8.Sinif Inkilap Tarihi ve Ataturkculuk 7 Unite Online Test

Okuma Süresi:2 Dakika, 47 Saniye
 1. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru -kâğıt üzerinde de olsa- Almanya ve Japonya’ya savaş açması aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
  1.   ?    Türkiye’nin Almanya’dan aldığı ekonomik ve askerî yardımların kesilmesine
  2.   ?    Savaşın bir süre daha uzamasına
  3.   ?    Türkiye’nin Birleşmiş Milletler teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer almasına
  4.   ?    Taraflar arasındaki güçler dengesinin bozulmasına
 2. I. “Nutuk” eserinin birçok dile çevrilmesi
  II. Kendisine “Asya’nın kurtarıcısı” unvanının verilmesi
  III. Vefatının dünya basınında geniş yer tutması
  Yukarıdaki bilgiler Atatürk’ün hangi özelliğinin kanıtlarıdır?
  1.   ?    Dünya çapında etkili bir yazar olduğunun
  2.   ?    Farklı ülkelere geziler düzenlediğinin
  3.   ?    Fikir ve eserlerinin evrensel olduğunun
  4.   ?    Uzun bir süre cumhurbaşkanı olduğunun
 3. “Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki durumu, bulunduğu stratejik mevkisinin önemi dolayısıyla gerek Müttefiklerin gerek Mihverin Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa girmesi için harcadıkları çabaların ve Türkiye üzerinde yaptıkları baskıların hikâyesinden başka bir şey değildir. Savaşan tarafların bu faaliyetleri karşısında Türkiye’nin politikası ise savaşın dışında kalmak ve memleketi savaşın yıkıntılarından korumak olmuştur. Türkiye’nin idarecileri, bu gayenin gerçekleşmesinde gerçekten değerli bir başarı kazanmışlardır.” (Armaoğlu, s. 407)
  Aşağıdaki soruların hangisinin cevabını metinden bulamayız?
  1.   ?    Türkiye’nin ekonomisi II. Dünya Savaşı’ndan nasıl etkilenmiştir?
  2.   ?    Türkiye, dış baskılara boyun eğmiş midir?
  3.   ?    Türkiye, II. Dünya Savaşı’nda izlediği dış politikada başarılı olmuş mudur?
  4.   ?    Türk Hükûmetinin II. Dünya Savaşı’ndaki temel politikası ne olmuştur?
 4. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı yıllarında yürüttüğü dış politikaya ……………………………… politikası adı verilir.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 5. Demokrasinin “çoğulculuk” ilkesinin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
  1.   ?    Meclis Hükûmetleri sisteminin uygulanmasına
  2.   ?    Güçlü bir ekonomik yapıya
  3.   ?    Bütün vatandaşların okuryazar olmasına
  4.   ?    Çok partili siyasi hayata
 6. 1945’te Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
  1.   ?    Demokratik yapının güçlendirilmek istenmesinin
  2.   ?    Millet iradesinin ülke yönetimine yansıtılmak istenmesinin
  3.   ?    Batılı devletlerle ilişkilerin geliştirilmek istenmesinin
  4.   ?    Hükûmetin istifa etmesi ve yeni hükûmetin kurulamamasının
 7. 1940’ta çıkarılan ……………………………… Kanunu ile üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri hükûmetin kontrolü altına alınmıştır

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 8. Savaşan devletlerin Türkiye’yi yanlarına çekmek için yoğun çaba harcamalarında, Türkiye’nin hangi özelliği daha etkili olmuştur?
  1.   ?    Gelişen ekonomisi
  2.   ?    Coğrafi konumu
  3.   ?    Askerî gücü
  4.   ?    Kalabalık Nüfusu
 9. Atatürk yaşamının son döneminde dış politikada ……………………………… sorunu ile yakından ilgilenmiştir.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 10. “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.” diyen Atatürk, aşağıdakilerden hangisini, yaptığı işlerin en büyüğü olarak tanımlamaktadır?
  1.   ?    Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı seçilmiş olmayı
  2.   ?    Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş olmayı
  3.   ?    Boğazların yönetimini Türkiye’ye kazandırmayı
  4.   ?    Hatay’ın ana vatana katılması için gösterdiği çabayı
 11. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı ……………………………… olmuştur.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
 12. Atatürk’ün vefatından sonra kurulan ilk muhalefet partisi, ……………………………… Partisidir.

  Kontrol EtHintCevapları Göster
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın