Erdkunde

cografya test 1

Okuma Süresi:5 Dakika, 10 Saniye

cografya test 1

 

Coğrafya Test 1

1.Çöküntü hendekleri içinde oluşan göller aşağıdakilerden hangisinde en çoktur

A.Doğu Afrika

B.Kuzey Amerika

C.Kuzeybatı Avrupa

D.Batı Asya

E.Güney Amerika

 

2.Bir akarsudan sulama amacıyla yılın belli bir kesiminde yararlanılıyorsaxbu durum akarsuyun öncellikle hangi özelliği ile ilgili olabilir

A.Rejimiyle

B.Akımıyla

C.Hızıyla

D.Eğimiyle

E.Yüküyle

 

3.Doğal afetler oluşum nedenlerine göre jeolojik ve  meteorolojik kökenli olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre

K.Heyelan

L.Çığ

M.Don Olayı

N.Deprem

doğal affetlerinden hangileri meterolojikkökenlidir

A.K ve L

B.K ve N

C.L ve M

D.L ve N

E.M ve N

 

4. *Büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olur

*İnsanların psikolojisini olumsuz etkiler

*Su,kanalizasyon,doğal gaz ve petrol boru hatları zarar görebilir

*Tsunami oluşabilir

 Yukarıda belirtilen zararlar,aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin sonucunda meydana gelebilir

A.Heyelan

B.Erozyon

C.Çığ

D.Sel

E.Deprem

 

5.Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınlardan korunmak içim yapılmadı gereken çalışmalar sonucunda yer almaz

A.Akarsuların doğal drenaj sistemi değiştirilebilir

B.Akarsu havzaları ağaçlandırmalı

C.Akarsuların değişik kesimlerinde su seviyesi kontrol altında tutulmalı

D.Sel ve taşkın riski altındaki yerler yapılaşmaya açılmamalı

E.Erken uyarı sistemleri kurumalı

 

6. Çığ olayının meydana gelmesinde arazi eğiminin fazla olması taze kar tabakasının kqlın olması ve kar fırtınasının kuvvetli olması gibi faktörler etkili olmaktadır

Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde çığ riskinin daha fazla olduğu söylenebilir

A.Güneydoğu Anadolu

B.Karadeniz

C.İç Anadolu

D.Doğu Anadolu

E.Akdeniz

 

7.Aşağıdakilerden hangisi afet öncesi yapılmadı gerekenler arasında yer akmaz

A.Afet yöntemi ve planlamanın yapılması

B.Risk değerlendirmenin yapılması

C.Erken uyarı ikaz ve izleme sistemlerinin kurulması

D.Geçici iskân alanlarının oluşturulması

E.Eğitim ve tatbikatların yapılması

 

8. K. Deprem

L. Erozyon

M. Sel ve taşkın

Yukarıdaki doğal afetlerden hangileri yer yapısının genç oluşumlu olduğu bölgelerde yaygın olarak görülür

A.Yalnız K

B.Yalnız L

C.K ve L

D.K ve M

E.L ve M

 

9.Heyelan olayı sonucunda bazen akarsu vadilerinin önü tıkanarak gerisinde heyelan set gölleri oluşabilmektedir.

Ülkemizde yer alan aşağıdaki göllerden hangisi bu şekilde oluşmuştur

A.Tuz Gölü

B.Van Gölü

C.Abant Gölü

D.Eğirdir Gölü

E.Marmara Gölü

 

10.Türkiye’de fırtına kasırga ve hortum gibi rüzgârın doğal afet olarak etkileri azdır

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir

A.Yeryüzü şekillerinin engebeli olmadı gerekir

B.Orta kuşakta yer alması

C.Üç tarafın denizlerle çevrili olması

D.İklim çeşitliliğinin fazla olması

E.Kuzey Yarım Kürede yer alması

 

11.Aşağıdakilerden hangisi depremin şiddeti üzerinde etkili olan faktörlerden biri değildir

A.Yerin Yapısı

B.İklim Özellikleri

C.Meydana geldiği noktanın yerleşme merkezlerine olan uzaklığı

D.Binalarda kullanılan yapı malzemelerinin kalitesi

E.Depremin meydana geldiği derinlik

 

12.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak görülen doğal afetlerden biri değidir

A.Kasırga

B.Deprem

C.Çığ

D.Heyelan

E.Sel ve taşkın

 

13. Aşağıdakilerden hangisi depremden önce yapılması gereken çalışmalardan biri değildir

A.Halk deprem konusunda bilinçlendirilmeli

B.Aile afet planı hazırlanmalı

C.Evlerde yangın söndürme cihazları bulundurulmalı

D.Elektrik şalteri,gaz ve su vanaları kapatılmalı

E.Konutlar depreme karşı dayanıklı yapılmalı

14.Doğal afetler oluşum hızlarına göre yavaş ve hızlı gelişen doğal afetler olmak üzere ikiye ayrılabilir

Buna göre aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumu diğerlerine göre daha yavaş gerçekleşir.

A. Erozyon

B.Sel

C.Deprem

D.Heyelan

E.Çığ

 

15.Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkın olaylarına neden olan faktörlerden biri değildir

A.Kısa sürede çok fazla miktarda yağan yağışlar

B.Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi

C.Yağışların kar şekilde yağması

D.Zeminin geçirimsiz olması

E.Yeryüzü şekillerinin engebeli olması

 

16.Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin meydana gelmesinde mevsim özellikleri daha fazla etkili olmaktadır

A.Deprem

B. Erozyon

C.Heyelan

D. Tsunami

E.Çığ

 

17. S.Heyelan

Ş.Kuraklık

T.Deprem

U.Erozyon

Gelecek yüzyılın en önemli sorunu küresel ısınmadır. Küresel ısınma aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin artmasına neden olacaktır.

A.Yalnız Ş

B.Ş ve T

C.Ş ve U

D.T ve U

E.S,Ş ve T

 

18.Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların nedeni arasında gösterilmez

A.Bitki örtüsünün tahrip edilmesi

B.Plansız kentleşme

C.Ani kar erimeleri

D.Aşırı sağanak yağışlar

E.Erozyon şiddetinin fazla olması

 

19.Aşağıdaki ülkelerden hangisi sık sık felaketine uğraması nedeniyle "SELLER ÜLKESİ "olarak tanınmaktadır

A.Japonya

B.Çin

C.Hindistan

D.Pakistan

E.Bangladeş

20.

A. Eğimin fazla olduğu sahalar

B. Bitki örtüsünün az olduğu sahalar

C. Zeminin killi olduğu sahalar

D. Tabakaların eğime paralel olduğu sahalar

E. Yağış miktarının fazla olduğu sahalar

Yukarıda verilen sahalarda aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin görülme olasılığı daha yüksektir

A.Çığ

B.Erozyon

C.Heyelan

D.Deprem

E. Volkanizma

 

CEVAPLARIM

1.A 2.A 3.E 4.E 5.A 6.D 7.D 8.A 9.C 10.B 11.B 12.A 13.D 14.A 15.C 16.E 17.C 18.E 19.E 20.C

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: