12 sinif cagdas turk ve dunya tarihi 1 donem 2 yazili

Okuma Süresi:4 Dakika, 37 Saniye

1) İtalya’nın 1935’te aşağıdaki bölgelerden hangisini işgal etmesi Akdeniz’de İ tehdidin artmasına sebep olmuştur?

A) Trablusgarb

B) Habeşistan

C) On iki Ada

D) Mısır

E) Cezayir

2) I- İngiltere

II- ABD

III- Türkiye

Yukarıdakilerden hangileri 1943 yılında gerçekleşen Adana Görüşmelerine katılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

3) Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de görülen gelişmelerden biri değildir?

A) Toprak Mahsülleri vergisinin alınması

B) Varlık vergisinin alınması

C) Milli Korunma Kanununun çıkarılması

D) Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin kurulması

E) Karne ile ekmek satılması

4) 1932 yılında Türkiye’nin ilk sivil uçuş okulunu açarak kendi adını veren Türk girişimci aşağıdakilerden hangisidir.

A) Vecihi Hürkuş

B) Şükrü Saraçoğlu

C) Nuri Demirağ

D) Ali Sami Yen

E) Hasan Saka

5) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa birliğinin oluşum sürecinde ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

A) 1952 Paris Antlaşması

B) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulması

C) Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulması

D) Atlantik Bildirisinin yayınlanması

E) Avrupa Topluluğunun kurulması

6) 2. Dünya savaşı sırasında 1942’ye kadar dışişleri bakanlığı yapan ardında 1942-1946 arasında başbakanlık görevini yürüten devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir

A) Hasan Saka

B) Numan Menemencioğlu

C) İsmet İnönü

D) Şükrü Saraçoğlu

E) Adnan Menderes

7) I- Eishenhover Doktrini

II- Marshall Planı

III- Molotof Planı

Yukarıdakilerden hangileri Soğuk Savaş döneminde Batı Bloku içerisinde gerçekleşen oluşumlardandır?

A) Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

8) Aşağıdaki ülkelerden hangisi Doğu Bloku ülkelerinden biri değildir?

A) Macaristan

B) Polonya

C) Yunanistan

D) Çekoslovakya

E) Yugoslavya

9) Doğu Bloku içerisindeki devletlerin ekonomik olarak dayanışma ve işbirliğini geliştirmek için kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Comecon

B) Cominform

C) Varşova Paktı

D) Nato

E) Avrupa Topluluğu

10) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler teşkilatının beş daimi üyesinden biri değildir?

A) Almanya

B) Çin

C) ABD

D) SSCB

E) Fransa

11) Meiji Restorasyonu Japonya’da aşağıdakilerden hangisinde değişim ortaya çıkarmamıştır?

A) Coğrafi konum

B) Siyasal yönetim

C) Ekonomik yapı

D) Askeri sistem

E) Eğitim sistemi

12) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra İttifak Devletlerinin imzaladığı ağır yükümlü antlaşmalardan biri değildir?

A) Versay

B) Saint Germain

C) Trianon

D) Brest Litowsk

E) Nöyyi

ÖĞRENCİNİN ADI : SOYADI: SINIFI : NO: KADİRLİ 80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 02/01/2019

12. SINIFLAR ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI NOT: a

13) Nazizm ve Faşizm rejimleri Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine karşı bir tehdit oluşturmuştur?

A) Milliyetçilik hareketleri

B) Monarşi rejimleri

C) Ekonomik çalkantılar

D) Sömürgecilik hareketleri

E) Uluslar arası barış ortamı

14) 1. Dünya Savaşından sonra sSuriye ve Lübnan’da oluşturulan manda yönetimleri aşağıdaki devletlerden hangisine devredilmiştir?

A) Fransa

B) İngiltere

C) İtalya

D) ABD

E) SSCB

15) I.Çarlık rejiminin yıkılması,

II.Komünizmin iktidara gelmesi,

III. Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi

Yukarıdakilerden hangisi Bolşevik İhtilâli sonrası Rusya’da ortaya çıkan gelişmeler arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

16) Basmacı Hareketi’ne katılarak Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesine katılan ancak Ruslar tarafından şehit edilen Osmanlı subayı kimdir? A) Cemal Paşa B) Talat Paşa C) Enver Paşa D) Refet Paşa E) Fevzi Paşa

17) II. Dünya savaşında Türkiye’nin ısrarla savaşa girmesini isteyen, bu konuda İsmet İnönü ile Adana görüşmesini yapan hangi ülkenin devlet başkanıdır? A)Almanya B)ABD C)Fransa D)Rusya E)-İngiltere

18) Nazilerin iktidara gelmesinden sonra Almanya dış politikada aşağıdakilerden hangisini benimsememiştir?

A) Versay Antlaşmasını geçersiz kılma

B) Kaybedilen bölgeleri geri alma

C) Avrupa’da egemenliğini genişletme

D) “Hayat Alanı” politikasını hayata geçirme

E) Avrupa’daki siyasi düzeni koruma

19) Türkiye’nin dış politikada,

I.Balkan Antantı,

II. Briand-Kellog Paktı’na katılması,

III.Sadabat Paktı’nı imzalaması

faaliyetlerinden hangileri saldırganlığa karşı olmasının bir sonucudur?

A) Yalnız I B)Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E)I, II ve III

20) Almanya II. Dünya Savaşında aşağıdaki devletlerden hangisine saldırmamıştır

A) Çekoslovakya

B) Fransa

C) Yunanistan

D) Rusya

E) İtalya

21) Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sebepleri arasında gösterilemez?

A) Nazizm ve faşizmin iktidara gelmesi

B) Milletler Cemiyeti’nin başarısız olması

C) I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan ağır koşullu antlaşmaların etkisi

D) SSCB’nin Almanya’yla saldırmazlık paktı yapması

E) Almanya’nın ve İtalya’nın işgallerine karşı gerekli yaptırımların uygulanmaması

22) İtalya’nın II. Dünya Savaşı’nda ulaşmak istediği hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Roma İmparatorluğunu tekrar kurma

B) Akdeniz’de hâkimiyet kurma

C) Balkanlara yayılma

D) Kuzey Afrika’da toprak ele geçirme

E) Alman yayılmacılığını sınırlandırma

23) II. Dünya Savaşı’nın yayılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Savaş Almanya’nın Polonya’yı işgaliyle başlamıştır.

B) ABD Pearl Harbour Baskını’ndan sonra savaşa katılmıştır.

C) Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg işgal etmiştir.

D) İtalya Kuzey Afrika’da İngilizleri yenilgiye uğratıp Mısır’ı tamamen ele geçirmiştir.

E) Japonya Pasifik Okyanusunda bulunan adaların büyük bölümünü işgal etmiştir.

24) Uzak Doğu’nun II. Dünya Savaşı’nın cephelerinden biri hâline gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) SSCB önderliğinde Doğu Bloku’nun kurulması

B) Çin Halk Cumhuriyeti ve SSCB’nin yakınlaşması

C) Japonya’nın yayılmacı politika uygulaması

D) Bölge üzerinde ABD ile SSCB arasında çıkar çatışmaları yaşanması

E) Hindistan ve Pakistan’da bağımsızlık mücadelelerinin olması

25) İngiltere Aşağıdakilerden hangisiyle Filistin’de kurulacak bir Yahudi devletini desteklediğini açıkça belirtmiştir?

A) Komünist Manifesto

B) Atlantik Bildirgesi

C) Balfour Deklarasyonu

D) Wilson İlkeleri

E) Monroe Doktrini

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: