practice 1

practice 1practice 1[embeddoc url="https://eegitimim.com/wp-content/uploads/2020/10/practice-1.doc" download="all" viewer="microsoft"] (1) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yerleştiriniz.Unless you move ......... car from the entrance of the garage, it...