Ogrenci Secme ve Yerlestirme Merkezi

Ogretim Modelleri Konu Anlatimi

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

İndir/Yükle

Bilgisayar Destekli Öğretim: fatih projesi
 Bilgisayarın bir öğretici, bir alıştırma yapıcı, bir uygulatıcı, bir değerlendirme aracı veya bir olayın
benzerini canlandırıcı olarak kullanıldığı bir öğretim biçimidir.
 Bireysel farklara ve bireysel hıza uygun bir yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır.
 Öğretmen bir rehber rolündedir.
 Öğrencilerin öğrenmeye ilgililerini artırır.
 Bilgiyi somutlaştırır.
 Anında dönüt ve düzeltme olanağı sağlar.
 Bireye istediği zaman ve ortamda kendi öğrenme hızına göre öğrenme fırsatı sunar.
 Öğrencinin tekrar yapmasını kolaylaştırır.
 Belli başlı bilgisayar destekli öğretim türleri:
o Birebir uygulama programları: Öğrencinin kendi hızına göre öğretim yapmasını sağlayan
programlardır.
o Alıştırma – tekrar programları: Öğrencilerin işlenmiş konuların tekrarını yapmalarını sağlar.
o Benzetim programları: Öğrencileri gerçek hayata hazırlar ve öğrencilerin uygulamalı öğrenmeler
gerçekleştirmelerini sağlar.
o Problem çözme programlar: Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözmeyi
öğrendikleri programlardır.
o Sınama durumları programları: Öğrencilerin süreç ve ürüne yönelik öğrenme düzeyleri ile ilgili geri
bildirim sağlayan programlardır.
o Eğitsel oyunlar: Öğrencilerin eğlenceli uygulamalarla öğrenmelerini pekiştirdikleri uygulamalardır.
 Uygulamada:
o Öğretim ortamı gerekli donanıma ve yazılıma sahip olmalıdır.
o Yazılım ve donanımlar hedefe uygun olmalıdır.
o Yazılım ve donanım öğrenci ve konu özelliklerine uygun olmalıdır.
o Yazılım ve donanımlar olabildiğince çok duyu organına hitap etmelidir.
 Sınırlılıkları:
o Sosyalleşmeyi engelleyebilir.
o Ekonomik olarak her ortamda bulunamayabilir.
o Özel donanım ve kullanım becerisi gerektirdiği için öğretimin niteliği düşebilir.

Uzaktan Öğretim(Uzaktan Öğrenme):
 Uzaktan eğitim sisteminde eğitim, zaman ve mekandan bağımsız olarak değişik dağıtım kanalları
kullanılarak yapılır.
 Yüz yüze öğrenme imkanı bulamayan öğrencilere erişilmesi, eğitim giderlerinin azaltması, tüm bireylere
eğitimden eşit yararlanma imkanı sağlaması ve teknolojik gelişmelerle daha hızlı bilgi transferi
sağlaması başlıca üstünlükleridir.
 Daha çok akademik düzeydeki eğitimlerde ve kurumlarda kurum içi eğitimi gerçekleştirmek amacıyla
kullanılmaktadır.
 Genel olarak modüler bir yapı vardır. Birey ihtiyacına göre bir program takip eder ve kişiye özel ders
süreleri söz konusudur.
 Eğitimi alan bireyler bu eğitimleri eşzamanlı ya da eşzamanlı olmayan şekilde alabilirler.
 Kurulum aşamasındaki sistemlerin maliyeti sayılmazsa oldukça ekonomiktir.
 Geniş kitlelere kısa sürede ulaşarak eğitimden eşit yararlanma imkanı sağlar.
 Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan eğitimcilerin ve öğrencilerin iletişim kurmasına fırsat sağlar.
 Teknolojik gelişmelerle birlikte uygulanması oldukça kolay hale gelmiştir.
 Sınırlılıkları:
o Bilgisayar gibi eğitimde kullanılan araçlarda çıkabilecek problemler eğitimi sekteye uğratabilir.
o Öğrenme ortamlarında önemli görülen yüz yüze etkileşim olanağı yoktur.
o Öğrenme sürecinde karşılaşılan problemler anında çözülemez.
o Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan bireyler ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireylerin
öğrenmesi zordur.
o Laboratuar ve atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesi zordur.

İnternet Tabanlı Öğretim(Online Öğrenme):
 Öğrenen ve öğretenin zaman ve mekan yönünden birbirinden farklı olarak olduğu durumlarda internet
tabanlı ortamların öğrenme sürecinde kullanılmasıdır.
 Zengin iletişim olanakları ve bilgiye kolay ulaşım olanağı sağlar.
 Yararları;
o Zaman ve mekan bağımsızlığı sağlar. İstenildiği zaman istenildiği yerde alınabilir ve tekrar edilebilir.
o Bilgisayar ve internet bağlantısı olan her yerde uygulanabildiği için ortam bağımsızlığı sağlar.
o Birey merkezli öğrenme sağlar. Sunulan seçenekler yardımıyla bireye özgü öğrenme olanağı sağlar.
o Öğrenciler kendi öğrenmelerine ilişkin daha fazla sorumluluk alırlar.
o Öğrencilerin en güncel öğrenme materyallerine ve bilgilere ulaşmalarını sağlar.
o Öğrenenlerin, kişisel ihtiyaçlarına uygun zengin kaynakları kolaylıkla araştırmalarına imkan sağlar.
o İnternet tabanlı öğrenme aynı zamanda uzaktan eğitimi geliştirir ve bu anlamda öğrencilere
bulundukları her ortamda bilgiye ulaşma olanağı sağlar.
 Sınırlılıkları:
o En önemli sınırlılığı teknik alt yapı gerektirmesidir. Ayrıca teknik alt yapıyı oluşturmak çoğu zaman
maliyetli bir iştir ve bu teknolojiyi kullanmayı bilen personel ihtiyacı da diğer bir sınırlılıktır.
o İnternet üzerinden psiko – motor becerilerin geliştirilmesi zordur.
o Yüz yüze etkileşim sınırlıdır.
o Teknik donanımın eksikliği verimi düşürmektedir.
Öğrenme Stilleri:
Öğrenme stili, her bir bireyin kendine özgü olarak kullandığı öğrenme şeklidir.

Görsel Stil: Tam olarak anlamaları için dersin mutlaka görsel malzemelerle desteklenmesi
gerekmektedir. Harita, poster, şema, grafik, karikatür, video gibi araçlarla daha kolay öğrenirler.

İşitsel Stil: Daha çok konuşarak ve tartışarak öğrenirler. Bilgiyi alırken dinlemeyi ve okumayı tercih
ederler.

Kinestetik Stil: Sınıf yerine okul bahçesi ya da laboratuarda hareketleri kısıtlanmadan oyun
oynayarak daha kolay öğrenirler. Deneyler kurma ve yapma olanağı ile yaparak yaşayarak öğrenme
fırsatı sağlanmalıdır.

Dokunsal Stil: Öğrenmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak yaşayarak öğrenmeyi
gerçekleştirecek öğrenme teknikleri tercih edilmelidir. Çizimler yapma, model yapma ve inşa etme
imkanları verilemeli ve deney yapma olanağı sağlanmalıdır.

Hayalci Stil: Yaşadıklarını ve hissettiklerini ifade ederek öğrenirler. Grubu tanıması ve fikir
paylaşımında bulunmasına fırsat tanınmalıdır. Bireyin kendini güvende hissedeceği ortamlar
sağlanmalıdır.

Düşünür Stil: Düzenli ve huzurlu bir öğrenme ortamında karmaşık problemleri çözerek öğrenirler.
Bireysel çalışma ortamları sağlanmalıdır.

Karar Veren Stil: Bu öğrenme stiline sahip bireyler problem çözerek ve çözümleri sınayarak daha
kolay öğrenirler. Bireylere problem çözme ve pratik sonuçlar çıkarma imkanı verilmelidir.

Aktör Stil: Eğlenceli ve rahat ortamlarda oyun oynayarak öğrenirler. Bireyin çeşitli etkinlikler
sayesinde kişisel ilişkiler kurmasına imkan verilmelidir.
Yaşantısal Öğrenme Kuramı:
Kolb, yaşantısal öğrenme kuramını, somut yaşantı, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallaştırma ve aktif
yaşantı yeteneklerini içeren dört aşamalı bir döngü olarak tanımlamıştır.
Kolb’un yaşantısal öğrenme modelinde somut yaşantı ve soyut kavramsallaştırma bireyin bilgiyi nasıl
algıladığını, yansıtıcı gözlem ve aktif yaşantı bireyin bilgiyi nasıl işlediğini açıklar. Yani Kolb’un yaşantısal
öğrenme modeline göre bireyler bilgiyi hissederek veya düşünerek algılar, izleyerek veya yaparak işlerler.
Somut yaşantı için hissederek/dokunarak, yansıtıcı gözlem için izleyerek, soyut kavramsallaştırma için
düşünerek ve aktif yaşantı için yaparak öğrenme söz konusudur.

Somut Yaşantı: Yaşantı ve problemlerle kişisel olarak ilgilenmek, düşünmekten daha önemli
görülmektedir. Bireyler durumları ve problemleri hissederek öğrenirler. Bu tür bireyler, öğrenme
konusuyla ilgili özel durumlara, örneklere ve olayların içinde yer almaya gereksinim duyarlar. Örnek
olay, rol oynama, yeni yaşantılar, oyunlar, akran grupları arasında tartışma, dönüt alma başlıca
öğrenme etkinlikleri arasında yer almaktadır.

Soyut Kavramsallaştırma: Mantık, kavramlar ve düşünceler duygulardan çok daha önemli bir yere
sahiptir. Genel kurallar, kuram geliştirme ve bir problemin çözümünde bilimsel yaklaşım önem
kazanmaktadır. Düşünmeye dayalı olarak bilimsel verileri ve mantığı kullanarak analiz yapma ön
plandadır. Soyut kavramsallaştırma öğrenme yolunu tercih edenler, bilgi ve düşüncelerin mantıksal
olarak yapılandırılarak sunulmasına gereksinim duymaktadırlar. Bu bakımdan öğretmen tarafından
yapılan özetlemeler ve anlatımlar bu öğrenme yoluna uygundur. Bunun yanı sıra öğrencilere bireysel
çalışma ve okuyarak öğrenme olanağı sağlanmalıdır.

Yansıtıcı Gözlem: Düşünce ve olayları dikkatlice gözlemleyerek, olayları farklı görüş açılarından
değerlendirme süreci üzerine kurulmuştur. Karar vermeden önce ilgili olayı dikkatlice izleme; ilgili
nesneye değişik açılardan bakma ve anlamını araştırma yoluyla gerçekleştirilen izleyerek ve dinleyerek
öğrenme söz konusudur. Yansıtıcı gözlemde neden, niçin ve nasıl soruları önemlidir.

Aktif Yaşantı: Bu öğrenme şekline sahip bireylerde izlemek ya da dinlemek yerine pratik uygulamalar
yapma, mutlak gerçek yerine işe yarayanı benimseyip, diğerlerini reddetme eğilimi vardır. Bu öğrenme
şeklinde iş bitiricilik yeteneğinin ön plana çıktığı, kişi ve olayları davranışlarıyla etkileme yoluyla
gerçekleştirilen yaparak öğrenme tercih edilmektedir. Bu öğrenme yolunu tercih eden bireyler risk
almaktan ve öğrendiklerini uygulamaktan hoşlanırlar.
Kolb’un tanımlarına göre öğrenme stilleri şunlardır:
 Ayrıştıran Öğrenme Stili: Ayrıştıran öğrenme sitiline sahip bireyler, soyut kavramsallaştırma ve aktif
yaşantı öğrenme yeteneklerini kullanırlar. Kavramlar yoluyla düşünerek ve yaparak öğrenirler. Problem
çözme, karar verme, fikirlerin mantıksal analizi ve sistematik plânlama temel özellikleridir. Bilgiyi
tümdengelim yoluyla organize ederler. Mühendisler bu gruba örnek verilebilir.
 Yerleştiren Öğrenme Stili: Bu bireylerde, somut yaşantı ve aktif yaşantı öğrenme yetenekleri baskındır.
En önemli özellikleri, bir şeyler yapma, plânlar yapma ve yeni deneyimler içinde yer almalarıdır.
Keşfederek öğrenmekten zevk alırlar. Bu stilde, fırsat arama, risk alma, eylemde bulunma vurgulanır.
 Özümseyen Öğrenme Stili: Özümseyen öğrenme sitiline sahip bireyler, yansıtıcı gözlem ve soyut
kavramsallaştırma öğrenme yeteneklerini kullanırlar. İzleyerek ve kavramlar yoluyla düşünerek
öğrenirler. Bir şeyler öğrenirken soyut kavramlar ve fikirler üzerinde yoğunlaşırlar. Bilgiyi tümevarımsal
olarak organize ederler.
 Değiştiren Öğrenme Stili: Değiştiren öğrenme stiline sahip bireyler, somut yaşantı ve yansıtıcı gözlem
öğrenme yeteneklerini kullanırlar. Hissederek ve izleyerek öğrenirler. Düşünceleri biçimlendirirken
kendi duygu ve düşüncelerini göz önüne alırlar. Bu özelliğe sahip bireylerin gözlem yaparak öğrenme
eğilimleri vardır. Değiştirenlerin en önemli özellikleri bir bütün içindeki ilişkileri organize etme ve değişik
yönlerden somut değerlendirmeler yapabilmeleridir.
Temel İlkeleri:
 Öğrenme bireyin öğrenme stillerine göre yapılmalıdır.
 Yaş, cinsiyet, kültür, akademik başarı öğrenme stillerini etkiler.
 Farklı öğrenme stillerine göre farklı öğretim hizmeti sunulmalıdır.
Dunn ve Dunn’ın Öğrenme Stili Kuramı:
 Dunn ve Dunn, öğrenmenin yetenekten daha çok diğer etkenlerin sonucu olduğuna inanır.
 Öğrenme stillerini uygulama ilkeleri;
o İnsanların çoğu öğrenebilir,
o Öğretimsel çevreler, kaynaklar ve yaklaşımlar farklı öğrenme stillerine göre uygulanabilir,
o Herkesin farklı farklı güçleri vardır,
o Herkesin öğretimsel tercihleri vardır ve bunlar ölçülebilir,
o Öğrenme stillerine göre yapılan düzenlemeler başarıyı arttırır,
o Öğretmenler öğretim sırasında öğrenme stillerini kullanabilirler.
 Dunn ve Dunn’a göre öğrenme biçimlerini etkileyen faktöler şunlardır;
o Çevresel etkenler: Işık, ısı, dekorasyon, oturma düzeni, müzik, gürültü vb.
o Duygusal etkenler: Güdülenme, sorumluluk alma, azim vb.
o Sosyal etkenler: Bireysel ya da eşli çalışma, uzman denetiminde ve yalnız çalışma vb.
o Fizyolojik etkenler: Ders yapma zamanı, bireyin işitsel, görsel, dokunma duyularına hitap etme, vb.
o Psikolojik etkenler: Bilgiyi işleme stili, düşünme stili, kullanılan öğretim yöntemleri vb.
Gregorc’un Öğrenme Stili:
 Bu yaklaşım, bireyde 2 farklı boyutun bulunduğunu, bunların algılama ve sıralama olduğunu, bunların
da ikişer kutuptan oluştuğunu ifade etmektedir. Algılama somut ve soyut, sıralama boyutunda
aşamalılık ve rastlantısallık kutuplarının olduğunu vurgular.
 Gregorc’un öğrenme stilinde somut ardışık(doğrusal), soyut ardışık(doğrusal), somut random(dağınık)
ve soyut random(dağınık) olmak üzere 4 öğrenme biçimi bulunmaktadır:

Somut Ardışık Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri:
 Yaparak yaşayarak öğrenmeyi severler,
 Bilgilerin kendilerine adım adım ve basitten karmaşığa doğru verilmesini isterler,
 Yaptıkları çalışmalarda parçalardan çok bütün önem taşır,
 Öğrenmek için çok çaba ve zaman harcarlar,
 İşlerini zamanında ve düzenli bitirmek isterler.
 Somut materyallere dokunmayı, onlarla ilgilenmeyi çok severler. Öğrenme sürecinde beş duyu
organını etkin olarak kullanırlar.
 Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bu bireyler yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat veren öğretim
yöntem-teknikleri (laboratuar yöntemi, proje yöntemi vb) tercih etmektedirler.

Soyut Ardışık Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri:
 Öncelikle öğrenecekleri konu ile ilgili olarak zihinlerinde boş bir harita veya resim olarak bir çerçeve
yapı oluştururlar.
 Daha sonra konu hakkında kendilerine düzenli olarak verilen bilgilerden uygun olanları bir düzen
içinde alırlar ve zihinlerinde oluşturdukları harita-resim çerçevesinin içine yerleştirerek konunun
bütünü hakkında bir sonuca ulaşmaya çalışırlar.
 Bir şekil/sembol yüzlerce kelimeden değerlidir.
 Fikirlere ve kavramlara önem verirler, kavramları mantıksal olarak düzenlerler.
 Kitaptan öğrenmeyi severler.
 Bilgileri bir otoriteden veya tecrübeli bir kişiden öğrenmeyi tercih etmektedirler.

Somut Random Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri:
 Bu bireylerin problem çözme konusunda üstün yetenekleri vardır.
 Gerçek problemlerle ilgilenirler, bu problemlerle ilgili olarak yeni bilgiler elde etmeye çalışan
araştırmacı bir kişilikleri vardır, sebepleri araştırmayı severler ve karşılarına çıkan beklenmedik yeni
durumlar ilgilerini çeker.
 Problem çözerken bilgilerin sistematik bir düzen içinde verilmesine ihtiyaç duymazlar.
 Problem çözmeleri sürecinde önceden belirlenmiş hazır işlem basamaklarını sevmezler.
 Bağımsız olarak veya küçük gruplarla çalışmayı sevmektedirler.

Soyut Random Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri:
 Olayları ve kavramları düzensiz karışık bir şekilde algılarlar, onlar için öğrenilecek bilgilerde bir
düzenin olmasına gerek yoktur.
 Bu yüzden çoklu duyumsal deneyimlerin bulunduğu ortamlarda öğrenmeyi tercih etmektedirler.
 Duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etmekte başarılıdırlar.
 Kuralcılıktan hoşlanmadıkları için elde ettikleri verileri istedikleri gibi organize etmeyi tercih ederler.
 Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bu bireyler, kendilerini ifade edebilecekleri, diğer kişilerle fikir
alışverişinde bulunabilecekleri imkanı sağlayan öğretim yöntem-teknikleri (tartışma yöntemi, sorucevap tekniği vb) tercih ederler

Bir Cevap Yazın