hem

husnihat yillil plan

Okuma Süresi:27 Dakika, 3 Saniye

husnihat yillil plan

husnihat yillil plan

[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/2021/02/husnihat-yillil-plan.xlsx" download="all" viewer="microsoft"

husnihat yillil plan

KURS MERKEZİNİN ADI       
ALANI SANAT VE TASARIM
KURSUN ADI            HÜSN-İ HAT 
SEVİYESİ                  BECERİ GELİŞTİRME
KURSUN SÜRESİ 264
TARİH DERS SAATİ KONULAR MODÜL VE YETERLİLİK MODÜL SÜRESİ ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ DEĞERLENDİRME
  8 HAT SANAT TARİHİ HÜSN-İ HAT KAVRAMI MODÜL :  Hat sanat tarihi hüsn-i hat kavramı                                                                           YETERLİLİK:  Hat Sanat Tarihi Hüsn-i Hat
kavramı tanımak                                                                                                               1. hat ve hattat kelimelerinin izahı
a. Hat
b. Hattat
2. Kur’an ve hadislerde yazı
3. Hat sanatı tarihine giriş
a. İslam yazısına genel bakış
b. İslam yazısının sanat olarak şekillenmesi
c. Selçuklular döneminde yazı
d. Osmanlılar döneminde yazı 
16 Saat Anlatım ,Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir.
  8 HAT SANAT TARİHİ HÜSN-İ HAT KAVRAMI MODÜL :  Hat sanat tarihi hüsn-i hat kavramı                                                                           YETERLİLİK:  Hat Sanat Tarihi Hüsn-i Hat
kavramı tanımak       
1. Ekol sahibi olan hattatlar
a. Karahisari ekolü
b. Mustafa Rakım ekolü
c. Şevki Efendi ekolü
d. Sami Efendi ekolü                                                                  1.MODÜL SINAVI
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir.
Modül Sınavı
  8 HUTÛTU MÜTENEVVİ (HAT SANATINDA YAZI ÇEŞİTLERİ) MODÜL: Hutûtu Mütenevvi ( Hat sanatında yazı çeşitleri)
YETERLİLİK:  Hat sanatında yazı çeşitlerini
tanımak                                                                                         A. Aklam-ı sitte denilen yazı çeşitleri
B. Diğer yazı çeşitleri
C. Tuğra
D. Hilye                                                                           2.MODÜL SINAVI
8 Saat Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir.
Modül Sınavı
  8 MEŞHUR TÜRK HATTATLARI MODÜL: Meşhur türk hattatları
YETERLİLİK: Meşhur hattatları, eserlerini tanımak ve örnekler yazabilmek                                                                                                                              A. Şeyh Hamdullah
1. Hayatı,  Eserleri, Öğrencileri
B. Ahmet Karahisari
1. Hayatı,  Eserleri, Öğrencileri
C. Hafız Osman
1. Hayatı,  Eserleri, Öğrencileri
D. Rakım Efendi
1. Hayatı,  Eserleri, Öğrencileri 
16 Saat Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 MEŞHUR TÜRK HATTATLARI MODÜL: Meşhur türk hattatları
YETERLİLİK: Meşhur hattatları, eserlerini                                                                                                                         E. Kazasker Mustafa İzzet Efendi
1. Hayatı,  Eserleri, Öğrencileri
F. Şevki Efendi
1. Hayatı,  Eserleri, Öğrencileri
G. Hamit Aytaç
1. Hayatı,  Eserleri, Öğrencileri                                                              3.MODÜL SINAVI                            
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir.
Modül Sınavı
  8 HÜSN-İ HAT TERİMLERİ MODÜL : Hüsn-i hat terimleri
YETERLİLİK: Hüsn-i hat ile ilgili terimleri tanımak ve kullanmak                                                                                                                                          1. Harflere ait terimler
2. HAarfin terkibine ait terimler  
3. Kalem hareketlerine dair terimler
4. Yazıya ait terimler
5. Hüsn-i hat çalışmalarında kullanılan terimler
6. Yazma ile ilgili terimler                                                      4.MODÜL SINAVI                                 
8 Saat Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir.
Modül Sınavı
  8 HÜSN-İ HATTA KULLANILAN İŞARETLER MODÜL: Hüsn-i hatta kullanılan işaretler
YETERLİLİK: Hüsn-i hatta kullanılan işaretleri tanımak ve kullanmak                                                                                                                                     1. Süsleme işaretleri
a. Tırnak, Tirfil, Kalın Cezm, Yuvarlak nokta
2. Mühmel noktasız harf işaretleri
a. Ha, Sin, Sad, Mim, Ayn vb. 
3. Okutma işaretleri
a. Nokta, Hareke, Cezm, Şedde, hemze, sıla             5.MODÜL SINAVI    
8 Saat Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir.
Modül Sınavı
  8 YAZIYA HAZIRLIK MODÜL: Yazıya hazırlık
YETERLİLİK: Yazma öncesi malzemeleri hazırlamak
1. Hüsn-i hatta kullanılan malzemeler
A. Yazı malzemeleri
a. Kalem, Kalemtıraş, Makta, Hokka, Lika, 
Mürekkep, Kağıt
B. Kalem açılması
a. Kalem açma
C. Hokka ve mürekkep ayarları 
16 Saat Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 YAZIYA HAZIRLIK MODÜL: Yazıya hazırlık
YETERLİLİK: Yazma öncesi malzemeleri hazırlamak
A. Kağıt hazırlaması
1. Boyamak
2. Aherlemek
3. Mührelemek
6.MODÜL SINAVI
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir.
Modül Sınavı
  8 SÜLÜS MEŞKLERİ MODÜL:  Sülüs meşkleri
YETERLİLİK: Sülüs yazıyı yazabilmek
1. Şevki Efendi’nin Sülüs Rabbiyesir Meşki 
96 Saat Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 SÜLÜS MEŞKLERİ MODÜL:  Sülüs meşkleri
YETERLİLİK: Sülüs yazıyı yazabilmek
1. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Sülüs Rabbiyesir Meşki 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 SÜLÜS MEŞKLERİ MODÜL:  Sülüs meşkleri
YETERLİLİK: Sülüs yazıyı yazabilmek
1. Halim Özyazıcı’nın Sülüs Rabbiyesir Meşki
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 SÜLÜS MEŞKLERİ MODÜL:  Sülüs meşkleri
YETERLİLİK: Sülüs yazıyı yazabilmek               1.Harflerin yazılışı
a. Harflerin bünyelerinin yazılması 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 SÜLÜS MEŞKLERİ MODÜL:  Sülüs meşkleri
YETERLİLİK: Sülüs yazıyı yazabilmek
b. Küplü harflerin verilmesi 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 SÜLÜS MEŞKLERİ MODÜL:  Sülüs meşkleri
YETERLİLİK: Sülüs yazıyı yazabilmek
c. Keşideli harflerin gösterilmesi
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 SÜLÜS MEŞKLERİ MODÜL:  Sülüs meşkleri
YETERLİLİK: Sülüs yazıyı yazabilmek
d. Harflerin farklı versiyonlarının gösterilmesi 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 SÜLÜS MEŞKLERİ MODÜL:  Sülüs meşkleri
YETERLİLİK: Sülüs yazıyı yazabilmek               1.İki harfin birleşme biçimleri ve bunun kuralları
a. Harflerin sırayla başta birleşmesinin yazılması
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 SÜLÜS MEŞKLERİ MODÜL:  Sülüs meşkleri
YETERLİLİK: Sülüs yazıyı yazabilmek
b. Harflerin sırayla ortada birleşmesinin yazılması
c. Harflerin sırayla sonda birleşmesinin   yazılması 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 SÜLÜS MEŞKLERİ MODÜL:  Sülüs meşkleri
YETERLİLİK: Sülüs yazıyı yazabilmek               1.Sözcük ve tümcelerin yazılışı
a. Yazının mıstarına uygun yazılması
b. Yazının talim ve tarifine uygun yazılması 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 SÜLÜS MEŞKLERİ MODÜL:  Sülüs meşkleri
YETERLİLİK: Sülüs yazıyı yazabilmek               1.Mürekkebat aşaması (ikiden fazla harfin birleştirilmesi)
a. Şevki Efendi’nin Mürekkebat Meşkine uygun olarak yazılması 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 SÜLÜS MEŞKLERİ MODÜL:  Sülüs meşkleri
YETERLİLİK: Sülüs yazıyı yazabilmek                                                                                                             b. Diğer hattatların mürekkebat meşklerinin karşılaştırılması                                                               7.MODÜL SINAVI
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir.                            Modül sınavı
  8 NESİH MEŞKLERİ MODÜL: Nesih meşkleri                                       YETERLİLİK:  Nesih yazıyı yazabilmek                                                                1. Şevki Efendi’nin Nesih Rabbiyesir Meşki  96 Saat Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 NESİH MEŞKLERİ MODÜL: Nesih meşkleri                                       YETERLİLİK:  Nesih yazıyı yazabilmek        
1. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Nesih Rabbiyesir Meşki 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 NESİH MEŞKLERİ MODÜL: Nesih meşkleri                                       YETERLİLİK:  Nesih yazıyı yazabilmek        
1. Halim Özyazıcı’nın Nesih Rabbiyesir Meşki 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 NESİH MEŞKLERİ MODÜL: Nesih meşkleri                                       YETERLİLİK:  Nesih yazıyı yazabilmek        
1.Harflerin yazılışı
a. Harflerin bünyelerinin yazılması 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 NESİH MEŞKLERİ MODÜL: Nesih meşkleri                                       YETERLİLİK:  Nesih yazıyı yazabilmek        
b. Nesih harflerinin sülüs yazısından farkını belirtmek 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 NESİH MEŞKLERİ MODÜL: Nesih meşkleri                                       YETERLİLİK:  Nesih yazıyı yazabilmek        
c. Keşideli harflerin gösterilmesi 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 NESİH MEŞKLERİ MODÜL: Nesih meşkleri                                       YETERLİLİK:  Nesih yazıyı yazabilmek        
d. Harflerin farklı versiyonlarının gösterilmesi 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 NESİH MEŞKLERİ MODÜL: Nesih meşkleri                                       YETERLİLİK:  Nesih yazıyı yazabilmek        
1.İki harfin birleşme biçimleri ve bunun kuralları
a. Harflerin sırayla başta birleşmesinin yazılması 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 NESİH MEŞKLERİ MODÜL: Nesih meşkleri                                       YETERLİLİK:  Nesih yazıyı yazabilmek        
b. Harflerin sırayla ortada birleşmesinin yazılması
c. Harflerin sırayla sonda birleşmesinin   yazılması 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 NESİH MEŞKLERİ MODÜL: Nesih meşkleri                                       YETERLİLİK:  Nesih yazıyı yazabilmek        
1.Sözcük ve tümcelerin yazılışı
a. Yazının mıstarına uygun yazılması
b. Yazının talim ve tarifine uygun yazılması 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 NESİH MEŞKLERİ MODÜL: Nesih meşkleri                                       YETERLİLİK:  Nesih yazıyı yazabilmek        
1.Mürekkebat aşaması (ikiden fazla harfin birleştirilmesi)
a. Şevki Efendi’nin Mürekkebat Meşkine uygun olarak yazılması 
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir. 
  8 NESİH MEŞKLERİ MODÜL: Nesih meşkleri                                       YETERLİLİK:  Nesih yazıyı yazabilmek        
b. Diğer hattatların mürekkebat meşklerinin karşılaştırılması                                                               8.MODÜL SINAVI
Anlatım , Soru cevap
Beyin fırtınası
Uygulamalı gösterim
Yaşayarak öğrenme
Uygulama atölyesi, resim masası ve yazı örnekleri  Hat Sanatı tarihini Hat kavramını ve tarihçesini öğrenecektir.
Hat türlerini tanıyacak ve şekillerine göre yazıları yazabilecektir.                            Modül sınavı
……………………                                       USTAÖĞRETİCİ                                                                            ……………………….                                                     …………………HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ
 
 
 

 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: