trafik

kanamalarda ilkyardim slayt

Okuma Süresi:7 Dakika, 9 Saniye

kanamalarda ilkyardim slayt

kanamalarda ilkyardim slayt

 

KANAMALARDA İLKYARDIM

KANAMA NEDİR?

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına vücudun içine veya dışına doğru doğru akmasıdır.

Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır;

Kanamanın hızına,

Vücutta kanın aktığı bölgeye,

Kanama miktarına,

Kişinin fiziksel durumu ve yaşına.

 

KANAMA ÇEŞİTLERİ

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre 3 çeşit kanama vardır:

1.Dış kanamalar: Kanama yaradan vücut dışına doğru olur.

2.  İç kanamalar: Kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez.

3.  Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs,   üreme organlarından olan kanamalardır.

ATARDAMAR-TOPLARDAMAR-KILCAL KANAMA

Atardamar kanamaları kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir.

Toplardamar kanamaları ise koyu renkli ve sızıntı şeklindedir. Kılcal damar kanaması küçük kabarcıklar şeklindedir.

Kanamanın değerlendirilmesinde, şok belirtilerinin izlenmesi çok önemlidir.

 

Vücutta baskı uygulanacak noktalar nelerdir?

1-Boyun : Boyun atardamarı (şah damarı) baskı yeri

2-Köprücük kemiği üzeri : Kol atardamarı baskı yeri

3-Koltukaltı  : Kol atardamarı baskı yeri

4-Kolun üst bölümü : Kol atardamarı baskı yeri

5-Kasık : Bacak atardamarı baskı yeri

6-Uyluk : Bacak atardamarı baskı yeri

 

VÜCUTTAKİ BAŞINÇ NOKTALARI

Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Dış Kanamalarda İlkyardım:

İlkyardımcı kendini tanıtır ve hasta yaralı sakinleştirilir,

Hasta/ yaralı sırt üstü yatırılır,

Hasta/yaralının durumu değerlendirilir AB(ABC),

Tıbbi yardım istenir (112),

Yara ya da kanama değerlendirilir,

Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır,

Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır,

Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır,

 

Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır,

Kanayan bölge yukarı kaldırılır,

Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa turnike uygulanır,

Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının üstü örtülür,

Şok pozisyonu verilir,

 

Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (boğucu sargı uygulaması gibi) hasta/yaralının üzerine yazılır,

Yaşam bulguları sık aralıklarla (2-3dakikada bir) değerlendirilir

Hızla sevk edilmesi sağlanır.

Ayaklar 30 cm yukarı kaldırılır

2-3 dakikada bir yaşam bulguları değerlendirilir.

 

İç kanamalarda ilkyardım:

Hasta/yaralının bilinci ve AB si değerlendirilir,

Üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır,

Tıbbi yardım istenir (112),

Asla yiyecek ve içecek verilmez,

Hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa),

Yaşamsal bulguları incelenir,

Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.

 

Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?

Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8–10 cm olmalı,

Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalı,

Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir,

Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz,

Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez,

Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalı,

Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-20 dakikada bir turnike gevşetilmeli,

Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğünün bozulmamış olduğu bölgeye uygulanır.

Turnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır, ancak önkol ve bacağa el ve ayağın beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz. Uzuv kopması durumlarında, önkol ve bacağa da turnike uygulanabilir.

 

BOĞUCU SARGI (TURNİKE) UYGULAMA TEKNİĞİ

1- İlkyardımcı eline geniş, kuvvetli ve esnemeyen bir sargı alır,

2- Şerit yarı uzunluğunda katlanır, uzuv etrafına sarılır,

3- Bir ucu halkadan geçirip çekilir ve iki ucu bir araya getirilir,

4- Kanamayı tamamen durduracak yeterlikte sıkı bir bağ atılır, -Sargının içinden sert cisim (kalem gibi) geçirilir ve uzva paralel konuma  getirilir,-Kanama durana kadar sert cisim döndürülür,

5- Sert cisim uzva dik konuma getirilerek sargı çözülmeyecek şekilde tespit edilir,

6- Hasta/yaralının elbisesinin üzerine,  adı ve turnikenin uygulandığı zaman (saat ve dakika) yazılı bir kart iğnelenir,

7- Çok sayıda yaralı olduğunda, yaralının alnına rujla veya sabit kalemle “turnike” veya “T” harfi yazılır,

8- Hasta/yaralı pansuman ve turnikesi görülecek şekilde battaniye ile sarılır, Turnike 15-20 dakika aralıklarla gevşetilir, sonra tekrar sıkılır.

