9 Sinif Fizik 1 Unite Degerlendirme Sorulari

9.Sınıf Fizik 1.Ünite Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdaki ifadelerin hangileri gözlemdir?
    
a) Ağaçtan düşen yaprak 20 saniyede yere ulaştı.
b) Havaya atılan bütün taşlar yere düşer.
c) Yarın havanın sıcaklığı en yüksek 25 oC olabilir.
d) Sürtünmesiz düzlemde hareket eden bir araba sonsuza kadar gider.

2. Aşağıdaki ifadelerin hangileri çıkarımdır ?
a) Ağaçtan düşen yaprak 20 saniyede yere ulaştı.
b) Havaya atılan bütün taşlar yere düşer.
c) Yarın havanın sıcaklığı en yüksek 25 oC olabilir.
d) Sürtünmesiz düzlemde hareket eden bir araba sonsuza kadar gider.

3. Aşağıda listelenen fiziksel büyüklüklerden skaler olanları işaretleyiniz?
a) Zaman
b) Kütle
c) Kuvvet
d) Hacim
e) Hız
f) Özkütle

4. Aşağıda listelenen fiziksel büyüklüklerden vektörel olanları işaretleyiniz?
a) Zaman
b) Kütle
c) Kuvvet
d) Hacim
e) Hız
f) Özkütle

5. Bilimsel bilgi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Gözlem yapma bilimsel bilgiye ulaşmanın yollarından biridir. II. Rasyonel düşünme (akıl yürütme) yolu ile bilimsel bilgiye ulaşılabilinir. III. Bilimsel bilgi genelgeçer doğruları ifade eder, zamanla değişmez.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklük değildir?
a) Kütle
b) Hacim
c) Zaman
d) Işık şiddetti
e) Uzunluk

7. Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüktür?
a) Kütle
b) Hacim
c) Sıcaklık
d) Kuvvet
e) Uzunluk

8. Uluslararası birim sisteminde hangisi kullanılmaz?
a) Metre
b) Kilogram
c) Arşın
d) Kelvin
e) Saniye

9. Bir bilim insanı serbest düşen bir cismin kütlesi ve yere çarpma hızı arasındaki ilişki üzerine bir deney tasarlamaktadır. Bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisine öncelik vermelidir?
a) Formülü kullanarak farklı kütleli cisimler için hız değerlerini hesaplamaya
b) Farklı kütlelerin bırakıldığı yüksekliklerin sabit tutulması için gerekli koşulları hazırlamaya
c) Aynı cismi farklı yüksekliklerden bırakarak cismin hızını ölçmey
d) Formülü kullanarak belirli kütle değerleri için yere çarpma hızını hesaplayıp tablo hazırlamay
e) Farklı kütleler ve  bu kütlelerin bırakılma yükseklikleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik çizmeye

10. Bir cismin yere çarpma hızını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi üzerine tasarlanan bir deneyde bağımsız değişken – bağımlı değişken çifti aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Bırakılan yükseklik–yere çarpma hızı
b) zaman-kütle
c) yere çarma hızı–bırakılan yükseklik
d) Yere çarpma hızı — kütle
e) Kütle — zaman

11. Fizikte matematiğin rolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Nitel gözlemleri yorumlamamızı sağlar.
b) Değişkenler arasındaki ilişkileri görünür kılar.
c) Doğa olaylarını oranlar ile betimlememizi sağlar.
d) Tekrar eden doğa olaylarını tahmin edebilmemizi sağlar.
e) Verilerden matematiksel modeller çıkarmamızı sağlar.

12. Bir öğrenci çaydanlıktaki su miktarı ile suyun kaynaması için geçen süre arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için bir deney tasarlamaktadır. Bu öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapmasını bekleriz?
a) Bu ilişkiyi gösteren bir formülü kullanarak suyun kütlesinin ve kaynama süresinin değerlerini hesaplamasını
b) Suyun kütlesi ve kaynama süresini sabit tutabilmek için gerekli koşulları hazırlamasını
c) Suyun kütlesi ve kaynama süresi dışındaki değişkenleri sabit tutabilmek için gerekli koşulları hazırlamasını
d) Formüle bağlı olarak değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafikler çizmesini
e) Aynı kütlede farklı sıcaklıklardaki sular için deneyi tekrar etmesini

13. Aşağıdakilerden hangileri skalerdir?
a) 5 m/s
b) 10 N Kuzey-Doğu
c) 100 km
d) 20 oC, Ankara
e) 10 m/s, aşağı

14. Aşağıdakilerden hangileri vektöreldir?
a) 5 m/s
b) 10 N Kuzey-Doğu
c) 100 km
d) 20 oC, Ankara
e) 10 m/s, aşağı

———-Anahtar———-

1. (a) 
2. (b) (c) (d) 
3. (a) (b) (d) (f) 
4. (c) (e) 
5. (d) 
6. (b) 
7. (d) 
8. (c) 
9. (b) 
10. (a) 
11. (c) 
12. (c) 
13. (a) (c) (d) 
14. (b) (e) 

 

Bir cevap yazın