Hakem Olayi Online Test Bosluk

Hakem Olayı Online Test Boşluk

Hakem Olayı Hz. (1) döneminde yaşanan bu olay, 657 (2) Savaşı sırasında gündeme gelmiştir. Bu Savaş sırasında (3) taraftarları halifelik sorununun hakemler tarafından çözülmesini önermişlerdir. Her iki tarafın hakemi de Hz Ali ve Muâviye’yi halifelikten almaya karar vermişler, ancak (4) taraftarları bir hile ile Muâviye’nin halife olduğunu ilân etmişlerdir. Bu durum sorunun daha da büyümesine neden olmuş, ve İslâm toplumu (5)-(6)-(7)_ olarak 3’e ayrılmıştır.

Kur’an-ı Kerîm’i açıkyalan ve yorumlayan bilime (8) denir. Bu bilimle uğraşanlara (9) denirdi. En önemli müfessirler arasında (10), (11) ve (12)_ gösterilebilir.

Ali Emevîler Hariciler İbn-i Mesud Muâviye Muâviye müfessir Sıffın Şiîler Tâberî Tefsir Zemahşerî

———-Anahtar———-

Hakem Olayı Online Test Boşluk

Hakem Olayı Hz. Ali döneminde yaşanan bu olay, 657 Sıffın Savaşı sırasında gündeme gelmiştir. Bu Savaş sırasında Muâviye taraftarları halifelik sorununun hakemler tarafından çözülmesini önermişlerdir. Her iki tarafın hakemi de Hz Ali ve Muâviye’yi halifelikten almaya karar vermişler, ancak Muâviye taraftarları bir hile ile Muâviye’nin halife olduğunu ilân etmişlerdir. Bu durum sorunun daha da büyümesine neden olmuş, ve İslâm toplumu Şiîler-Emevîler-Hariciler olarak 3’e ayrılmıştır.

Kur’an-ı Kerîm’i açıkyalan ve yorumlayan bilime Tefsir denir. Bu bilimle uğraşanlara müfessir denirdi. En önemli müfessirler arasında Tâberî, Zemahşerî ve İbn-i Mesud gösterilebilir.

Bir Cevap Yazın