 

EĞER; UZUV KOPMASI VAR İSE;

1)Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı bir plastik torbaya yerleştirilir,

2)Kopan parçanın konduğu torba buz içeren ikinci bir torbanın içine konur,

3)Kopmuş uzuv parçasının konduğu plastik torba ağzı kapatıldıktan sonra, içerisinde 1 ölçek suya 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir torbaya ya da kovaya konulur. Bu şekilde, kopmuş uzuv parçasının buz ile direkt teması önlenmiş ve soğuk bir ortamda taşınması sağlanmış olur.

4)Torba hasta/yaralı ile aynı vasıtaya konur, üzerine hastanın adı ve soyadını yazılır, en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna sevk edilir,

5)Tıbbi birimler haberdar edilir (112).

 

Şok nedir?

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir.

Kaç çeşit şok vardır?

Kardiyojenik şok (Kalp kökenli)

Hipovolemik şok (Sıvı eksikliği)

Toksik şok  (Zehirlenme ile ilgili)

Anaflaktik şok (Alerjik)

 

Şok belirtileri nelerdir?

Kan basıncında düşme

Hızlı ve zayıf nabız

Hızlı ve yüzeyel solunum

Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik

Endişe, huzursuzluk,baş dönmesi,

Dudak çevresinde solukluk ya da morarma

Susuzluk hissi

Bilinç seviyesinde azalma

 

Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Kendinin ve çevrenin güvenliği sağlanır,

Hava yolunun açıklığı sağlanır,mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır,

Varsa kanama hemen durdurulur,şok pozisyonu verilir,

Hasta/yaralı sıcak tutulur,hareket ettirilmez,

Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır (112),

Hasta/yaralının endişe ve korkuları giderilerek psikolojik destek sağlanır.

 

Şok Pozisyonu Nasıl Verilir?

 

Şok Pozisyonu Nasıl Verilir?

Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır,

Hasta/yaralının bacakları 30cm kadar yukarı kaldırılarak, bacakların altına destek konulur (Çarşaf, battaniye yastık, kıvrılmış giysi vb.),

Üzeri örtülerek ısıtılır,

Yardım gelinceye kadar hasta / yaralının yanında kalınır,

Belli aralıklarla (2–3 dakikada bir)  yaşam bulguları değerlendirilir.

 

DOĞAL DELİKLERDEN ÇIKAN KANAMALARDA İLKYARDIM

Burun kanamalarında ilkyardım;

Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,

Oturtulur,

Başı hafifçe öne eğilir,

Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır,

Uzman bir doktora gitmesi sağlanır.

 

Kanamalarda Üçgen Bandaj Uygulaması Nasıl Yapılmalıdır?

Elde üçgen bandaj uygulama:

Parmaklar, üçgenin tepesine gelecek şekilde el üçgen sargının üzerine yerleştirilir.

Üçgenin tepesi bileğe doğru katlanır.

Elin sırtında, üçgenin uçları karşı karşıya getirilir ve çaprazlanır, bilek seviyesinde düğümlenir.

 

Ayağa üçgen bandaj uygulama:

Ayak, üçgenin üzerine düz olarak, parmaklar üçgenin tepesine bakacak şekilde yerleştirilir.

Üçgen bandajın tepesini ayağın üzerinde çaprazlayacak şekilde öne doğru getirilir.

İki ucu ayak bileği etrafında düğümlenir.

 

Dize üçgen bandaj uygulama:

Üçgenin tabanı dizin 3–4 parmak altında ve ucu dizin üzerine gelecek şekilde yerleştirilir.

Dizin arkasından uçları çaprazlanır, dizin üstünde uçları düğümlenir.

 

Göğse üçgen bandaj uygulama:

Üçgenin tepesi omuza yerleştirilir ve tabanı göğsü saracak şekilde sırtta düğümlenir.

Bu düğüm ile üçgenin tepesi, bir başka bez kullanılarak birbirine yaklaştırılarak bağlanır.

 

Kalçaya üçgen bandaj uygulama:

üÜçgenin tabanı uyluğun alt kısmının etrafında düğümlenir, tepesi ise belin etrafını saran bir kemer ya da beze bağlanır.

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: