logik

mantik akil yurutme test cevapli

Akıl yürütmenin , akıl ilkelerine ve mantık kurallarına uygun olarak yapılmasına ……….. denir.

Yukarıda ki noktalı yere gelecek olan kelime aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. Önerme
 2. Akıl yürütme
 3. Tutarlılık
 4. Geçerlilik
 5. Tutarsızlık

2.Bütün kuşlar kanatlıdır.

Güvercinde bir kuştur.

O halde güvercinde kanatlıdır.

Bu önerme aşağıdakilerden hangisine aittir ?

 A)Doğruluk değeri

 B)Akıl yürütme

 C) Bilgi doğrusu

 D)Mantık doğrusu

 E)Tutarsızlık

3. Ya iyi beslenirsin yada hasta olursun .

 Bu cümle de akıl ilkelerinden hangisine örnektir ?

 1. Üçüncü halin imkansızlığı
 2. Çelişmezlik ilkesi
 3. Özdeşlik ilkesi
 4. Geçersizlik
 5. Yeter-sebep ilkesi

4. Melek çalışır ve kazanır.

Ahmette çalışır ve kazanır.

Alide çalışır ve kazanır.

O halde bütün çalışanlar kazanır.

Bu önerme aşağıdakilerden hangisine örnektir ?

 1. Tam küme varım
 2. Eksik küme varım
 3. Tutarlılık
 4. Analoji
 5. Geçerlilik

5. Bireyler grubunu  ifade edebilmekte olan grupta gerçekleşen bir kavramdır.

Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hgisine girer ?

A)Tikel

B)Somut

C)Soyut

D)Kolektif küme

E)Distribütif küme

6.Örümceğin ağ yapısı ,Konuşmak,

Bu örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur ?

 1. Özgürlük , ilinti
 2. Cins, ayrım
 3. Tür , cins
 4. Özgürlük , ayrım
 5. İlinti , cins

7. I. Havanın erken ısınması meyve ağaçlarının çiçek açmasını sağlasa  da  meyvelerin oluşması için daha zamana ihtiyacı var.

II. Gelirim veya gelemem , bunun dışında bir seçeneğim yok.

Numaralanmış ifadelerden sırasıyla aşağıdakilerden mantık ilkelerinden hangilerine örnektir ?

            I                          II

A)  Özdeşlik             Üçüncü halin imkansızlığı

B)  Yeter – sebeb      Çelişmezlik

C) Çelişmezlik          Özdeşlik

D)Yeter – sebeb        Üçüncü halin imkansızlığı

E)Çelişmezlik            Yeter- sebeb

8. Leibniz ‘e göre sebeb sonuç olmadıkça hiçbir olgu var olmaz ; ileri sürülen hiçbir yargı doğru kabul edilemez.

Leibniz ‘in sözünü ettiği akıl ilkesi aşağıdakilerden hangisidir ?

 Özdeşlik ilkesi

 1. Çelişmezlik ilkesi
 2. Tümevarım
 3. Yeter – sebeb ilkesi
 4. Analoji

9. “ Bütün kediler hem canlıdır , hem canlı değildir . “ ifadesi mantığın hangi ilkesine aykırıdır ?

 1. Özdeşlik
 2. Yeter – sebeb
 3. Çelişmezlik
 4. Geçerlilik
 5. Üçüncü halin imkansızlığı

10. * Ali balık burcundandır ve çok duygusaldır.

* Ahmet de balık burcundandır.

* O halde  Ahmet de çok duygusaldır.

Bu çıkarım akıl yürütme yollarından hangisine örnek gösterilebilir ?

 1. Tümevarım
 2. Tümdengelim
 3. Analoji
 4. Özdeşlik
 5. Üçüncü halin imkansızlığı

11.Her bilimsel araştırma , genel bir ilke yada yargıya ulaşmak amacıyla yapılmaz.İspatlanan kuramları , alanda deneylemelerle kuvvetlendirme yada sınama şeklinde bir yöntem de izlenebilir.

Bu parçada anlatılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. Eksik tümevarım
 2. Tam tümevarım
 3. Tümdengelim
 4. Varsayımlı tümdengelim
 5. Diyalektik

12..Cafer yurtseverdi.

II. Cafer yardımseverdir.

Önermeleri olan bir çıkarımın sonucu , aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. Bazı yurtseverler yardımseverdir.
 2. Bütün yurtseverler yardımseverdir.
 3. Bazı yardımseverler yurtsever değildir.
 4. Bütün yardımseverler yurtsever değildir.
 5. Bazı yurtseverler yardımsever değildir.

13. I.Hiçbir yalancı güvenilir değildir.

II.Bazı insanlar yalancıdır.

Önermeleri olan geçerli bir kıyasın sonucu aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. Bazı insanlar güvenilir değildir.
 2. Hiçbir insan güvenilir değildir.
 3. Bazı yalancılar insan değildir.
 4. Bazı insanlar yalancı değildir.
 5. Bazı insanlar yalancıdır.

14. Tam doçentler akademisyendir.

Bazı akademisyenler gözlüklüdür.

Bazı doçentler akademisyendir.

Yukarıdaki çıkarımda kıyasın hangi kuralına uyulmamıştır?

A)İki tikel öncülden sonuç çıkmaz.

B) Orta terim sonuçta yer almaz.

C)İki tümel öncülden tikel sonuç çıkmaz.

D)Büyük terim sonuçta yer almaz.

E)İki olumsuz öncülden sonuç çıkmaz.

15. Aşağıdaki önermelerin hangisinin “düz döndürmesi” yapılmaz?

A)Bütün patlıcanlar sebzedir.

B)Bazı insanlar öğretmen değildir.

C)Hiçbir insan ölümlü değildir.

D)Hiçbir org keman değildir.

E)Bazı insanlar sevimlidir.

16. “Bazı öğretmenler gözlüklüdür.” Önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Bazı gözlüklü olmayan öğretmen olmayandır.

B)Bazı gözlüklü olmayanlar öğretmen olmayan değildir.

C)Bazı gözlüklüler öğretmendir.

D)Bütün gözlüklü olmayanlar öğretmen olmayandır.

E)Hiçbir öğretmen gözlüklü değildir.

17. “ Bazı öğrenciler çalışkandır.” önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bazı çalışkanlar öğrenci değildir.

B)Hiçbir öğrenci çalışkan değildir.

C)Bütün öğrenciler çalışkandır.

D)Bazı çalışkanlar öğrencidir.

E)Bazı gözlüklüler çalışkandır

18. Düzenli bir kıyasta uyulması gereken kurallardan biri de orta terim sonuçta yer almamasıdır.

Aşağıdaki kıyaslardan hangisinde bu kural ihlal edilmiştir?

A)Tüm çocuklar sevimlidir.

     Ayşe çocuktur.

     Ayşe sevimlidir.

B) Bazı kuşlar uçan değildir.

     Bazı serçeler uçan değildir.

     Bazı serçeler kuş değildir.

C)Bütün ayılar kış uykusuna yatar.

    Bazı kış uykusuna yatanlar beyazdır.

    Bazı kış uykusuna yatanlar ayıdır.

D)Tüm kalemler kırmızı yazar.    

     Bazı kırmızı yazanlar boyadır.

     Bazı boyalar kalemdir.

E)Bütün telefonlar tuşludur.

    Bazı tuşlu olanlar hesap makinesidir.

    Bazı telefonlar hesap makinesidir.

19. Efkan ya çalışkandır  ya tembeldir.

Efkan çalışkandır

O halde Efkan tembel değildir.

Verilen kıyas aşağıdakilerden hanisine örnektir ?

A)Seçmeli kıyas                   B)Sorit

C)Entimem                         D)Zincirleme kıyas

                         E)Hulfi     

 20.“Bütün insanlar ölümlüdür.”  Önermesinin altığının , karşıtı olan önerme aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Hiçbir insan ölümlü değildir.

B)Bazı insanlar ölümlüdür.

C)Bazı insanlar ölümlü değildir.

D)Hiçbir ölümlü insan değildir.

E)Bazı ölümlü olmayan insan olmayandır.

CEVAP ANAHTARI

1-C

2-C

3-A

4-B

5-D

6-A

7-E

8-C

9-A

10-A

11-C

12-A

13-A

14-B

15-B

16-C

17-D

18-C

19-A

20-C

Bir Cevap Yazın