9 sinif kimya 2 donem 1 sinav sorulari

Okuma Süresi:1 Dakika, 54 Saniye

1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz ( 15 p )

a. En az 1000 mamomerin birbirine bağlanmasıyla oluşan maddeler …………………………… olarak adlandırılır.

b. İki ya da daha fazla molekülün su açığa çıkararak oluşturduğu tepkimeler ………………………….. tepkimeleridir.

c. Bir sıvı veya katının gaz içinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara …………………. denir.

d. Karışımlar …………………… yöntemlerle bileşenlerine ayrılır.

e. Belirli bir sıcaklıkta çözebileceğinden az çözünen içeren çözeltiye ……………….………… çözelti denir.

2. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p )

a. Elektron kaybeden atom indirgendir. (…..)

b. Bir sıvının buharlaştırılarak tekrar sıvılaştırılması işlemine damıtma denir. (……)

c. Ortak iyon çözünürlüğü azaltan bir etkendir. (..…)

d. Genleşme gazlara mahsus bir ayırt edici özelliktir. (……..)

e. Bal arısının sokması sırasında verdiği salgı asidiktir. (……..)

3. Aşağıda verilen madde çiftlerinin oluşturdukları karışımlar homojen mi yoksa heterojen midir? Yazınız. (10p)

a. Etil alkol – Karbon tetraklorür : ………………………………….

b. Benzin – su : …………………………………………..

c. Sis kümesi :……………………………………………

d. Tebeşir tozu – su :….………………………………………

e. Kalay – kurşun :……….………………………………….

4. Aşağıdaki verilen karışımlar hangi yöntemler kullanılarak birbirinden ayrılır? (10p)

a. Kum – su :………………………………………………

b. Petrol :………………………………………………

c. Benzin – su :………………………………………………

d. Tuz – şeker :………………………………………………

e. Demir – bakır :………………………………….

5.

Yukarıdaki grafik A, B ve C sıvılarının oluşturduğu homojen karışımın ayrımsal damıtılması sırasında çizilen sıcaklık – zaman grafiğini göstermektedir. V nolu bölgede sadece B bulunurken, III nolu bölgede A maddesi bulunmamaktadır. Buna göre A, B ve C maddelerinin aynı basınçtaki kaynama noktalarını karşılaştırınız. (10p)

6. X katısına ait çözünürlük sıcaklık grafiğine göre;

a. 30 oC de 30 gram X ile doymuş çözelti hazırlamak için kaç gram su kullanılır?

b. 40 oC de 700 gram çözeltide kaç gram X katısı bulunur?

c. 50 oC de 50 gram su ile hazırlanan çözelti 30 oC ye soğutulursa kaç gram X katısı çöker? (15p)

7. C + → CO2 + NO2 + H2O

Tepkimesi için yükseltgen ve indirgen maddeleri belirleyiniz. (10p)

8. 2AgNO3 (suda) + Na2S (suda) à Ag2S (k) + 2NaNO3 (suda) Tepkimesine ait çökelme ve net iyon denklemini yazınız. (10p)

(Aşağıdaki 9. – 10. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)

9. Aşağıdaki taneciklerden hangisinde azot (N) atomunun yükseltgenme basamağı en büyüktür?

A) NH3 B) NO3- C) NO2 D) N2O3 E) HNO2

10. Katı bir madde için aşağıda verilenlerden hangisi hem çözünürlüğü hem de çözünme hızını etkileyen bir etkendir?

A) Basınç B) Ortak iyon C) Sıcaklık D) Karıştırma E) Tanecik büyüklüğü

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: