saglik bilgisi test

1) Aşağıdakilerden hangisi solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır?

A. Gonore B. Tetanoz C. AİDS

D. Boğmaca E. Hepatit B

Aşağıda verilen vektör- hastalık eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A. Karasinek- trahom

B. Tatarcık sineği- Sıtma

C. Sivrisinek – Veba

D. Bit- şark çıbanı

E. Pire- Kırım Kongo Kanamalı ateşi

2) Verem teşhisi konulan bireyin ailesinin de sağlık taramasına alınması gerekir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. kalıtsal bir hastalık olması

B. Ailenin yediği besinler ve içtiği sudan bulaşması

C. Hastaya moral desteği sağlanması

D. Solunum yolu ile bulaşması

E. Verem etkeni bakterinin genellikle aynı kan grubundan kişileri seçmesi

3) Bulaşıcı hastalığı olan bir kişi evde bakılırken dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili olarak;

I. Hasta, bakımıyla ilgilenen kişilerle aynı odada yatırılmalıdır.

II. Hastaya ait kişisel eşyalar ayrı yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

III. Evde kullanılan ilaçlar doktor tavsiyesi dışında kullanılmamalıdır.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğru değildir.

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II

D. I ve III E. I, II ve III

4)I. Sağlık eğitimi II. İlaçla koruma

III. erken tanı IV. Aile planlaması

V. Rehabilitasyon VI. İlk yardım

Yukarıdakilerden kaç tanesi sağlam kişiye yönelik önlemler arasında yer alır?

A. II B. III C. IV D. V E. VI

5)I. Sivrisinek II. Kıl kurdu III. Bit

IV. Tenya V. Bağırsak solucanı

Yukarıdakilerden hangileri iç parazitlerdendir?

A. I ve II B. I ve III C. II ve III

D. IV ve V E. II, IV ve V

CEVAPLARINIZI İŞARETLEYİNİZ O

1- A) O B) O C) O D) O E) O

2- A) O B) O C) O D) O E) O

3- A) O B) O C) O D) O E) O

4- A) O B) O C) O D) O E) O

5- A) O B) O C) O D) O E) O

6- A) O B) O C) O D) O E) O

7- A) O B) O C) O D) O E) O

8- A) O B) O C) O D) O E) O

9- A) O B) O C) O D) O E) O

10- A) O B) O C) O D) O E) O

11- A) O B) O C) O D) O E) O

12- A) O B) O C) O D) O E) O

13- A) O B) O C) O D) O E) O

14- A) O B) O C) O D) O E) O

15- A) O B) O C) O D) O E) O

16- A) O B) O C) O D) O E) O

17- A) O B) O C) O D) O E) O

18- A) O B) O C) O D) O E) O

19- A) O B) O C) O D) O E) O

20- A) O B) O C) O D) O E) O

6)

I. Kızıl hastalığının nedeni bir tür bakteridir.

II. Boğmaca virüslerin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır.

III. Kızamıkçık; solunum yoluyla başlayan hafif ateş, öksürük, kırmızı pembe döküntülerle seyreden ve etkeni virüs olan bir hastalıktır.

IV. Çocuk felci virütik bir hastalıktır.

Çocukluk çağı hastalıkları için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A. I ve II B. III ve IV C. I, II ve III

D. I, III ve IV E. II, III ve IV

7) Ülkemizde aşağıdaki sağlık kurumlarından hangisinde aile planlaması hizmetleri verilmemektedir?

A. Sağlık ocakları

B. Ana ve çocuk sağlığı merkezleri

C. Doğum evleri

D. Onkoloji hastaneleri

E. Doğum klinikleri

LÜTFEN ARKA SAYFAYA GEÇİNİZ

8-

I. Doğumun ameliyatla gerçekleştirilmesine sezeryan denir.

II. 37. Haftada ya da daha önce doğan bebeğe postmatüre denir.

III. 41. Hafta ya da daha geç doğan bebeğe prematüre denir.

Gebelik ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A. Yalnız I B. Yalnız III C. I ve II

D. II ve III E. I, II ve III

9- Ailelerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları için verilen hizmetlerin tümü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Aile hekimliği B. Aile planlaması

C. Rehabilitasyon D. Sağlık eğitimi

E. İlk yardım

10)

I. Akciğer II. Pankreas

III. Böbrek IV. Kalp

Yukarıda verilen organlardan hangileri sigaranın zararlarından daha az etkilenir?

A. I ve III B. II ve IV C. I, III ve IV

D. II, III ve IV E) I, II ve IV

11-

I. Karaciğerde tahribata neden olur.

II. İlk etkisi merkezi sinir sisteminedir.

III. Kan basıncını arttırır

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri alkolün etkilerine bağlıdır?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III

D. I ve III E. I, II ve III

12- Çekirdek aile için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Evlilik esasına dayanır

B. karı, koca ve evlenmemiş çocuklardan oluşur

C. Şehirlerde daha çok görülür.

D. Anne-baba, onların anne babaları, kardeşleri, çocukları, kardeşlerin çocuklarını da kapsayabilir.

E. Örf, adet, sevgi, saygı ve hukuk kurallarına göre kurulmuştur.

13- Adet kanamaları ortalama kaç günde bir tekrarlanır?

A. Yılda bir B. 28 günde bir

C. 45 günde bir D. Haftada bir E. 15 günde bir

14- Bebeklerde dakikadaki kalp atış sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. 200 B. 120 C. 90 D. 70 E. 80

15- Aşağıdakilerden hangisi hasta odası için yanlıştır?

A. Gürültüden uzak olmalı

B. Aydınlık olmalı

C. Kolay havalanabilen bir oda olmalı

D. Çok sıcak olmalı

E. sık sık havalandırılmalı

16-

I. Ağız temizliğine özen gösterilmesi

II. Aşırı şeker içermeyen besinlerle beslenme

III. Vitamin, protein ve mineralce zengin besinleri alma

IV. Sürekli yumuşak besinlerin yenmesi

V. Daima sıcak besinlerle beslenme

Dişlerin korunması ile ilgili olarakyukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

A. I ve II B. I ve III C) I, II ve IV

D. I, II ve III E) IV ve V

17- Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkması sonucu fizyolojik görevlerin yerine getirilememesi ya da ruh sağlığının bozulması durumu aşağıdakilerden hangisini anlatır?

A. Sağlık B. Hastalık C. Sakatlık

D. Rehabilitasyon E. tedavi

18- Aşağıdakilerden hangisi; ülkemizdeki 0-1 yaş grubundaki bebeklerin rutin aşılama ile korunduğu aşılama ile korunduğu hastalıklardan biridir?

A. Hepatit A B. Kuduz C. Hepatit C

D. Dizanteri E. Kızamıkçık

19-

I. İnsanda deri altında güneş ışınlarının etkisi ile sentezlenmesi

II. Doğal besinlerle dışarıdan alınması

III. Ek vitamin takviyesi olarak alınması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çocukluk döneminde vücuttaki D vitaminin yeterli miktarda olmasını sağlayan yollardandır?

A. Yalnız II B. I ve II C. II ve III

D. I ve III E. I, II ve III

20- Evliliğe karar veren kişilerin sahip olası gereken özellikler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Ergenlik dönemini tamamlamış olmalıdırlar.

B. Aileyi geçindirecek yeterli ekonomik güce sahip olmalıdırlar.

C. Fiziksel olgunluğa erişmiş olmalıdırlar.

D. ruhsal olgunluğa erişmiş olmalıdırlar.

E. yasalara göre erkekler 15 yaşını tamamlamış olmalıdırlar.

%d blogcu bunu beğendi: