milli egitimim bakanligi

Ogrenme Stratejileri

Öğrenme Stratejileri

Öğrenme stratejisi, öğrenen kişinin öğrenme sırasında gerçekleştirebileceği ve bunun bilgiyi belleğe yerleştirme ve geri getirme gibi süreçlerini kapsayan, öğrenenin öğrenmesini etkileyen, öğrenen tarafından kullanılan davranış ve düşünme şeklidir. Kısaca öğrencinin kendi kendine öğrenebilmesi için kullandığı işlemlerdir. Bunlar;

1. Dikkat Stratejileri:

· Birey için gerekli bilginin kısa süreli belleğe kaydedilmesini sağlayan en önemli süreç dikkattir. Bu nedenle öğretimde öğrencinin dikkatini çekmek, belirginleştirmek ve artırmak önemlidir.

· Bireylerin dikkatini artırmak için kullanılabilecek stratejiler metinlerin altını çizme ve metin kenarına not almadır.

2. Tekrar Stratejileri:

· Kısa süreli belleğin kapasitesini artırmak için tekrar stratejileri kullanılmaktadır.

· Konuyu sesli olarak tekrar etme, yazıya aktarma vb. etkinlikler altını çizme etkinliklerini içerir.

· Özellikle sık aralıklı ve sürekli tekrarlar öğrenmenin kalıcılığında etkilidir.

3. Gruplandırma Stratejileri:

· Kısa süreli belleğin kapasitesini artırmak için kullanılabilecek stratejilerden biri de gruplandırma stratejileridir.

· Kategorilere ayırma, sınıflama, anahtar kelimeler kullanma, başlıklara ve alt başlıklara ayırma vb. gruplandırma stratejilerine örnektir.

4. Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler:

· Anlamlandırmayı artıran stratejiler, bilginin uzun süreli belleğe anlamlı bir bütün olarak yerleştirmeyi sağlayan stratejilerdir.

· Açıklama, soru sorma, yeni bilgiler için görsel benzetimler oluşturma, örgütleme, özetleme, şemalaştırma, yeni bilgi ile eski bilgi arasında ilişki kurma, vb. anlamlandırmayı artıran stratejilerden bazılarıdır.

· Eklemleme: Bilinen bilgiyle yeni bilgi arasında ilişki kurma işlemidir.

· Örgütleme: Bilgilerin anlamlandırılmasında taksonomik olarak sınıflandırma ve farklı yöntemlerle organize etme işlemidir. Kavram haritası, şema vb.

5. Yürütücü Biliş Stratejileri:

· Öğrenenlerin benimsedikleri belli öğrenme stratejilerini kullanma yetenekleri ve kendi düşünmelerine ilişkin düşünmek ya da bireyin kendi bilişsel süreçleri ile ilgili bilgisidir.

· Bireyin öğrenme yolunu öğrenmesi, nasıl düşündüğünü düşünmesi ve en etkili öğrenme yolunu belirlemesi yürütücü biliş stratejileri kapsamındadır.

6. Duyuşsal Stratejiler:

· Öğrenme sürecinde duyusal ya da güdüsel etmenlerden oluşan engelleri ortadan kaldırmak için kullanılan stratejiler duyuşsal stratejilerdir.

· Bu benim için önemli mi?, bunun benim için faydası nedir?, bunu neden öğrenmem gerekiyor?, gibi sorulara olumlu yanıtlar verebilmek öğrenmeye olan tutumu olumlu yönde etkiler.

Bir Cevap Yazın