

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (8×5=40 Puan)

SSCB’nin dağılması Çin ekonomisinde ne gibi değişikliklere sebep olmuştur? Kısaca açıklayınız.

BM’nin daimi ve kurucu üyelerinden olup alınan kararları veto etme hakkına sahip ülkeler hangileridir? Adlarını yazınız.

Bir ülkenin nüfusunun niteliklerini bilmek neden önemlidir? Kısaca açıklayınız.

Türkiye’nin ihracat gelirleri içerisinde madenciliğin en az getirisi alan olmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin nüfus özellikleri bakımından ne gibi farklılıklar gösterdiklerini yazınız.

 

Sınav süresi 40 dakikadır.                                 BAŞARILAR DİLERİM.                       

Bir Yorum Yazınız!

%d blogcu bunu beğendi: