Aof

2012-2013 Infaz Hukuku 2 Yariyil 2 Oturum Online Test

Okuma Süresi:5 Dakika, 48 Saniye

2012-2013 Infaz Hukuku 2 Yariyil 2 Oturum Online Test

2012-2013 İnfaz Hukuku 2.Yarıyıl 2.Oturum Online Alıştırma

1. I. Disiplin cezalarında
II.Koşullu salıvermede
III.Ertelemede
Yukarıdakilerin hangilerinde hükümlünün lehine olan kanunun uygulanması ilkesi geçerlidir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

2. Ortaçağ Avrupa’sında suç teşkil eden fiillerin belirlenmesinde en etkili faktör aşağıdakilerden hangisiydi?
a) Örf-adet kuralları
b) Metafiziksel olgular
c) Görgü kuralları
d) Ahlak kuralları
e) Din kuralları

3. İnfaz hukukunun tanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Sadece suç ve cezaları gösteren hukuk dalıdır.
b) Suç şüphesi ile ortaya çıkan cezai uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için yürütülecek faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır.
c) Hukuka aykırılıkların yaptırımını ve bu yaptırımların uygulanma şeklini gösteren hukuk dalıdır.
d) Güvenlik tedbirine tabi hukuka aykırılıkları ve bu tedbirlerin uygulanma usulünü gösteren hukuk dalıdır.
e) Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine yönelik esasları gösteren hukuk dalıdır.

4. İslam hukukunun kuralları dikkate alındığında, esas olarak hangi tür cezaya yer verildiği görülmektedir?

a) Bedene yönelik cezaya
b) Hürriyeti bağlayıcı cezaya
c) Para cezasına
d) Sürgün cezasına
e) Kınama cezasına

5. CGTİHK’ya göre aşağıdakilerden hangisi cezanın amaçlarından biri d eğildir?
a) Mağdurun intikam duygularını tatmin etmek
b) Genel ve özel önlemeyi sağlamak
c) Hükümlünün yeniden    suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek
d) Toplumu suça karşı korumak
e) Hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek

6. Aşağıdakilerden hangisi kesinleşen hükümlere karşı kabul edilen olağanüstü kanun yollarından biridir?
a) Temyiz
b) İtiraz
c) İstinaf
d) Kanun yararına bozma
e) Şikâyet

7. Hükümlünün ceza infaz kurumuna tesliminde, kendisine ilamı infaz eden Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ve infaz defteri numarasını, ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarihi, ceza süresini, cezanın hangi mahkeme ve hükme ilişkin olduğunu ihtiva eden belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) İddianame
b) Tebliğname
c) Esas hakkında mütalaa
d) Müddetname
e) Talimatname

8. Aşağıdaki hükümlerden hangisi infazın konusunu oluşturur?
a) Beraat
b) Mahkûmiyet
c) Ceza verilmesine yer olmadığı
d) Düşme
e) Davanın reddi

9. CGTİHK’ya göre; cezanın infazını aşağıdakilerden hangisi izler ve denetler?
a) Sulh Ceza Hâkimi
b) Cumhuriyet Savcısı
c) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
d) Jandarma Komutanı
e) Vali

10. Kaynağını Hristiyanlıktan alan ve suç işleyen kişinin tanrı ile baş başa kalıp ondan özür dileyerek günahlarından kurtulması gerektiği esasına dayanan infaz sistemi, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Auburn Sistemi
b) Amsterdam Sistemi
c) Pensilvanya Sistemi
d) İrlanda Sistemi
e) Hırvat Sistemi

11. Belirli bir hedefe ulaşmak, bir hareketi protesto etmek ya da bir görüşe taraftar bulmak için kamuoyu yaratmak düşüncesi ile kişinin tek başına veya bir grup şeklinde yemek yemeyi durdurarak ve/veya sıvı almayarak aç kalma eylemine ne ad verilir?
a) İntihar
b) İstemsiz ölüm
c) Kasten öldürme
d) Açlık grevi
e) Taksirli öldürme

12.  Aşağıdakilerden hangisi hükümlü defterine kaydedilecek olan hükümlüye ait bilgilerden biri değildir?

a) Dini ve mezhebi
b) İşlediği suç
c) Cezanın türü ve süresi
d) Mahkûmiyet ilamının tarih ve numarası
e) İnfaza başlanan gün

13. Avukatlık mesleğinin icrası kapsamında, avukat vekâletnamesiz olarak hükümlüyle en fazla kaç kez görüşebilir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
e) 7

14. Aşağıdakilerden hangisi hükümlü numarasını oluşturur?
a) Mahkûmiyet hükmünün karar numarası
b) T.C kimlik numarası
c) Hükümlü defterindeki sıra numarası
d) Mahkûmiyet kararının çıktığı dosya numarası
e) Vergi numarası

15. Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde bulunması gereken görevlilerden biri değildir?
a) Sosyal çalışmacı
b) Pedagog
c) Basın danışmanı
d) Psikiyatri uzmanı
e) Psikolog

16. Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütlerden biri değildir?
a) Hükümlünün geçmişi
b) Mağdurun infazdan beklentisi
c) Hükümlünün suçluluk nedeni
d) Hükümlünün suç sicili
e) Hükümlünün fizik yeteneği ve ruhsal yapısı

17. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş infaz hukukunda geçerli olan ve serbestliğe doğru gidişi hedef alan infaz rejiminin esaslarından biri d eğildir?
a) İnsan kişiliğine saygılı ve zaaf göstermeyen bir disiplin sağlamak
b) Hükümlü ve tutukluya hakları ve cezaevi yaşamı konusunda bilgi vermek
c) Haberleşme ve ziyaret imkânlarını genişletmek
d) Hapishanelerden çıkışa hazırlayan çalışmaları çekici hale getirmek
e) Mağdurun intikam duygusunu tatmin edecek bir infaz rejimi sağlamak

18. İnfaz kurumlarında, dikenli teller, duvarlar ve elektronik izleme araçları ile sağlanmaya çalışılan güvenliğe ne ad verilir?
a) Aktif güvenlik
b) Pasif güvenlik
c) Hareketli güvenlik
d) Hararetli güvenlik
e) Bütünleyici güvenlik

19. Yeniden topluma kazandırmada, insanların devletin yardımına ihtiyaçları olduğu ve kendilerini kontrol etmede başarısız oldukları varsayımından hareket eden  model görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Etkileşimci model
b) Uzlaştırıcı model
c) Etik model
d) Limit model
e) Tıbbi model

20. Hükümlünün bireysel varlığını sürdürmek anlamında ona sosyal, psikolojik ve kültürel bir destek sağlanması ve uygulanacak rejimin bu anlayışa göre belirlenmesine ne ad verilir?

a) İyileştirme
b) Ötekileştirme
c) Kapsayıcılık
d) Ayrımcılık
e) Eşitlik

———-Anahtar———-

1. (e) 
2. (a) (d) 
3. (c) 
4. (d) 
5. (b) 
6. (b) 
7. (c) 
8. (d) 
9. (c) 
10. (a) 
11. (d) 
12. (b) 
13. (e) 
14. (e) 
15. (a) 
16. (e) 
17. (a) 
18. (b) 
19. (c) 
20. (d) 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: