ingilizce

4 grade unit 1 classroom rules gramer worksheet

4 GRADE UNIT 1 CLASSROOM RULES – OKUL KURALLARI

Can I open the window? — Sorry, not right now. Pencereyi açabilir miyim?
modal subj. Verb
tarz fiili özne fiil
May I cam in? – Yes you may. İçeri girebilir miyim?
May I sit down? – Of course, sit down, please. Oturabilir miyim?
May I join the game? – Sure. Let’s play. Oyuna katılabilir (girebilir) miyim?
May I take your crayons? – Of course . Partel boyanı alabilir miyim?

Fiil başa getirilir ve özne ikinci sırada yer alır. Modal fiil söz konusu
ise modal fiil başta ikinci fiil mastar halde modal fiilden sonra
Listen to your teacher. – Öğretmenini dinle
Complete your work on time. – Ödevlerini zamanında yap Önce fiil mastar hal
Come to school on time. – Okula zamamda gel
Raise your hand to speak. – Konuşmak için elini kaldır
Don’t run. – Koşma
Don’t jump. – Zıplama
Don’t fight. – Dövüşme
Keep your classroom clean. – Sınıfınızı temiz tutun
Don’t eat in the classroom. – Sınıfta yemek yeme

Olumlu cümlelerde „yes“ olumsuz cümlelerde ise „dont“ ya da „no“
kullanılır.
Colors – Renkler
ret green blue yellow brown wihte black gray orange
kırmızı yeşil mavi sarı kahverengi beyaz siyah gri portakal

A) Aşağıdaki resimlerin yanına uygun olan ingilizce tabiri yazınız.
………………………….. …………….. ………. ……………………… ……………………. ………………………..
B) Aşağıdaki ingilizce kalıp cümlelerin Türkçe karşılıklarını yazınız.
please: …………………………….. sure: ……………………………. here are you: ……………………. thank you: …………………….. excuse me! ………………………
C) Aşağıdaki sınıf malzemelerinin yanına ingilizcelerini yazınız.
…………………………. …………………….. ……………………..
. …………………… ……………………..
D) Aşağıdaki rakam ve sayıların yanlarına ingilizcelerini yazınız.
3 : ……………………………… 18 : …………………………….. 50 : ……………………………… 76 : ……………………………… 100 : ……………………………..
E) Aşağıdaki cümlelerin yanına Türkçe karşılıklarını yazınız.
1- May I come in? ……………………………………….. 2- Give me the eraser. ……………………………………..
can: -e,a bilmek open: açmak window: pencere now: şimdi may: izinli olmak please: lütfen cam: gelmek sit down: oturmak of course: elbette shut: kapamak go out: dışarı çıkmak eat: yemek stand up: kalkmak,uyanmak make:yapmak drink: içmek Be quite: sessiz ol join: katılmak, iştirak etmek geme: oyun play: oynamak crayons: pastel boya take: almak sure: kesinlikle, muhakkak help: yardım etmek do: yapmak friends: arkadaş parents: ebeveyn feel: hissetmek people: insan how: nasıl listen: dinlemek or: veya, ya da into: içine ret: kırmız late: geçikmek match: eşleştirmek new: yeni student: öğrenci thanks: teşekkürler lets: hadi apple: elma turn: dönmek eraser: silgi right: sağ give: vermek line: cizgi clean: silmek like: hoşlanmak look: bakmak list: listelemek forget: unutmak each: karşılıklı everyboody: herkes use: kullanmak page: sayfa dirty: kirli green: yeşil together: beraber eat: yemek keep clean: temiz tutmak hand: el find: bulmak complete: tamamlamak prepare: hazırlamak when: ne zaman on time: zamanında raise: kaldırmak fight: dövüşmek run: kosmak jump: sıçramak speak: konuşmak responsibilities: sorumluluk blue: mavi Excuse me! Özür dilerim leav: ayrılmak swim: yüzmek pencil: kurşun kalem yellow: sarı white: beyaz black: siyah write: yazmak number: sayı paper: kağıt smal: küçük gray: gri say: demek door: kapı orange: portakal ride: sürmek bike: bisiklet brown: kahve

One 1 Two 2 Three 3 Four 4 Five 5 Six 6 Seven 7 Eight 8 Nine 9 Ten 10 Eleven 11 Twelve 12 Thirteen 13 Fourteen 14 Fifteen 15 Sixteen 16 Seventeen 17 Eighteen 18 Nineteen 19 Twenty 20 Thirty 30 Forty 40 Fifty 50 talk: konuşmak lake: göl underline: altını cizmek book: kitap eis: dondurma sharpener: açacak board: yazı tahtasi ask: sormak classroom: sınıf school: okul old: yaşlı year: yıl read: okumak How many: kaç tane para where: nerede , nereye left: sol

%d blogcu bunu beğendi: