naturwissenschaft

fen 1 donem 1 yazili

FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
Adım-Soyadım:……………………………………………
Sınıfım-Numaram:………………………………………
1) Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız. (10 puan)

 Dünya, Güneş etrafında ……………………………… hareketi yapar.
 Fosilleri inceleyen bilim dalına …………………………………… denir.
 ……………………………… vücudumuzda yapıcı-onarıcı olarak görev alırlar.
 Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşü …………………………………………… doğrudur.
 ……………………… ülkemizde çıkarılan en önemli madenlerden biridir.
2) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (20 puan)
(……) Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir.
(……) Dünya’nın Güneş etrafında dolanırken izlediği yol daire şeklindedir.
(……) Altın ve gümüş takı üretiminde kullanılır.
(……) Yer kabuğu insanların üzerinde yaşadığı katmandır.
(……) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu mevsimler oluşur.
(……) Dünya’nın dönme hareketi sonucu, gün içinde gölge boyumuz değişir.
(……) Güneş, dünya etrafında dolanma hareketi yapar.
(……) Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için besinlere ihtiyaç duyarlar.
(……) Et, süt ve yumurta protein bakımından zengindir.
(……) Sebze ve meyvelerde mineral bulunmaz.

3) Maden nedir? Madenlere iki örnek vererek kullanım alanlarını yazınız. (10 puan)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………,

 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………,

4) Aşağıda karışık olarak verilen ifadeleri doğru bilgi oluşturacak şekilde eşleştiriniz. (10 puan)

5)
5) Karbonhidratların vücudumuzdaki görevi nedir? Karbonhidrat içeren besinlere iki örnek veriniz.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) Nil ve Hamza “Dünya’nın Hareketleri” ile ilgili bir oyun hazırlıyorlar.

    Nil  Hamza

 Buna göre Nil ve Hamza; Dünya ve Güneş’ten hangilerini temsil etmektedir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( Çoktan seçmeli soruların her biri 5 puandır)
7) Eymen dışarı çıktığında gölgesini en kısa haliyle görüyor. Buna göre Eymen’in dışarı çıktığı zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akşam B) İkindi
C) Öğle D) Sabah 10) Proteinler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Vücudumuzda yapıcı-onarıcı olarak görev alırlar.
B) Meyvelerde bol miktarda bulunurlar.
C) Yaralarımızın iyileşmesini sağlarlar.
D) Büyüme ve gelişmeye yardımcı olurlar.
8) Günümüzden milyonlarca yıl önce yaşamış bir canlının fosiline ulaşan bir paleontolog, canlının;
I. Beslenme biçimi
II. Çoğalma şekli
III. Yaşadığı dönemin iklimi
IV. Yaşadığı yerin bitki örtüsü

gibi bilgilerden hangilerine ulaşabilir?
A) I ve II B) II ve III
C) II, III ve IV D) I, II,III ve IV 11) I. Ekmek II. Zeytinyağı

  III. Yoğurt            IV. Marul

Yukarıdaki besinlerden hangileri bitkisel kaynaklıdır?

A) Yalnız I B) II ve IV
C) III ve IV D) I, II ve IV

9) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş çevresindeki dolanma hareketinin sonuçlarından birisi değildir?

A) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi
B) Mevsimlerin oluşması
C) Yerel saat farklılıklarının meydana gelmesi
D) Gece ve gündüz oluşması
12) Dünya, kendi etrafındaki 1 tam turunu ne kadar sürede tamamlar?

A) 1 ay                B) 1 yıl   
C) 1 gün               D) 1 saat

Bir Cevap Yazın