saglik temizlik beslenme yesilay kulubu aylik rapor

SOSYAL KULÜPLER AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

Rapor No:1                                                                                        Rapor Tarih:30/10/2018

  ÇAMLIBEL  ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Rehberlik görevini yürütmekte olduğum Sağlık Temizlik Beslenme ve Yeşilay Kulübü’nün 2018/2019 Eğitim  ve Öğretim Yılı Ekim ayına ait olan çalışma raporu aşağıya çıkartılmıştır.

Bilgilerinize  arz ederim.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

1.Genel Kurul Toplanması

2.Yönetim Kurulu Oluşturulması

3.Gerekli kurulların oluşturulması

ALINAN KARARLAR

1.Kulüp temsilcisinin seçimi istekli olan öğrenciler arasından açık oy seçimi ile yapıldı.

2. Yıllık çalışma planı hazırlandı.

3.Kulüp tüzüğü hazırlandı.

4.Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlendi.

5.Genel kurul toplanma tarihi belirlendi.

6.Belirlenen tarihte toplantısı yapıldı..

7.Yönetim kurulu seçildi.

                                                                                                                     Danışman Öğretmenler

SOSYAL KULÜPLER AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

Rapor No:2                                                                                        Rapor Tarihi:27:11:2018

  ÇAMLIBEL  ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Rehberlik görevini yürütmekte olduğum Sağlık Temizlik Beslenme ve Yeşilay Kulübü’nün 2018/2019 Eğitim  ve Öğretim Yılı Kasım ayına ait olan çalışma raporu aşağıya çıkartılmıştır.

Bilgilerinize  arz ederim.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

 1. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
 2. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
 3. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
 4. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.

      5-   Kulübün öğrencilere tanıtılması

      6- Sağlık Temizlik Beslenme ve Yeşila Kulübü için Amblem yarışmasının düzenlenmesi

7-Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

                                                                                                                                                                                                                                                   Danışman Öğretmenler

SOSYAL KULÜPLER AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

Rapor No:3                                                                                       Rapor Tarihi:25:12:2018

    ÇAMLIBEL  ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Rehberlik görevini yürütmekte olduğumuz Sağlık Temizlik Beslenme ve Yeşilay Kulübü’nün 2018/2019 Eğitim  ve Öğretim Yılı Aralık ayına ait olan çalışma raporu aşağıya çıkartılmıştır.

Bilgilerinİze  arz ederim.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

 1. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
 2. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
 3. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
 4. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
 5. Yeşilay’la ilgili internet site isimlerinin panoda duyurulması
 6. Alkol , sigara ve uyuşturucu madde bağımlılığının toplumsal , psikolojik ,ekonomik boyutunun incelenmesi.
 7.  İçki, sigara ve uyuşturucu maddelerin insan sağlığına zararları.
 8. Sağlık, temizlik,dengeli beslenmekonularında kulüp panosunda yazılar sergilenmiştir.
 9. En temiz sınıf kampanyası için görevliler belirlenmiştir.
 10. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

                                                                                                                                                                                                                                                  Danışman Öğretmenler

SOSYAL KULÜPLER AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

Rapor No:4                                                                                 Rapor Tarihi:18/01/2019

    ÇAMLIBEL  ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Rehberlik görevini yürütmekte olduğumuz Sağlık Temizlik Beslenme ve Yeşilay Kulübü’nün 2018/2019 Eğitim  ve Öğretim Yılı Ocak ayına ait olan çalışma raporu aşağıya çıkartılmıştır.

Bilgilerinize  arz ederim.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

 1. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
 2. Zararlı alışkanlıklardan korunma yolları.
 3. Ülkemizdeki madde bağımlılığı durumunun diğer ülkelerle karşılaştırılması.
 4. Alkollü içki , sigara ve uyuşturucu maddelerin neden olduğu hastalıklar. Pasif içicilik nedir?
 5.  Alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddelerin zararlarını anlatan özlü sözler toplanması.
 6. Temizlik, sağlığa uygunluk” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilenmiştir.
 7.  
 8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
 9. Yarıyıl tatilinde kulübümüz ile ilgili ne gibi araştırmaların yapılabileceği konuşuldu.

                                                                                                                     Danışman Öğretmenler

SOSYAL KULÜPLER AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

Rapor No:5                                                                                        Rapor Tarihi:23.02.2017

ÇAMLIBEL  ŞEHİT KAMİL YELMEN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

Rehberlik görevini yürütmekte olduğum Yeşilay Kulübü’nün 2018/2019 Eğitim  ve Öğretim Yılı Şubat ayına ait olan çalışma raporu aşağıya çıkartılmıştır.

Bilgilerinize  arz ederim.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

 1.Yeşilay Haftası ile ilgi duvar gazetesinin hazırlanması

 2. Yeşilay haftası hazırlıkları.( Resim , şiir için okulda duyuru yapılması.)

 3.Kulüp panosunun gözden geçirilmesi  

                                                                                                                     Danışman Öğretmenler

SOSYAL KULÜPLER AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

Rapor No:6                                                                                        Rapor Tarihi:30.03.2017

ÇAMLIBEL  ŞEHİT KAMİL YELMEN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

Rehberlik görevini yürütmekte olduğum Yeşilay Kulübü’nün 2018/2019 Eğitim  ve Öğretim Yılı Mart  ayına ait olan çalışma raporu aşağıya çıkartılmıştır.

Bilgilerinize  arz ederim.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

 1. Okulda Yeşilay Haftası ile ilgili program hazırlama
 2. Yeşilay kulüp panosunun düzenlenmesi
 3. Yeşilay haftasında basında çıkan haberlerin toplanması.
 4. Yeşilay ile ilgili okul panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlanması
 5. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

                                                                                                                                                                                                                                              Danışman Öğretmenler

SOSYAL KULÜPLER AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

Rapor No:7                                                                                        Rapor Tarihi:27.04.2017

ÇAMLIBEL  ŞEHİT KAMİL YELMEN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

Rehberlik görevini yürütmekte olduğum Yeşilay Kulübü’nün 2018/2019 Eğitim  ve Öğretim Yılı Nisan ayına ait olan çalışma raporu aşağıya çıkartılmıştır.

Bilgilerinize  arz ederim.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

 1. 23 Nisan ile ilgili çocukların uzak durması gereken zararlı alışkanlık ve maddeleri anlatan resimler hazırlanması
 2. Yeşilay ile ilgili kaynakların artırımı ile ilgili okul idaresi ile görüşülmesi.
 3. Uyuşturucu madde bağımlılığından korunmanın yolları.
 4. Alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin trafik kazalarına etkileri.
 5. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

                                                                                                                     Danışman Öğretmenler

SOSYAL KULÜPLER AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

Rapor No:8                                                                                        Rapor Tarihi:25.05.2017

ÇAMLIBEL  ŞEHİT KAMİL YELMEN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

Rehberlik görevini yürütmekteolduğum Yeşilay Kulübü’nün 2018/2019 Eğitim  ve Öğretim Yılı Mayıs ayına ait olan çalışma raporu aşağıya çıkartılmıştır.

Bilgilerinize  arz ederim.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

 1. Alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddelerle mücadele eden diğer kurum ve kuruluşların araştırılması.
 2. Sınıf öğretmenleriyle konuşulup Yeşilay ile ilgili şiir yazma yarışması düzenlenmesi.
 3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 4. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

                                                                                                                     Danışman Öğretmenler

SOSYAL KULÜPLER AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

Rapor No:9                                                                                       Rapor Tarihi:17.06.2017

ÇAMLIBEL  ŞEHİT KAMİL YELMEN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

Rehberlik görevini yürütmekteolduğum Yeşilay Kulübü’nün 2018-2019 Eğitim  ve Öğretim Yılı Haziran ayına ait olan çalışma raporu aşağıya çıkartılmıştır.

Bilgilerinize  arz ederim.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

 1. Genel kurulun toplanması.
 2. Yıllık çalışma programının gözden geçirilmesi
 3. Yıllık Çalışma Raporunun hazırlanması.
 4. Yeşilay Kulübünün bir yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi.
 5. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
 6. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

                                                                                                                                                                                                                                                  Danışman Öğretmenler

Bir Cevap Yazın