bilgi felsefesi ve cesitleri slayt

Okuma Süresi:4 Dakika, 28 Saniye

bilgi felsefesi ve cesitleri slayt

 

KONU: BİLGİ FELSEFESİ VE BİLGİ ÇEŞİTLERİ

BİLGİ FELSEFESİ VE BİLGİ ÇEŞİTLERİ

1. Temellendirme, ileri sürülen bir sav için dayanak, gerekçe bulma işlemidir.

Bu tanıma göre, aşağıdaki yargılardan hangisi temellendirilmiştir?

A)    Çocuklar sevgi ister.

B)    Dershaneler, eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası oldu.

C)    Arabayı dikkatli kullanmalısın.

D)    Dersleri iyi dinlediğinden sınavı kazandı.

E)    Bu yaz çok sıcak geçti.

 

2. Sofistler doğa konusundan çok insana ve topluma yönelmişlerdir. Ama yine de mutlak ve değişmez olan ile "değişen" arasındaki ilişkiye bakmışlardır. Temel olarak bilginin kuşaktan kuşağa, toplumdan topluma ve insandan insana değiştiğini söylemişlerdir.

Buna göre, Sofistler'in bilgi anlayışı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)    Bilgi anlayışları rölativdir.

B)    Felsefi düşünceleri dogmatiktir.

C)    Ana varlık sorununu konu edinmişlerdir.

D)    Nesnel bilgilerin olduğunu savunmuşlardır.

E)    Bilginin kaynağı olarak sezgiyi kabul etmişlerdir.

 

3. Platon, Aristoteles, Farabi, Hegel gibi düşünürlere göre insan bilgisinin sınırları yoktur. Başka bir deyişle, insan sahip olduğu bilgi yetileri aracılığıyla hem doğal ve fiziksel dünya hem de metafizik olarak nitelendirilen Tanrı, ruh gibi konular hakkında bilgi edinebilir.

Bu düşünürlerin yaklaşımında, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkıldığı söylenebilir?

A)    Doğruluğundan şüphe edilmeyecek bilgilerin olduğuna

B)    Duyuların verdiği bilgilerin insanı yanıltabildiğine

C)    Bilginin alanında yalnız duyumlanabilir varlıkların bulunduğuna

D)    Bilginin kaynağında aklın yer aldığına

E)    İnsanın her tür problemi felsefi olarak inceleyebildiğine

 

4. Descartes, deneyin sadece bilimsel ayrıntılar için geçerli olduğunu, doğa felsefesinin genel ilkelerinin ise tek başına akıl yürütme ile kurulabileceğini öne sürmekteydi. Doğanın sınırlarının araştırılmasında aklın gücüne inanmaktaydı.

Buna göre, Descartes'ın bilgi anlayışı, aşağıdaki akımlardan hangisine uygun düşer?

A)    Deney verilerinin akılla temellendirilmesini savunan kritisizme

B)    Bilginin kaynağının yalnızca deney olduğunu öne süren empirizme

C)    Yalnızca fenomenlerin bilinebileceğini savunan pozitivizme

D)    Doğru bilginin akla dayanarak elde edileceğini savunan rasyonalizme

E)    Bilginin ölçütünün fayda olduğunu savunan pragmatizme

 

5. İlkçağ düşünürlerinden Pythagoras, evrendeki düzenin matematiksel orantılarla sağlandığını savunur. Bu nedenle, matematik ve müzik arasında bir uyum kurmaya çabalamış olan Pythagoras, ses perdesi ile tel uzunluğu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. Onun ardından, bilim, sanat ve matematik çalışmalarında öncü olan Pythagorasçılar, matematiği hemen her şeye uyarlayarak sayılar hakkında geniş bilgi edinmişlerdir.

Parçaya dayanarak, Pythagorasçı düşünce ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)    Matematiğin insanı düşürebileceği yanılgıları gösterir.

B)    Varlığın sırlarını sayılar arasındaki uyum ile çözmeye çalışır.

C)    Evrene ilişkin bilgileri yalnız olgusal yoldan elde etmeye önem verir.

D)    Şüpheyi,doğrulara ulaşmada yöntem olarak kullanır.

E)    İnsan aklının evreni anlayabilecek yeterlilikte olmadığını kabul eder.

 

6)Televizyon veya buzdolabı tamircisinin kullandığı bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bilimsel bilgi     B)Teknik bilgi     C)Sanat bilgisi      D)Gündelik bilgi     E)Dini bilgi

7)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

A)Nesneldir     B)Deneyseldir     C)Evrenseldir     D)Kesindir     E)Dogmatiktir

8)"Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir."

"Bulutlara bakarak yağmur yağıp yağmayacağını tahmin edebiliriz."

Yukarıda verilen örnekler hangi bilgi türüne aittir?

A)Bilimsel bilgi     B)Gündelik bilgi     C)Felsefi bilgi     D)Teknik bilgi     E)Dini bilgi

9)I-Tüm bilimlerin eleştirisidir.

II-Düşünme üzerine düşünmedir.

III-Cevaplardan çok, sorular önemlidir.

IV-Sistemli ve düzenli bilgiyi ortaya koymak esastır.

Yukarıda verilen açıklamalar hangi bilgi türüne aittir?

A)Bilimsel bilgi     B)Sanat bilgisi    C)Felsefi bilgi     D)Dini bilgi     E)Gündelik bilgi

10)Aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisi örneğidir?

A)Metaller elektriği iletir.

B)İnsan, evrenin biricik varlığıdır.

C)Davranışlarımız, toplumsal değerlerin ürünüdür.

D)Peygamberlere inanma, imanın şartlarındandır.

E)Şair evlenmesi, batılı anlamda ilk tiyatro eseridir

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: