turkish

7 Sinif Turkce 1 Donem 3 Sinav Sorulari

Okuma Süresi:3 Dakika, 0 Saniye

1- “Kapı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gidere yol açan ihtiyaç” anlamında kullanılmıştır?

A)Bahçe kapısını çok güzel boyadılar.

B)Bayram gelince masraf kapıları da açıldı.

C)Bir gün evde oturmaz, kapı kapı gezerdi.

D)Çelik kapılar çok pahalı oluyor.

2- “Çevre” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

A)Çevresi oldukça geniş bir insandır.

B)İlk kitabıyla sanat çevresinde beğeni kazandı.

C)Evin çevresi seyyar satıcıyla doluydu.

D)Yanlış davranışları çevrede eleştiriliyordu.

3-Aşağıdakilerden hangisi, “Umutsuzluk ruhları tahrip eden en tehlikeli düşmandır.” cümlesi ile aynı anlamdadır.

A)Umutsuzluk ruhları etkilediği gibi bedenleri de etkiler.

B)Ruhlarında umutsuzluk taşıyanlar saldırgan olurlar. C)Tehlikeli durumlar umutsuzluktan kaynaklanır.

D)Ruha umutsuzluk kadar zarar veren bir duygu yoktur.

4- “Yabancı ülkelere gitmiş olanlar görmüşlerdir. Orada gün erken başlar. Eloğlu erkenden ayaktadır. Bunca uygarlık yan gelip yatmakla elde edilmemiştir. Bunun kefareti gece gündüz çalışmaktır. Gece hayatı işsiz güçsüz mirasyedilerin harcıdır.”( 4.,5. ve 6. soruları bu parçaya göre cevaplandırınız.

Parçaya göre yabancı ülkelerde günün erken başlaması ne demektir?

A)Yabancı ülkelerde güneş erken doğar.

B)Yabancı ülkelerdeki insanlar uykuyu sevmezler.

C)Yabancı ülkelerdeki insanlar erkenden kalkar ve çalışır. D)Yabancı ülkelerin sokakları çok iyi aydınlatılır.

5-Parçaya göre yabancıların erken kalkarak elde ettikleri yarar nedir?

A)Sağlıklı hayat B)Uygarlıkta ilerleme

C)Güne neşeyle başlama D)Güneşin doğuşunu izleme.

6- Yazar bu parçada yazdıklarını daha çok neye dayandırmaktadır?

A)Gözlemlerine B)Duyduklarına

C)Okuduklarına D)Düşündüklerine

7-“Karşımızdaki arsaların içinde koca koca binalar yükseliyor.” cümlesinde hangi öğe yoktur?

A)Özne B)Yüklem C)Dolaylı Tümleç D)Zarf Tümleci

8- “Dün orak kullanan el, bugün bayrak taşıyor.” cümlesinin öğe sıralanışı hangisidir?

A)Özne-D.T-Nesne-Yüklem B)Z.T-Özne-Nesne-Yüklem

C)Özne-Z.T-Nesne-Yüklem D)Z.T-Özne-D.T-Yüklem

9- “-er” eki aşağıdaki sözcüklerin hangisine geldiğinde yumuşamaya yol açar?

A)Git- B)Kaç- C)Dök- D)Yap-

10-“Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A)Ünlü düşmesi B)Ünlü daralması

C)Benzeşme D)Sertleşme

11- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?

A)Öğretmen B) Karpuz C)Çimen D)Kocaman

12- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

A)Durak B)Yatak C)Sulak D) Batak

13-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin kökü yanlış verilmiştir?

A)Sağlıklı-sağ B) Taşıyıcı-taşı(mak)

C)Kansızlık-kan D) Artık-artı

14-“Gökyüzü bir sonsuz rüya denizi

Besleyen onlardır düşlerimizi.” dizelerinde altı çizili sözcüklerin yapısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Birleşik-türemiş-basit B)Birleşik-birleşik-basit

C)Birleşik-türemiş-türemiş D)Türemiş-birleşik-basit

15- “Bozkır-yıllar-görgü” kelimeleri yapıları bakımından sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uygundur?

A) Birleşik-türemiş-basit B) Türemiş-birleşik-basit

C) Birleşik-basit-türemiş D) Basit-türemiş-birleşik

16-“Avlu kapısı” nasıl bir tamlamadır?

A)Belirtili isim tamlaması B) Takısız isim tamlaması

C)Zincirleme isim tamlaması D) Belirtisiz isim tamlaması

17- Kurda:”Neden ensen kalın?” demişler, “İşimi kendim görürüm de ondan.” demiş.

Yukarıdaki atasözünde ismin hangi hali yoktur?

A)-i hali B)-e hali C)-de hali D)-den hali

18- “Karşısında yüce dağlar

Üzüm dolar yeşil bağlar.” dizelerinin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tam uyak B)Zengin uyak

C)Yarım uyak D)Tunç uyak

19- Yazarın okuyucuyu sıkmadan onunla konuşuyormuş gibi ispat çabası gütmeden yazdığı yazılara ne denir?

A)Sohbet B)Makale C)Günlük D)Deneme

20- “Aman Allah’ım( ) Güneş altında pırıl pırıl parlayan kocaman bir sazan balığı( ) otlanan ucunda çırpınıp duruyordu( )”

Yukarıdaki parantezlerin içerisine sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A)(?) (,) (…) B)(!) (,) (;) C)(!) (,) (.) D)(.) (,) (!)

21-Sokak köpeklerinin toplanması için belediyeye bir dilekçe yazınız.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: