12 sinif cagdas turk ve dunya tarihi 1 donem 2 sinav

Okuma Süresi:4 Dakika, 24 Saniye

12.SINIFLAR SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR

ADI-SOYADI:

SINIF:

NO:

1)Birleşmiş Milletler(BM) aşağıda verilen hangi konferans sonucunda kurulmuştur?

A)San Francisco B)Tahran C)Kahire

B)Quebec E)Potsdam

2) ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesine yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)Rusya’nın İngiltere ile Ortak Hareket Antlaşması’nı imzalaması

B) Almanya’nın Rusya’ya saldırması

C) Japonya’nın Pearl Harbour saldırısı

D) Japonya’nın Mançurya’yı işgali

E) Almanya’nın Fransa’yı işgali

3) Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmesinin getirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) NATO’ya üye olma

B) Birleşmiş Milletlere kurucu üye olma

C) Ege adalarını alma

D) Dış borçların silinmesi

E) Hatay’ın Türkiye’ye bırakılması

4) II. Dünya Savaşı’nda,

– Almanya,

– İtalya,

– Japonya

devletlerinin oluşturdukları grup hangisidir?

A) Müttefik B) Bağdaşma C) Mihver

D) Anlaşma E) Küçük Antant

5) II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başkanı Winston Churcill ile Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında Türkiye’nin savaşa girip girmemesi müzakereleri aşağıdakilerden hangisiyle gerçek-leşmiştir?

A) Tahran Konferansı’yla

B) Bilecik Görüşmeleri’yle

C) Adana Görüşmesi’yle

D) Yalta Konferansı’yla

E) Washington Konferansı’yla

6)Truman Doktrininin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sovyet yayılma alanlarından Yunanistan ve Türkiye’ye destek verme

B) Batı Avrupa’nın ekonomik gelişimini sağlama

C) Orta Doğu’da Rus yayılmacılığını önlemek

D)Uzakdoğu’da Rus yayılmacılığını önlemek

E)ABD’nin ekonomik gücünü arttırmak

7)Avrupa Birliği’nin kuruluşuna giden yolda atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A)Birleşmiş Milletlerin kuruluşu

B)Roma Antlaşması

C)Schuman Bildirisi

D)Truman Doktrini

E)Eisenhower Doktrini

8) SSCB, 1949’da NATO’nun kurulmasına tepki olarak aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A) Berlin Buhranı’nı çıkarma

B) Batı Almanya’ya savaş ilan etme

C) Varşova Paktı’nı kurma

D) Kore’yi işgal etme

E) Doğu Almanya’yı kendisine katma

9) ABD’nin Avrupa’nın ekonomik sıkıntılarına çözüm bulmak için hazırladığı ekonomik yardım programının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) NATO

B) Avrupa Konseyi

C) Eisenhower Doktrini

D) Monroe Doktrini

E) Marshall Planı

10) Fransa aşağıdaki hangi olaydan sonra Alman işgalinden kurtulmuştur?

A) Normandiya çıkarması

B) İtalya’nın teslimi

C) Almanya’nın teslimi

D) Yalta Konferansı

E) Japonya’nın teslimi

11)II. Dünya Savası sonunda iki kuvvet olarak ortaya çıkan devletler hangileridir?

A) İngiltere- Fransa

B) İngiltere- Rusya

C) ABD-Fransa

D) ABD- Rusya

E) Fransa- Almanya

12) Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasında etkili olan lider aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nehru

B) Muhammed Ali Cinnah

C) Gandhi

D) Benazir Butto

E) Muhammed İkbal

13) CHP’ye önerge veren Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuad Köprülü parti içerisinde özgür bir tartışma ortamının yaratılmasını istediler. Bu önergenin reddedilmesi Demokrat Parti’nin kurulusunu hazırlamıştır. Bu önergeye aşağıdakilerden hangi ad verilmiştir?

A) Dörtlü Takrir

B) 24 Nisan kararları

C) Hıyanet-i Vataniye

D) Takrir-i Sükûn

E) Tevhid-i Tedrisat

14)Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de görülen gelişmelerden biri değildir?

A) Milli Koruma Kanunu’nun çıkarılması

B) Ticaret Ofisi ve İaşe Müsteşarlığı gibi kurumların oluşturulması

C) Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

D) Toprak Mahsulleri Vergisi’nin çıkarılması

E)Varlık Vergisi’nin çıkarılması

15)25 Ocak 1949’da Doğu Bloğu ülkeleri arasında ekonomik işbirliği ve dayanışmayı sağlamak amacı kurulan teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)COMİNFORM

B)Varşova Paktı

C)NATO

D)Üçüncü Dünya

E)COMECON

16)Aşağıdaki devletlerden hangisinin Birleşmiş Milletler’de ‘’veto’’ yetkisi yoktur ?

A)Fransa

B)Rusya

C)İtalya

D)Çin

E)ABD

17)Dünyadaki bütün Yahudileri Filistin’de toplayıp burada bir Yahudi devleti kurma idealine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)Siyonizm

B)Antisemitizm

C)Sosyalizm

D)Panarabizm

E)Liberalizm

18)Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında hava harp sanayisinde yaptıkları çalışmalarla bilinen isimler aşağıdakilerden hangileridir?

A)Nuri Demirağ-Vecihi Hürkuş

B)Hasan Ali Yücel-Numan Menemencioğlu

C)Hasan Polatkan-Vecihi Hürkuş

D)Nuri Demirağ-Numan Menemencioğlu

E)Hasan Ali Yücel-Hasan Polatkan

19)1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun(AET) kuruluşunu sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)Paris Antlaşması

B)Brüksel Antlaşması

C)Münih Antlaşması

D)Atina Antlaşması

E)Roma Antlaşması

20)Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde Doğu Bloku içinde yer alan devletlerden biri değildir?

A)SSCB B)Bulgaristan C)Polonya

D)Romanya E)Kanada

21)Güney Afrika’daki apartheid(ırk ayrımcılığı) politikalarına savaş açan ve 1994 yılında ülkenin ilk siyahi cumhurbaşkanı olan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Muhammed Ali Cinnah

B)Nelson Mandela

C)Hafız Esad

D)Patrice Lumumba

E)Eduardo Mondlane

22)Uzun yıllar boyunca Cezayir’i işgal altında tutan ve bu ülkede yüz binlerce masum insanın ölümünden sorumlu olan emperyalist devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)İngiltere

B)Fransa

C)Almanya

D)Hollanda

E)İtalya

23)II.Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’deki haksız kazançları vergilendirmek amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Teşkilatı Esasiye Kanunu

B)Takririsükun Kanunu

C)Varlık Vergisi Kanunu

D)Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu

E)Milli Korunma Kanunu

24) Soğuk Savaş döneminin hangi olaydan sonra sona erdiği kabul edilir?

A) Sovyetler Birliği’nin dağılması

B) NATO’nun kurulusu

C) Varşova Paktı’nın dağılması

D) Stalin’in ölmesi

E) Gorbaçov’un iktidara gelmesi

25) Soğuk Savaş yıllarında iki blok dışında tarafsızlığı savunan üçüncü bir blok doğmuştur.

Buna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Dünya

B) Küreselleşen Dünya

C) Bölgesel Dünya

D) Üçüncü Dünya

E) Demirperde

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: