Germen

9 Sinif Saglik Bilgisi Ornek Sinavlar Cevapli

Okuma Süresi:22 Dakika, 51 Saniye

………… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………….. LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

Adı: Sınıfı: Soyadı: Numarası: 1. Endemi nedir? 2. Enfeksiyon hastalığı neye denir? 3. Hastalık ve sakatlık arasındaki fark nedir? 4. Hormon nedir? Hormonal hastalıklara bir tane örnek veriniz. 5. Kişisel temizlik araçlarına 3 tane örnek veriniz. 6. Sağlam kişiye yönelik alınacak tedbirler nelerdir? 7. Sağlığa etki eden bireysel etmenlerden 3 tanesini yazınız? 8. Sağlık hizmetleri kaça ayrılır? İsimlerini yazınız. 9. Tecrit ne demektir? 10. Üst solunum yolu hastalıklarından 3 tanesini yazınız.

Adı: Sınıfı: Soyadı: Numarası: 1. Bir toplumun sağlık düzeyini belirleyen en önemli ölçütler nelerdir? 2. Bulaşıcı hastalık zinciri neye denir? Bu zinciri neler oluşturur? 3. Hastalıklardan korunmak için hangi sağlık hizmetlerinden yararlanmak gerekir? 4. Hastalıklardan korunmak için Sağlıklı kişiye yönelik önlemlerden 4 tanesini yazın. 5. İnsan sağlığının bozulmasına neden olan fiziksel etmenleri açıklayınız. 6. Kişisel temizliğin tanımı ve önemini açıklayınız. 7. Kuluçka süresini ne anlama gelir? 8. Önemli hastalık kavramını açıklayınız. 9. Ülkemizde görülen önemli bulaşıcı hastalıklar nelerdir? 10. Üst solunum yolu hastalıklarından 3 tanesini yazınız.

Adı: Sınıfı: Soyadı: Numarası: 1. Biyolojik hastalık etmenleri nelerdir? Açıklayınız. 2. Bulaşıcı Hastalık zincirini oluşturan etmenler nelerdir? İsimlerini yazın. 3. Bulaşıcı hastalıkların bulaşma yolları nelerdir? 4. Epidemi nedir? 5. Frengi nedir? Hangi yolla bulaşan bir hastalıktır? 6. Hastalıklardan korunmak için sağlıklı kişiye yönelik önlemlerden 4 tanesini yazın. 7. Hepatit hakkında bilgi veriniz. 8. HIV hakkında bilgi veriniz? 9. Sağlığa etki eden çevresel etmenleri maddeler halinde yazınız? 10. Tedavi edici sağlık hizmetlerinin adlarını yazarak birer örnek veriniz.

Adı: Sınıfı: Soyadı: Numarası:

1. ‘Halk içinde mutebir bir nesne yok devlet gibi; Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözünü açıklayınız. 2. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir? 3. Çocukken geçirilen bulaşıcı hastalıkları neden tekrarlanmaz? 4. Diş çürümesinin nedenlerinden 3 tanesini yazınız. 5. El ve tırnak bakımının önemini anlatınız. 6. Enfeksiyon hastalığı neye denir? 7. Enfeksiyon zincirini oluşturan etmenleri yazın. 8. İnsanlarda hastalık oluşturan hastalık etkenleri nelerdir? İsimlerini yazın. 9. Sağlık eğitiminin amacı nedir? 10. Temel sağlık hizmetleri nelerdir?

Adı: Sınıfı: Soyadı: Okul No: 1. Doğal afetlerin insanların ruh sağılına etkilerini yazınız. 2. Ergenlik döneminin tanımını yaparak kaça ayrılır yazınız. 3. Sekonder cinsiyet karakterler nelerdir? 4. Tam ergenlik döneminin özelliklerini yazınız. 5. Zeka nedir? CEVAPLAR Adı: Sınıfı: Soyadı: Okul No: 1. Doğal afetlerin insanların ruh sağılına etkilerini yazınız. 2. Ergenlik döneminin tanımını yaparak kaça ayrılır yazınız. 3. Sekonder cinsiyet karakterler nelerdir? 4. Tam ergenlik döneminin özelliklerini yazınız. 5. Zeka nedir? CEVAPLAR 1. Doğal afetlerin insanların ruh sağılına etkilerini yazınız. Doğal afetlerin insanların ruh sağılına olumsuz etkiler. 2. Ergenlik döneminin tanımını yaparak kaça ayrılır yazınız. Çocukluktan yetişkinliğe geçişin sağlandığı, hızlı bedensel büyümenin yanı sıra ruhsal ve cinsel yönden gelişme dönemine ergenlik dönemi denir. Ergenlik dönemi kendi arasında erken, tam ve geç ergenlik dönemleri olmak üzere 3’e ayrılır. 3. Sekonder cinsiyet karakterler nelerdir? Erkeklerde boy uzaması, ağırlık artışı, kaslarda güçlenme, dış cinsel organların büyümesi, kılların çıkması, ses tellerinin değişimi ve kalınlaşması, deride kalınlaşma, sakal ve bıyığın çıkması sayılabilir. 4. Tam ergenlik döneminin özelliklerini yazınız. 15-17 yaşları arası dönemdir. Bedensel değişiklikler son şeklini alır. Fırtına ve stresin en yoğun yaşandığı dönemdir. Genç bağımsızlığını kazanırken ailesinin gözenden düşer. Grup arkadaşları önem kazanır. Çekingendir. Spora ilgisi artar. Her yönüyle aileden farklı olmak ister 5. Zeka nedir? Kişilerin, öğrenme, öğrendiğinden yararlanabilme, yeni durumlara uyum sağlama, çözümler üretebilme yeteneğine zeka denir.

SAĞLIK DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARI Adı: Sınıfı:

Soyadı: Okul No: 1. Bebeklik döneminin özelliklerini yazınız. 2. Büyüme nedir? 3. Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri yazınız. 4. Ergenlik döneminde kazanılması gereken olumlu davranışları açıklayınız. 5. Ergenlik dönemindeki ruhsal sorunları yazınız. 6. Ergenlik döneminin tanımını yaparak kaça ayrılır yazınız. 7. Meslek seçiminin ruh sağlığı üzerine olan etkilerini yazınız? 8. Psikiyatri ( ruh hekimliği ) nedir? 9. Ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörler nelerdir? 10. Tam ergenlik döneminin özelliklerini yazınız. CEVAPLAR

Adı: Sınıfı: 9- K Soyadı: Okul No: 1. Bebeklik döneminin özelliklerini yazınız. 2. Büyüme nedir? 3. Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri yazınız. 4. Ergenlik döneminde kazanılması gereken olumlu davranışları açıklayınız. 5. Ergenlik dönemindeki ruhsal sorunları yazınız. 6. Ergenlik döneminin tanımını yaparak kaça ayrılır yazınız. 7. Meslek seçiminin ruh sağlığı üzerine olan etkilerini yazınız? 8. Psikiyatri ( ruh hekimliği ) nedir? 9. Ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörler nelerdir? 10. Tam ergenlik döneminin özelliklerini yazınız. CEVAPLAR 1. Bebeklik döneminin özelliklerini yazınız. Bebeklik dönemi 0-12 aylar arasındadır. 2’ye ayrılır. 1- Yenidoğan dönemi 2- Süt çocukluğu dönemi 1- Yenidoğan dönemi: 0-28 günler arasındadır. Bebek tamamen anneye bağımlıdır. Korumasızdır. Özel bakıma ihtiyacı vardır. 22 saat uyuyarak geçirir. 2- Süt çocukluğu dönemi: 1.-12. aylar arasındaki dönemdir. 12. ayın sonunda doğum ağırlığının 3 katına boyuda 50 cm’den 75 cm’ye ulaşır. 6. ayda oturur. 12. ayda yürümeye başlar. 3. aydan itibaren anneyi tanımaya başlar. 6. aydan itibaren süt dişleri çıkmaya başlar. 2. Büyüme nedir? Vücut hacmi ve kütlesinin artması anlamını taşır. 3. Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri yazınız. -3 Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörler 4 tanedir. Bunlar: genetik, hormonal, beslenme ve fiziki çevre’dir. 4. Ergenlik döneminde kazanılması gereken olumlu davranışları açıklayınız. 2 Ergenlik döneminde kazanılması gereken olumlu davranışları arasında şunlar sayılabilir: Kendini ve yeteneklerini tanımalıdır. Grup arkadaşları önemlidir. Sosyal yönden kendini geliştirmelidir. Karşı cins ile olumlu arkadaşlıklar kurmalıdır. Meslek seçimine uygun aktivitelerde bulunulmalıdır. Düzenli spor yapılmalıdır. Kişisel ve sosyal beceri ve yetenekleri geliştirecek aktivitelere katılmalıdır. 5. Ergenlik dönemindeki ruhsal sorunları yazınız. 2 Ergenlik dönemindeki ruhsal sorunlar arasında: yalnız olma isteği, çabuk sinirlenme, hayal kurma, kendi vücuduna karşı ilgi, iyi giyinmeye özen gösterme, cinsel konulara merak, derslere karşı ilgisizlik gibi problemler sayılabilir. 6. Erken ergenlik döneminin özelliklerini yazınız. Buluğ çağı da denir. Bdensel gelişimin hızlı ve yoğun olduğu dönemdir. 12-14 yaşlar arasıdır. Ergen ailesine ters düşer. İlgisini aile dışı kişilere yöneltir. Otoriteye karşı gelir. Yalnızlık, çekingenlik, tembellik, karşı cins ve kendi vücuduna ilgi en sık karşılalan sorunlar arasındadır. 7. Meslek seçiminin ruh sağlığı üzerine olan etkilerini yazınız?

Meslek seçiminin ruh sağlığı üzerine çok önemli etkileri vardır. 8. Psikiyatri ( ruh hekimliği ) nedir? Ruhsal hastalıkların özelliklerini ve bunların tedavi yöntemlerini inceleyen bilimdir. 9. Ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörler nelerdir? Biyolojik faktörler, yaş ve cinsiyet, meslek, medeni durum, alışkanlıklar ve beden sağlığı ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerdir. 10. Tam ergenlik döneminin özelliklerini yazınız.2 15-17 yaşları arası dönemdir. Bedensel değişiklikler son şeklini alır. Fırtına ve stresin en yoğun yaşandığı dönemdir. Genç bağımsızlığını kazanırken ailesinin gözenden düşer. Grup arkadaşları önem kazanır. Çekingendir. Spora ilgisi artar. Her yönüyle aileden farklı olmak ister

Adı: Sınıfı: 9- İ Soyadı: Okul No: 1. Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri yazınız. 2. Çocukluk döneminin özelliklerini yazınız. 3. Ekonomik ve kültürel çevrenin ruh sağlığı üzerine olan etkilerini yazınız? 4. Ergenlik döneminde kazanılması gereken olumlu davranışları açıklayınız. 5. Ergenlik döneminin tanımını yaparak kaça ayrılır yazınız. 6. Geç ergenlik döneminin özelliklerini yazınız. 7. Gelişme nedir? 8. Olgunlaşma nedir? 9. Psikoloji ( ruh bilimi ) nedir? 10. Ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörler nelerdir? CEVAPLAR Adı: Sınıfı: 9- İ Soyadı: Okul No: 1. Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri yazınız. 2. Çocukluk döneminin özelliklerini yazınız. 3. Ekonomik ve kültürel çevrenin ruh sağlığı üzerine olan etkilerini yazınız? 4. Ergenlik döneminde kazanılması gereken olumlu davranışları açıklayınız. 5. Ergenlik döneminin tanımını yaparak kaça ayrılır yazınız. 6. Geç ergenlik döneminin özelliklerini yazınız. 7. Gelişme nedir? 8. Olgunlaşma nedir? 9. Psikoloji ( ruh bilimi ) nedir? 10. Ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörler nelerdir? CEVAPLAR 1. Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri yazınız. -3 Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörler 4 tanedir. Bunlar: genetik, hormonal, beslenme ve fiziki çevre’dir. 2. Çocukluk döneminin özelliklerini yazınız. Çocukluk dönemi 1-6 yaşlar arasındaki dönemdir. 2’ye ayrılır. 1- 1-3yaş arası özerklik dönemi 2- 3-6 yaş arası oyun dönemi 1- 1-3yaş arası özerklik dönemi: Çocuğun yürümeye, konuşmaya gibi yetenekleri kazanarak bağımlılıktan kurtulduğu dönemdir. Bu dönemde tuvalet eğitimi ve birçok konuda çocuk annesi ile çatışır. 15. aylarda tuvalet eğitimi başlanmalıdır. Bu dönemde yine yatak ayrılmalıdır. Çocuk ben merkezcidir. Ortak oyun oynayamaz. 2- 3-6 yaş arası oyun dönemi: Sevecen, neşeli, paylaşan bir çocuk vardır. Hareketlidir. Sürekli soru sorar. Cinsiyeti ve organlarını tanır. Sünnet yapılmamalıdır. Masal ve gerçek arasındaki farkı kavrayamaz. 3. Ekonomik ve kültürel çevrenin ruh sağlığı üzerine olan etkilerini yazınız? Ekonomik ve kültürel çevrenin ruh sağlığı üzerine çok önemli etkileri vardır. 4. Ergenlik döneminde kazanılması gereken olumlu davranışları açıklayınız. 2 Ergenlik döneminde kazanılması gereken olumlu davranışları arasında şunlar sayılabilir: Kendini ve

yeteneklerini tanımalıdır. Grup arkadaşları önemlidir. Sosyal yönden kendini geliştirmelidir. Karşı cins ile olumlu arkadaşlıklar kurmalıdır. Meslek seçimine uygun aktivitelerde bulunulmalıdır. Düzenli spor yapılmalıdır. Kişisel ve sosyal beceri ve yetenekleri geliştirecek aktivitelere katılmalıdır. 5. Ergenlik döneminin tanımını yaparak kaça ayrılır yazınız. 4 Çocukluktan yetişkinliğe geçişin sağlandığı, hızlı bedensel büyümenin yanı sıra ruhsal ve cinsel yönden gelişme dönemine ergenlik dönemi denir. Ergenlik dönemi kendi arasında erken, tam ve geç ergenlik dönemleri olmak üzere 3’e ayrılır. 6. Geç ergenlik döneminin özelliklerini yazınız. 18-21 yaşlar arası dönemdir. Toplumsallaşmanın olduğu ve toplum tarafında kişinin bir birey olarak kabul edildiği dönemdir. Kızlar ve para gibi sebeplerle meslek seçimi önem kazanmıştır. 7. Gelişme nedir? Zaman içindeki sürekli değişimdir. Dokuların yapılarındaki değişim biyolojik fonksiyonların etkiler. 8. Olgunlaşma nedir? İnsanların bedensel ve ruhsal yetenekleriyle hoşgörünün en üst düzeye ulaşmasına denir. 9. Psikoloji ( ruh bilimi ) nedir? Davranış ve düşünce özelliklerini çevre şartlarına bağlı olarak inceleyen bilimdir. 10. Ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörler nelerdir? Ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörler: ailesel faktörler, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler, özel zorlayıcı durumlar’dır.

Adı: Sınıfı: 9- C Soyadı: Okul No: 1. Biyolojik faktörlerin ruh sağlığı üzerine olan etkilerini yazınız? 2. Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri yazınız. 3. Ergenlik dönemindeki ruhsal sorunları yazınız. 4. Ergenlik döneminin tanımını yaparak kaça ayrılır yazınız. 5. Erken ergenlik döneminin özelliklerini yazınız. 6. Oyun döneminin özelliklerini yazınız. 7. Öğrenme nedir? 8. Özerlik döneminin özelliklerini yazınız. 9. Sekonder cinsiyet karakterler nelerdir? 10. Zeka gelişiminde etkili faktörler nelerdir? CEVAPLAR

Adı: Sınıfı: 9- C Soyadı: Okul No: 1. Biyolojik faktörlerin ruh sağlığı üzerine olan etkilerini yazınız? 2. Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri yazınız. 3. Ergenlik dönemindeki ruhsal sorunları yazınız. 4. Ergenlik döneminin tanımını yaparak kaça ayrılır yazınız. 5. Erken ergenlik döneminin özelliklerini yazınız. 6. Oyun döneminin özelliklerini yazınız. 7. Öğrenme nedir? 8. Özerlik döneminin özelliklerini yazınız. 9. Sekonder cinsiyet karakterler nelerdir? 10. Zeka gelişiminde etkili faktörler nelerdir? CEVAPLAR 1. Biyolojik faktörlerin ruh sağlığı üzerine olan etkilerini yazınız? Bazı ruh hastalıkları akraba evliliklerinden dolayı olabilir. Gebelik döneminde bir anomali biyolojik ve ruhsal problemlere ve zeka geriliği gibi … neden olabilir. Doğum sonrası yetersiz beslenme ve vitamin eksikliği yine çeşitli ruhsal ve bedensel hastalıklara neden olur. 2. Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri yazınız.

Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörler 4 tanedir. Bunlar: genetik, hormonal, beslenme ve fiziki çevre’dir. 3. Ergenlik dönemindeki ruhsal sorunları yazınız. Ergenlik dönemindeki ruhsal sorunlar arasında: yalnız olma isteği, çabuk sinirlenme, hayal kurma, kendi vücuduna karşı ilgi, iyi giyinmeye özen gösterme, cinsel konulara merak, derslere karşı ilgisizlik gibi problemler sayılabilir. 4. Ergenlik döneminin tanımını yaparak kaça ayrılır yazınız. Çocukluktan yetişkinliğe geçişin sağlandığı, hızlı bedensel büyümenin yanı sıra ruhsal ve cinsel yönden gelişme dönemine ergenlik dönemi denir. Ergenlik dönemi kendi arasında erken, tam ve geç ergenlik dönemleri olmak üzere 3’e ayrılır. 5. Erken ergenlik döneminin özelliklerini yazınız. Buluğ çağı da denir. Bdensel gelişimin hızlı ve yoğun olduğu dönemdir. 12-14 yaşlar arasıdır. Ergen ailesine ters düşer. İlgisini aile dışı kişilere yöneltir. Otoriteye karşı gelir. Yalnızlık, çekingenlik, tembellik, karşı cins ve kendi vücuduna ilgi en sık karşılalan sorunlar arasındadır. 6. Oyun döneminin özelliklerini yazınız. 3-6 yaş arası oyun dönemi: Sevecen, neşeli, paylaşan bir çocuk vardır. Hareketlidir. Sürekli soru sorar. Cinsiyeti ve organlarını tanır. Sünnet yapılmamalıdır. Masal ve gerçek arasındaki farkı kavrayamaz. 7. Öğrenme nedir? Bir konuda bilgi edinmek ve yetenek ve becerilerini ilerletmek anlamını taşır. 8. Özerlik döneminin özelliklerini yazınız. 1-3yaş arası özerklik dönemi: Çocuğun yürümeye, konuşmaya gibi yetenekleri kazanarak bağımlılıktan kurtulduğu dönemdir. Bu dönemde tuvalet eğitimi ve birçok konuda çocuk annesi ile çatışır. 15. aylarda tuvalet eğitimi başlanmalıdır. Bu dönemde yine yatak ayrılmalıdır. Çocuk ben merkezcidir. Ortak oyun oynayamaz. 9. Sekonder cinsiyet karakterler nelerdir? 2 Erkeklerde boy uzaması, ağırlık artışı, kaslarda güçlenme, dış cinsel organların büyümesi, kılların çıkması, ses tellerinin değişimi ve kalınlaşması, deride kalınlaşma, sakal ve bıyığın çıkması sayılabilir. 10. Zeka gelişiminde etkili faktörler nelerdir? Kalıtsal etkenler, beslenme hastalıklar, çevre, kazalar, eğitim ve öğretim ile aile ortamı zeka gelişimindeki önemli faktörlerdir.

KAZIM KARABEKİR ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE 1 SAĞLIK DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI Adı: Sınıfı: 9- E Soyadı: Okul No: 1. Bağımlılık nedir? 2. Sigaraya başlama nedenlerinden 5 tanesini yazınız. 3. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden 5 tanesini yazınız. 4. Sigaranın vücuda uzun süreli zararlarından 5 tanesini yazınız. 5. Ana akım dumanı ne demektir? 6. Yan akım dumanı ne demektir? 7. Nikotinin vücutta oluşturduğu zararlı etkileri yazınız. 8. Bağımlılık yapan maddeleri yazınız. 9. Detoksifikasyon terimini açıklayınız. 10. Alkol bağımlılığının toplumsal etkilerini anlatınız. CEVAPLAR 1. Bağımlılık nedir? Kişinin sigara, alkol, uyuşturucular gibi maddelerle kurduğu ilişki sonucu özdenetimini ve özerkliğini yitirmesi, o süre kadar sergilemediği yeni davranışlar göstermesi sürecine bağımlılık denir. 2. Sigaraya başlama nedenlerinden 5 tanesini yazınız. Büyükleri taklit etmek

Arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak Basından etkilenmek Grup içinde kabul görmek Gruptan kopmamak Aşağılık duygusundan kurtulmak Arkadaşlarına üstünlük sağlamak Kişilik kanıtlamak Üzüntü ve yalnızlığı gidermek 3. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden 5 tanesini yazınız. Aseton, amonyak, anilin, benzen, karbon monoksit, nikotin, zifir, formaldehit, metanol vb… 4. Sigaranın vücuda uzun süreli zararlarından 5 tanesini yazınız. Akciğer kanseri, kalp krizi, damar tıkanıklılığı, kanger, solunum yetmezliği, bazı kanserler vb, 5. Ana akım dumanı ne demektir? Ana akım dumanı: İçicinin akciğerine çekip sonra ortam havasına bıraktığı dumandır. 6. Yan akım dumanı ne demektir? Yan akım dumanı: Doğrudan yanan tütünden ortam havasına karışan dumandır. 7. Nikotinin vücutta oluşturduğu zararlı etkileri yazınız. Nikotin: Uyarıcı niteliktedir, bağımlılık yapar, beyin dalgalarının yapısını değiştirir, kalp hızını, kan basıncını, kan hacmini ve kalbin kasılma kuvvetini artırır, deriye giden damarları daraltır, sempatik sinir aktivitesini düşürür, hormon salgılanmasının artırır, solunum güçlüğüne neden olur, pankreas salgısı azalır, kanda şeker, laktik asit ve yağ seviyesi artar. 8. Bağımlılık yapan maddeleri yazınız. Tütün, Alkol ve türevleri ile uyuşturucu maddeler ve türevleridir. 9. Detoksifikasyon terimini açıklayınız. Detoksifikasyon: Alkolun fiziksel etkilerini uzaklaştırmak için, uygulanan 7- 10 günlük bir tedavidir. Bu sürede kişi alkol kullanmaz. Vücuttan alkolün tüm fiziksel etki, eser ve izlerinin uzaklaştırılması amaçlanır. 10. Alkol bağımlılığının toplumsal etkilerini anlatınız. Alkol bağımlısı kişi alkolün etkisi ile sosyal hayatta bilerek veya bilmeden birçok zarar verebilmektedir. Örneğin Trafik Kazaları, Alkolik kişilerin sataşması vb…

Adı: Sınıfı: Soyadı: Okul No: 1. Aile planlamasının amaçlarını yazınız. 2. Sigaranın vücuda uzun süreli zararlarından 5 tanesini yazınız. 3. Nikotinin vücutta oluşturduğu zararlı etkileri yazınız. 4. Çekirdek aile tanımını açıklayınız. 5. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden 5 tanesini yazınız. 6. Ana akım dumanı ne demektir? 7. Detoksifikasyon terimini açıklayınız. 8. Medeni kanuna göre evlenebilme yaş sınırı nedir? 9. Aşırı doğurganlığın anne sağlığı üzerine olumsuz etkilerini açıklayınız. 10. Aşırı doğurganlığın çocuk sağlığı üzerine olumsuz etkilerini açıklayınız. CEVAPLAR 1. Aile planlamasının amaçlarını yazınız. Aile planlaması öncelikli amacı ana ve çocuk sağlığının korunmasıdır.

2. Sigaranın vücuda uzun süreli zararlarından 5 tanesini yazınız. Akciğer kanseri, kalp krizi, damar tıkanıklılığı, kanger, solunum yetmezliği, bazı kanserler vb, 3. Nikotinin vücutta oluşturduğu zararlı etkileri yazınız. Nikotin: Uyarıcı niteliktedir, bağımlılık yapar, beyin dalgalarının yapısını değiştirir, kalp hızını, kan basıncını, kan hacmini ve kalbin kasılma kuvvetini artırır, deriye giden damarları daraltır, sempatik sinir aktivitesini düşürür, hormon salgılanmasının artırır, solunum güçlüğüne neden olur, pankreas salgısı azalır, kanda şeker, laktik asit ve yağ seviyesi artar. 4. Çekirdek aile tanımını açıklayınız. Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir. 5. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden 5 tanesini yazınız. Aseton, amonyak, anilin, benzen, karbon monoksit, nikotin, zifir, formaldehit, metanol vb… 6. Ana akım dumanı ne demektir? Ana akım dumanı: İçicinin akciğerine çekip sonra ortam havasına bıraktığı dumandır. 7. Detoksifikasyon terimini açıklayınız. Detoksifikasyon: Alkolun fiziksel etkilerini uzaklaştırmak için, uygulanan 7- 10 günlük bir tedavidir. Bu sürede kişi alkol kullanmaz. Vücuttan alkolün tüm fiziksel etki, eser ve izlerinin uzaklaştırılması amaçlanır. 8. Medeni kanuna göre evlenebilme yaş sınırı nedir? Medeni Kanuna göre evlenebilmek için erkeklerin en az 17, kadınların en az 15 yaşında olması gerekir. Yaşı 18’den küçük olanların ana baba izniyle evlenebilcekleri hükme bağlanmıştır. 9. Aşırı doğurganlığın anne sağlığı üzerine olumsuz etkilerini açıklayınız. Aşırı doğurganlığın anne sağlığı üzerine birçok olumsuz etkileri vardır. Bunlar arasında; kansızlık, vücut direncinin düşmesi, enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinde artış, ölüm oranlarında artış, rahim ağzı kanseri, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, romatizmal hastalıklar ve varisler gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artmaktadır. 10. Aşırı doğurganlığın çocuk sağlığı üzerine olumsuz etkilerini açıklayınız. Bebek ölümleri, ölü doğumlar, prematüre, düşük doğum ağırlığı ve düşük zeka düzeyi gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artmaktadır.

Adı: Sınıfı: Soyadı: Okul No: 1. Yan akım dumanı ne demektir? 2. Bağımlılık nedir? 3. Aile planlaması tanımını açıklayınız. 4. Geniş aile tanımını açıklayınız. 5. Bağımlılık yapan maddeleri yazınız. 6. Alkol madde bağımlılığının sebeplerini yazınız. 7. Nüfus planlaması tanımını açıklayınız. 8. Alkol bağımlılığının sonuçlarından 5 tanesini yazınız. 9. Evlilikte dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? 10. Sigaraya başlama nedenlerinden 5 tanesini yazınız.

CEVAPLAR 1. Yan akım dumanı ne demektir? Yan akım dumanı: Doğrudan yanan tütünden ortam havasına karışan dumandır. 2. Bağımlılık nedir? Kişinin sigara, alkol, uyuşturucular gibi maddelerle kurduğu ilişki sonucu özdenetimini ve özerkliğini yitirmesi, o süre kadar sergilemediği yeni davranışlar göstermesi sürecine bağımlılık denir. 3. Aile planlaması tanımını açıklayınız. Aile planlaması özellikle annelerin ve çocukların daha sağlıklı olabilmesi için alınan önlemlerden oluşan sağlık bir hizmetleri, ya da çocuğu olmayan ailelerin çocuk sahibi olma isteklerini gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmak için yapılan uygulamaların tümüne aile planlaması denir. 4. Geniş aile tanımını açıklayınız. Geniş aile: Ana, baba, çocuklar, çocukların eşleri ve çocukları, anne ve babanın kardeşlerini de içeren ailedir. 5. Bağımlılık yapan maddeleri yazınız. Tütün, Alkol ve türevleri ile uyuşturucu maddeler ve türevleridir. 6. Alkol madde bağımlılığının sebeplerini yazınız. Kişinin kendini rahat hissetmek ve gevşemek Aile üyelerinin alkol kullanıyor olması İlaçlara göre daha kolay erişilebiliyor olması Basındaki reklamlar Kutlamalar Aile ve arkadaşlar özenti Üzüntü, neşe, yalnızlık gibi nedenler Stresten kurtulma, Unutmak, Büyükleri taklit etmek Arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak Basından etkilenmek Grup içinde kabul görmek Gruptan kopmamak Aşağılık duygusundan kurtulmak Arkadaşlarına üstünlük sağlamak Kişilik kanıtlamak Üzüntü ve yalnızlığı gidermek 7. Nüfus planlaması tanımını açıklayınız. Nüfus planlaması; çeşitli önlemler alarak bir toplumun nüfus artışının kontrol altına alınması olayına denir. 8. Alkol bağımlılığının sonuçlarından 5 tanesini yazınız. Kazalar artar Suç işleme oranı artar Aile ve sosyal çevre ile ilişkiler bozulur Çevresinden uzaklaşır. Kişide duygusal, fiziksel ve bilinç sorunları yaşanır. Beslenme bozukluğu oluşur. Beyin kanaması gözlenir Karaciğer hastalıkları ortaya çıkar. Çeşitli kanser tipleri oluşur. Kalp krizi ve solunum yetmezliği olayları meydana gelir. 9. Evlilikte dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Evlilikle dikkat edilmesi gereken konular arasında; sosyal durum (kişilerin yetiştiği ortamlar), eğitim durumu (kişilerin eğitim düzeyleri), ekonomik durum (yeterli ekonomik durumun varlığı), aile bireylerine ait faktörler (sevgi, saygı, ahlakı durumu) gibi konular arasında sayılabilir. 10. Sigaraya başlama nedenlerinden 5 tanesini yazınız. Büyükleri taklit etmek Arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak Basından etkilenmek Grup içinde kabul görmek

Gruptan kopmamak Aşağılık duygusundan kurtulmak Arkadaşlarına üstünlük sağlamak.

Adı: Sınıfı: Soyadı: Okul No: 1. Alkol madde bağımlılığının sebeplerini yazınız. 2. Evlilikte dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? 3. Alkol bağımlılığının sonuçlarından 5 tanesini yazınız. 4. Geniş aile tanımını açıklayınız. 5. Nüfus planlaması tanımını açıklayınız. 6. Çekirdek aile tanımını açıklayınız. 7. Aile planlamasının amaçlarını yazınız. 8. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden 5 tanesini yazınız. 9. Sigaranın vücuda uzun süreli zararlarından 5 tanesini yazınız. 10. Detoksifikasyon terimini açıklayınız. CEVAPLAR KAZIM KARABEKİR ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE 1 SAĞLIK DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI 1. Alkol madde bağımlılığının sebeplerini yazınız. Kişinin kendini rahat hissetmek ve gevşemek Aile üyelerinin alkol kullanıyor olması İlaçlara göre daha kolay erişilebiliyor olması Basındaki reklamlar Kutlamalar Aile ve arkadaşlar özenti Üzüntü, neşe, yalnızlık gibi nedenler Stresten kurtulma, Unutmak, Büyükleri taklit etmek Arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak Basından etkilenmek Grup içinde kabul görmek Gruptan kopmamak Aşağılık duygusundan kurtulmak Arkadaşlarına üstünlük sağlamak Kişilik kanıtlamak Üzüntü ve yalnızlığı gidermek 2. Evlilikte dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Evlilikle dikkat edilmesi gereken konular arasında; sosyal durum (kişilerin yetiştiği ortamlar), eğitim durumu (kişilerin eğitim düzeyleri), ekonomik durum (yeterli ekonomik durumun varlığı), aile bireylerine ait faktörler (sevgi, saygı, ahlakı durumu) gibi konular arasında sayılabilir. 3. Alkol bağımlılığının sonuçlarından 5 tanesini yazınız. Kazalar artar Suç işleme oranı artar Aile ve sosyal çevre ile ilişkiler bozulur Çevresinden uzaklaşır. Kişide duygusal, fiziksel ve bilinç sorunları yaşanır. Beslenme bozukluğu oluşur

Beyin kanaması gözlenir Karaciğer hastalıkları ortaya çıkar. Çeşitli kanser tipleri oluşur. Kalp krizi ve solunum yetmezliği olayları meydana gelir. 4. Geniş aile tanımını açıklayınız. Geniş aile: Ana, baba, çocuklar, çocukların eşleri ve çocukları, anne ve babanın kardeşlerini de içeren ailedir. 5. Nüfus planlaması tanımını açıklayınız. Nüfus planlaması; çeşitli önlemler alarak bir toplumun nüfus artışının kontrol altına alınması olayına denir. 6. Çekirdek aile tanımını açıklayınız. Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir. 7. Aile planlamasının amaçlarını yazınız. Aile planlaması öncelikli amacı ana ve çocuk sağlığının korunmasıdır. 8. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden 5 tanesini yazınız. Aseton, amonyak, anilin, benzen, karbon monoksit, nikotin, zifir, formaldehit, metanol vb… 9. Sigaranın vücuda uzun süreli zararlarından 5 tanesini yazınız. Akciğer kanseri, kalp krizi, damar tıkanıklılığı, kanger, solunum yetmezliği, bazı kanserler vb, 10. Detoksifikasyon terimini açıklayınız. Detoksifikasyon: Alkolun fiziksel etkilerini uzaklaştırmak için, uygulanan 7- 10 günlük bir tedavidir. Bu sürede kişi alkol kullanmaz. Vücuttan alkolün tüm fiziksel etki, eser ve izlerinin uzaklaştırılması amaçlanır.

Adı: Sınıfı: Soyadı: Okul No: 1. Anne sütünün özellikleri nelerdir? 2. Bebeklik döneminde uygulanan aşıları yazınız. 3. Bulaşıcı hastalığın dolaylı bulaşma yollarını yazınız. 4. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada bulaşma yoluna yönelik alınabilecek tedbirleri yazınız. 5. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları yazınız. 6. Çocuklarda sık görülen ve ölüme yol açan hastalıklar nelerdir. 7. Epidemi terimi açıklayınız. 8. Evde hasta bakımı ile ilgili bakım prensiplerini yazınız. 9. Hastalandığımız zaman nereye gideriz. 10. Enfeksiyon ve hastalık arasındaki farkı belirtiniz. CEVAPLAR 1. Anne sütünün özellikleri nelerdir? Fe, hastalıklara karşı koruyan IgG, protein, yağ, KH, su, mineral maddeler, bulunur. 2. Bebeklik döneminde uygulanan aşıları yazınız. BCG, Difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, hepatit B aşılardır. 3. Bulaşıcı hastalığın dolaylı bulaşma yollarını yazınız. Eşyalar, hava, vektörler, su ile kaynaktan dolaylı yolla bulaşmadır. 4. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada bulaşma yoluna yönelik alınabilecek tedbirleri yazınız. Doğrudan bulaşma yollarına karşı alınabilecek tedbirler, aşılar, hastalıktan uzak durmak, cinsel korunmaya dikkat etmek, öksürürken ağzımızı kapatmak sayılır. Dolaylı bulaşma yollarına karşı alınabilecek tedbirler, suyolunu temizlemek, vektörlere karşı önlem almak, kişisel temizliğe dikkat etmek, dezenfektan ve yiyecek temizliklerine dikkat ile kişisel temizlik araçlarını düzenli kullanmak

ve değiştirmek. 5. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları yazınız. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları Frengi (sifilis), bel soğukluğu (gonore), AIDS, Hepatit B, mantar hastalıkları ve trichomonas gibi hastalıklardır. 6. Çocuklarda sık görülen ve ölüme yol açan hastalıklar nelerdir. Ateş, İshal, Zatürre, Pamukçuk, Kan uyuşmazlığı, Kalıtsal hastalıklar, Sarılık sayılabilir. 7. Epidemi terimi açıklayınız. Bir hastalığın bir bölgede alışılagelenden fazla sık görülmesine epidemi denir. 8. Evde hasta bakımı ile ilgili bakım prensiplerini yazınız. İlaç kullanımı, hasta odası, ateş ve nabız, beslenme, tecrit, mikroorganizmalardan arındırma konularına dikkat edilmelidir. 9. Hastalandığımız zaman nereye gideriz. I. , II. de III. derece sağlık kuruluşlarına gidilir. 10. Enfeksiyon ve hastalık arasındaki farkı belirtiniz. Bir mikroorganizmanın konakta yerleşip çoğalmasına enfeksiyon denir. Hastalık ise insanın ruhen ve bedenen tam bir iyilik halidir. Arasındaki fark ise enfeksiyon her zaman hastalık belirtisi ortaya çıkmaz. Enfeksiyona haslık denebilmesi için ateş, kusma, öksürük gibi bazı belirtilerin ortaya çıkması gerekir.

Adı: Sınıfı: Soyadı: Okul No: 1. Bir ilk yardım çantasında bulunan malzemeleri yazınız. 2. Bulaşıcı hastalığın doğrudan bulaşma yollarını yazınız. 3. Bulaşıcı hastalık etkenlerini yazınız. 4. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada sağlam kişiye yönelik alınabilecek tedbirleri yazınız. 5. Endemi terimi açıklayınız. 6. Enfeksiyon zincirinin öğelerini sırayla yazınız. 7. Hastalık oluşumunda çevresel sebeplerini yazınız. 8. Hepatit hastalığı hakkında bilgi veriniz. 9. Kan uyuşmazlığını açıklayınız. 10. Yurdumuzda düzenli olarak uygulanan aşılar hangileridir? CEVAPLAR 1. Bir ilk yardım çantasında bulunan malzemeleri yazınız. Sargı bezi, üçgen sargı, steril gazlı bez, yara bandı, plaster, esmark bandı, plastik örtü, çengelli iğne, makas, turnike, pamuk vb … 2. Bulaşıcı hastalığın doğrudan bulaşma yollarını yazınız. Enfeksiyon etkeninin hiçbir aracıya gerek kalmadan direk temas, cinsel ilişki, damlacık, kan ve plasenta yoluyla sağlam kişiye bulaşma yollarıdır. 3. Bulaşıcı hastalık etkenlerini yazınız. Başlıca bulaşıcı hastalık etkenleri, bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler sayılabilir. 4. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada sağlam kişiye yönelik alınabilecek tedbirleri yazınız. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada sağlam kişiye yönelik alınabilecek tedbirler arasında; sağlık eğitimi, kişisel temizlik, beslenme, ilaçla korunma, aile planlaması, bağışıklanma, erken tanı ve erken tedavi sayılabilir. 5. Endemi terimi açıklayınız. Bir hastalığın bir bölgede sürekli bulunmasına endemi denir.

6. Enfeksiyon zincirinin öğelerini sırayla yazınız. Kaynak : bulaşma yolu: sağlam kişi 7. Hastalık oluşumunda çevresel sebeplerini yazınız. Fiziksel nedenler, kimyasal nedenler, biyolojik nedenler, temel madde eksiklikleridir. 8. Hepatit hastalığı hakkında bilgi veriniz. Hepatit, çeşitli nedenlere bağlı karaciğer iltihaplanması hastalığıdır. Virüsler, zehirli maddeler ve bazı ilaçlar neden olabilir. A, B, C ve D olmak üzere 4 tip hepatit vardır. Bunlardan en çok bilineni Hepatit A ve B dir. Hepatit A dolaylı (su) temas ile ve virüslerle bulaşır. Kuluçka süresi 30 gündür. Vücut bağışıklık geliştirebilir. Karaciğer harabiyeti oluşmaz. Temizliğe dikkat edilerek korunulabilir. Hepatit B direk temas ile ve virüslerle bulaşır. Kan yoluyla bulaşması daha çoktur. Özel tedavisi yokur. Vücut bağışıklık geliştirebilir. Karaciğer harabiyeti oluşur. Aşılar ve gerekli önlemlere dikkat edilirse korunulabilir. 9. Kan uyuşmazlığını açıklayınız. Kan uyuşmazlığı genellikle Rh faktörü uyumsuzluğuna bağlı olarak gelişir. Rh- bir annenin Rh + bir çocuğu olursa, anne kanında buna karşı antikor gelişir. 2. çocuktan itibaren kalıcı hasarlar yol açabilir ve hatta öldürücü olabilir. 10. Yurdumuzda düzenli olarak uygulanan aşılar hangileridir? BCG, Difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, hepatit B aşılardır.

Adı: Sınıfı: Soyadı: Okul No: 1. Antikor nedir? 2. Bebeklik döneminde görülen sarılık hakkında bilgi veriniz. 3. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada kaynağa yönelik alınabilecek tedbirleri yazınız 4. Çocukluk çağı hastalıklarını yazınız 5. Enfeksiyon ve hastalık arasındaki farkı belirtiniz. 6. Hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız. 7. İlk yardımın tanımını yapınız. 8. Kuluçka süresi ne anlama gelir. 9. Pandemi terimi açıklayınız. 10. Tecrit ne demektir? CEVAPLAR

1. Antikor nedir? İnsan vücudu hastalıklı yapan mikroorganizmalarla karşılaştığında, mikroorganizmalar ile savaşmak için özel maddeler yapar. Bu maddelere antikor denir. www.egitimmekani.com 2. Bebeklik döneminde görülen sarılık hakkında bilgi veriniz. Yeni doğan çocukta görülen sarılık normal ve normal olmayan sarılık diye ikiye ayrılır. Normal Sarılık (Fizyolojik Sarılık): Doğumdan sonra 2. – 3. günde ortaya çıkar ve 1 hf sonra kaybolur. Zamanında doğmuş bebeklerin çoğunda görülür. Nedeni bebeğin kanındaki görevini tamamlayan alyuvarların yıkılıp içindeki biluribin’in kanda açığa çıkmasıyla olur. Bebeğe zararı yoktur. Normal Olmayan (Fizyolojik Olmayan) Sarılık: Doğumdan sonraki ilk gün içinde ortaya çıkar. 15 günden uzun sürebilir. Anne ile bebek arasındaki kan uyuşmazlığından kaynaklanır. Bebekte kalıcı sağırlık veya çeşitli beyin hasarları oluşabilir. 3. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada kaynağa yönelik alınabilecek tedbirleri yazınız Bulaşıcı hastalıklardan korunmada kaynağa yönelik alınabilecek tedbirler arasında kaynak insan veya hayvan olmasına göre değişir. Bulaşıcı hastalığın kaynağı insan ise tecrit edilir. Eğer kuduz gibi bir hayvan ise bu hayvanı yok etmek gerekir. 4. Çocukluk çağı hastalıklarını yazınız Ateş, İshal, Zatürre, Pamukçuk, Kan uyuşmazlığı, Kalıtsal hastalıklar, Sarılık sayılabilir.

www.egitimmekani.com 5. Enfeksiyon ve hastalık arasındaki farkı belirtiniz. Bir mikroorganizmanın konakta yerleşip çoğalmasına enfeksiyon denir. Hastalık ise insanın ruhen ve bedenen tam bir iyilik halidir. Arasındaki fark ise enfeksiyon her zaman hastalık belirtisi ortaya çıkmaz. Enfeksiyona haslık denebilmesi için ateş, kusma, öksürük gibi bazı belirtilerin ortaya çıkması gerekir. 6. Hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız. Temizlik, beslenme ve diğer hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. 7. İlk yardımın tanımını yapınız. Kaza, yaralanma ve ya beklenmedik bir hastalık ortaya çıktığında, doktora ulaşana dek yaralı ya da hastanın durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla, ortamdaki kişi ve olanaklarla yapılan uygulamalara ilk yardım denir. 8. Kuluçka süresi ne anlama gelir. Hastalık etkeninin vücuda girişinden, hastalık belirtilerinin ortaya çıkışı arasında geçen zamana kuluçka süresi denir. www.egitimmekani.com 9. Pandemi terimi açıklayınız. Salgın hastalık bir çok ülkeye yayılırsa pandemi adını alır. 10. Tecrit ne demektir? Hastaların sağlam kişilerle temasını önlemek için tamamen ayrılmasına hasta ayırımı (tecrit) denir

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: