9 Sinif Kimya 1 Donem 2 Sinav

Okuma Süresi:4 Dakika, 19 Saniye

KİMYA DERSİ 9.SINIFLAR I.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

Adı-Soyadı :

No :

Sınıfı :

SORULAR

Aşağıda verilen bilgileri inceleyerek DOĞRU veya YANLIŞ olarak işaretleyiniz ? ( Her soru 1 puan )

1. (-) yüklü iyonlarda proton sayısı elektron sayısından küçüktür. (D) (Y)

2. Lewis nokta yapısı sadece iyonik bileşikler için kullanılır. (D) (Y)

3. Elektron alma metalik bir özelliktir. (D) (Y)

4. Ametaller hiçbir zaman pozitif değerlik almazlar. (D) (Y)

5. Tüm atomlar oktede uymak için elektron alışverişi yapar. (D) (Y)

6 Dalton atomların parçalanabileceğini söylemiştir. (D) (Y)

7. Kimyasal bir olayda yeni atomlar oluşabilir. (D) (Y)

8. Metaller kendi aralarında iyonik bileşikleri oluştururlar. (D) (Y)

9. İyonik bileşikler moleküler yapıdadırlar. (D) (Y)

10. Aristo’ya göre madde,’’ateş.toprak,tahta,su’’olmak üzere dört ana elementten oluşmaktadır. (D) (Y)

II. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz . ( Her soru 2 puan )

1. Elementlerin son katmanındaki elektronları ikiye tamamlamaya………………………….denir.

2. Kükürt atomunun SO4-2 iyonundaki yükseltgenme basamağı ……………..dir.

3. Elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağlara ………………………………….. denir

4. CaCl2 suda iyonlaşarak…………………ve……………………..iyonları oluşur.

5. Bir atomun elektron dağılımında son yörüngedeki elektronlara ……………………………………………………. denir.

III. Aşağıda verilen test sorularını cevaplandırınız. ( Her soru 5 puan )

1. Aşağıdakilerden hangisinde bileşik formülü ile adının eşlemesi yanlış verilmiştir?

Bileşik formülü Bileşiğin adı

A) Al2S3 Alüminyum sülfür

B) NaOH Sodyum hidroksit

C) CuO Bakır oksit

D) Fe2O3 Demir(III)oksit

E) CaSO4 Kalsiyum sülfat

2.

Yukarıdaki tabloya bakarak, aşağıdaki olaylardan hangisinin yanlış olduğunu gösteriniz ?

C) 1- Düzensizlik artar B) 4-Kararlılık azalır

D) 3-Düzenlilik artar D) 2-Kararlılık azalır

E)5-Düzensizlik artar

3.Aşağıda hangisi Na2O bileşiğinin Lewis nokta yapısıdır? (11Na , 😯 )

A) [:O:]+2 B) [:O:]+2 C) [Na]+1 [:O:]-1

[Na]-1 [Na]-1 [:Na:]+ [:Na:]+

D) :Na: :O: E) [:O:]-2

[Na]+1 [Na]+1

4. N2 O5 Bileşikte azotun oksijenle kütlece birleşen sabit oranı nedir?(N:14 O:16 )

A) 2/7 B) 2/5 C) 7/8 D) 7/20 E) 5/2

5. FeSO4 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir III Sülfat B) Demir III Sülfür

C) Demir Sülfür D) Demir III Sülfit

E) Demir II Sülfat

6. Aşağıdakilerden hangisi iyonik bir bileşik değildir?

A) CCl B) NaCl C) AlCl

D) MgCl E) Na2 O

7. 18 elektronu bulunan Y+1 iyonunun nötron sayısı proton sayısından bir fazla olduğuna göre, Y atomunun kütle numarasını bulunuz?

A) 35 B) 49 C) 19 D) 39 E) 20

8. NH3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 14/3 dür. Buna göre 28 gr N ile 28gr H’ in oluşturacağı bileşikte hangi elementten kaç gram artar?

A) 11 gr H B) 22 gr H C) 22 gr N

D) 14 gr H E) 11 gr N

9. Karbon ve Hidrojen elementlerinden oluşan iki bileşikten birinci bileşikte 4 gram Karbon(C) ile 1 gram Hidrojen(H), İkinci bileşikte ise 24 gram Karbon(C), 5 gram Hidrojen(H) ile birleşmiştir. Birinci bileşiğin formülü CH3 olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir?

A) C3H5 B) C6H5 C) C3H10

D) C4H12 E) C5H6

10. X ve Y arasında oluşan XY2 bileşiğindeki sabit oran dur. Buna göre 65 gram bileşik elde etmek için eşit kütlede alınan X ve Y elementlerinin hangisinden kaç gram artar?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 40 E) 45

11. Cr2 O7-2 de Cr un değerliği kaçtır?

A) -7 B) +7 C) +6 D) -6 E) +5

12. Aşağıda verilen saf maddelerden hangisi yada

hangileri elementtir?

I. N2 II. NO2 III. P4 IV. KMnO4 V.Ag VI. MgCI2

A) I ve IV B) I,III,V C) V D) I,III,IV E) II,III,VI

13. Diazot trioksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) NO B) NO2 C) N5O2 D) N2O5 E) N2O3

14. Aşağıdakilerden hangisinde bileşik formülü ile adının

eşlemesi yanlış verilmiştir?

Bileşik formülü Bileşiğin adı

A) Cu2O Bakır (II) oksit

B) NaOH Sodyum hidroksit

C) CaSO4 Kalsiyum sülfat

D) Fe2O3 Demir(III)oksit

E) CO2 Karbondioksit

15. 12X+2 ile 8Yb iyonu eşit sayıda elektron içerdiğine

göre b’nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) –2 B) +2 C) 0 D) –1 E) +1

16. 52 53

24 X atomu ile 24X-5 iyonu için;

I. Proton sayıları eşittir

II. Elektron sayıları eşittir

III. Nötron sayıları eşittir. İfadelerinden hangisi yada hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) I ve II E) II ve III

17. I. Bileşiğin formülü XY2 ise II.bileşiğin formülü nedir?

A) XY3 B) X3Y2 C) X5Y2 D) X3Y E) X2Y3

18. Aşağıdakilerden hangileri İslam simyacılarından biri değildir?

A) Cabir bin Hayyan

B) El-Razi

C) İbn-i Sina

D) Amedeo Avagadro

E) İbn-i Rüşd

19.

I. Fe2O3 Fe3O4

II. N2H4 NH2

III. MnO2 Mn2O3

Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerinde katlı oranlar yasası uygulanmaz?

A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II

D) Yalnız II E) II ve III

20.

I. KI : Potasyum İyodür

II. SO3 : Kükürt trioksit

III. Fe(OH)3 : Demir (III) Hidroksit

IV. (NH4)3PO4 : Amonyum Fosfat

Yukarıda formülleri ve isimleri verilen bileşiklerin hangileri formülleri doğrudur?

a) II, III ve IV b) I, II ve IV c) I, III ve IV

d) III ve IV e) I, II, III ve IV

1 A B

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: