12 sinif cografya 2 donem 2 yazili

Okuma Süresi:2 Dakika, 6 Saniye

LİSE 4 COĞRAFYA (SÖZEL) DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

A- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına ( D ), yanlış olanlarına ise ( Y ) yazınız.

(2×5=10 Puan)

1. ( ) Günümüzde Uygur Türklerinin yaşadığı, Çin’in batısında kalan bölgeye Doğu Türkistan denir.

2. ( ) NATO dünya çapında faliyet yürüten siyasi bir örgüttür.

3. ( ) Azeri petrollerinin Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına sevk edildiği boru hattı BTC’dir.

4. ( ) Ruhr Havzası Afrika’nın başta gelen sanayi merkezidir.

5. ( ) Gelişmiş ülkelerde tarımda iklime bağımlılık azdır.

B- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları en uygun kelime veya kelime grupları ile doldurunuz. (5×5=25 Puan)

1. Dünyadaki dev şirketlerin üretimlerini Çin’e kaydırmalarının en önemli sebebi; …………………………………..

2. BM’ye bağlı organlardan Uluslar arası Adalet Divanının merkezi …………………………………….. kentindedir.

3. Kazakistan petrolünü Rusya’ya taşıyan boru hattı; …………………………………………………

4. Rusya ekonomisinin temelini ………………………. ve ……………… …………………. oluşturmaktadır.

5. Türkiye, Londra ve Zürih anlaşmalarına dayanarak Rumların Kıbrıs’ta yaşayan Türklere yaptıkları baskılardan dolayı 1973 yılında adaya çıkarma yapmış ve sonunda ……………. yılında KKTC kurulmuştur.

C- Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını şıklar üzerinde işaretleyiniz. (5×5=25 Puan)

1. Çin’de birden fazla saat dilimi kullanılır. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim çeşitliliğinin fazla olması B) Nüfusunun aşırı kalabalık olması

C) Ekonomik faliyetlerin çeşitliliği D) Gerçek alanı ile izdüşüm alanının çok farklı olması

E) Doğu-batı yönlü geniş topraklarının olması

2. Dünyada barış ve güvenliği sağlamak üzere 24 Ekim, 1945’te 51 ülke bir araya gelerek Birleşmiş Milletler Teşkilatını kurdular. Aşağıdaki üleklerden hangisi BM’de alınan kararları veto hakkına sahip değildir?

A) Almanya B) Fransa C) Çin D) ABD E) Rusya

3. Günümüzde petrolün üretimi kadar güvenli bir şekilde taşınması da önemli bir husustur. Aden Körfezi’nde petrol taşıyan gemilerin güvenliğini sağlamak üzere Türkiye’den bu bölgeye gönderilen fırkateynin adı nedir?

A) Gemlik B) Giresun C) Yavuz D) Gaziantep E) Barbaros

4. Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi yenilenebilen kaynaklardan birisidir?

A) Doğal gaz B) Taş kömürü C) Uranyum D) Su E) Linyit

5. Aşağıda verilen Türkiye Bölgesel Kalkınma Projelerinden hangisi henüz fizibilite çalışmaları devam edenler arasında yer almaz?

A) YHGP B) DOKAP C) GAP D) DAP E) ZBK

D- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (8×5=40 Puan)

1. Çin’in son yıllarda ekonomik yönden büyük ilerleme göstermesinde etkili olan faktörler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

2. OPEC’in kurucu üyelerinin adlarını yazınız.

3. Doğalgazın üretim alanlarından pazarlara ulaştırılmasında deniz yolu yerine boru hatları daha çok tercih edilmesinin nedenini açıklayınız.

4. Uluslararası enerji taşımacılığında ülkemizin önemini açıklayınız.

5. Sıcak çatışma bölgelerinin oluşmasında enerji kaynaklarının paylaşımının etkisi nedir? Kısaca açıklayınız.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: