8.Sinif Inkilap Tarihi ve Ataturkculuk 6 Unite Online Test

Okuma Süresi:5 Dakika, 11 Saniye
 1. Türkiye, İspanya’nın teklifi üzerine ………………………………’ne üye olmuştur.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 2. Sadabat Paktı

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 3. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koyması üzerine Türkiye de dış politika ilkelerinden ……………………………… ilkesi gereği Türkiye’deki Rumların mallarına el koydu.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 4. Misakımillî sınırları içinde olan ………………………………, Atatürk’ün gayretleri sonucu 1939 yılında Türkiye’ye katılmıştır.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 5. Aşağıdaki sorunlardan hangisini çözümü Balkan Antantı’nın kurulmasına zemin hazırlamıştır?
  1.   ?    Musul sorunu
  2.   ?    Boğazlar sorunu
  3.   ?    Dış borçlar sorunu
  4.   ?    Mübadele sorunu
 6. 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin kazanımları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  1.   ?    Boğazlar Komisyonu kaldırıldı.
  2.   ?    Yabancı gemilerin Boğazlardan geçişi yasaklandı.
  3.   ?    Egemenlik haklarımız güçlendirildi.
  4.   ?    Boğazların güvenliği Türkiye’ye bırakıldı.
 7. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üye Olması

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 8. Milletler Cemiyetinin, aşağıdaki sorunların hangisinin çözümünde ortaya koyduğu tarafgir tutum Türkiye’nin Cemiyete katılmasını geciktirmiştir?
  1.   ?    Hatay sorununda
  2.   ?    Musul sorununda
  3.   ?    Dış borçlar sorununda
  4.   ?    Boğazlar sorununda
 9. Balkan Antantı

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 10. Türkiye’nin batı sınırları 1934 yılında imzalanan ……………………………… ile güvenlik altına alınmıştır.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 11. Dış politikada “yurtta barış dünyada barış” ilkesiyle hareket eden Türkiye, saldırgan bir politika takip etmemiş ancak II. Dünya Savaşı’na giden sürecin hızlanması üzerine kendi güvenliğini sağlayacak diplomatik tedbirler almıştır. Buna göre;
  I. Balkan Antantı’nın kurulması
  II. Sadabat Paktı’nın imzalanması
  III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
  Gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin güvenliğine katkı sağlayan diplomatik tedbirlerdendir?
  1.   ?    II ve III
  2.   ?    I, II ve III
  3.   ?    I ve II
  4.   ?    Yalnız I
 12. Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması Batılı devletleri rahatsız etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu rahatsızlığın sebepleri arasında gösterilemez?
  1.   ?    Yabancı okulların kendi hedeflerine göre öğrenci yetiştiremeyecek olmaları
  2.   ?    Yabancı okulların her türlü denetime tabi tutulacak olmaları
  3.   ?    Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarından taviz vermemiş olması
  4.   ?    Kanunlara uyan yabancı okulların eğitim faaliyetlerini devam ettirebilecek olmaları
 13. Mustafa Kemal Atatürk, Almanya ve İtalya’nın I. Dünya Savaşı sonrasındaki yayılmacı politikalarının yeni bir dünya savaşına yol açabileceğini ifade etmiştir. Dediği gibi de olmuş, 1939’da II. Dünya Savaş’ı çıkmıştır.
  Bu bilgilerde Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliği öne çıkmaktadır?
  1.   ?    İleri görüşlülüğü
  2.   ?    Liderliği
  3.   ?    Barışçılığı
  4.   ?    Millet sevgisi
 14. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;
  ▪ Boğazların yönetimi Türkiye’ye devredildi.
  ▪ Boğazlar’daki askersiz bölge kaldırıldı.
  ▪ Boğazlardan savaş gemilerinin geçişine sınırlama getirildi.
  Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
  1.   ?    Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki hakimiyeti pekişmiştir.
  2.   ?    Boğazlar’dan hangi devletlerin gemilerinin geçiş yapabileceğine Türkiye karar verecektir.
  3.   ?    Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden bazı uygulamalara son verilmiştir.
  4.   ?    Boğazlardan geçişler Türkiye’nin kontrolünde gerçekleşecektir.
 15. Lozan Antlaşması’nda karara bağlanan bazı konular, daha sonra tekrar sorun olarak Türkiye’nin gündemine gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu tarz sorunlardan biri değildir?
  1.   ?    Yabancı okullar sorunu
  2.   ?    Musul sorunu
  3.   ?    Dış borçlar sorunu
  4.   ?    Mübadele sorunu
 16. Hatay’ın Anavatan’a Bağlanması

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 17. Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antantı’na katılmamıştır?
  1.   ?    Bulgaristan
  2.   ?    Türkiye
  3.   ?    Yugoslavya
  4.   ?    Yunanistan
 18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politika ilkeleri arasında yer almaz?
  1.   ?    Tam Bağımsızlık
  2.   ?    Mütekabiliyet
  3.   ?    Akılcılık
  4.   ?    Yayılmacılık
 19. “Mustafa Kemal Atatürk’ün akıllıca yürüttüğü siyaset sayesinde Hatay 1939’da Türkiye’ye bağlandı.” ifadesi Türk dış politikasının hangi ilkesini yansıtmaktadır?
  1.   ?    Gerçekçilik
  2.   ?    Akılcılık
  3.   ?    Dünya kamuoyunu dikkate alma
  4.   ?    Mütekabiliyet
 20. Ankara Antlaşması

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 21. Montrö Boğazlar Sözleşmesi

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 22. Türkiye’nin dış politikada yaşadığı çeşitli sorunlarla bu sorunları yaşadığı devletler eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
  1.   ?    Hatay sorunu:İngiltere Musul sorunu:Fransa Mübadele sorunu:İtalya
  2.   ?    Hatay sorunu:Fransa Musul sorunu:Yunanistan Mübadele sorunu:İngiltere
  3.   ?    Hatay sorunu:Fransa Musul sorunu:İngiltere Mübadele sorunu:Yunanistan
  4.   ?    Hatay sorunu:İngiltere Musul sorunu:Fransa Mübadele sorunu:Bulgaristan
 23. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koymasına Türkiye de Anadolu’daki bazı Rumların mallarına el koyarak karşılık vermiştir.
  Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
  1.   ?    Gerçekçilik
  2.   ?    Mütekabiliyet
  3.   ?    Bağımsızlık
  4.   ?    Egemenlik
 24. Türkiye’yi ilgilendiren aşağıdaki sorunlardan hangileri Milletler Cemiyetinde görüşülmemiştir?
  1.   ?    Hatay sorunu
  2.   ?    Boğazlar sorunu
  3.   ?    Nüfus mübadelesi sorunu
  4.   ?    Yabancı okullar sorunu
 25. İtalya’nın Asya ve Afrika’da genişleme hedefleri, bölgedeki ülkelerin güvenliklerini tehdit eder duruma gelmişti. Bu tehlike karşısında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 1937 yılında Sadabat Paktı imzalandı. Pakt’a üye devletler birbirlerinin sınırlarına saygı göstermeyi ve birbirlerinin iç işlerine müdahale etmemeyi kabul ettiler.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1.   ?    Pakt’a üye devletler birbirlerinin egemenlik alanlarına müdahale etmeyeceklerdir.
  2.   ?    Pakt’a üye devletler birbirlerine karşı dostça hareket edeceklerdir.
  3.   ?    Pakt’a üye devletler birlikte hareket ederek sınırlarını genişleteceklerdir.
  4.   ?    Pakt’a üye devletler birbirlerinin topraklarına saygılıdır.
 26. Osmanlı Devleti’nden kalan ……………………………… sorunu, yeni kurulan Türkiye’nin ekonomisi üzerinde ağır bir yük olmaya 1954 yılına kadar devam etti.

  Kontrol EtHintCevapları Göster

’ ç ğ ı İ ö Ş ş üIndex =>

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın