10 sinif psikoloji 2 donem 2 sinav test cozumlu

10. sınıflar psikoloji dersi 2. dönem 2. sınavı a grubu

1-       Öğrenme, bilgi ve tecrübe yoluyla davranışlarda meydana gelen kalıcı değişikliklerdir.

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan davranışlardan birisi değildir?

A-       Bir ilkokul öğrencisinin çarpım tablosunu ezberlemesi

B-       Bir kafesteki hayvanın kapının açılmasını sağlayan manivelaya basması

C-       Çitaların hızlı koşması

D-       Bir kişinin suda boğulma tehlikesi geçiren arkadaşına suni sonulum yaptırması

E-       Bir av köpeğinin avda vurulan kuşu getirmesi

2-       Üzerinde daha önce hiçbir deney yapılmamış aç bir güvercin deney odasına konmuştur. Deney odasındaki bir lamba belli aralıklarla aydınlatılıp ardından güvercine yiyecek verilmiştir. Bir süre sonra güvercin, lamba ışıklandırılınca yiyecek verilmese de yiyecek kabını gagalamaya başlamıştır.

Bu durum aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine örnektir?

A-       Edimsel koşullanma

B-       Gözleyerek öğrenme

C-       Deneme yanılma yoluyla öğrenme

D-       Motor öğrenme

E-       Klasik koşullanma

3-       Organizmanın öğrenmek için özel bir gayret göstermediği, ihtiyaç duyulduğunda ise bilgilerin öğrenilmiş olduğunun anlaşıldığı öğrenmelerde vardır. Örneğin; öğrenmek için çaba sarf etmediğimiz halde, ihtiyaç duyduğumuzda bir bankanın, eczanenin yerini bildiğimizi fark etmemiz gibi.

Parçada anlatılan öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A-       Kavrayış yoluyla öğrenme

B-       Gizil (Farkına varmadan) öğrenme

C-       Gözleyerek (Model alarak) öğrenme

D-       Deneyerek öğrenme

E-       Psikomotor öğrenme

4-       Bir düşünüre göre “insanların öğreneceklerinin sınırı yeteneklerine bağlıdır, ancak bu sınırı moral ve motivasyon düzeyleri belirler. Kullanabileceğimiz öğrenme kapasitesi, duygusal durumumuzun uygunluğuna, neyin nasıl öğrenileceğinin bilinmesine ve gerekli psikolojik enerji oluşturmamıza göre değişir.” der.

Buna göre, öğrenmeyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A-       Her insanın öğrenme kapasitesi aynı düzeyde değildir

B-       Öğrenme kapasitesi bireyin içinde bulunduğu kültürden etkilenir

C-       Duygusal durumlarımız öğrenmeyi etkiler

D-       Uygun teknik ve metotların kullanılması öğrenme kapasitesini artırır

E-       Bilgi ve yeteneklerimiz öğrenme durumumuzu etkiler.

5-       Çeşitli yollarla edinilmiş herhangi bir bilginin sonradan kazanılacak bilgi ve davranışların öğrenilmesini kolaylaştırmasına pozitif transfer denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi pozitif transfere örnek olarak gösterilemez?

A-       Bisiklet kullanmayı bilen birinin motosiklet kullanmayı daha kolay öğrenmesi

B-       Meslek lisesi çıkışlı üniversite öğrencisinin ilgili alanda diğer arkadaşlarına göre daha kolay öğrenmesi

C-       Basketbol bilen bir sporcunun bu bilgileri kullanarak voleybol öğrenmesi

D-       İngilizce bilen öğrencinin matematiği daha kolay öğrenmesi

E-       Taksi sürücüsünün kamyon şoförlüğüne kolay adapte olması

6-       Oturduğu evden taşınan bir kişinin, eski adresini, soyadı değişen bir bayanın eski soyadını söylemesi, yeni bir yıla girildiği halde, tarih atılırken eski yılın tarihinin atılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A-       Negatif transfer

B-       İleriye ket vurma

C-       Geriye ket vurma

D-       Motivasyon eksikliği

E-       Pozitif transfer

7-       Keman çalanlar, bir süre keman çalmayı bırakıp tekrar çalmak istediklerinde parmaklarındaki becerilerin azaldığını hissederler.

Bu bilgilere göre aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılabilir?

A-       Önceden öğrenip te unuttuklarımızı tekrar öğrenirken daha kolay hatırlarız

B-       Öğrenilenler arasında bağlantı olması öğrenmeyi kolaylaştırır

C-       Kullanılmayan bilgiler zamanla unutulur

D-       Motivasyon yetersiz ise öğrenme gerçekleşmez

E-       Öğrendikten sonra zihnin uyarıcılara kapalı tutulması unutmayı azaltır

8-       İnsanın diğer insanlardan üstün olma güdüsünü doyuramadığı, kendisini eksik ve yetersiz hissettiği durumlarda, bu eksikliği başka bir alanda gidermeye çalışması ödünleme olarak adlandırılır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ödünleme vardır?

A-       Okula geç kalan öğrencinin annem beni uyandırmadı demesi

B-       Sigarayı yeni bırakan kişinin sigara içenlere hoşgörüsüz davranması

C-       İlgi görmeyen bir çocuğun bir çeteye dahil olması

D-       Milli futbolcunun gol atmasıyla tüm taraftarların sevinmesi

E-       Ev sahibine kirayı veremeyen kiracının ev sahibini görmezden gelmesi

9-       Derslerinde başarılı olamayan bir öğrencinin üniversitede okuyan kardeşlerinin başarılarından kendine pay çıkararak kendisi de başarılıymış gibi davranması hangi savunma mekanizması ile ilgilidir?

A-       Özdeşim kurma

B-       Gerileme

C-       Kaçma

D-       Yüceltme

E-       Ödünleme

10-    Bir yandan ana – babanın destek ve ilgisini sürdürme, diğer yandan da bağımsız olma isteği “yaklaşma – yaklaşma” türü bir çatışmadır.

Buna göre, bir kimse aşağıdaki durumlardan hangisinde “yaklaşma – yaklaşma” çatışmasına düşebilir?

A-       Başarılı olmayı istemekle birlikte, çalışmaktan sıkılma

B-       İşsiz kalmak korkusuyla, sevmediği bir işte çalışmayı sürdürme

C-       Arkadaşlarının beğenisini kazanmak için güç bir engeli aşmak zorunda kalma

D-       Hem baharatlı bir yemek yemeyi isteme, hem de sağlığına zarar geleceğinden korkma

E-       Sadece birine yetecek parası varken hem ayakkabı hem de kazak almayı isteme

11-    Hayal kırıklığına neden olan engellenme bazen dış çevre koşullarından kaynaklanabilir.

Aşağıdakilerin hangisi, dış çevreden kaynaklanan engellenmeye örnektir?

A-       Aşırı heyecandan dolayı sınavda bilinen konuların birbirine karıştırılması

B-       Karamsar bir insanın çevresindeki her şeyi eleştirmesi ve her şeyden nefret etmesi

C-       Acele eve dönmek isteyen bir kişinin, arabasını park ettiği yerde bulamaması

D-       Müdürün odasına derdini anlatmak için giren bir öğrencinin titremeye başlaması

E-       İşçinin, çekindiği için patronundan borç isteyememesi

12-    Alışverişe çıkan birinin çok beğenip de almak istediği bir giysiye parası yetmeyince “zaten modelini de pek beğenmemiştim” demesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

A-       Yansıtma

B-       Yön değiştirme

C-       Mantığa bürünme

D-       Kaçma

E-       Karşıt tepki geliştirme

13-    İçindeki saldırgan ve düşmanca duygularından rahatsız olan kişi aşırı kibar ve nazik davranma yolunu seçebilir. İçinden kaba davranmak geldiği halde yüze güler “canım kardeşim” diye söze başlar, ezilir büzülür. Bu kişiler kendilerince kibarlıklarıyla öldürür ve yaralarla.

Yukarıda sözü edilen savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A-       Kaçma

B-       Yansıtma

C-       Yüceltme

D-       Bastırma

E-       Karşıt tepki geliştirme

14-    Stres iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır. İyi stres yaşamı olumlu yönde etkiler ve verimliliği artırırken kötü stres ise yaşamı olumsuz etkiler ve verimliliği azaltır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iyi stres örneğidir?

A-       Yarışmaya hazırlanan sporcunun yaşadığı stres

B-       Kardeşlerini kaybeden kişinin yaşadığı stres

C-       İş kazasında kolunu kaybeden kişinin yaşadığı stres

D-       İflas eden iş adamının yaşadığı stres

E-       Üniversite sınavını kazanamayan öğrencinin yaşadığı stres

15-    Belirli bir nesne, kişi veya durum, birey için aynı zamanda hem çekici hem de itici öğeler içerebilir. Böyle durumlarda birey yaklaşma – kaçınma çatışması olarak nitelendirilen bir tür çatışma türü ile karşı karşıya kalır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir çatışma türüne örnek olarak gösterilebilir?

A-       Bir çocuğun, kendisi için aynı derecede çekici iki oyuncaktan birini seçmek zorunda kalması

B-       Bir kişinin, parası olmadığı için görmeyi çok istediği bir filme gidememesi

C-       Sevdiği kimseyle evlenmek isteyen bir kişinin, evliliğin getireceği bağımlılıklardan çekinmesi

D-       Bir öğrencinin aynı derecede ilgisiz kaldığı iki dersten birini seçmek zorunda bırakılması

E-       Sınava hazırlanan bir kişinin başka hiçbir iş yapmaması

16-    Zekâ; düşünme, problem çözme, deneyimlerden yararlanma, yeni durumlara uyum sağlama yeteneğidir.

Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisinde zekânın payı en azdır?

A-       Matematiksel işlemleri yapma

B-       Duygularını dil aracılığıyla ifade etme

C-       Bir olayla ilgili öngörüde bulunma

D-       Bulunduğu ortamı tanıma

E-       Sınavda heyecanlanmama

17-    Bir ülkede, bu ülkenin çocukları için geliştirilmiş olan standart zekâ testleri kullanılarak yapılan uygulamalarda, burada yaşayan yabancı ülke çocuklarının çok büyük bir kısmının düşük zekâ bölümüne sahip olduğunu gösteren bir sonuç elde edilmiştir. Bu psikolog, bu sonucun gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, psikoloğun bu görüşü için bir dayanak olabilir?

A-       Zekâ testlerinin, farklı zamanlarda yapılan uygulamalarında farklı sonuçlar verebilmesi

B-       Zekâ bölümünün, öğrenme gücünün bir göstergesi olması

C-       Zekâ testlerinin, geliştirildiği kültürden bağımsız olmaması

D-       Zekânın ölçülebilir bir özellik olması

E-       Zekâ bölümünün bazı gruplarda normal dağılım göstermemesi

18-    Bir psikolog sağlıklı bebekler arasından rastgele biri seçilerek, kendisine verilecek olan bu bebeğin ırkı, yatkınlığı ve eğilimi ne olursa olsun, onu istenirse bir doktor, bir tüccar, bir hırsız veya bir dilenci olarak yetiştirebileceğini savunmaktadır.

Bu psikolog çocuk gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A-       Kalıtımsal özelliklerin

B-       Zekâ düzeyinin

C-       İlgi ve ihtiyaçların

D-       İç dürtü ve güdülerin

E-       Karakter eğitiminin

19-    Kan bağı ile zeka arasındaki korelasyon katsayısı tek yumurta ikizlerinde 0.88, çift yumurta ikizlerinde 0.63, kardeş çocuklarda 0.27 olarak tespit edilmiştir.

Bu durum zekâ üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkin olduğunu gösterir?

A-       Kalıtımın

B-       Cinsiyetin

C-       Çevrenin

D-       Eğitim düzeyinin

E-       Kaygı düzeyinin

20-    Bireyin kişiliği, mizaç ve karakter özelliklerinin bütünlüğü olarak ifade edileibilir. Mizaç insanın kalıtımla getirdiği fizyolojik özelliklerinin bir sonucu olduğu için, duygusal denge durumuyla ilgilidir. Çünkü duygusal denge durumu üzerinde bireyin beden kimyasının etkisi vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mizaç özelliklerine örnek olarak gösterilemez?

A-       Öfkeli olma

B-       Güler yüzlü olma

C-       Arkadaş canlısı olma

D-       Karamsar olma

E-       Asık suratlı olma

1C- 2E-3B-4B-5D-6B-7C-8C-9A-10E-11C-12C-13E-14A-15C-16E-17C-18E-19A-20C

Bir Cevap Yazın