9 Sinif Fizik 1 Unite Degerlendirme Sorulari

Okuma Süresi:3 Dakika, 31 Saniye

9.Sınıf Fizik 1.Ünite Değerlendirme Soruları

Test

Doğru cevabı tıklayarak seçiniz ya da giriniz!

Soruları tek tek göster

 1. Aşağıdaki ifadelerin hangileri çıkarımdır ?
  1. Sürtünmesiz düzlemde hareket eden bir araba sonsuza kadar gider.
  2. Yarın havanın sıcaklığı en yüksek 25 oC olabilir.
  3. Ağaçtan düşen yaprak 20 saniyede yere ulaştı.
  4. Havaya atılan bütün taşlar yere düşer.
  Değerlendir
 2. Aşağıdakilerden hangileri vektöreldir?
  1. 100 km
  2. 10 m/s, aşağı
  3. 20 oC, Ankara
  4. 10 N Kuzey-Doğu
  5. 5 m/s
  Değerlendir
 3. Aşağıda listelenen fiziksel büyüklüklerden skaler olanları işaretleyiniz?
  1. Özkütle
  2. Hız
  3. Zaman
  4. Kütle
  5. Kuvvet
  6. Hacim
  Değerlendir
 4. Fizikte matematiğin rolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1.   ?    Tekrar eden doğa olaylarını tahmin edebilmemizi sağlar.
  2.   ?    Değişkenler arasındaki ilişkileri görünür kılar.
  3.   ?    Nitel gözlemleri yorumlamamızı sağlar.
  4.   ?    Doğa olaylarını oranlar ile betimlememizi sağlar.
  5.   ?    Verilerden matematiksel modeller çıkarmamızı sağlar.
 5. Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüktür?
  1.   ?    Kütle
  2.   ?    Sıcaklık
  3.   ?    Kuvvet
  4.   ?    Uzunluk
  5.   ?    Hacim
 6. Aşağıdaki ifadelerin hangileri gözlemdir?
  1.   ?    Yarın havanın sıcaklığı en yüksek 25 oC olabilir.
  2.   ?    Havaya atılan bütün taşlar yere düşer.
  3.   ?    Ağaçtan düşen yaprak 20 saniyede yere ulaştı.
  4.   ?    Sürtünmesiz düzlemde hareket eden bir araba sonsuza kadar gider.
 7. Bilimsel bilgi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Gözlem yapma bilimsel bilgiye ulaşmanın yollarından biridir. II. Rasyonel düşünme (akıl yürütme) yolu ile bilimsel bilgiye ulaşılabilinir. III. Bilimsel bilgi genelgeçer doğruları ifade eder, zamanla değişmez.
  1.   ?    I ve II
  2.   ?    Yalnız II
  3.   ?    Yalnız I
  4.   ?    Yalnız III
  5.   ?    I, II ve III
 8. Aşağıdakilerden hangileri skalerdir?
  1. 20 oC, Ankara
  2. 5 m/s
  3. 10 m/s, aşağı
  4. 10 N Kuzey-Doğu
  5. 100 km
  Değerlendir
 9. Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklük değildir?
  1.   ?    Hacim
  2.   ?    Işık şiddetti
  3.   ?    Zaman
  4.   ?    Kütle
  5.   ?    Uzunluk
 10. Bir bilim insanı serbest düşen bir cismin kütlesi ve yere çarpma hızı arasındaki ilişki üzerine bir deney tasarlamaktadır. Bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisine öncelik vermelidir?
  1.   ?    Farklı kütlelerin bırakıldığı yüksekliklerin sabit tutulması için gerekli koşulları hazırlamaya
  2.   ?    Aynı cismi farklı yüksekliklerden bırakarak cismin hızını ölçmey
  3.   ?    Formülü kullanarak belirli kütle değerleri için yere çarpma hızını hesaplayıp tablo hazırlamay
  4.   ?    Farklı kütleler ve bu kütlelerin bırakılma yükseklikleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik çizmeye
  5.   ?    Formülü kullanarak farklı kütleli cisimler için hız değerlerini hesaplamaya
 11. Uluslararası birim sisteminde hangisi kullanılmaz?
  1.   ?    Kelvin
  2.   ?    Arşın
  3.   ?    Saniye
  4.   ?    Kilogram
  5.   ?    Metre
 12. Bir öğrenci çaydanlıktaki su miktarı ile suyun kaynaması için geçen süre arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için bir deney tasarlamaktadır. Bu öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapmasını bekleriz?
  1.   ?    Suyun kütlesi ve kaynama süresini sabit tutabilmek için gerekli koşulları hazırlamasını
  2.   ?    Bu ilişkiyi gösteren bir formülü kullanarak suyun kütlesinin ve kaynama süresinin değerlerini hesaplamasını
  3.   ?    Formüle bağlı olarak değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafikler çizmesini
  4.   ?    Aynı kütlede farklı sıcaklıklardaki sular için deneyi tekrar etmesini
  5.   ?    Suyun kütlesi ve kaynama süresi dışındaki değişkenleri sabit tutabilmek için gerekli koşulları hazırlamasını
 13. Bir cismin yere çarpma hızını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi üzerine tasarlanan bir deneyde bağımsız değişken – bağımlı değişken çifti aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  1.   ?    Yere çarpma hızı — kütle
  2.   ?    zaman-kütle
  3.   ?    Kütle — zaman
  4.   ?    yere çarma hızı–bırakılan yükseklik
  5.   ?    Bırakılan yükseklik–yere çarpma hızı
 14. Aşağıda listelenen fiziksel büyüklüklerden vektörel olanları işaretleyiniz?
  1. Kütle
  2. Hız
  3. Özkütle
  4. Hacim
  5. Kuvvet
  6. Zaman
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: